Whitepaper IQNOMY 2012

839 views

Published on

IQNOMY is een platform dat jou in staat stelt om op een revolutionaire manier 1-op-1 te communiceren met uw websitebezoekers. Dat klinkt misschien als ‘rocket science’, maar het werkt makkelijker dan je denkt.

Je zet jouw eerste stap binnen het IQNOMY platform namelijk al door het plaatsen van een simpel scriptje op jouw website. Op dat moment begint IQNOMY direct met het opbouwen van anonieme en multidimensionale interesseprofielen van je bezoekers die je realtime kunt volgen via het Realtime Visitors Insight Desk van IQNOMY. Je ziet direct welke bezoekers met welke interesses bepaalde delen van uw site bezoeken en welk niveau van betrokkenheid zij daarbij tonen. Binnen enkele minuten geeft IQNOMY jou al inzichten over jouw bezoekers die je voorheen niet voor mogelijk hielt.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper IQNOMY 2012

 1. 1. Whitepaper IQNOMYVloeibaar internetWe leven in een wereld waarin we er allang niet meer van opkijken dat we bijna 24 uur perdag online zijn. Veel van onze dagelijkse bezigheden -zowel privé als zakelijk- hebben weaangekleed met de ondersteuning van het internet.Nu ook de smartphone definitief zijn positie in het internetlandschap heeft veroverd, is hetinternet definitief niet langer meer een statische omgeving. Daar waar we voorheen hetinternet voornamelijk op een PC vanachter ons bureau benaderden, vloeit het nu steedsdynamischer door alle facetten van ons dagelijks leven heen.Deze ontwikkeling biedt veel nieuwe kansen, maar er kleeft ook een nadeel aan voor demanier waarop de meeste van ons hun website hebben ingericht. De onbeperkte toegang totinformatie en de veranderende toepassingen zorgen ervoor dat traditionele websites metstatische content niet langer aansluiten op onze dynamische online behoeftes.Ontelbare scenario’sHet hebben van een mooie website met sterke content betekent dus niet meer automatischdat deze ook succesvol is. Bezoekers die rustig achter hun desktop zitten hebben namelijkhele andere behoeftes dan bezoekers in die zich in de trein bevinden, op het terras zijnneergeploft of op een parkeerplaats langs de snelweg nog even snel voor een afspraak eenwebsite bezoeken.Ook de route die bezoekers afleggen om op een website te komen is anders dan een aantaljaar geleden. Was dit voorheen voornamelijk via direct verkeer of een zoekmachine,tegenwoordig zijn daar een hoop nieuwe kanalen bijgekomen. Voorbeelden zijn de socialemedia websites (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest enz.), advertenties, themasites, e-mailcampagnes, vergelijk- en beoordelingssites en affiliate-websites.Websites worden tegenwoordig in veel meer verschillende situaties, via meer verschillendekanalen en via meer verschillende routes bezocht. Hierdoor zijn er ontelbaar veel scenario’ste bedenken waarin een bezoeker uw website bezoekt. Het vervelende is, dat elk scenario omandere relevante content vraagt. Iemand die na etenstijd thuis op de bank via een iPad eenwebsite bezoekt gaat op een hele andere manier met de content van die website om danCopyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 1
