Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prirodni oblasti

2,266 views

Published on

 • Be the first to comment

Prirodni oblasti

 1. 1. Защитени природни области
 2. 2. Защитени природни области • Национални паркове; • Природни резервати; • Природни забележителности.
 3. 3. Национални паркове • Централен Балкан; • Рила; • Пирин. Националните паркове са места за туризъм и отдих. Растенията и животните в тях се изучават, за да се установи кои са застрашени от изчезване.
 4. 4. Национален парк "Централен Балкан", в Средна Стара планина. Обявен през 1992, площ 71 669,5 ha. На територията му има 9 резервата. Има световно значение за опазване на биологичното разнообразие.
 5. 5. През 2003 г. Национален парк “Централен Балкан” стана член на Европейската мрежа от национални паркове PAN Parks – международна оценка за неговата добре запазена и управлявана дива природа. От 2004 г.
 6. 6. Територията на “Национален парк "Централен Балкан" обхваща най-високата и красивата част на Средна Стара планина . По-голямата част от територията на парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър. Във високите части на планината се срещат 220 висши животински вида, от които - 7 риби, 10 земноводни, 15 влечуги, 139 птици и 49 бозайници. В НП "Централен Балкан" намират убежище най-много редки и застрашени от изчезване животни в сравнение с който и да е планински район в България. В Червената книга на България са вписани 33 вида, като 5 от тях са и в Световната Червена книга.
 7. 7. Най-високата точка на парка, а също и на Стара планина е връх "Ботев" (2376 м).
 8. 8. Защитени растения Защитени по българското законодателство са 30 вида. 81 вида са включени в Червената книга на България, 9 са в Червения списък на Европа, 10 вида са застрашени в световен мащаб според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Видове от световни и европейски червени списъци са трансилванска камбанка, звездоцветно шапиче, неразделнолистно шапиче, кернерова метличина, стефчова тлъстига, български скален копър. Старопланински еделвайс Алпийски лападЧервено омайниче
 9. 9. Старопланинска иглика едроцветна тинтява Защитени растения
 10. 10. нарцисоцветна съсънкажълт планински крем Защитени растения
 11. 11. Маслиново бясно дърво Планински божур Защитени растения
 12. 12. Защитени животни Най-голямата в Европа популация на кафява мечка, която живее в защитена територия, се намира в Централен Балкан. От копитните животни за най- многобройна се счита сърната. За съжаление, рязко е намалял броят на елените. Бракониерството се отразява най-неблагоприятно на дивата коза.
 13. 13. таралеж Защитени животни бухал лалугер
 14. 14. Защитени животни прилеп Червен аполон
 15. 15. В царството на орлите Скален орел Креслив орел
 16. 16. Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни гори от смърч, бяла мура и бял бор. Национален парк “Рила” е една от най- ценните и най-големи защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и четирите резервата в него са в Списъка на представителните защитени територии на ООН.
 17. 17. На най-високия връх – Мусала (2925 м.) са измерени най-ниските температури за планината – абсолютна минимална температура минус 31,20
 18. 18. Смърчова гораИглолистна гора Бяла мура
 19. 19. Защитени растения Планински омайникБългарски омайник
 20. 20. Защитени растения Лечебна звъника Рилска жълтицаЧерна тинтява Рилски равен
 21. 21. Защитени животни Алпийски тритонКафява мечкаКошута
 22. 22. Защитени животни Лешников сънливецСърнаУсойница
 23. 23. Пирин Пирин се издига между дълбоките долини на Струма и Места, а върховете му, нанизани един след друг, се извисяват кой от кой по- остър и страховит. Планината е дълга около 80 км и широка до 40 км. Четиридесет върха се издигат на височина над 2600 м. През различните времена е носила различни имена — Орбелус (Орбел), Юденица, Перун, Бериде. Пирин произхожда от хетската дума „перунаш" — скала и тракийското име Перинтос или Пиринтос."
