Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Weersonafhankelijk bouwenEen studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen doorNederlandse uitvoe...
Weersonafhankelijk bouwenEen studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen doorNederlandse uitvoe...
Inhoud1   Inleiding    1.1   Veranderende regelgeving                1    1.2   Studiedag ‘We...
1.2   Studiedag ‘Weersonafhankelijk bouwenNaar aanleiding van signalen uit de branche heeft RRBouw besloten het thema‘We...
5    Resultaten van een studiedag    5.1  Resultaten werksessie II                   29    ...
2.2   Gevolgen van het weer voor de bouwDe effecten van het weer op de productie op de bouwplaats zijn zeer divers en ku...
De weerkritische activiteiten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:1. de mens als weerkritische factor;2. bouwm...
Comfort van de mens, kwaliteit van het productieproces en het product en de tijdplanningspelen hierbij een rol, die niet a...
2.3.2      Materiaal als weerkritische factorHet transport van bouwmaterialen en bouwstoffen naar de bouwplaats is n...
Beaufort) op cabinehoogte; niet in alle gevallen komt dat overeen met de gemetenwindsnelheid op 40 meter hoogte in de bouw...
Voorbeelden van weerkritische activiteiten op de bouwplaats, zoals gemeld door uitvoerdersvan bouwprojecten waar gewerkt w...
2.4   Maatregelen weersonafhankelijk bouwen2.4.1  Soorten maatregelenBij een benadering van het verschijnsel ‘weersonaf...
Bouwplaats      Algemene doorwerkvoor-   Technische           Ontwerp•  Bereikbaarheid     ziening...
‘Ordeningsmatrix’ naar aanleiding van werksessie IAspecten               ResultatenBouwmethode       ...
2.5    Regelgeving verletbestrijdingTen aanzien van de regelgeving en ‘weersonafhankelijk bouwen’ kunnen we volstaan me...
Het bouwproces kunnen we opsplitsen in drie fasen:      • Het ontwerpen van het gebouw: het bouwkundig ontwerp    ...
• Een beschrijving van de bouwplaats met begroeiing, bomen, structuur van de bodem, waterhuishouding, bestaande leidingen...
3.2    Het Uitvoeringsplan      Het uitvoeringsplan bevat de informatie hoe er gebouwd wordt. Het maken van deze...
3.3    Het bouwproductieproces       De laatste fase is de uitvoering, waarbij het bouwwerk daadwerkelijk wordt ...
3.4   Bouwmethoden3.4.1 Typologie van bouwmethodenOm een overzicht te maken van de verschillende bouwmethoden, kunnen we...
3.4.3  Keuze-aspecten bouwmethoden     Behalve de productie op de bouwplaats zijn belangrijke verschillen tussen bouw...
3.4.5   Overzicht bouwmethoden      Door het hanteren van enerzijds de inzet van de productiemiddelen, de selectie...
3.5   Slecht-weer-planEen goede mogelijkheid om meer grip te krijgen op de onzekerheden die voorkomen uitslechte weersom...
3.6.3 Omgaan met onzekerhedenDeze onzekerheden zijn we meestal uitgedrukt in het opslagpercentage voor winst & risico inde...
3.6.4  Risico’s in kaart brengenRisico-analyse en risicomanagement zullen (en dat geldt zeker voor weersonafhankelijkbouw...
hoogbouwproject in uitvoering kan enorm zijn (verwoestingen, schade, leed). Omdat de kansdaarop in ons land echter nagenoe...
•   Wat zijn de effecten van het optreden van ongewenste gebeurtenissen?•   Hoe groot is de kans dat die gebeurtenis z...
Verwerken  Weers- verwachtingen       van              Maatregelen           weersverwacht...
• Sneeuwruimen• Storten met warme beton• Stoppen met hijswerkzaamheden i.v.m. met hoge windkrachtEen andere goede mogelijk...
• Langdurig en/of harde neerslag (regen, hagel, sneeuw, ijzel) in sterk wisselende  hoeveelheden en grote kans op dichte...
Betonskelet kantoorgebouw(behorende bij werksessie II)                 14 meter              ...
Conclusies uit werksessie IIDe resultaten van werksessie II zijn sterk individueel gericht (uit de aard van de opdracht) e...
5.3 Resultaten werksessie IIIOpdracht werksessie III(groepswerk, plenair)   LeerdoelOmgaan met risico-analyse met betrek...
‘Maatregelenmatrix’             Architecten   Gebouw      Mensen             Opdrachtgever...
Tijdens de       .uitvoeringsfase.Op basis van eenweersverwachting vanbv:• 10 dagen,• 2 dagen,• een etmaal.‘Kans-kos...
1000   Kans op verlet minimaal  Kans op verlet in bepaalde  Kans op verlet maximaal                 ...
Resultaten werksessie IIIGroep ADe groep ontwikkelde drie mogelijkheden voor gevelsluiting:•  Sandwichpaneel binnen/buite...
Groep DDe ontwerpen van deze groep gaan uit van de volgende scenario’s:Geprognotiseerd verlet doet zich niet voor:    ...
Conclusies uit werksessie III   Bij de nabespreking van de resultaten van werksessie III is het opgevallen, dat in de  ...
•  Uitvoerende bouwbedrijven kunnen in sterkere mate samenwerken met  planontwikkelaars als het gaat om weersonafhankel...
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen

1,370 views

Published on

Studierapport

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RRbouw Weersonafhankelijk Bouwen

 1. 1. Weersonafhankelijk bouwenEen studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen doorNederlandse uitvoerende bouwbedrijven.ir. M.M.J. Vissersir. F.J.M. van GasselEindhoven, 15 mei 1999
 2. 2. Weersonafhankelijk bouwenEen studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen doorNederlandse uitvoerende bouwbedrijven.Uitgevoerd doorUniversitair Centrum voor Bouwproductie (UCB)van de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit BouwkundeIn opdracht vanStichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw)Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw)ir. M.M.J. Vissersir. F.J.M. van GasselTUE/UCBEindhoven, 15 mei 1999
 3. 3. Inhoud1 Inleiding 1.1 Veranderende regelgeving 1 1.2 Studiedag ‘Weersonafhankelijk bouwen’ 12 Weersonafhankelijk bouwen 2.1 Het weer in Nederland 3 2.2 Gevolgen van het weer voor de bouw 4 2.3 Weerkritische activiteiten op de bouwplaats 4 2.3.1 De mens als weerkritische factor 5 2.3.2 Materiaal als weerkritische factor 7 2.3.3 Materieel als weerkritische factor 7 2.3.4 Bouwactiviteiten als weerkritische factoren 7 2.4 Maatregelen weersonafhankelijk bouwen 10 2.4.1 Soorten maatregelen 10 2.5 Regelgeving verletbestrijding 133 Voorbereiding van de uitvoering 3.1 Bouwproces 14 3.2 Het uitvoeringsplan 16 3.3 Bouwproductieproces 17 3.4 Bouwmethoden 18 3.4.1 Typologie van bouwmethoden 18 3.4.2 Inzet productiemiddelen 18 3.4.3 Keuze-aspecten bouwmethoden 18 3.4.4 Basisactiviteiten bouwmethoden 19 3.4.5 Overzicht bouwmethoden 20 3.5 Slecht-weer-plan 21 3.6 Omgaan met risico’s 21 3.6.1 Inleiding 21 3.6.2 Project-risico’s en onzekerheid 21 3.6.3 Omgaan met onzekerheden 22 3.6.4 Risico’s in kaart brengen 23 3.6.5 Afwegen van risico’s 23 3.6.6 Nemen van maatregelen 241 Inleiding1.1 Veranderende regelgevingWeersonafhankelijk bouwen is een thema dat toenemende aandacht ondervindt, zowel bij debouwbedrijven als in de media. Met name als gevolg van de veranderende regelgeving metbetrekking tot vergoedingen op grond van weersverlet zorgen ervoor, dat leidinggevenden inbouwbedrijven steeds nadrukkelijker gaan afwegen welke risico’s men wenst te nemen of kannemen.Op grond van het (vastgelegde) bedrijfsbeleid kunnen er in bijvoorbeeld dewerkvoorbereidingsfase maatregelen genomen worden, die het mogelijk maken om minderafhankelijk te zijn van het weer tijdens de uitvoeringsperiode.Een aantal van die maatregelen zijn afkomstig van het streven om de kalenderschaal op deplanning gelijk te laten zijn aan de prognoseschaal, met andere woorden: men streeft ernaarom het weersverlet zoveel mogelijk uit te bannen en daadwerkelijk weersonafhankelijk tekunnen bouwen.
 4. 4. 1.2 Studiedag ‘Weersonafhankelijk bouwenNaar aanleiding van signalen uit de branche heeft RRBouw besloten het thema‘Weersonafhankelijk bouwen’ meer inhoud te geven. In eerste instantie heeft zij dat gedaandoor opdracht te verstrekken tot het opzetten en uitvoeren van een studiedag voorfunctionarissen in bouwbedrijven. Deze opdracht is uitgevoerd door het Universitair Centrumvoor Bouwproductie (UCB) van de faculteit Bouwkunde aan de Technische UniversiteitEindhoven. Genoemde studiedag is voor de eerste maal gehouden op 9 februari 1999.Bij die studiedag hoort een uitgebreide werkmap, die is samengesteld om de deelnemers aande studiedag te voorzien van uitgebreide en actuele informatie met betrekking tot dit thema.De studiedag heeft bestaan uit zowel kennisoverdracht als werksessies. De elementen vankennisoverdracht zijn in dit studierapport als zelfstandig document samengebracht; eenverslag van de uitgevoerde werksessies is afzonderlijk gebundeld en vormt deverantwoording van de studiedag.Dit studierapport geeft een actueel overzicht (mei 1999) van de belangrijkste aspecten die temaken hebben met weersonafhankelijk bouwen.Hoofdstuk 2 geeft een beschouwing van de betekenis van het weer voor de Nederlandsebouw; met name de weerkritische activiteiten op de bouwplaats komen aan de orde. Deeerder genoemde studiedag heeft onder als resultaat gehad, dat er een aantal mogelijkemaatregelen op een rij is gezet; de belangrijkste daarvan zijn terug te vinden in dit hoofdstuk.Het wordt afgesloten met een actueel overzicht van de regelgeving met betrekking totvorstverlet in Nederland.De maatregelen die het mogelijk moeten maken om weersonafhankelijk te kunnen bouwen,moeten in de werkvoorbereidingsfase geactiveerd en voorbereid worden. Daartoe geefthoofdstuk 3 een uiteenzetting van een gestructureerde aanpak van de voorbereiding van deuitvoering. Een accent is daarbij gelegd op het leren omgaan met risico’s ten aanzien van deonzekere factor ‘weer’ en de mogelijkheden van een slecht-weer-plan om daar enige grip opte krijgen.De opzet en uitwerking van een slecht-weer-plan is te vinden in hoofdstuk 4, toegelicht meteen voorbeeld. het vormt de basis voor een werkvoorbereider om structureel om te gaan metde onzekerheden van het weer.In hoofdstuk 5 worden de resultaten toegelicht, zoals die zijn voortgekomen uit de studiedag‘Weersonafhankelijk bouwen’ op 9 mei 1999. Daarmee wordt geïllustreerd op welke wijze eenaantal functionarissen uit de Nederlandse bouwbranche thans omgaan met het begrip‘weersonafhankelijk bouwen’.Tot slot wordt in hoofdstuk 6 van deze rapportage in de vorm van een nabeschouwing eenblik op achtergronden en ontwikkelingen gegeven, die voortkomt uit de ervaringen tijdens destudiedag en andere gesignaleerde ontwikkelingen op dit terrein.4 Het slecht-weer-plan 4.1 Opzet en uitwerking slecht-weer-plan 26 4.2 Voorbeelden 27
 5. 5. 5 Resultaten van een studiedag 5.1 Resultaten werksessie II 29 5.2 Resultaten werksessie III 336 Nabeschouwing 407 Bijlagen 7.1 Literatuurlijst 41 7.2 Enkele ontwikkelingen ‘weersonafhankelijk bouwen’ 42 7.3 Proefproject Projectgerichte bouwweerberichtgeving 49 7.4 Hijsmaterieel als weerkritische factor 532 Weersonafhankelijk bouwen2.1 Het weer in NederlandHet weer op een bepaalde plek is een dynamisch gebeuren; geen moment op de dag is hetprecies hetzelfde. Tijdens het bouwen heeft het weer een steeds weer andere invloed oponze activiteiten: soms hebben we er last van en soms juist plezier. Het ligt er maar aan waarwe mee bezig zijn en of we binnen of buiten aan het werk zijn.Het weer als totaalverschijnsel kunnen we uiteen rafelen in een aantal weerscomponenten; zijkunnen zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar sterk van invloed zijn op onshandelen. De belangrijkste weerscomponenten in Nederland zijn:• neerslag (regen, sneeuw, hagel);• temperatuur;• luchtvochtigheid;• windsnelheid (maaiveld, op hoogte).Nederland heeft een zeeklimaat, dat wil zeggen dat er over het algemeen veel wind staat endat het gemiddeld relatief veel regent. De zomertemperaturen zijn meestal niet extreem hoogen de wintertemperaturen niet extreem laag. Het begrip ‘kwakkelweer’ is dan ook vaak vantoepassing op onze situatie. Met name in de winterperioden is dat voor bouwactiviteiten vaakhinderlijk: het is lastig om te voorspellen of het gaat vriezen (net wel of net niet) en hoe langdat gaat duren. Het is nauwelijks mogelijk om de planning daarop goed af te stemmen. “Hetkan vriezen; het kan dooien” is dan ook vaak van toepassing op het weer. Onderstaandegrafieken illustreren dat kwakkelen: de grafieken geven het temperatuurverloop op tweeverschillende bouwprojecten (een woningbouwproject te Amsterdam en een tunnelproject opSchiphol. De donker gemaakte gedeelten van de grafieken geven de officiëlevorstverletperioden aan. Daarbij valt het op, dat die periode niet meteen intreedt als het eenpaar nachten vriest en dat er ook nog sprake is van vorstverlet als het feitelijk al dagen nietmeer vriest.
