Whitepaper IQNOMY personal sitesearch & selfservice

639 views

Published on

Bied uw klant persoonlijke service op uw website en onderscheid hierin voor een optimaal online visitor engagement

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Whitepaper IQNOMY personal sitesearch & selfservice

  1. 1. IQNOMY’s PERSONAL SITESEARCH & SELFSERVICEPERSONAL SITESEARCH & SELFSERVICEExcelleren in persoonlijke aandacht op het moment dat dit nodig is.Volledig op maat gesneden service op het moment dat uw websitebezoeker die hethardste nodig heeft; dat is Personal Sitesearch & Selfservice van IQNOMY. Met dezenieuwe dienst binnen het IQNOMY Liquid Internet platform geeft u uw bezoekers eenoptimale persoonlijke website-ervaring door de inhoud van zoek- en servicedienstenvolledig af te stemmen op hun individuele behoeftes. Optimale ‘online visitorengagement’, noemt IQNOMY dat. Door het uitgebreide inzicht dat u krijgt in het gedragvan uw bezoekers, is het met IQNOMY nu nog makkelijker om de effectiviteit van uwwebsite in een handomdraai te vergroten. Met Personal Sitesearch & Selfservice biedtIQNOMY u de snelste weg naar een waardevolle 1-op-1 relatie met uw bezoekers.Persoonlijke aandacht als sleutelOrganisaties zijn de laatste jaren verstrikt geraakt in een voortdurende worsteling alshet gaat om het bieden van persoonlijke service aan hun websitebezoekers. Doordatconsumenten en afnemers meer en meer tijd doorbrengen op het internet, speelt eensteeds groter deel van de contactmomenten tussen organisaties en haar omgevingzich online af. Dit betekent niet dat de wens voor persoonlijke service en individueleaandacht bij afnemers is afgenomen. Integendeel. Doordat concurrenten maar eenmuisklik van elkaar verwijderd zijn, bepaalt het relevantie- en serviceniveau van eenwebsite voor een groot deel of een websitebezoeker bereid is zich aan een website tebinden of niet.De mate waarin een organisatie op het juiste moment persoonlijke service kan biedenaan haar websitebezoekers –ook wel online visitor engagement genoemd-, bepaalt hetsucces van hun online aanwezigheid.Online klantenservice makkelijk gemaaktDe meest bekende toepassingen voor online visitor engagement zijn zoekfuncties,Frequently Asked Question (FAQ’s), gerelateerde content, forums, bestelmodules ensupportsecties. Het nadeel van deze toepassingen is, dat bezoekers op zichzelf zijnaangewezen om uit een grote hoeveelheid content de juiste informatie te onttrekken.Vaak vraagt het gebruik dergelijke functionaliteiten een bepaalde handigheid dievoor onervaren internet gebruikers niet vanzelfsprekend is. Zo vinden bijvoorbeeldgeoefende internetgebruikers vaak veel sneller relevante resultaten in zoekmachinesdan gebruikers die hier minder bekend mee zijn. Hierdoor is het voor gemiddeldewebsitebezoekers lastig om op een website binnen een aantal seconden die informatie tevinden waarnaar zij op zoek zijn.Personal Sitesearch & Selfservice van IQNOMY draait dit om. In plaats van dat debezoeker in dienst staat van de regels van traditionele servicefunctionaliteiten, steltIQNOMY de functionaliteiten in dienst van de bezoeker. Precies zoals het hoort.Uw bezoeker leren begrijpenPersonal Sitesearch & Selfservice maakt gebruik van IQNOMY’s zogenaamde realtimemultidimensionale bezoekersprofielen. Deze anoniem gegenereerde profielen van uwbezoeker worden eenvoudig geregistreerd na het aanbrengen van een simpel script inde code van uw website.Na het aanbrengen van het script registreert en analyseert de software van IQNOMYCopyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 1
  2. 2. IQNOMY’s PERSONAL SITESEARCH & SELFSERVICEautomatisch het gedrag en de interesses van iedere individuele bezoeker. Zo weet uprecies wat uw websitebezoekers beweegt, op elk gewenst moment. Met deze kennisis het vervolgens een fluitje van een cent om het serviceniveau van uw website naareen hoger niveau te tillen en bezoekers te binden aan uw product of dienst.Excelleren in persoonlijke aandachtWanneer u de innovatieve Personal Sitesearch zoekmachine van IQNOMY binnen uwwebsite implementeert, zal de kwaliteit van de zoekresultaten direct verbeterd worden.De resultaten worden namelijk -op basis van het interesseprofiel- volledig afgestemdop de specifieke behoeftes van de bezoeker op dat specifieke moment. Dit betekent datde juiste zoekresultaten, op het juiste moment, uit de juiste bron en in de juiste vormaan de bezoeker gepresenteerd worden.Met de Selfservice functionaliteiten kunnen ook onderdelen als Frequently AskedQuestions (FAQ’s), rekenmodules, download secties, bestelapplicaties en contact- eninformatie aanvraagmodules volledig worden afgestemd op elke individuele bezoeker.Slimmere serviceDe volledig gepersonaliseerde inhoud van servicefunctionaliteiten is niet het enige datPersonal Sitesearch & Selfservice van IQNOMY bijzonder maakt. De functionaliteitenzijn namelijk ook gekoppeld aan natuurlijke taaltechnologie. Hierdoor is de kwaliteitvan de service die u via uw website biedt niet alleen veel relevanter, maar ook veelgebruikersvriendelijker dan traditionele toepassingen.De modules van Personal Sitesearch & Selfservice die u op uw site plaatst, kunnennamelijk met ‘gewone mensentaal’ worden bediend. Dit betekent dat spel- en typefoutenautomatisch worden omgezet naar sterke en gepersonaliseerde zoekopdrachten. Ookhet gebruik van jargon en synoniemen heeft met deze techniek geen negatieve invloedop de kwaliteit van de resultaten. Zo biedt u ook te allen tijde de beste klantenserviceaan minder ervaren internetgebruikers.Maximale Visitor EngagementMet Personal Sitesearch & Selfservice van IQNOMY biedt u uw websitebezoekers debest denkbare online klantenservice. U geeft uw bezoekers de persoonlijke aandachtdie zij wensen door ze op elk moment te confronteren met de informatie waar zij op datspecifieke moment naar op zoek zijn. Service op het juist moment, vanuit de juiste bronen in de juist vorm.Doordat uw website zich met de techniek van IQNOMY omvormt tot een vollediggepersonaliseerde omgeving zult u uw bezoeker gegarandeerd sneller kunnenboeien en binden. Omdat u constant inzicht heeft in wat uw bezoekers op elk momentbezighoudt, zorgt Personal Sitesearch & Selfservice ervoor dat u gestructureerder eneenvoudiger kunt bouwen aan een waardevolle 1-op-1 relatie met uw bezoekers.Neem voor meer informatie contact op met:Rob BoeyinkE: rob@iqnomy.comM: 06 -53676574Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 2

×