 2. 2. iemand die op maandagochtend onderweg naar een afspraak zijn smartphone gebruikt omnog even snel een website te bekijken.En alsof deze variabelen samen nog niet ingewikkeld genoeg zijn, bestaat er nog een crucialefactor die bepaalt of websitebezoekers een website als ‘prettig’ en ‘nuttig’ ervaren, namelijk:de persoonlijke interesses van een individuele bezoeker. Zaken als geslacht, leeftijd,voorkeuren, geografische locatie en de fase waarin een bezoeker zich in het aankoopprocesbevindt hebben een grote invloed op de manier waarop een bezoeker een website ervaart.Met zoveel verschillende mogelijkheden en gebruikersscenario’s in het achterhoofd, is hethaast onvoorstelbaar dat de meeste websites nog steeds in al deze situaties dezelfde contentop dezelfde manier aan hun bezoekers presenteren.Als website-eigenaar wil je natuurlijk veel liever jouw bezoekers in elke verschillende situatiede meest relevante inhoud in de meest ideale vorm presenteren. Hoe beter je daartoe in staatbent, hoe prettiger bezoekers jouw website zullen ervaren en hoe meer conversie er zaloptreden.Maar hoe? Hoe kom je erachter in welke situatie een specifieke bezoeker zich bevindt op hetmoment dat deze jouw website bezoekt? Hoe kun je ontdekken welke instrumenten wordengebruikt en welke persoonlijke interesses en voorkeuren er aan een specifieke bezoeker zijnverbonden? En belangrijker nog, stel dat je dit weet, hoe kun je er dan vervolgens voor zorgendat je deze inzichten ook daadwerkelijk in jouw voordeel kunt gebruiken? Op een makkelijkemanier.Hoe ideaal zou het zijn wanneer jouw website in een aantal simpele stappen zowel jouwleven als dat van je bezoekers een stuk prettiger kan maken? Stel je eens voor hoe het zou zijnwanneer jouw website de context en de persoonlijke voorkeuren van iedere individuelebezoeker automatisch zou herkennen en hierop direct de vorm en de inhoud van je websitezou aanpassen?Zou het niet fantastisch zijn wanneer je door deze revolutionaire relevantie niet alleen debeleving van jouw bezoekers aanzienlijk verbetert, maar dat je ook zelf veel meer relevanteen waardevolle kennis uit je website kunt halen?IQNOMY’s Liquid InternetIQNOMY is een platform dat jou in staat stelt om op een revolutionaire manier 1-op-1 tecommuniceren met uw websitebezoekers. Dat klinkt misschien als ‘rocket science’, maar hetwerkt makkelijker dan je denkt.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 2
 3. 3. Je zet jouw eerste stap binnen het IQNOMY platform namelijk al door het plaatsen van eensimpel scriptje op jouw website. Op dat moment begint IQNOMY direct met het opbouwenvan anonieme en multidimensionale interesseprofielen van je bezoekers die je realtime kuntvolgen via het Realtime Visitors Insight Desk van IQNOMY. Je ziet direct welke bezoekers metwelke interesses bepaalde delen van uw site bezoeken en welk niveau van betrokkenheid zijdaarbij tonen. Binnen enkele minuten geeft IQNOMY jou al inzichten over jouw bezoekers dieje voorheen niet voor mogelijk hielt.De interesseprofielen die IQNOMY opbouwt worden vervolgens automatisch vanuitverschillende invalshoeken vergeleken, beoordeeld en geanalyseerd. Hierdoor ontstaan naeen tijdje zogenaamde bezoekerspersona’s. Dit zijn groepen profielen waarbinnen bezoekersworden geclusterd die overeenkomstige eigenschappen en interesses vertonen. Dezepersona’s geven jou een overzichtelijk beeld van hoe verschillende soorten bezoekers zich opjouw website gedragen. Doordat IQNOMY inzicht geeft in het gedrag en de bijbehorendebetrokkenheid van jouw individuele bezoekers en de bezoekersgroepen (persona’s), is hetmogelijk om de content van jouw website hierop af te gaan stemmen.Dit doe je via IQNOMY’s Personal Power Tools. Dit zijn veelzijdige en gebruiksvriendelijkeinstrumenten waarmee je verschillende soorten en vormen van content kunt verbinden aande kenmerken en interesses van individuele bezoekers en persona’s. De Personal PowerTools van IQNOMY variëren van eenvoudige beginners-tools tot specialistische tools voorexperts op het gebied van persoonlijke relevantie. Door deze veelzijdigheid van deinstrumenten stelt IQNOMY je in staat om al op hele korte termijn de