 6. 6. 2.2 Gevolgen van het weer voor de bouwDe effecten van het weer op de productie op de bouwplaats zijn zeer divers en kunnenbehoorlijk ingrijpend zijn. Belangrijkste factor daarbij is de vraag in welke mate men bij hetproject bezig is met zogenaamde weerkritische activiteiten: bouwactiviteiten die gehinderdkunnen worden door de weersomstandigheden of die gewoon stil komen liggen bij bepaaldeweersomstandigheden.De invloed van het weer vinden we terug bij alle productiemiddelen: zowel de materialenmoeten bestand zijn tegen ongunstige weersomstandigheden, de mensen kunnen ernstiggehinderd worden bij hun werk, maar ook het gebruik van materieel (met nametransportmaterieel) kan ernstig gehinderd worden door ongunstig weer.Het ‘kwakkelweer’ brengt met zich mee dat leidinggevenden op de bouwplaats (uitvoerders,projectleiders, organisatiemedewerkers) met een bepaalde onzekerheid hun beslissingennemen: wordt er wel of wordt er niet gewerkt. Het is vrij moeilijk om alle relevante aspecten bijdeze keuze te betrekken. Soms blijken beslissingen achteraf gezien terecht te zijn, soms ishet tegenovergestelde waar.De prognoseschaal (kalender minus effect van het weer) is een typisch Nederlandsinstrument. Afhankelijk van de aanwezigheid van weerkritische activiteiten treedt er eenzekere hoeveelheid weersverlet (door wind, vorst en/of neerslag) op bij de uitvoering. Deprognoseschaal geeft hiervan het langjarig historische gemiddelde als richtlijn. In de meestegevallen komt deze richtlijn (uiteraard) niet overeen met de optredende werkelijkheid.Maatregelen om in toenemende mate weersonafhankelijk te bouwen, zijn erop gericht deverschillen tussen prognose en werkelijkheid te verkleinen, dat wil zeggen: doorbouwenonder alle weersomstandigheden. Zodra dat punt is bereikt, is de prognoseschaal gelijk aande kalenderschaal. Met name het Nederlandse ‘kwakkelweer’ maakt het gebruik van deprognoseschaal alleszins redelijk. In landen met een vergelijkbaar klimaat (zoals bijvoorbeeldZweden) kent men de prognoseschaal niet; als we daar naar de perioden met slechtbouwweer kijken (’s-winters), dan valt op dat de winter vrij ‘duidelijk’ intreedt, vervolgens eenbehoorlijk lange periode blijft en daarna ook weer vrij snel en duidelijk overgaat in ‘werkbaar ‘weer. Men ‘kwakkelt’ daar niet zo als in ons land. Het klimaat is gelijk; het weer is anders.Over het algemeen zijn Nederlandse bouwbedrijven tot op heden weinig bereid om teinvesteren in preventie als het gaat om weersonafhankelijk bouwen (uitzonderingenbevestigen deze regel). Onnodige improvisatie bij onwerkbaar weer is dan een van degevolgen. Een aantal bedrijven neemt echter tijdig preventieve maatregelen en accepteertdaarmee het risico dat dit met zich meebrengt: treedt het verwachte weer inderdaad op enzijn de (kosten van de) maatregelen effectief of zijn de voorbereidingen niet nodig geweest enhebben we onterecht kosten gemaakt? De vraag blijft steeds welke risico’s het bouwbedrijfnog wel wil nemen en welke risico’s niet meer.Nederlandse risicoregelingen (vorstverletregeling vanuit Sociaal Fond Bouwnijverheid) tenaanzien van optredende weersomstandigheden hebben uitsluitend betrekking op verlet alsgevolg van vriezend weer (vorstverlet). Daarmee worden de risico’s van de loonkosten vooreen deel bij een collectieve buffer gelegd. Deze regeling is aan sterke veranderingenonderhevig (paragraaf 2.5) en ontwikkelt zich in de richting van een toenemende acceptatievan risico’s door het uitvoerende bouwbedrijf. Alleen daardoor al moet het bouwbedrijf steedsmeer bewust omgaan met deze risico’s en de effecten daarvan.2.3 Weerkritische activiteiten op de bouwplaatsOm grip te krijgen op het weer in de uitvoeringsfase is het van belang de zogenaamdeweerkritische activiteiten te kennen. Weerkritische activiteiten zijn die activiteiten, die hinderkunnen ondervinden of helemaal onmogelijk zijn onder invloed van een of meerweerscomponenten. Bijvoorbeeld schilderwerk (als het te vochtig is) of hijsen vanbekistingsschotten (harde wind).
 7. 7. De weerkritische activiteiten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:1. de mens als weerkritische factor;2. bouwmaterialen en bouwstoffen in transport en opslag;3. bouwactiviteiten;4. bouwmaterieel op de bouwplaats.Voor elk van deze vier categorieën ligt de grenswaarde in principe anders; het weer heeft nietaltijd dezelfde invloed. De mate waarin een activiteit weerkritisch is, is van veel factorenafhankelijk, zoals projectomstandigheden, weersomstandigheden, conditie van mens en/ofmaterieel enzovoorts. Als de grenswaarde wordt overschreden, treedt in veel gevallen‘weersverlet’ op: het productieproces wordt gehinderd of het stopt helemaal.Het zal duidelijk zijn, dat het aangeven van kritische grenzen in slechts een beperkt aantalgevallen objectief kan gebeuren: meningen van mensen spelen een rol, de situatie waaringewerkt moet worden is sterk plaatsafhankelijk, de organisatiegraad verschilt van project totproject en bij elk bouwproject liggen de omstandigheden weer anders.Van de vier genoemde categorieën weerkritische activiteiten moeten we bij een naderebeschouwing constateren, dat de bouwactiviteiten de grootste rol spelen; mens, transport &opslag van materiaal en materieel blijken in veel gevallen niet de beperkende factoren te zijnals het gaat om weersverlet.Overigens speelt weersgevoeligheid in een aantal gevallen een grotere rol dan voorheen(nieuwe en meer weerkritische bouwstoffen).2.3.1 De mens als weerkritische factorIn de reeks van mogelijk weerkritische factoren en activiteiten (materialen, materieel enactiviteiten) past ook de mens als een productiefactor, waarop het weer een beperkendeinvloed kan hebben. Het is daarom nodig om na te gaan of en zo ja, in welke mate de menseen weerkritische factor vormt.Literatuur geeft een slechts bescheiden inzicht in bovenstaande zaken. Publicatieblad P30van de Arbeidsinspectie ("Bouw en inrichting van bedrijfsruimten") sluit slechts indirect opdeze problematiek aan. In P30 wordt uitgebreid de Temperatuurindex als klimaatfactorbehandeld (opbouw en begrenzingen). Op basis van de droge luchttemperatuur en derelatieve vochtigheid is grafisch een temperatuurindex te bepalen. De gevonden waarde kanvervolgens getoetst worden aan de voorgeschreven grenzen. Stralingstemperatuur komtslechts zijdelings aan bod: bij een verschil van meer dan 5º C tussen (gemeten of bepaalde)stralingstemperatuur en droge luchttemperatuur gelden speciale voorschriften.Voor de duidelijkheid: P30 heeft betrekking op de bouw, verbouw of uitbreiding van fabriekenof werkplaatsen en het inrichten daarvan.Er is hierbij steeds sprake van het optredende weer en mogelijke maatregelen voor de mens.Grenzen zijn moeilijk algemeen aan te geven. Met gerichte maatregelen vormt de mens inslechts weinig gevallen een weerkritische factor, met andere woorden: in het algemeenkunnen we stellen, dat de mens als productiefactor in de bouw slechts inuitzonderingsgevallen een duidelijk weerkritische factor is. Dat betekent, dat in slechts weiniggevallen het productieproces gestaakt moet worden omdat de mens in die omstandighedenniet bestand is tegen het optredende weer. De kwaliteit van het productieproces en van hetbouwproduct zijn veel eerder aanleiding om productie te staken.Een voorbeeld van genoemde uitzonderingen is lichte sneeuwval op stalen bekistingen: voorhet productieproces op zich niet kritiek, maar wel voor de mensen die over deze (spekgladde)bekisting moeten lopen. Een straatmaker legt bij regen al snel het werk neer; niet zozeervanwege de kwaliteit van het productieproces, maar vanwege de negatieve effecten op deknieën.Warmte en kou, in combinatie met neerslag en/of wind vormen tezamen een optredendweerbeeld, dat in het algemeen van geval tot geval en in samenhang met het actuele (deel-)productieproces door de verantwoordelijke persoon op de bouwplaats wordt beoordeeld.