 24. 24. •Първенецът Вихрен достига 2916 м н. в.Върхът изглежда по различен начин от различните посоки. Вихрен през зимата ). Легендата разказва, че на този бурлив връх е бил мраморният трон на славянският гръмовержец Перун, чието име останало после на цялата планина. Тук и зиме, и лете се носят чисто буреносни тътнежи, силни ветрове си дават срещи, светкавици се разбиват в каменния планински ръб. Затова народът го е наричал със страх и почит Елтепе (връх на бурите)
 25. 25. Пирин е водна планина. Тя дава началото на голям брой реки, които принадлежат към водосборните басейни на Струма и Места. Те са сравнително къси, буйни и пълноводни, с голям наклон, поради което по тях се образуват множество скокове и бързеи.
 26. 26. Най-известното дърво в Пирин е Байкушевата мура, носеща името на откривателя си, лесничея Байкушев. Смята се, че тя на възраст над 1300 г., а приблизителните й размери са височина 24 м, диаметър 2,2 м. и обиколка 7,8 м.
 27. 27. Еделвайс Алпийска роза Защитени растения
 28. 28. Резервати • Някога, преди появата на човека и активната му намеса върху природата, цялата планета е била "резерват". Днес в понятието резерват се включват защитени от закона местности, в които живеят редки или защитени от изчезване интересни животински и растителни видове. В резерватите са под закрила всички елементи на биологичните съобщества - дори растения и животни, които на други места са многобройни. В резерватите е забранена всякаква стопанска дейност, а присъствието на хора се допуска само в крайни случаи и то предимно учени. Целта е те да останат непокътнати естествени "научни лаборатории", в които да се проследява развитието на живата и неживата природа.
 29. 29. На 12 км южно от Созопол може да посетите резерват "Ропотамо". Той е с площ 1 000 ха и се простира около двата бряга на река Ропотамо. Реката не е голяма и не поразява с буйни води и водопади, а цялата и красота идва от великолепната лонгозна гора и красивите водни лилии. Ропотамо
 30. 30. Сребърна Биосферният резерват "Сребърна" обхваща езерото Сребърна и територията край него. Намира се точно до село Сребърна и отстои на 15 км западно от град Силистра. Дълбочината на езерото достига до 3 м. и то е обрасло с тръстика и папур. В резервата се срещат общо 67 вида вида висши растения, 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби. Сребърна е райско място за любителите на пернатите. Тук се срещат над 100 вида водоплаващи птици, като: къдроглав пеликан, малък корморан, ням лебед, мустакат синигер, блестящи ибиси, чапли, лопатари, диви гъски, диви патици и други.
 31. 31. МадараПобитите камъни
 32. 32. Витоша – общ изглед Каменната река На около 4,5 км. от центъра на Бояна се намира Боянския водопад. Боянският водопад е най-красивият и най-големия водопад на Витоша. Единствено шумът на падащата от 15 метра вода нарушава тишината и спокойствието на красивата местност. Особено красив е на пролет, при пълноводие. Орлово гнездо
 33. 33. Над 83% от Родопи планина се намират на българска територия в най-южната част на страната, а останалата част се намира в Гърция. Красотата на Родопи
 34. 34. Един от феномените на Триградското ждрело е пропастната пещера Дяволското гърло, формирана впоследствие при пропадане на земните пластовете. По изкопан сто и петдесет метров тунел се стига до впечатляваща с размерите си зала на пещерата, която може да побере катедралата Св. Ал. Невски. Небцето на Дявола От траките е останала легендата, че тук са хвърляли вождове, за да останат безсмъртни. Столетия се изнизали, хората със страхопочитание вярвали, че тук е входът на другия свят, пътят към безсмъртието. В чест на боговете на подземния свят, народът принасял в жертва най-красивите и лични девойки, за да умилостивят злите сили. . Местните жители разказват, че нищо влязло в подземния лабиринт на пещерата, не излиза от нея. Легендата разказва, че от пещерата Орфей проникнал в подземното царство на Хадес, за да спаси Своята любима Евридика.
 35. 35. алпинизъм

×