relevantie van jouwwebsite aanzienlijk te verbeteren. En omdat je zult merken dat je met gepersonaliseerdecontent jouw websitebezoekers veel sneller kan binden en boeien, zal je na kennismakingmet de beginner-tools snel willen doorgroeien binnen het IQNOMY platform naar noginnovatievere instrumenten.FunctionaliteitenEngageScore™Beschik jij over een goede website, dan kunnen de bezoekersaantallen hard oplopen. Maarhoe ga je daarmee om? Niet elke bezoeker is namelijk altijd even relevant. Zo kan eenbepaalde bezoeker bijvoorbeeld alleen op jouw site aanwezig zijn om de tijd te doden, terwijleen andere bezoeker op datzelfde moment op het punt staat om een aankoopbeslissing teCopyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 3
 4. 4. nemen. Natuurlijk wil je die laatste met extra aandacht en gerichte content over de streeptrekken. Maar hoe? Hoe kom je erachter welke bezoekers écht belangrijk voor je zijn?IQNOMY geeft je dat inzicht. Het platform berekent namelijk geheel automatisch en inrealtime de waarde van de betrokkenheid van iedere anonieme bezoeker van jouw website.We noemen dit unieke inzicht de EngageScore™. Hoe hoger deze score is, hoe belangrijk debetreffende bezoeker is voor jouw website.Doordat IQNOMY je op deze manier in realtime laat zien wat de consumptie en de participatieis van de bezoekers op verschillende plaatse binnen je website, komen knelpunten binnen jewebsite snel bloot te leggen. Hierdoor weet je precies op welke onderdelen je actie moetondernemen en voorkom je dat je tijd, moeite en geld steekt in de verkeerde activiteiten voorde verkeerde bezoekers.Liquid ContainersEen Liquid Container is de benaming voor een gedeelte van een website waarbinnen contentwordt plaatst die volledig is afgestemd op het persoonlijke interesseprofiel van iedereindividuele bezoeker. Omdat IQNOMY het interesseprofiel van elke bezoeker weet, kan ze devorm en de inhoud van deze Liquid Containers realtime afstemmen op de instellingen die jijhiervoor binnen het platform hebt aangegeven. Zo kan het dus zijn dat twee bezoekers die ophetzelfde moment dezelfde pagina jouw website bekijken toch verschillende content krijgente zien.Jij als website-eigenaar bepaalt volledig zelf welke delen van jou website de zogenaamdeLiquid Containers bevatten. Zo kun je bijvoorbeeld al heel eenvoudig beginnen door eenkleine oppervlakte aan de zijkant van uw website te vullen met een Liquid Container. Maarnatuurlijk kun je er ook voor kiezen om jouw volledige website Liquid te maken.De uiteindelijke inhoud die IQNOMY via de Liquid Containers automatisch koppelt aan iedereindividuele bezoeker beheer je als eigenaar van jouw website natuurlijk helemaal zelf. Dit kanvan alles zijn, denk bijvoorbeeld aan teksten, linkjes, banners, filmpjes, rekenmodules,contactformulieren, productoverzichten, chatfuncties enzovoorts.Semantische ContainersDe Semantische Containers van IQNOMY zijn vergelijkbaar met de Liquid Containers, alleenmet één belangrijk verschil. De inhoud van deze Semantische Containers wordt niet bepaaldop basis van het persoonlijke interesseprofiel van jouw bezoeker. In plaats daarvan wordt deinhoud bepaalt op basis van de omringende informatie –zoals teksten, foto’s, video’s- die zichop een webpagina bevindt. Semantische Containers zijn dus te vergelijken met kameleons;hun voorkomen verandert op basis van wat er zich om hen heen afspeelt.Hiermee wordt voorkomen dat websitebezoekers constant geconfronteerd worden metdezelfde informatie. Semantische Containers zijn dus onmisbaar wanneer je jouw bezoekers –Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 4