 8. 8. Comfort van de mens, kwaliteit van het productieproces en het product en de tijdplanningspelen hierbij een rol, die niet altijd volledig rationeel te benaderen is.Dat leidt tot de conclusie dat de mens als mogelijk weerkritische factor een element vormt,waarvoor niet in het algemeen kritische grenzen zijn aan te geven.GevoelstemperatuurHet begrip ‘Gevoelstemperatuur’ staat steeds meer in de belangstelling, mede omdat in deregelgeving (vorstverlet) ook met dit begrip gewerkt gaat worden. Het is dus nodig om deinhoud hiervan te kennen.Alle voorwerpen, dus ook het menselijk lichaam, koelen sneller af naarmate de uitwisselingmet de omgevingslucht efficiënter kan verlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we teweinig dan wel te dunne beschermende kleding aan hebben, maar ook wanneer we bezweetzijn en het verdampende zweet warmte aan de huid onttrekt. Wind is een belangrijke factor:naarmate het harder waait wordt de lichaamswarmte sneller afgevoerd. In de winter kandeze afkoeling zo snel gaan, dat gevaar dreigt van onderkoeling of zelfs bevriezing. Inlanden waar wind en vorst vaak samengaan gebruikt men daarom wel de ‘windchill-factor’ of‘equivalente’ temperatuur. De windchill-factor wordt meestal afgeleid uit een nomogram.Nomogram dat een relatie legt tussen de ‘gewone temperatuur’ en de ‘gevoelstemperatuur intermen van meer of minder koud (bron: SBR). Voorbeeld De luchttemperatuur is -10º Celsius en er staat een harde wind. De gevoelstemperatuur is dan -34º : voor het naakte (niet door kleding beschutte) lichaam is het buiten net zo koud als wanneer het 34 graden vroor en windstil was.
 9. 9. 2.3.2 Materiaal als weerkritische factorHet transport van bouwmaterialen en bouwstoffen naar de bouwplaats is nauwelijksweerkritisch te noemen; de opslag op de bouwplaats stelt wat meer eisen. De samenstellingvan materialen kan soms maatregelen noodzakelijk maken om ze tegen ongunstigeweersinvloeden te beschermen. Over het algemeen is het bij de uitvoeringsleiding op debouwplaats uitvoerig bekend op welke wijze materialen en bouwstoffen opgeslagen dienen teworden en welke beschermende maatregelen (tegen weersinvloeden) noodzakelijk zijn om tevoorkomen dat materialen onbruikbaar worden. Het is ook niet nodig om uitgebreidevoorlichting hierover te verstrekken. Enerzijds geven fabrikanten en leveranciers uitgebreideinformatie hierover (al dan niet op aanvraag) en anderzijds mogen verletbestrijdendepreventieve maatregelen (want daar praten we hier eigenlijk over) genoegzaam bekendworden verondersteld. Bovendien kunnen aanwijzingen in deze richting niet meer zijn danalgemene aanwijzingen; op elke bouwplaats kunnen de omstandigheden anders liggen.2.3.3 Materieel als weerkritische factorGebruik van materieel wordt door slechte weersomstandigheden vooral gehinderd bij hetwerk als het hijsmaterieel betreft en als het hard waait of vriest. Daardoor kan het voorkomendat de bouwkraan niet meer naar behoren functioneert of dat veiligheidsvoorzieningen (zoalsafslagen) niet meer werken. IJsvorming is hierbij vaak de boosdoener.Maar ook onderdelen als de staalconstructie van de bouwkraan zelf, de energievoorziening,bekabeling, remmen en katrolwerken kunnen kritisch zijn. Daarnaast kunnenweersomstandigheden er de oorzaak van zijn dat de hijslasten moeilijk of in het geheel niet temanoeuvreren zijn (vooral bij hoge windsnelheid).In publicaties van onder meer Aboma, Arbeidsinspectie, Sociaal Fonds Bouwnijverheid enStichting Arbouw wordt hierop nader ingegaan; zij bevatten richtlijnen voor het werken metmaterieel onder ongunstige weersomstandigheden. Zie ook literatuurlijst in hoofdstuk 7 vandit rapport.Over het algemeen kan gesteld worden, dat het materieel op zich in Nederland zelden eenweerkritische factor vormt, mits correct bediend en onderhouden. Veruit in de meestegevallen vormt harde wind (bij hijsactiviteiten) de beperkende factor.2.3.4 Bouwactiviteiten als weerkritische factorenMet bouwactiviteiten bedoelen we allerlei uitvoeringsactiviteiten op de bouwplaats, al dan nietmet behulp van materieel uitgevoerd. Hierna is een selectie van dergelijke activiteitenaangegeven.Die verzameling bestaat in de eerste plaats uit mogelijk weerkritische activiteiten, zoals dievanuit enkele bouwprojecten zijn opgegeven. Bijvoorbeeld het hijsen van gevelelementen(wind), het aangieten van betonnen gevelelementen (temperatuur) en het spuiten vanwanden en plafonds (vocht en temperatuur). Deze opsomming is lang niet volledig; niet allemogelijk weerkritische bouwactiviteiten staan hierin vermeld.De kritische grenzen hierbij zijn niet altijd eenduidig en objectief aan te geven. Bovendien: alseen kritische waarde is vermeld, dan nog zal dat niet in alle gevallen exact zo liggen.Een nadere beschouwing van deze activiteiten in relatie tot een bouwplaats leert, dat degrenzen niet eenduidig en universeel zijn aan te geven. Erg veel hangt af van de beslissendefunctionarissen in het uitvoerende bouwbedrijf: zit het project in tijdnood of juist niet, is er eenrelatie te leggen met andere projecten, wat is het goedkoopste om te doen of juist om telaten, is er werk dat wel uitgevoerd kan worden, in hoeverre kan en wil de aannemerbeschermende maatregelen nemen, welke fase van het bouwen: ruwbouw of (beschermde)afbouw? De antwoorden op dergelijke vragen zijn sterk projectgebonden.De mate waarin een activiteit weerkritisch is, is sterk afhankelijk is van deprojectomstandigheden en is ook niet altijd objectief aan te geven. Te denken valtbijvoorbeeld aan de grens voor windverlet: hier is bijvoorbeeld niet de (objectieve)windsnelheid op 10 meter hoogte maatgevend voor verlet, maar vooral de persoonlijke (endus subjectieve) indruk, die de kraanmachinist heeft van de windsnelheid op zijn hoogte. Hetblijkt, dat kraanmachinisten een redelijke inschatting kunnen maken van de windsnelheid (in
 10. 10. Beaufort) op cabinehoogte; niet in alle gevallen komt dat overeen met de gemetenwindsnelheid op 40 meter hoogte in de bouwkraan. Een ander voorbeeld heeft betrekking opde grens voor vorstverlet. Het moment waarop een project "in het vorstverlet gaat" is nietuitsluitend afhankelijk van de objectieve buitentemperatuur, maar ook van de stand van hetwerk en de mogelijkheid om bijvoorbeeld (beschermd) binnenwerk te verrichten.Dit betekent ook iets voor de inhoud van bouwweerberichten. De producent van deweersverwachting kan uiteraard niet op de stoel van de aannemer gaan zitten en aangevenwelke mogelijk weerkritische bouwactiviteiten aan de orde komen. Het betekent wel, dat hetmeteobedrijf in overleg met de desbetreffende uitvoerder bij de opstelling van het weerberichtrekening kan houden met de stand van het werk (bijvoorbeeld een speciale vermelding overnachttemperaturen in het weekend als er op vrijdag gestort moet worden). De vertaling naarhet al of niet nemen van maatregelen en beslissingen dient te gebeuren door de ontvangervan het weerbericht.Overleg tussen uitvoerder en meteobedrijf voor de aanvang van het werk kan in sommigegevallen zinvol zijn: mogelijk weerkritische activiteiten kunnen dan doorgenomen worden enbij het opmaken van de weerberichten kan er rekening mee gehouden worden.
 11. 11. Voorbeelden van weerkritische activiteiten op de bouwplaats, zoals gemeld door uitvoerdersvan bouwprojecten waar gewerkt werd met projectgerichte bouwweerberichtgeving (zie ookbijlage 7.3 in dit rapport)Activiteit Tempe- Relatieve Wind- Neerslag Zonnen- Onweer ratuur vochtig- snelheid schijn heid regen ijzel hagel sneeuwUitvoeren betonwerk 0-8º C Op betonUitvoeren straatwerk ‹5º C JaUitvoeren stukadoorswerk ‹+5º C; ›25-30º CUitvoeren rioleringswerk ‹ 0º CUitvoeren metselwerk ‹ 0º C Droge wind Felle zonbaksteenUitvoeren metselwerk ‹ 0º C ja ja JakalkzandsteenUitvoeren pleisterwerk ‹ 0º CAanbrengen muurverf ‹ +5º C ja ja JabuitenUitvoeren betonreparatie ‹ +5º C ja ja ja JaAanbrengen natuursteen ‹ +10º C ja Ja ja ja Jategels buitenAanbrengen keramische ‹ +5º C; ja ja ja jategels (specie); buiten › +20º CAanbrengen keramische ‹ +10º Ctegels (lijm)Schilderwerk ‹ 5-10º C; 85% ja ja ja Ja › 55-60º CGrondverzetwerk ‹ -10º Langdurig VeelAsfalteringswerkzaamheden ‹ -5º C ja ja ja JaBuisleidingen leggen ‹ -10º C Langdurig VeelBuisleidingen lijmen/lassen ‹ +5º CKabels leggen ‹ +0º C LangdurigZandcementstabilisatie Langdurig VeelaanbrengenHijsen Windkracht 8Plaatsen topwanden Windkracht 6Leggen Windkracht 7bekistingsplaatvloerenPlaatsen kappen Windkracht Ja ja ja ja 6/7Plaatsen spouwbladen Windkracht 6/7Spuitwerk binnen 70%Aanbrengen bitumen ‹ -2º C Windkracht 6 Aanhoudend ja ja ja JadakbedekkingStorten beton ‹ 0º C JaGlas zetten Windkracht 6 Aanhoudend ja ja jaAanbrengen 70%zandcementvloerenAangieten prefab elementen ‹ +5º CAanbrengen schuimbeton ‹ 0º C AanhoudendwerkvloerVlechtwerk ‹ -5º C Aanhoudend jaStellen prefab trappen Windkracht 6/7Stellen prefab balken Windkracht 6/7Maatvoeringswerk MOUS AanhoudendAanbrengen Windkrachtstaalconstructie dakopbouw 7/8Voegwerk ‹ 0º C ja ja ja Ja JaAanbrengen gietvloer ‹ 0º C ja ja ja JaAanbrengen shingles ‹ 5º CAanbrengen linoleum ‹ 15º Cvloerbedekking
 12. 12. 2.4 Maatregelen weersonafhankelijk bouwen2.4.1 Soorten maatregelenBij een benadering van het verschijnsel ‘weersonafhankelijk bouwen’ zijn diverse optiesmogelijk. Het doel dat men wil bereiken en de weg daar naartoe is sterk afhankelijk van depersoon die de keuze moet maken, de omstandigheden binnen het bedrijf en hetonderhanden bouwproject en natuurlijk van het seizoen waarin gebouwd moet worden.In hoofdzaak kunnen de mogelijke maatregelen in drie categorieën ingedeeld worden:• maatregelen die ontstaan vanuit creativiteit van betrokkenen (brainstorming);• maatregelen vanuit de geldende regelgeving en• maatregelen vanuit een structuur zoals het ‘slecht-weer-plan’.Tijdens de studiedag ‘Weersonafhankelijk bouwen’ die in het kader van deze studie op 9 mei1999 is gehouden, is met name de eerste techniek beoefend om tot mogelijke maatregelen tekomen. Elke deelnemer aan deze bijeenkomst heeft vanuit eigen kennis en ervaring en opbasis van concrete discussie-opgaven een aantal ideeën naar voren gebracht. Voor eengedetailleerd overzicht en de bijbehorende opgaven met uitwerkingen: zie het afzonderlijkeverslag van de studiedag. In het kader van dit studierapport worden hier alleen de resultatenvermeld in de vorm van een presentatie van de vier verschillende discussiegroepjes(resultaten werksessie I). Daarna zijn de resultaten in een iets ander kader geplaatst: deordeningsmatrix plaatst alle ideeën in een breder verband door ze te relateren aan enkelezaken die met de organisatie en beheersing van het productieproces en van hetbedrijfsproces te maken hebben (zie volgende pagina).
