Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebaluazio orria zuzenketa

442 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ebaluazio orria zuzenketa

  1. 1. Askatasunaren Etorbidea, 17 01400 – Obaba Telefonoa – 99 372 05 06 TORIBIO ETXEBARRIA LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXEA Karmengo Andra Mari, 17 LANTOKIKO PRESTAKUNTZA EBALUAZIO ORRIA IKASTURTEA: 20 -20ENPRESA: IKASLEA:INSTRUKTOREA IKASTAROA::HERRIA: IRAKASLEA/TUTOREA: BERTARATZE KONTROLA HUTSEGITEAK:_________ egun, haietatik _________ justifikatuta EBALUAZIOA KONTZEPTUAK 1 2 3 4 5GARAIZ HELDU DA LANERA?AZKAR BETE DITU ZEREGIN GUZTIAK?KALITATEZKO LANA EGIN DU?(Erregulartasunez, zehatz eta doi betetzea zereginak)BETE DITU LANEKO SEGURTASUN NEURRIAK?JARRERA EGOKIA AGERTU DU?(Lanean interesa erakustea eta galderak egitea)ERAKUTSI DU BEHAR BESTEKO GAITASUNA ETA TREBEZIA MAKINAK,LANABESAK ETA MATERIALA ERABILTZEKO ORDUAN?KONTZENTRATUTA JARDUN DU LANEAN?(Instruktoreak agindutakoa betetzea eta lana egitean arreta jartzea)ONDO INTEGRATU DA TALDEAN? ELKARLANEAN ARITU DA?GAI DA IKASTEKO?(Gehiegizko errepikapenik gabe kontzeptuak bereganatzea)EGOKI ANTOLATU DU LANA?(Lana egoki planifikatzea eta arazoak konpontzeko laguntza bilatzea)OHARRAK:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PUNTUAZIO OROKORRA BATEZ BESTEKO NOTA PRAKTIKA KOADERNOA AZKEN NOTA GAI / EZ GAI (ENPRESA) (ENPRESA) (IKASTETXEA) L.P. (A) (B) (A+B) ___/50 ___/5 ___/5 ___/10 ___________ (gehienez 5 puntu) (gehienez 5 puntu) ___ ________________(e)n, 20 ko _______________aren ___(e)anINSTRUKTOREA: IRAKASLEA/TUTOREA:OHARRA: ‘1’ eta ‘5’ bitarteko kalifikazioa jarrita ebaluatuko da, lauki egokian gurutze bat markatuz: ‘1’ balio baxuenada; eta ‘5’, altuena._____________________________________________________________________________________________________________________ _ Formación en Centros de Trabajo / Lantokiko Prestakuntza 4- FCTS-D11

×