 5. 5. naast gepersonaliseerde content- ook in contact laten komen met onverwachte, spannendeen nieuwe informatie op jouw website.Realtime Visitors Insight DeskAlle instrumenten die IQNOMY je biedt om jouw website volledig persoonlijk te maken voorje bezoekers, komen bij elkaar in het zogeheten Realtime Visitors Insight Desk. Dit dashboardis hiermee het zenuwcentrum van jouw website.Het revolutionaire karakter van het Realtime Visitors Insight Desk zit verborgen in deuitgebreide helicopterview die het biedt omtrent de interesses en betrokkenheid van jouwwebsitebezoekers. Zo kun je niet alleen al jouw websitebezoekers volgen, maar zie je ook inéén oogopslag hoe het staat met de verschillende doelstellingen die je aan jouw website hebtverbonden. Zonder dat je uitgebreide rapportages hoeft door te spitten zie je op eenintuïtieve manier of alle variabelen en campagnes van jouw site nog naar wens staaningesteld.Zijn er ontwikkelingen op jouw website die om acute actie vragen, dan geeft het RealtimeVisitors Insight Desk van IQNOMY je daar automatisch advies over. Zo kun je altijdonmiddellijk en doeltreffend bijsturen wanneer dat nodig mocht zijn.In het Realtime Visitors Insight Desk van IQNOMY kun je ook zogenaamde filters instellen.Deze filters stellen je in staat om heel specifiek en in realtime bezoekers te volgen die voldoenaan de bepaalde criteria. Zo kun je deze bezoekers –wanneer de situatie daar om vraagt-extra bedienen door ze te confronteren met aanvullende, relevante en rijke content. Denkbijvoorbeeld aan gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties of specifieke contactkanalenvoor extra ondersteuning.Met het Realtime Visitors Insight Desk van IQNOMY zit je letterlijk aan de knoppen van jouweigen website. Het revolutionaire inzicht in combinatie met de automatische adviesfunctiebiedt je alle mogelijkheden om direct op waardevolle inzichten te kunnen anticiperen. Zo hebje meer direct invloed op de conversie van jouw website dan je ooit gewend bent geweest.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 5
 6. 6. GoalsHet hebben van inzicht in de resultaten en statistieken van jouw website is één ding, maar hetkunnen definiëren en monitoren van concrete prestatiedoelen maakt IQNOMY pas echtbijzonder. Als gebruiker van IQNOMY kun je heel eenvoudig zogenaamde ‘Goals’ definiëren.Dit zijn doelstellingen die je bijvoorbeeld kunt verbinden aan bepaalde Containers ofmarketingcampagnes. IQNOMY laat jou vervolgens in realtime zien hoe de prestaties vanjouw site zich verhouden tot deze doelstellingen.Dit zorgt ervoor dat je de resultaten en inzichten rondom jouw website niet langer zelf hoeftte interpreteren; IQNOMY doet al het werk voor je. Het enige dat je nog hoeft te doen is in degaten te houden dat de prestaties niet te ver van uw Goals afwijken.IQNOMY’s Goals zijn zowel in te stellen voor prestaties binnen jouw website, als daarbuiten.Je verbindt dus net zo eenvoudig een Goal aan een Liquid Container binnen jouw website alsaan campagnes met externe platformen zoals Google Adwords, Facebook of Twitter.Realtime triggersJouw website is 24uur per dag online en presteert dus continu. Daarom wil je niet alleenafhankelijk zijn van de inzichten die je krijgt wanneer je bent ingelogd in het IQNOMYplatform. Ook wanneer je zelf niet online bent, kunnen er zich belangrijke ontwikkelingenrondom jouw website voordoen die om acute actie vragen.Om dit te ondervangen beschikt IQNOMY over ‘Realtime Triggers’. Dit zijn realtimewaarschuwingen en acties die je bijvoorbeeld kunt instellen rondom actuele ontwikkelingenop het gebied van bezoekers en de prestaties van Liquid Containers en Goals. Zo kan jebijvoorbeeld instellen dat bepaalde bezoekers in een