 13. 13. Bouwplaats Algemene doorwerkvoor- Technische Ontwerp• Bereikbaarheid zieningen maatregelen • Bouwsysteem ontwikkeling bouwplaats • Behaaglijk bouwen • Gebouw inpakken • Ontwerp• Droog houden • Doorwerkvoorzieninge • Steigers afdekken • Industriëlen ontwerpen en bouwen bouwput n • Casco verwarmen • Selectieve materiaal keuze• Goede bouwwegen • Verwarmede beton en drogen • Prefabriceren toepassen • Infrarood verwarmen • Techniekruimte van het gebouw niet op het Ontwerp • Materialen vorstvrij • Verwarmingslinten dak• Opdracht afgestemd opslaan • Planningstechnisch • Soort materialen op tijd • Stoken bij gietbouw • Bouwplaatsen • Dichte beglaasde gevelelementen stellen• Prefab beton skelet • Omkleden van toegankelijk houden • Ontwerpen in weinig weersgevoelige• Dak- en geveldetails gebouwen • Zomers doorwerken productiemethode • Gebruikmaken van of langere dag • Gebouw snel dicht maken Bouwsysteem aanwezige • Weersinformatie• Zelfklimmende nutsvoorzieningen vragen bekisting • Verschuiven Materiaal• Handeling in fabriek Ontwerp en werktijden • Minder afhankelijke mortelsamenstellingen• Prefab dakfolies bouwmethode • Voor vorstinval (water)• Afschot isolatie • Keuze bouwsysteem fundering maken • Materiaaleigenschappen• Prefabricage • Prefabriceren van • Verwerkingsmogelijkheden met• Prefab onderdelen Research weersonafhankelijke aspecten gevelelementen • Prefab toepassen • Ontwikkelen minder• Droge bouwmethode • Droge bouwmethode vorstgevoelige Logistiek• Inkoop: aanvoer van • Ontwerpfase bouwmaterialen • Materialen kort opslaan op bouw(snel materiaal verzekeren aanpassen aan tijd • Energiezuinige verwerken zodat ze niet beschermt hoeven van het jaar verwarmingsmethod te worden)Arbeidsomstandig- • Montagebouw en • De mensheden • Weersonafhankelijke • Motivatie bouwvakkers• Kleding materialen Mens en motivatie • Arbeidstijd winter en zomer variëren• Motivatie • Maatregelen nemen • Goede • Seizoenwerken (i.v.m. deelleveringen) medewerkers tijdens de keetvoorziening • Geen gemeenschappelijke zomersluiting• Goede ontwerpfase, • kleding maar een wintersluiting keetvoorzieningen detailleringen • Motivatie weersonafhankelijk • Werken in de zomermaanden• Verwarmen bouwvakkers maken. • Aannemer als reisbureau• Gas- en • Aandacht inwendige wateraansluitingen mens Tijd Kennisoverdracht• Aanpassen • Praktische hulp vorstverlet moment • Schuiven in de tijd Bouw- en werktijden • Toegankelijkheid maatregelen (startproject) werkmethoden • Jaargetijde • Ontkoppelen • Rubriceren maatregelen Materieel • Goedweer periode werkzaamheden • Hele jaar wintermaanden weersafhankelijk• Verwarmen en drogen maximaal benutten • Prefab • Materialen kennis ontwerper en verwerker• Overkappen • Tijdgebonden bouwen • Monoliet storten of • Start bouw juist niet Organisatie• Verlichting • Bouwsnelheid • Verwarmede beton • Sturen op planning• Afscherming steigers vergroten • Verwarmde • Voorbereidingstijd en inspanning bekisting • Prefabriceren • Aannemer eerder bij proces betrekken • Betere gegevensverstrekking • Werkvoorraad voor binnenafwerking organiseren • Maken goede risico inventarisatie weer • Sturen op capaciteit • (snel dicht) • Geen ruwbouw (vorstgevoelig) in de winter Kosten • Kosten baten info maatregelen • Werkvoorbereiding op weer inspelen Infra • Toegankelijkheid bouwplaats • Betere bouw infra op locatie • Inpakken gebouw(delen) • Inpakken gebouw (steiger) • Prefabriceren in goed te regelen ‘klimaatomstandigheden’ • Overdekt bouwen (onder dak)
 14. 14. ‘Ordeningsmatrix’ naar aanleiding van werksessie IAspecten ResultatenBouwmethode Bouwsysteem Materiaal Materieel Algemene doorwerkvoorzieningen Ontwerp en bouwmethode Werkmethode Technische maatregelenVoorbereiding• Werken in teamverband• Concurrent engineering op aspecten markt, product en productieMarktbenadering• Mate van betrokkenheid in het totale bouwproces• OrganisatievormResearch and Development Research• Investeren in nieuwe ontwikkelingen• Kennisopbouw• ScholingProcesbeheersing Plannen• Procedures Tijd• Communicatie- en Kosten informatievoorzieningen Planningtechnisch• Tijd, kosten en kwaliteit Organisatie Kennisoverdracht• NEN-ISO 9000Logistiek Bouwplaats• Just-in-time leveringen Logistiek• Transporteenheden• Verpakkingen• OpslagRelaties met leveranciers en Maatregelen ontwerponderaannemers.• Vaste relaties met een beperkte groep leveranciers• Co-makershipConclusies uit werksessie IDe door de groepen naar voren gebrachte maatregelen komen voornamelijk terecht onder deaspecten:• bouwmethoden en• procesbeheersing.Het thema: ‘Mens en motivatie’ en ‘Arbeidsomstandigheden en de Mens’ zijn niet eenduidigbij een van de aspecten in de ordeningsmatrix onder te brengen.Tijdens de studiedag is overigens wel gebleken dat het aspect ‘Mens’ wel een belangrijk enveel genoemd aspect is van ‘Weersonafhankelijk bouwen’.
 15. 15. 2.5 Regelgeving verletbestrijdingTen aanzien van de regelgeving en ‘weersonafhankelijk bouwen’ kunnen we volstaan met deweergave van de samenvatting van de regelgeving van het Risicofonds (Sociaal FondsBouwnijverheid). Deze vorm van verletbestrijding heef tuitsluitend betrekking op verlet alsgevolg van vriezend weer. Met name de bepalingen ten aanzien van het eigen risico voor hetbouwbedrijf zijn aan veranderingen onderhevig. Het onstaande overzicht geeft de stand vanzaken per 1 mei 1999 weer.(De afkorting ‘ERP’ in het overzicht staat voor Eigen Risico Periode).3 Voorbereiding van de uitvoering3.1 Het bouwproces
 16. 16. Het bouwproces kunnen we opsplitsen in drie fasen: • Het ontwerpen van het gebouw: het bouwkundig ontwerp • Het ontwerpen van het uitvoeringsproces: de werkvoorbereiding • Het maken van het gebouw: de uitvoering In onderstaande figuur is de fasering van het bouwproces schematisch weergegeven. regelgeving basisdocumenten bv bv bouwbesluit bestekboek bestektekeningen constructieschema PvE inschrijvingsbegroting budget locatie ontwerpen van uitvoeringsplan het gebouw regels ivm deelplannen uitvoeringsplan draaiboekenproduct-ontwerper ontwerpen van architect CAD uitvoeringsprocessen adviseurs tekentafel etc materiaal gebouw maken van het gebouw proces- ontwerper PC software materieel arbeid Fasering bouwproces [naar Vastert] In de eerste fase wordt het bouwkundig ontwerp gemaakt door de architect (productontwerper) met als resultaat het bouwkundig ontwerp met bestek met tekeningen. Ook de gegevens over de plaats waar gebouwd wordt en opleveringstermijn zijn dan bekend. De werkvoorbereiding is de tweede fase van het bouwproces waarin het bouwkundig ontwerp wordt uitgewerkt en de uitvoering wordt voorbereid. Er wordt op basis van contractstukken (bestek, tekeningen, inschrijvingsbegroting) bedacht hoe, waarmee en wanneer de uitvoering plaatsvindt. [Leijten] Het voorbereiden van deze bouwopgave wordt gezien als een ontwerpproces met de stappen: • Analyse • Genereren van varianten • Kiezen en optimaliseren • Vastleggen ontwerpresultaat Analyse Bij de analyse wordt niet alleen het bestek en tekeningen geanalyseerd maar ook de situatie. De analyse van de situatie heeft tot doel een beeld te vormen van de omstandigheden waarin de uitvoering plaats zal vinden. Dit beeld ontstaat vanuit:
 17. 17. • Een beschrijving van de bouwplaats met begroeiing, bomen, structuur van de bodem, waterhuishouding, bestaande leidingen, toegang, belendende bebouwing en dergelijke.• Een overzicht van bestaande voorzieningen zoals elektriciteit, telefoon, water, wegen.• Meteorologische gegevens over verwacht regenval, vorstdagen, zonsopkomst en zonsondergang gedurende de uitvoeringsperiode.VariantenVarianten kunnen uit alternatieve producten en processen bestaan. Een alternatief product bijeen weersverwachting van vorst is een prefab betonelement. Een alternatief proces isbijvoorbeeld eerst één woning winddicht maken en pas met de andere verder gaan. [Vastert]KiezenBij het kiezen van een variant zal overleg moeten plaatsvinden met de andere partners in hetbouwproces:• Opdrachtgever• Architect• Overheid• Onderaannemers• ToeleveringsbedrijvenKnelpunten en mogelijke oplossingen, maar ook verschillende alternatieven die defunctionarissen van het bouwbedrijf voorzien tijdens de uitvoering, kunnen bij decontractvorming aan de orde komen. Daarvoor is het wel nodig dat partijen in een vroegstadium hierover contact met elkaar hebben. Samenwerkingsvormen zoals bouwteams gevenhiervoor voldoende kansen.VastleggenHet vastleggen van de beslissingen die tijdens de bouwvoorbereiding worden genomen,kunnen in een uitvoeringsplan worden vastgelegd..
 18. 18. 3.2 Het Uitvoeringsplan Het uitvoeringsplan bevat de informatie hoe er gebouwd wordt. Het maken van deze plannen voor de productie is een ontwerpproces met de stappen: • analyse; • uitgangspunten; • conceptie; • schetsplan; • uitwerking; • detaillering. Het ontwerpen van een uitvoeringsplan staat centraal tussen het ontwerpen van een gebouw en het maken van dit gebouw. Het uitvoeringsplan bestaat uit deelplannen en draaiboeken. Een deelplan legt het productieproces per aspect (zoals maat, tijd of veiligheid) vast en beschrijft een specifiek productieaspect voor het hele project. Draaiboeken leggen de productie vast van een specifiek onderdeel van het gebouw en hierin komen weer alle productieaspecten terug. De twee plannen kunnen in een matrix op elkaar worden geplaatst. De volledige verzameling deelplannen of draaiboeken beschrijven beide het volledige uitvoeringsproces. Het zijn twee manieren om dezelfde procesinformatie weer te geven. Zie de figuur hierna voor een schematische weergave van het uitvoeringsplan.MaatmaatbeheersingsplannenMaterieeltransportplannenArbeid“arbeidsbeheersings”-plannenMateriaallogistieke plannenPlaatsterreinplannenTijd en kostentijd- en kostenplannenUitvoeringsplan met deelplannenen draaiboeken. [Vastert] Draaiboeken o.m.: • fundering • gevel • dak • slecht-weer- situaties
 19. 19. 3.3 Het bouwproductieproces De laatste fase is de uitvoering, waarbij het bouwwerk daadwerkelijk wordt geproduceerd. Het bouwproductieproces wordt beschreven door middel van de SADT-methode. SADT is een systeemspecificatietechniek gericht op concrete, tastbare output van complexe zaken zoals productieprocessen, civiele werken en bouwuitvoeringsprocessen. Deze techniek is geschikt voor de analyse en ontwikkeling van complexe technische systemen, zowel voor ontwerp-, ontwikkel- als voor fabricageprocessen. Het resultaat van de toepassing van deze aanpak is een modelmatige weergave van de realiteit of toekomstige situatie opgebouwd uit een reeks diagrammen. Het productieproces wordt hierbij voorgesteld door een rechthoek. De beschrijving van dat proces kan plaats vinden door middel van een zelfstandig naamwoord met een werkwoord. Bijvoorbeeld transporteren van beton of het positioneren van een baksteen. De invoer is de beginsituatie en de uitvoer is de eindsituatie van het productieproces. Het productieproces wordt uitgevoerd met behulp van de productiemiddelen materieel en arbeid en wordt gestuurd door de informatie. In de meeste gevallen komt bij het produceren van een gebouw ook afval vrij. In de volgende figuur zijn deze aspecten door middel van pijlen naar en van het productieproces weergegeven. bestekboek bestektekeningen inschrijvingsbegroting werk- tekeningen terrein- produktie- afval- plan plannen plan het producerenmateriaal gebouw van het gebouw bouwplaats bouwafval het het inrichten ontmantelen materieel materieel van de bouwafval van de bouwplaats bouwplaats arbeid materieel arbeid materieel arbeid materieel © ir e .r. p oo rtm an U C B 199 6 Productieproces op de bouwplaats [Poortman]
 20. 20. 3.4 Bouwmethoden3.4.1 Typologie van bouwmethodenOm een overzicht te maken van de verschillende bouwmethoden, kunnen we voor allerleiaspecten kiezen die van belang lijken te zijn. De gekozen kenmerken hangen vaak af van hetdoel waarvoor de indeling gekozen wordt. In een aantal gevallen is het relevant om detechniek te typeren met ‘traditioneel’, ‘semi-traditioneel’ of ‘niet-traditioneel’. Traditioneel isechter een relatief begrip: wat voor de een traditioneel is, is voor een ander uiterst modern. Bijhet typeren van bouwmethoden is dat een bezwaar.Een andere ingang vormt het materiaal dat in hoofdzaak gebruikt wordt bij het bouwen: beton(betonbouw), staal (staalbouw), hout (houtskeletbouw) en dergelijke. Dit zegt slechts iets overde gekozen materialen en niet over de bouwmethode.Een goed bruikbare indeling van bouwmethode is de indeling, die gebaseerd is op de maniervan werken: stapelen, gieten en monteren zijn dan de belangrijke trefwoorden.3.4.2 Inzet productiemiddelenHet werken op de bouwplaats is een goede mogelijkheid om bouwmethoden te gaan typeren.In principe kennen we daarmee dan ook drie bouwmethoden, elk met enkele variantendaarin:• Stapelbouw (blokken, stenen, elementen);• Gietbouw (betonspecie, wapening, bekisting);• Montagebouw (prefab betonelementen, elementen-houtskeletbouw).Bij de verdere benadering van deze bouwmethoden is het van belang om de ingezetteproductiemiddelen (materiaal, materieel en arbeid) nader te bekijken. Juist in de inzet vandeze drie productiemiddelen vinden we de verschillen tussen de bouwmethoden terug.Als we de productie op de bouwplaats centraal stellen, dan is de benadering vanbouwmethoden een procesmatige. In onderstaand schema staat dat universeel (dat wilzeggen: geldig voor elke bouwmethode) aangeduid. De keuze-aspecten die bij de beslisserseen rol spelen, zijn hierin direct of indirect terug te vinden in de inzet van deproductiemiddelen. Een dergelijk overzicht kan uiteraard verder gedetailleerd worden voorelke bouwmethode specifiek, maar is in zijn opbouw gelijk. Regelgeving / Bestek/tekeningen Produceren Materiaal van het Gebouw gebouw Arbeid Materieel Inzet van de productiemiddelen bij het productieproces van een gebouw
 21. 21. 3.4.3 Keuze-aspecten bouwmethoden Behalve de productie op de bouwplaats zijn belangrijke verschillen tussen bouwmethoden te vinden in de voorbereidingstijd. Veel prefabriceren bijvoorbeeld betekent in principe een relatief lange voorbereidingstijd (productie van de elementen), maar vaak een extreem korte uitvoeringstijd (snelle montage op de bouwplaats). In onderstaand overzicht staan de belangrijkste keuze-aspecten vergelijkenderwijs uitgewerkt voor de verschillende bouwmethoden. Stapelbouw Gietbouw Montagebouw Manuren in de fabriek weinig geen veel Manuren op de veel minder dan stapelbouw weinig bouwplaats Voorbereidingstijd kort langer dan stapelbouw kort Uitvoeringstijd lang korter dan stapelbouw kort Weerkritische activiteiten lijmen (temperatuur) hijsen tunnels (wind) hijsen elementen (wind) Materieelinzet stelkraantje, klein gereedschap grote bouwkraan grote bouwkraan, bekistingen hijsvoorzieningen Accenten arbo veiligheids-voorzieningen veiligheids- voorzieningen; groot, zwaar transport met (steigerwerk e.d.) werkdruk bijbehorende Relatief veel handmatige veiligheidsvoorzieningen. arbeid. Klein gereedschap Veel gemechaniseerde arbeid. Logistiek veelsoortig, eenvoudig organisatie gietbouwcyclus fabricage, afroep, transport, maatgevend. Transport van montage van vaak grote prefab bekistingen en betonspecie. elementen Installatievoorzieningen naderhand, instorten mogelijk in fabriek ter plaatseVergelijking van verschillende bouwmethoden 3.4.4 Basisactiviteiten bouwmethoden Een ander hulpmiddel om inzicht te krijgen in de relevante aspecten van de verschillende bouwmethoden wordt gevormd door de zogenaamde ‘basisactiviteiten’. Dit is een verzameling van zes primaire activiteiten, die in principe bij elke bouwmethode voorkomen: • Prepareren (voorbereiden van de werkplek, beveiligen, bereikbaar maken); • Transporteren (verplaatsen van bouwstoffen, bouwproducten en bouwdelen); • Uitzetten (meten, markeren, vastleggen van afmetingen en posities van bouwdelen en/of bouwproducten); • Bewerken (veranderen van eigenschappen of afmetingen van bouwstoffen of bouwproducten); • Verwerken (plaatsen, bevestigen, samenvoegen van bouwstoffen of bouwproducten tot bouwdelen); • Conditioneren (in goede staat houden van reeds gerealiseerd werk, beschermen, nabehandelen). Bij het maken van een keuze voor een bouwmethode (of fijner in een werkmethode) zijn deze basisactiviteiten van groot nut: per basisactiviteit kan bekeken worden of die een positieve dan wel een negatieve of neutrale bijdrage levert aan de inzet van de productiemiddelen op de bouwplaats. Op deze wijze vormen zij een hulpmiddel bij het maken van onderbouwde keuzen.
 22. 22. 3.4.5 Overzicht bouwmethoden Door het hanteren van enerzijds de inzet van de productiemiddelen, de selectie van de relevante keuze-aspecten en de kwaliteit van de basisactiviteiten kan er een samenhangend overzicht ontstaan op grond waarvan gemotiveerd keuzen gemaakt kunnen worden en toegelicht. Voor een overzicht: zie volgende pagina. Overzicht BouwmethodenGietbouw Stapelbouw MontagebouwTypering Productiewijze Productiewijze ProductiewijzePlastische betonspecie wordt op de Vaste elementen worden samengesteld tot Monteren van prefab bouwdelen ofbouwplaats in een bekisting gestort. bouwdelen. Stapelen met grote of kleine bouwproducten tot een gebouw. In principe drogeDeze constructie is voorzien van elementen, die met verschillende technieken montage. Vlakke elementen komen op diepladerswapening en in te storten (installatie-) aan elkaar verbonden kunnen worden (lijm, aan en worden met lassen, bouten, moerenvoorzieningen specie). Installatievoorzieningen worden later gemonteerd. ter plaatse aangebracht.Inzet productiemiddelen Materiaal Materiaal MateriaalTer plaatse gestort beton; Grote verscheidenheid aan materialen, Prefab elementen van beton (cellenbeton,wapeningsstaal; in te storten gerelateerd aan de verschillende bouwdelen: grindbeton) of kalkzandsteen of hsb. Somsvoorzieningen. vloeren: betonbalkjes, vulelementen voorzien van installatiedelen. (lichtbeton, PS-schuim, prefab betonelementen, afwerklaag. Wanden: blokken, elementen Materieel Materieel MaterieelBekistingen: Transporthulpmiddel voor de elementen: Transporthulpmiddelen voor transport van de- Wand; bouwkraan, elementensteller, klemmen, auto naar de montageplek. Montage- hulpmaterieel, lijmgereedschap, gereedschap.- Vloer; metselgereedschap.- Tunnel;- Balk;- Kolom.Bouwkraan, kubel, betonpomp, trilnaald,rei.Arbeid Arbeid ArbeidHanteren kubel, storten beton, hanteren Verwerken van blokken, elementen. Beperkt tot gespecialiseerdetrilnaald, afreien, maken en stellen Handmatig of mechanisch. montagewerkzaamheden. gemechaniseerdbekistingen, hulp bij transport, Veel arbeid op de bouwplaats transport.schoonmaken bekistingen. Relatief weinig arbeid op de bouwplaats.BasisactiviteitenPrepareren Prepareren PreparerenMaken aanslagen (kim) voor bekistingen, Plaatsen voor tussenopslag maken. Plaats Voorzieningen mbt vlotte montage opschoonmaken en stortklaar maken. (hulp-)materieel aangeven. verwerkingsplek: goede transportwegen (hogeAanbrengen in te storten voorzieningen Veiligheidsvoorzieningen: steigers, leuningen, belasting), schone bouwplaats, sparingen dichtleggen. energievoorzieningen.Transporteren Transporteren TransporterenOpslag bekistingen Aanvoeren en tussenopslag Minimale tussenopslag. Rechtstreekse montageTransporteren bekisting en wapening elementen/blokken/stenen. Opperen: vanaf vrachtauto. Zwaar belastbare bouwwegen.naar en op de bouwplaats. horizontaal, vertikaal, handmatig,Hijsen met bouwkraan en kubel. gemechaniseerd.Uitzetten Uitzetten UitzettenProgrammeren bekistingen; maatvoeren Maatvoeren tbv cascodelen: dragende en niet- Plaats in het casco. Maatvoeren van plaats enpositie van bekistingen, stramienlijnen, dragende wanden, vloeren. afmetingen van prefab elementen. Positionerenplaats in casco. Stellen profielen. van prefab elementen.Bewerken Bewerken BewerkenVan vers gestort beton: verdichten, Pasmaken van elementen/blokken (fabriek, ter Relatief weinig bewerken nodig. Oppervlakteegaliseren, wassen, verwarmen van plaatse). Aanbrengen sleuven en sparingen binnenzijde vaak ‘behangklaar’ (behang-, tegel-,verhard beton: tbv installatie- voorzieningen. Afwerken spuitwerk).Bewerken oppervlaktestructuur, polijsten, wanden, plafonds, vloeren.boucharderen, coaten, naspannenwapening.Verwerken Verwerken VerwerkenPlaatsen en stellen van bekistingen, Metselen, lijmen (specie, lijm) mbv Schone bouwplaats gewenst. Voorbereidenaanbrengen wapening en in te storten verschillende gereedschappen, al dan niet montage, inhijsen elementen, positioneren envoorzieningen, storten van beton, gemechaniseerd. bevestigen elementen.ontkisten, opnieuw storten.Conditioneren Conditioneren ConditionerenNabehandeling van gestort beton om Afdekken van deels gereed werk (vuil, vocht). Tijdelijke voorzieningen in verband metscheuren te voorkomen: nathouden, bijvoorbeeld de standzekerheid tijdens deafdekken en dergelijke montage.