specifieke situatie geconfronteerd moetworden met een bijzondere voorgedefinieerde aanbieding. Misschien wil je bepaaldebezoekers die specifieke keuzes maken op jouw website juist wel een chatsessie voorstellen,alles is mogelijk.Daarnaast kun je de Realtime Triggers ook gebruiken als waarschuwingen. Deze kun je danlaten binnenkomen als e-mail of sms bericht. Op deze manier word je altijd realtime op dehoogte gesteld wanneer bepaalde delen van jouw website onvoldoende presteren, ofwanneer bepaalde Goals niet gehaald dreigen te worden. Zo loop je nooit achter de feiten aanen kun je altijd direct reageren en bijsturen wanneer dit nodig is.Automatisch lerend platformTechniek is pas waardevol als het ook met je kan meegroeien. IQNOMY doet dat. Het platformbeschikt namelijk over een innovatieve en zelflerende technologie die zich automatischverrijkt met de grote hoeveelheden data die het over jouw website en jouw bezoekersverzamelt. Elke actie die jij of een bezoeker van jou doet maakt het platform dus slimmer.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 6
 7. 7. Naarmate de tijd vordert zal IQNOMY zich dus steeds beter naar jouw specifieke situatieweten te vormen. Hierdoor wordt jouw slagkracht met IQNOMY iedere dag groter. OmdatIQNOMY continu de effectiviteit van alle onderdelen van jouw website met elkaar vergelijkt,kunnen nieuwe inhoudsdelen, dimensies of campagnes steeds beter worden geïnterpreteerd.Hierdoor realiseer je met IQNOMY steeds betere resultaten met steeds minder moeite.De Cookie ManagerDe Cookiewet lijkt voor jou als website-eigenaar misschien een doorn in het oog. Het isnamelijk voor bezoekers erg lastig om bij binnenkomst op jouw site goed te kunnenbeoordelen wat precies de voordelen zijn van het accepteren van cookies. Dit zorgt ervoordat de kans aanwezig is dat zij uit onwetendheid jouw cookies niet accepteren. Omdat dezebezoekers niet langer meer kunnen worden getraceerd, kan jouw online marketinginformatiedoor deze wet snel in waarde afnemen.Met de Cookie Manager van IQNOMY kun je ervoor zorgen dat de ogenschijnlijke nadelen vande Cookiewet zelfs in je voordeel gaan werken.Het principe is eenvoudig. Wanneer je de Cookie Manager van IQNOMY gebruikt, dan krijgenjouw bezoeker bij binnenkomst op je website een nette melding te zien waarin bijvoorbeelddrie opties zijn opgenomen:  Ik wil geen cookies accepteren (geen data opslaan)  Ik wil simpele cookies accepteren (alleen mijn aanwezigheid, analytics)  Ik wil uitgebreide cookies accepteren (persoonlijk interesseprofiel toelaten)Het grote voordeel van de Cookie Manager van IQNOMY is dat de keuze die de bezoeker ineerste instantie maakt, niet onomkeerbaar is. Accepteert een bezoeker jouw cookies niet, danverschijnt in de delen waar normaal gesproken persoonlijke en relevante informatie zoustaan een uitleg over het nut en de voordelen van cookies op uw website. De bezoeker kan erdan direct voor kiezen om de cookies alsnog te accepteren.De Cookie Manager van IQNOMY zorgt ervoor dat jij de dialoog met iedere bezoeker in levenkunt houden door hen te overtuigen van het nut van cookies op de momenten dat dit voorhen relevant is. Op deze manier verklein je de kans om bezoekers definitief te verliezen toteen minimum.Personal Power ToolsBinnen het IQNOMY platform heb je de beschikking over een zestal Personal Power Tools. Ditzijn instrumenten die je pro-actief kunt inzetten om ervoor te zorgen dat IQNOMY nog snellerde allerbeste match kan maken tussen jouw webcontent en iedere individuele bezoeker.Het grote voordeel van deze zes Personal Power Tools van IQNOMY is dat de resultaten vaniedere tool een springplank vormen om nog beter te kunnen profiteren van de voordelen vaneen volgend instrument. Zo groei je naar gelang jouw activiteit binnen het platform heelCopyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 7
 8. 8. natuurlijk door naar nieuwe niveaus die ervoor zorgen dat de persoonlijke relevantie vanjouw website steeds beter en beter wordt.De zes Personal Power Tools van IQNOMY zijn:A/B test:Een A/B test is een test die letterlijk bepaalt welke versie van de content (versie A of versie B)het meest effectief is in bepaalde situaties. Op basis van de effectiviteitsresultaten die uit eenA/B test komen rollen, kies je de optie die de beste resultaten heeft behaald. Hartstikkemakkelijk. Zo hoef je niet langer alleen op je gevoel af te gaan bij het aanmaken vanwebsitecontent, maar kun je jouw selectie baseren op feitelijke resultaten.Omdat IQNOMY werkt met persoonlijke interesseprofielen van jouw bezoekers, worden deresultaten uit een A/B test nog waardevoller. Zo kan optie A bijvoorbeeld over het algemeende best scorende optie zijn, maar scoort optie B veel beter onder een groep bezoekers metspecifieke kenmerken. In plaats van dat je dan uitsluitend kiest optie A en deze aan al jebezoekers toont, koppel je met IQNOMY simpelweg optie B aan de persona’s die daar eenvoorkeur voor hebben. Zo zorg je ervoor dat iedereen de content ziet die het beste bij zijn ofhaar interesses past.Contextual Targeting:Om ervoor te zorgen dat jouw webpagina’s altijd gevuld zijn met content die elkaar versterkt,kun je kiezen voor Contextual Targeting. Met deze tool wordt de content op een pagina nietdirect te gebaseerd op het persoonlijk interesseprofiel van een bezoeker, maar op deomliggende inhoudselementen die zich op een webpagina bevinden.Contextual Targeting anticipeert als het ware op het samenspel van de overige (dynamische)onderdelen op een pagina. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat banners, producten,diensten, referenties of aanbiedingen via Contextual Targeting worden afgestemd op degepersonaliseerde inhoudselementen –bijvoorbeeld teksten, video’s of foto’s- die eenbezoeker op een pagina aangemeten heeft gekregen.Behavioral Targeting:Met de toepassing van Behavioral Targeting wordt de inhoud van een webpagina gebaseerdop het specifieke gedrag van een bezoeker. Afhankelijk van de acties die een bezoeker meteen bepaald individuele interesseprofiel op jouw website onderneemt, worden inhoudsdelenzoals producten, diensten, referenties of aanbiedingen volledig op maat gepresenteerd.Persuasion Targeting:Persuasion Targeting lijkt op Behavioral Targeting maar gaat nog een stapje verder. MetBehavioral Targeting zorg je ervoor dat de juiste content aan de juiste bezoeker wordtgetoond. Persuasion Targeting kan er vervolgens voor zorgen dat deze juiste content ookleidt tot een conversie. Op basis van de persoonlijke kenmerken van de websitebezoekerwordt bepaald voor welke overredingskracht deze het meest gevoelig is. Zo kunnen bij de éénuitgebreide productspecificaties ervoor zorgen dat een bezoeker wordt aangezet totconversie, maar wordt een ander veel eerder verleid door peer-reviews.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 8