 23. 23. 3.5 Slecht-weer-planEen goede mogelijkheid om meer grip te krijgen op de onzekerheden die voorkomen uitslechte weersomstandigheden is het zogenaamde slecht-weer-plan. Slechts in weinig (vaakzeer bijzondere) gevallen maken bouwbedrijven gebruik van een dergelijk hulpmiddel. Inhoofdstuk 4 van dit rapport wordt de opzet en uitwerking van een dergelijk plan naderuitgewerkt.3.6 Omgaan met risico’s3.6.1 InleidingIn dit hoofdstuk hebben we aandacht voor het omgaan met risico’s, speciaal gericht op dierisico’s die te maken hebben met weerkritische activiteiten en weersonafhankelijk bouwen.De behandeling van dit thema laat het toe om het begrip ‘risico’ ook te hanteren als‘onzekerheid’. Onzekere gebeurtenissen kunnen wel of niet optreden en kunnen positieve ofnegatieve invloed hebben op de kwaliteit, kosten en bouwtijd van een bouwproject.Met betrekking tot het te hanteren begrippenkader gaan we uit van de SBR-publicatie overrisico-management in de bouw. Het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk is daaruit eenselectie, die waar nodig is aangevuld.De SBR-publicatie is alleszins lezenswaardig voor degene die wil omgaan met hethanteerbaar maken van de risico’s die gekoppeld zijn aan weersonafhankelijk bouwen.3.6.2 Projectrisico’s en onzekerheidOm te beginnen met een definitie: binnen het vakgebied projectmanagement wordt onder‘projectrisico’ verstaan:“De mogelijk negatieve invloed van onzekere situaties of onzekere toekomstigescenario’s of gebeurtenissen op de projectdoelstellingen (kwaliteit, tijd, geld). Dit isook te vertalen als: project-risico is de onzekerheid over het bereiken van deprojectdoelstellingen.”Het is met name het begrip ‘onzekerheid’ dat goed aansluit bij het omgaan met het weertijdens de uitvoering van bouwproject. Het weer is immers een volstrekt onzekere factor, dieweliswaar in principe en in grote lijnen ‘voorspelbaar’ is (’s-winters is het koud en ’s-zomers ishet warm), maar die binnen die beperkte zekerheid dermate veel varianten kent, dat het tochals onzekerheid beschouwd moet worden. De bekende prognoseschaal is daar eenuitwerking van: een prognose van onwerkbaar weer voor het komende jaar, gebaseerd opeen extrapolatie van het verleden. Gemiddeld (statistisch gezien) klopt het perfect; we krijgenalleen te maken met afwijkingen in positieve of negatieve zin als het feitelijk optredende weerzich niet gedraagt volgens de prognose (langere termijn) of verwachting (korte termijn).Risico-analyse en risico-management kunnen behulpzaam zijn bij het hanteerbaar maken vandeze onzekerheden.Een onzekere situatie kan leiden tot verschillende gevolgen, zowel in positieve als innegatieve zin. In gunstige gevallen spreken we van ‘kans op winst’ of ‘opportunity’; inongunstige gevallen spreken we bijvoorbeeld van ‘kans op verlies’ of ‘risico’s’. Dit geldt metname in situaties waar we te maken hebben met de onzekerheden vanuit het weer: meer ofjuist minder werkbare dagen dan de prognoseschaal aangeeft met als effect dat we eerder oflater kunnen opleveren (zonder maatregelen te nemen); kosten van isolerende voorzieningen,die al dan niet daadwerkelijk nodig blijken te zijn.De vier genoemde onzekerheden, inclusief de bijzondere gebeurtenissen hebben groteinvloed op onze beslissingen met betrekking tot te nemen maatregelen die als doel hebbenhet bevorderen van weersonafhankelijk bouwen. In veel gevallen zullen de te nemenmaatregelen en de kosten van tevoren bekend zijn; het blijft echter de vraag of ze nodigblijken te zijn en wat daarvan dan weer de positieve of negatieve effecten op ons project zijn.
 24. 24. 3.6.3 Omgaan met onzekerhedenDeze onzekerheden zijn we meestal uitgedrukt in het opslagpercentage voor winst & risico inde staart van een begroting. De gevolgen van de risico’s (onzekerheden) kunnen gunstig ofongunstig uitpakken en hebben daarmee directe invloed op de te realiseren winst. Hetopslagpercentage hangt af van de door het management geaccepteerde kans vanoverschrijding van de werkbegroting.In andere gevallen drukken we onze onzekerheid uit (oftewel ‘nemen we het risico’) door hethanteren van een toeslag op bijvoorbeeld een eerste calculatie . Naarmate een projectvroeger in het ontwikkelingsproces verkeert, zullen deze toeslagen hoger zijn. Dit is dezogenaamde ‘black-box-methode’.Een meer praktische benadering wordt gevormd door de zogenaamde semi-kwantitatievetechnieken, zoals een gevoeligheidsanalyse. Bijvoorbeeld: een antwoord op de vraag “Watgebeurt er met de geplande opleveringsdatum indien zich 50% meer weersverlet voordoetdan de prognoseschaal aangeeft?”. Of: “Hoeveel kost het voorbereiden van verletbeperkendemaatregelen?” en “Wat kan het verlies van werkbare dagen zijn als we die maatregelen nietvoorbereiden?”.Ten aanzien van weersonafhankelijk bouwen ligt het daarmee ook voor de hand dat ‘goed-weer-scenario’s’ en ‘slecht-weer-scenario’s’ worden doorgerekend en beoordeeld worden opzowel de kwalitatieve als de kwantitatieve gevolgen op tijd, kwaliteit en geld. Met dezemethode zijn bijvoorbeeld de minimale, de maximale en de meest waarschijnlijke bouwtijd tebepalen.Het gebruik van deze technieken hangt af van de vraagstelling, de informatie die beschikbaaris en van de tijd en het geld dat besteed kan worden aan deze analyse.
 25. 25. 3.6.4 Risico’s in kaart brengenRisico-analyse en risicomanagement zullen (en dat geldt zeker voor weersonafhankelijkbouwen) nooit alle risico’s perfect in kaart kunnen brengen; er blijven onzekerheden bestaan.Wel kunnen de voorzienbare risico’s en zeker ook de niet-voorzienbare risico’s systematischin kaart worden gebracht.Voorzienbare/niet-voorzienbare risico’s kunnen elk al dan niet optreden (SBR).In veel gevallen zullen we tevreden moeten zijn als we alle relevante risico’s benoemdhebben en in kaart hebben gebracht; dat maakt ook het nemen van beslissingen op z’n minstoverzichtelijker.De beschouwing van de risico’s waarmee een project te maken heeft, verandert met de tijd.Naarmate een project vordert in de tijd, neemt ook de beschikbare informatie toe. Eén van deeerder genoemde onzekerheden neemt daarmee af. Tegelijkertijd betekent dit dat risico-analyse dynamisch is: een thema van voortdurende aandacht en niet eenmalig bij het makenvan de inschrijvingsbegroting bijvoorbeeld.Kennisopbouw gedurende het project: elke volgende analyse is gedetailleerder en vollediger(SBR)3.6.5 Afwegen van risico’sBij het afwegen van de relevante risico’s en het uitwerken van de te nemen maatregelen ishet van belang te weten, dat het risico ook als volgt geschreven kan worden:Risico = kans x effectAls ‘kans’ moet gezien worden de kans dat zich een bepaalde gebeurtenis voordoet (grotekans, kleine kans, zeker, onzeker); het ‘effect’ kunnen we zien in bijvoorbeeld kosten enbaten. Daarmee is een zeer eenvoudig, maar doeltreffend hulpmiddel ontstaan. U kunthiermee de semi-kwantitatieve benadering van risico’s hanteren.We kunnen bijvoorbeeld hele grote risico’s accepteren als de kans op het optreden van deonzekere gebeurtenis extreem klein is. Bijvoorbeeld: het effect van een tornado op een
 26. 26. hoogbouwproject in uitvoering kan enorm zijn (verwoestingen, schade, leed). Omdat de kansdaarop in ons land echter nagenoeg nul is, durven we dit risico gerust te nemen. Anders ligthet bijvoorbeeld bij het uitvoeren van lijmverbindingen in de buitenlucht gedurende de winterin Nederland: de kans dat er zich in de winterperiode weersomstandigheden voordoen,waarbij niet gelijmd kan worden, is nagenoeg gelijk aan 1 (bijna zeker); dit risico zullen weniet gauw nemen als het effect (ondeugdelijke lijmverbinding) niet acceptabel is.Is de kans groot dat een bepaald verschijnsel optreedt en is daarentegen het effect van degebeurtenis zeer gering, dan is een dergelijk risico goed te nemen. In de dagelijkse praktijkstaan we bij dit type risico’s (geringe effecten) nauwelijks stil.3.6.6 Nemen van maatregelenHet is niet mogelijk om een overzicht te produceren van mogelijk te nemen maatregelen alshet gaat om weersonafhankelijk bouwen. Een aantal maatregelen ligt echter voor de hand alsoptie (zie voorbeelden in deze werkmap). De overige maatregelen zullen per projectvastgesteld moeten worden. De formule ‘risico = kans x effect’ legt daarbij de basis voor debeslissingen. Als de risico’s klein zijn, zullen de bijbehorende maatregelen niet urgent zijn. Ishet te verwachten effect echter extreem groot, dan zijn maatregelen dringend nodig, ook al isde kans dat het verschijnsel optreedt erg klein.In de werksessies van deze studiedag zal dit principe verschillende malen toegepast worden.De te nemen maatregelen (ook wel ‘risico-respons’ genoemd) kunnen in algemene zin in vieropties verdeeld worden: vermijden, reduceren, overdragen en accepteren. De eersteaandacht dient te liggen op het vermijden van risico’s, daarna pas op het terugdringen van derisico’s (kansen verkleinen, effecten verkleinen), vervolgens op ‘overdragen’ (de andere partijloopt het risico) en tot slot pas accepteren van het risico en de daarbij behorendemaatregelen uitwerken. Deze volgorde wordt niet altijd gehanteerd.Opties voor risico-respons en voorbeelden van bijbehorende maatregelen (SBR).Tot nu toe hebben we steeds gesproken op risico’s, kansen, effecten en de mogelijkhedenom daarmee om te gaan. De feitelijke kosten en de te verwachten baten van voorgesteldemaatregelen zullen echter meestal maatgevend zijn bij het nemen van beslissingen. Bij hetnemen van preventieve maatregelen om weersverlet te beperken of te voorkomen sprekenwe dan ook meestal in vragen als:• Wat kost dat al zeker vooraf?• Hoe groot is de kans dat ik dat geld voor niets besteed heb?• Wat brengt het mij op als ik nu dat geld uitgeef?Dat zijn uiteraard legitieme vragen als het gaat om beheersen van onzekere situaties, maarvan minstens even groot belang zijn de volgende vragen. Zij dienen ook eerste gesteld enbeantwoord te worden.• Heb ik zicht op de risico’s die ik werkelijk loop?