 9. 9. Met Persuasion Targeting zorg je ervoor dat op de plekken waarop conversie van belang is,elke bezoeker wordt confronteert met stimuli waar deze zich het meest prettig bij voelt.Website personalisatie:Naast het feit dat inhoudsbeleving subjectief is, geldt dit natuurlijk ook voor de verpakkingvan een website. Bezoekers met verschillende interesses reageren namelijk ook verschillendeop zaken als vormgeving.Zou het dan niet mooi zijn wanneer je –naast de inhoud- ook de opmaak van jouw websitezou kunnen aanpassen aan de persoonlijke smaak van een bezoeker?Met IQNOMY kan dit. Zo kun je bijvoorbeeld de kleuren van de buttons of de opmaak vanjouw gehele website laten wijzigen op basis van het geslacht van een bezoeker. Ook zou jeervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld bij bezoekers boven een bepaalde leeftijd hetlettertype automatisch wat groter te laten tonen.Personal Sitesearch & Selfservice:Het kunnen verlenen van goede ondersteuning en support op jouw website is erg belangrijkom jouw bezoekers positief te kunnen binden en boeien. Personal Sitesearch & Selfservicezorgt ervoor dat de bezoekersbelevenis op uw website sterk wordt verbeterd doordat deinhoud van zoek- en servicediensten volledig wordt afgestemd op de behoefte van iedereindividuele bezoeker.Zo beschik je met IQNOMY over een innovatieve zoekfunctionaliteit die ervoor zorgt dat deresultaten van een zoekopdracht volledig worden afgestemd op de interesses en behoefteswaarover een individuele bezoeker op een bepaald moment beschikt. Tevens is dezezoekfunctie door middel van natuurlijke taaltechnologie een stuk gebruiksvriendelijker danconventionele zoekfuncties. IQNOMY zorgt er namelijk voor dat spel- en typefoutenautomatisch worden omgezet naar sterke en gepersonaliseerde zoekopdrachten.Naast een innovatieve zoekfunctie voorziet Personal Sitesearch en Selfservice in nog meergepersonaliseerde zelfservice-functionaliteiten voor op jouw website. Voorbeelden hiervanzijn Frequently Asked Questions (FAQ’s), rekenmodules, download secties, contact eninformatie aanvraagmodules, bestelapplicaties enzovoorts.Resultaat in het kwadraatDe Personal Power Tools van IQNOMY zijn snel en gemakkelijk in te zetten. Dat is mooi, maarhet allerbelangrijkste voordeel is dat de resultaten ervan jou altijd direct inzicht geven ingerichte verbeteracties. Alles wat je doet binnen IQNOMY leidt dus tot praktische verbetering.En omdat alle resultaten binnen het IQNOMY platform realtime worden bijgehouden, zie jeheel snel of de door jou aangebrachte aanpassingen het gewenste effect hebben gehad of datje eventueel nog ergens moet bijsturen.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 9
 10. 10. Het 7 Stappen ModelIQNOMY is een nieuw, veelzijdig en vooruitstrevend platform. Het is onze ambitie om jou opeen eenvoudige manier te voorzien van alle instrumenten die je nodig hebt om jouw websitevolledig te laten aansluiten op de persoonlijke wensen van iedere individuele bezoeker.Natuurlijk is het logisch dat je niet direct vanaf moment één in het diepe springt en aan deslag gaat met alle functionaliteiten die IQNOMY jou te bieden heeft. Je wilt eerst eens op jegemak wennen aan het idee van een gepersonaliseerde website. Dat is logisch.Het 7 Stappen Model van IQNOMY biedt je die gelegenheid. Het model is opgezet om ervoor tezorgen dat je snel en met overzichtelijke stapjes kunt starten met IQNOMY. Zo kun je in jouweigen tempo en naar eigen inzicht doorgroeien naar het niveau waar jij je prettig bij voelt.Zonder verdere verplichtingen.Omdat de resultaten uit elke stap die je zet je steevast zullen enthousiasmeren om aan de slagte gaan met de volgende stap, zal je merken dat de groei van ‘beginner’ naar ‘expert’ binnenIQNOMY erg intuïtief verloopt. Spelenderwijs groei je mee met het platform waardoor jouwwebsite zich ontwikkelt tot een prettige en effectieve persoonlijke omgeving voor iedereindividuele bezoeker. Met IQNOMY beschik je over alle instrumenten om een waardevolleéén-op-één relatie op te bouwen met jouw totale online omgeving.Het bewijs vind je terug in jouw toekomstige conversie.Copyright IQNOMY 2012 www.iqnomy.com 10

×