 27. 27. • Wat zijn de effecten van het optreden van ongewenste gebeurtenissen?• Hoe groot is de kans dat die gebeurtenis zich voordoet (groot, klein, zeker, niet)?• Welke risico betekent dat voor mij (kans x effect)?• Kan ik het risico vermijden, terugdringen of overdragen aan een ander?• Ben ik bereid of in staat dat risico te dragen zonder maatregelen te nemen?Pas dan komen de vragen aan de orde: “Welke maatregelen moet ik nemen, hoeveel kost daten wat levert het mij op?”.Met andere woorden: analyseer eerst uitgebreid de risico’s en neem dan tijdig maatregelen.Als maatregelen achteraf niet nodig blijken te zijn geweest, dan kan dat aan twee dingenliggen:de te verwachten gebeurtenis heeft zich niet voorgedaan of de maatregel was onnodig omdathet risico zeer gering was (gering effect en/of kleine kans). De eerste mogelijkheid hebben weniet in de hand; de tweede wel.4 Het slecht-weer-plan4.1 Opzet en uitwerking slecht-weer-planEen bijzondere maatregel om door te kunnen werken is het ontwerpen van een slecht-weer-plan. Een slecht-weer-plan is te vergelijken met een rampenplan: niet de calamiteit is deaanleiding voor het plan, maar het ‘slechte’ weer dat verwacht wordt op grond van deweersverwachtingen. In het kader van het voorbereiden van de uitvoering wordt er door dewerkvoorbereider een uitvoeringsplan gemaakt, dat onder andere aandacht kan bestedenaan het omgaan met weersomstandigheden die het werken op de bouwplaats kunnenbelemmeren. Het slecht-weer-plan kan ook worden beschouwd als een deelplan van hetuitvoeringsplan.Het doel van een slecht-weer-plan is een plan klaar te hebben dat wordt uitgevoerd wanneerer zich slecht weer voordoet of op komst is. Het plan wordt tijdens in dewerkvoorbereidingsfase gemaakt.InhoudEen slecht-weer-plan bevat een aantal maatregelen die worden genomen bij een bepaaldeweersverwachting of bij een bepaald soort slecht weer.In het slecht-weer-plan kan worden beschreven wie, waar en wanneer de sneeuw op debouwplaats opruimt nadat deze is gevallen. Ook zou in dit plan kunnen staan dat wanneer degrondgesteldheid van de bouwplaats zodanig slecht is dat er nauwelijks transport mogelijk,dat er dan voorzieningen worden getroffen in de zin van: afvoeren water, rijplaten leggen oftijdelijk met puin verharden.Risico-afwegingWanneer een slecht-weer-plan is ontwikkeld kan hiervan een kostencalculatie gemaaktworden. Deze kostencalculatie maakt het mogelijk, mede op basis van de kansen op slechtweer, de risico’s in te schatten en diverse slecht-weer-plannen te vergelijken.Op basis van weerverwachtingen neemt de uitvoerder beslissingen om maatregelen tetreffen. Zie figuur voor een schematische weergaven van dit proces.Belangrijk is dat de uitvoerder de beschikking heeft over een op maat toegesnedenweerverwachting voor zijn project. De verwachtingen op maat kunnen door een meteobedrijfworden samengesteld; verder kan het handig zijn als de uitvoerder kan beschikken over eeneigen weerstation voor de registratie van het daadwerkelijk optredende of opgetreden weer.Dit laatste is belangrijk omdat binnen een gebouw in aanbouw de weersomstandighedenverschillen. Dusdanig zelfs dat op de ene plek wel doorgewerkt kan worden en op de andereplek niet. Zeker wanneer de gevoelstemperatuur een criterium wordt om mensen wel of niette laten doorwerken.
 28. 28. Verwerken Weers- verwachtingen van Maatregelen weersverwachtingen Slecht-weer-plan Uitvoerder/werkvoorbereiderStructuur weersverwachtingenOm de uitvoerder gemakkelijk weersverwachtingen te laten verwerken is het aan te bevelende omschrijvingen van weersverwachtingen met termijnen te standaardiseren. Inonderstaande tabel zijn voorbeelden opgenomen hoe zulke omschrijvingen eruit kunnenzien.Ook is aan te bevelen het verwerken van weersverwachtingen op vaste tijdstippen uit tevoeren; bijvoorbeeld ’s-morgens en aan het einde van de werkdag.Voorbeelden van omschrijvingen van weersverwachtingenOmschrijving weersverwachting TermijnAanhoudend droog tot drie dagenWindkracht 6 loop van de dagMinimum temperatuur morgenNeerslagkans van 60% overmorgenKans op sneeuw overmorgenBuitentemperatuur van min 2 graden komende weekSoorten maatregelenDe maatregelen zijn op te splitsen in categorieën wanneer ze uitgevoerd worden.• Over tien dagen;• over twee dagen;• binnen een etmaal.4.2 VoorbeeldenVoorbeelden van maatregelen die over tien dagen nodig zijn:• Plaatsen van verwarmingsapparatuur• Materieel vorstbestendig maken• Winddicht maken van het gebouwVoorbeelden van maatregen die over twee dagen nodig zijn• Schoonmaken van rijwegen i.v.m. met sneeuwruimen• Afdekken van materialenVoorbeelden van maatregelen die binnen een etmaal nodig zijn:
 29. 29. • Sneeuwruimen• Storten met warme beton• Stoppen met hijswerkzaamheden i.v.m. met hoge windkrachtEen andere goede mogelijkheid (ongeacht de ‘termijn’) is het werk zodanig te organiseren,dat er altijd een werkvoorraad is, die niet weerkritisch is en die ook niet op het kritieke padvan de planning ligt. In perioden dat er onwerkbaar weer voorkomt (en waarbij deweerkritische activiteiten stil liggen), kan wellicht overgestapt worden op deze ‘drijvende’werkvoorraad. De kans bestaat dat verlet hierdoor vermeden worden en er gewoondoorgewerkt kan worden, maar dan aan andere activiteiten.Deze mogelijke ‘ommezwaai’ moet al tijdens de werkvoorbereiding worden aangewezen enaangeduid worden als een activiteit met extra speling, voorbereidingen (materiaal enmaterieel) moeten getroffen worden en de scenario’s moeten met de verantwoordelijkeuitvoerder goed worden doorgesproken. In 2.4 Maatregelen weersonafhankelijk bouwenkomen dergelijke zaken verder aan de orde.5 Resultaten van een studiedag5.1 Resultaten werksessie II Opdracht werksessie II (individueel) Leerdoel Het hanteren van de overwegingen bij het kiezen van de meest geschikte productiemiddelen (materiaal, materieel en arbeid) voor de productie van een gevelconstructie onder wisselende weersomstandigheden. Gegeven Een betonskelet van een kantoorgebouw met een vloeroppervlak van 14,00 x 14,00 m 2, bestaande uit vlakke plaatvloeren (220 mm dik), betonnen gevelkolommen (200 x 200 mm en h.o.h. 4,60 m) en een centrale stijve kern van betonwanden (bruto 4,80 x 4,80 m2). Alles: in situ beton. De bruto verdiepingshoogte bedraagt 3,60 m. Zie schets. Het skelet is al enige tijd gereed en moet nu van een gevelinvulling worden voorzien. Het gebouw wordt op een locatie in de polder gebouwd waar een ‘ruime’ bouwplaats beschikbaar is en waar de aan- en afvoerwegen geen belemmering vormen. Voorzieningen als water, riool, gas, elektra en datacommunicatie zijn aanwezig. Zonder voorzieningen kan het bouwterrein niet zwaar belast worden. De opdrachtgever vraagt u om advies met betrekking tot de bouwmethode en toe te passen werkmethoden voor de gevelinvulling van dit bouwproject. Hij wil kunnen kiezen tussen een bouwperiode in een ‘gunstige’ tijd en in een ‘ongunstige’ tijd. ‘Gunstig’ en ‘ongunstig’ hebben in hoofdzaak betrekking op de te verwachten weersomstandigheden. Gunstig: • Temperatuur overdag maximaal 22º Celsius en ‘s-nachts niet minder dan 12º Celsius; • Maximaal windkracht 2 (Beaufort); • Relatieve luchtvochtigheid circa 55%; • Geen noemswaardige neerslag; • Lange werkbare dagen. Ongunstig: • Temperatuur wisselend tussen -15º Celsius en +4º Celsius, zowel overdag als ‘s- nachts; • Windkracht variërend tussen kracht 4 en 9 (Beaufort); • Relatieve luchtvochtigheid tot 100%;
 30. 30. • Langdurig en/of harde neerslag (regen, hagel, sneeuw, ijzel) in sterk wisselende hoeveelheden en grote kans op dichte mist; • Relatief korte werkbare dagen. Gevraagd Maak voor de opdrachtgever twee voorstellen voor de productie van de gevelinvulling van dit project: één voor de productie tijdens ‘technisch weer’ en één voor de productie tijdens perioden met ongunstig weer. U doet dat in termen van de inzet van de productiemiddelen (materiaal, materieel en arbeid). Met andere woorden: u moet antwoord geven op de volgende vragen: • Welke bouwmethode/werkmethode kiest u onder de verschillende omstandigheden? • Welke materialen past u daarbij toe? • Welke categorieën arbeid zet u in? • Welke materieel gebruikt u bij de productie van deze gevel? Uitwerking • Kies de productiemiddelen die onder de verschillende omstandigheden uw voorkeur hebben en motiveer uw keuze. Hierbij kunt u onder andere gebruik maken van het bijgevoegde overzicht en/of het overzicht van weerkritische activiteiten in de werkmap (tab 4); u kunt deze gegevens zelf verder aanvullen. • Werk de gemaakte keuzen uit op bijgevoegd invulblad (formaat A3) met behulp van schetsjes en/of trefwoorden als toelichting en hang het resultaat aan de wand van het lokaal. • Bestudeer de resultaten van de andere deelnemers en vergelijk die met uw eigen voorstellen. • Beschikbare tijd: 30 minuten.Voorbeelden van mogelijk in te zetten productiemiddelenBouwmethoden Materiaal Materieel Arbeid• Stapelbouw. • Houten • Hefsteiger. • Montage• Gietbouw. binnenspouwblad. • Montagesteigers. gevelonderdelen.• Montagebouw • Betonnen • Torenkraan. • Schilderen. (prefab beton, binnenspouwblad. • Mobiele bouwkraan. • Metselen/opperen. houtskeletbouw, • Metselwerk. • Bouwliften • Stellen. anders). • Houten kozijnen (goederen/personen/ • Timmeren. (met/zonder glas; combi). • Stukadoren. droog/nat • Glazenwasserslift. beglaasd). • Isolatiematerialen. • Stucwerk. • Metalen systeemproducten. • Vliesgevel (diverse materialen).
 31. 31. Betonskelet kantoorgebouw(behorende bij werksessie II) 14 meter 4,8 meter Centrale stijve h.o.h 4,8 meter 4,6 meter 14 meter kern 3,6 meter12 verdiepingen
 32. 32. Conclusies uit werksessie IIDe resultaten van werksessie II zijn sterk individueel gericht (uit de aard van de opdracht) enhebben mede gediend als basis voor het werk in sessie III. Deze individuele resultaten zijn tebeschouwen als onderlegger voor de opdracht in werksessie III. Daarom zijn ze ook nietzelfstandig in dit verslag opgenomen.De algemene conclusie uit de verschillende presentaties is wel, dat de deelnemers over hetalgemeen in de resultaten van werksessie II sterk tekstueel naar voren komen. De beoogdeschetsmatige oplossingen kwamen slechts in geringe mate voor.Dit betekent ook, dat de resultaten van deze werksessie slechts op een indirecte manier zijnterug te vinden (in sessie III).
 33. 33. 5.3 Resultaten werksessie IIIOpdracht werksessie III(groepswerk, plenair) LeerdoelOmgaan met risico-analyse met betrekking tot weersonafhankelijk bouwen; kwalitatieveaanduiding van relevante risicofactoren. GegevenHet betonskelet uit werksessie II; opdracht tot produceren van de gevelinvulling. Inkalenderweek 1 moet u starten met de bouw van de gevel, die aan het einde van week 8opgeleverd dient te worden. De prognoseschaal van dit jaar (zie werkmap tab 4) geeft aandat er in januari en februari een aantal verletdagen als gevolg van onwerkbaar weer (vorst,regen, wind) voorzien is. U maakt geen gebruik van de Risicoregeling (vorstverlet) en neemtalle risico’s voor eigen rekening. Er geldt weliswaar een boeteregeling voor te laat opleveren,maar de opdrachtgever heeft te kennen gegeven, dat hij onder alle omstandigheden aan heteinde van week 8 de gevelinvulling gereed wil hebben.De resultaten uit werksessie II gelden als gegevens voor deze opdracht. GevraagdOntwerp gezamenlijk in de groep drie varianten (bouwkundig ontwerp en werkvolgorde) voorde productie van de gevelinvulling, één voor elk van onderstaande scenario’s:(a) Het geprognotiseerde weersverlet doet zich niet voor (kans is minimaal);(b) De kans op weersverlet is maximaal en u neemt geen verletbeperkende maatregelen;(c) U neemt verletbeperkende maatregelen om daarmee de kans op weersverlet te beperken.Uitwerking1. Noem de maatregelen die u neemt bij de drie verschillende scenario’s en noteer die in bijgevoegde ‘maatregelenmatrix’.2. Werk voor elk scenario de gevel (in doorsnede) globaal en schetsmatig uit.3. Geef aan met welke extra kosten (kwalitatief; dus niet de hoogte van de kosten, maar de soorten kosten) u te maken krijgt bij de verschillende maatregelen.4. Geef aan met welke baten (kwalitatief) u bij de verschillende maatregelen te maken krijgt.5. Rangschik de verschillende uitvoeringsplannen op basis van de hoogte van de extra kosten (niet in bedragen maar vergelijkenderwijs ten opzichte van elkaar). Stel de goedkoopste oplossing op 100 en geef alle drie de varianten een plaats in bijgevoegde ‘kans-kosten-grafiek’.6. Omschrijf in enkele trefwoorden de hoogte van de risico’s die u bij de verschillende varianten neemt en doe dat op basis van de formule: risico] = [kans op verlet] x [effecten van de maatregelen].PresentatieGeef in een korte presentatie (plenair, 10 minuten, door een van de leden van de groep) aan:• De schetsmatige uitwerking van de gevelinvulling en de werkvolgorde.• De ingevulde ‘Maatregelenmatrix’.• Overzicht van kosten en baten per variant (kwalitatief).• Ingevulde ‘Kans-kosten-grafiek’.Gebruik voor de presentatie flip-overvellen en viltstiften.
 34. 34. ‘Maatregelenmatrix’ Architecten Gebouw Mensen Opdrachtgevers Bouwdelen Materieel Nutsbedrijven Bouwproducten UitvoeringsplannenWanneer maatregelen Onderaannemers Bouwmaterialentreffen: LeveranciersTijdens de ontwerp-fase.Tijdens de .werkvoorbereidingsfase.
 35. 35. Tijdens de .uitvoeringsfase.Op basis van eenweersverwachting vanbv:• 10 dagen,• 2 dagen,• een etmaal.‘Kans-kosten-grafiek’Kosten-index130140110
 36. 36. 1000 Kans op verlet minimaal Kans op verlet in bepaalde Kans op verlet maximaal mate beperkt
 37. 37. Resultaten werksessie IIIGroep ADe groep ontwikkelde drie mogelijkheden voor gevelsluiting:• Sandwichpaneel binnen/buiten;• binnenspouwblad/vliesgevel;• metselwerk buiten/binnenspouwblad.Groep BDe ontwerpen van deze groep hebben betrekking op de volgende scenario’s:• geprognotiseerd weersverlet doet zich niet voor;• de kans op weersverlet is maximaal en men treft geen maatregelen;• de kans op weersverlet wordt beperkt door maatregelen: gevelvullende sandwichelementen.De verletbeperkende maatregelen zijn bij het laatste ontwerp:• goede detaillering van de aansluitingen;• strakke logistieke organisatie.De groep onderkent een aantal bewerkingen die nog wel weerkritisch zijn:• het verwerken van de elementen met een mobiele kraan;• het afkitten van de naden tussen de elementen.Groep CDe ontwerpen van deze groep hebben betrekking op de scenario’s:• geprognotiseerd verlet doet zich niet voor: • binnenspouwblad van hout of beton; • buitenspouwblad van metselwerk, stucwerk of beplating.• de kans op weersverlet is maximaal en men treft geen maatregelen: • sandwichgevel die snel kan worden gemonteerd.• de kans op weersverlet wordt beperkt door de maatregelen: • binnenspouwblad van hout of beton, inclusief beglaasde kozijnen; • binnenspouwblad met beplating.De verletbeperkende maatregelen bij het laatste ontwerp zijn:• mobiele hefsteiger afschermen;• kiezen voor mobiele kraan (geen kosten bij windverlet);• droge verbindingen kiezen;• controleren maatvoering;• goede detaillering maken;• risico-analyse maken.
 38. 38. Groep DDe ontwerpen van deze groep gaan uit van de volgende scenario’s:Geprognotiseerd verlet doet zich niet voor: • kalkzandsteen binnenblad; • isolatie; • kozijnen; • metselwerk (hefsteigers)Hier is gekozen voor veel arbeid op de bouwplaats.De kans op weersverlet is maximaal en men treft geen maatregelen: • prefab beton sandwichelementen; • korte bouwtijd van 15 dagen;Hier is gekozen voor weinig arbeid op de bouwplaats.De kans op weersverlet wordt beperkt door maatregelen:• houten binnenspouwblad;;• gevel van plaatmateriaal.Hier kiest men voor een relatief goedkoop ontwerp en minder duurzaamheid; minderweersafhankelijk.De verletbeperkende maatregelen bij het laatste ontwerp zijn:• vragen voor vaste opleverdatum en boeteclausule;• verletbestrijdende maatregelen opnemen in bestek;• droge verbindingen toepassen;• kiezen voor geschikt materieel al in de werkvoorbereiding;• maatregelen voor mensen en materieel tijdens de uitvoering.
 39. 39. Conclusies uit werksessie III Bij de nabespreking van de resultaten van werksessie III is het opgevallen, dat in de ‘Maatregelenmatrix’ het zwaartepunt van de soort maatregelen ligt op een lijn van linksboven naar rechts beneden.‘Maatregelenmatrix’ Architecten Gebouw Mensen Opdrachtgevers Bouwdelen Materieel Nutsbedrijven Bouwproducten UitvoeringsplannenWanneer maatregelen Onderaannemers Bouwmaterialentreffen: LeveranciersTijdens de ontwerpfase.Tijdens de .werkvoorbereidingsfase.Tijdens de uitvoeringsfase. .Op basis van eenweersverwachting van bv:• 10 dagen,• 2 dagen,• een etmaal. Aanbevelingen Vanuit de werksessies en de discussies aan het einde van de studiedag kan een aantal aanbevelingen geformuleerd worden, die nadere studie waard zijn. • De risico’s die in ogenschouw genomen moeten worden bij het maken van keuzes in verband met de mogelijkheden van weersonafhankelijk bouwen moeten nadrukkelijk in de bouwbedrijven bespreekbaar gemaakt worden. daarna kunnen ze pas goed afgewogen worden. Op dit moment lijkt daarvoor onvoldoende aandacht te zijn. • Het blijkt dat bouwplaatsmedewerkers sterke invloed kunnen hebben op de effecten van genomen maatregelen als het gaat om weersonafhankelijk bouwen. Er moet dan ook voldoende tijd genomen worden voor het overleg met de bouwplaatsmedewerkers. • Het mag als vanzelfsprekend beschouwd worden dat er deugdelijke doorwerkvoorzieningen getroffen worden als er sprake is van weersonafhankelijk bouwen. Uit de studiedag komt naar voren dat er niet altijd voldoende aandacht daarvoor is. • Het bouwen onder ‘slechte’ weersomstandigheden is in onvoldoende mate ‘weersonafhankelijk’. Een belangrijke oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat zowel werkgevers als werknemers hierop onvoldoende inspelen. Er is op dit thema een zekere ‘cultuuromslag’ nodig om te bereiken, dat weersonafhankelijk bouwen gemeengoed wordt.
 40. 40. • Uitvoerende bouwbedrijven kunnen in sterkere mate samenwerken met planontwikkelaars als het gaat om weersonafhankelijk bouwen. Reeds in een vroeg stadium genomen maatregelen of gemaakte afspraken kunnen bijzonder effectief blijken te zijn. Verletbestrijdende maatregelen (preventief en/of curatief) dienen opgenomen te worden in het bestek; daarmee worden ook de kosten expliciet gemaakt (in de begroting).• Uitvoerende bouwbedrijven moeten ook de met hen samenwerkende onderaannemers en leveranciers actiever betrekken in het streven naar weersonafhankelijk bouwen.• In de werkvoorbereiding worden niet alle mogelijkheden benut om maximaal effect te bereiken ten aanzien van weersonafhankelijk bouwen.6 NabeschouwingDe studiedag ‘Weersonafhankelijk bouwen’ en dit studierapport leveren een aantalaanwijzingen, die voor een deel al in de praktijk worden gebracht bij en door uitvoerendebouwbedrijven. Een belangrijke opmerking heeft betrekking op het tijdstip van inschakelenvan het bouwbedrijf. Ook ten aanzien van weersonafhankelijk bouwen is het van groot belangdat de kennis en ervaring van bouwbedrijven vroegtijdig wordt ingezet. Dat kan alleen maarpositieve effecten hebben. Deelnemers aan de studiedag geven nagenoeg unaniem tekennen dat er thans onvoldoende aandacht hiervoor is. De werksessies laten dat ook zien: deoverweging zijn vaak procesmatig van aard en hebben daarmee invloed op dewerkzaamheden van de gebouwontwerper: hij moet andere materialen of producten kiezenmet het oog op de maakbaarheid, ook in ‘slechte’ seizoenen.De regelgeving met betrekking tot verletbestrijding (in casu vorstverlet) gaat steeds meer ineen zodanige richting, dat het voor het bouwbedrijf economisch aantrekkelijk wordt meereigen risico te nemen bij het bestrijden en voorkomen van verlet. Het is niet onwaarschijnlijkdat de baten de kosten zullen overschrijden. Een dergelijke ontwikkeling brengt met zich mee,dat er bij de functionarissen in het bouwbedrijf meer kennis en inzicht nodig is ten aanzienvan de relevante factoren en de kosten en de baten van maatregelen en beslissingen. Steedsvaker moet de bouwondernemer zich de vraag stellen: “Welke risico’s breng ik elders onderen welke neem ik zelf?”De indruk bestaat, dat het betrekkelijk weinig flexibel omgaan met werktijden en bedrijfstijd inde bouwbranche mogelijkheden onbenut laat. Het Jaarmodel in de GWW laat zien, dat er weldegelijk mogelijkheden zijn. In de B&U-sector zou dat kunnen betekenen, dat er in ‘slechte’perioden minder gebouwd wordt en in ‘goede’ meer. Verschuivingen van vakanties naarperioden dat er niet gewerkt kan worden en eventueel langere werkdagen in gunstigeperioden komen dan op de discussietafel. De initiatieven op dit gebied zijn binnen de B&Umomenteel bescheiden te noemen.Uit de studie en de studiedag komt verder naar voren, dat de mogelijkheden vanweersonafhankelijk bouwen nog onvoldoende tot hun recht komen. Een belangrijke oorzaakdaarvoor lijkt het gebrek aan inzicht in de relevante argumenten die een rol spelen bij hetnemen van beslissingen in deze materie. Kennelijk is men ook onvoldoende in staat om metde risico’s (in de zin van risico-analyse) objectief om te gaan. Pas als deze hulpmiddelenbeschikbaar zijn, kunnen er weloverwogen beslissingen genomen worden, ook preventief.Branche-brede activiteiten kunnen sterk stimulerend werken; hierbij moet gedacht wordenaan studie, voorlichting en stimulerende ondersteuning door het aanbieden van gerichtehulpmiddelen. In de gevelisolatie-branche lopen op dit moment studies op dit terrein.

×