Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is de IQNOMY EngageScore?

491 views

Published on

IQNOMY EngageScore is een unieke realtime scoringmethode die op basis van consumeren, participeren en deelnemen de gemiddelde betrokkenheid van jouw websitebezoekers van dit moment realtime in beeld brengt. Binnenkort kun je in de benchmark jouw score vergelijken met die van andere binnen jouw branche. Kijk voor meer informatie op www.engagescore.nl

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat is de IQNOMY EngageScore?

  1. 1. Welkom bij IQNOMY EngageScoreIQNOMY EngageScore is een unieke realtime scoringmethode die op basis vanconsumeren, participeren en deelnemen de gemiddelde betrokkenheid van jouwwebsitebezoekers van dit moment realtime in beeld brengt. Binnenkort kun je in debenchmark jouw score vergelijken met die van andere binnen jouw branche.Maar wat is nu Online Engagement?Online Engagement is de mate van interactie van een gebruiker op een website,Facebook, Twitter etc. Hoe hoger de interactie hoe hoger de Engagement.Online Engagement kan zowel binnen jouw eigen domein, je website, als daarbuitenplaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facebook of twitter. EngageScore is op ditmoment gericht op het meten van Engagement binnen je eigen domein.Wat moet je met Online Engagement?Engagement betekent voor elke website iets anders want elke website heeft zijn eigendoelstellingen en publiek. Je zult je engagement moeten operationaliseren op basis vande doelstellingen van jouw website en de kenmerken van de doelgroep(en).Verschillende doelen kunnen zijn:  Bezoek: Het vergroten van het aantal en de frequentie van bezoeken  Feedback: Het verkrijgen van feedback over de dienstverlening en/of producten  Co-creatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten samen met de doelgroep  Merkbeleving: Het beïnvloeden van de merkbeleving  Loyaliteit: Het vergroten van de klantretentie en het verlengen van de klantlevenscyclus  Verkopen: Het realiseren van extra omzetWelke vormen van Engagement zijn er en wat is de waarde ervan voor eenorganisatie?Er zijn diverse vormen van Engagement binnen je eigen domein zoals;Consumeren: Het daadwerkelijk bezoeken van de site, het lezen van de content, uit tedrukken in tijd op de site, pageviews -per bezoeker-, bouncerate, terugkerendebezoekers vs. nieuwe bezoekers, direct of indirect verkeerDeelnemen: Dit betreft meer soft conversie indicatoren zoals aantal malen gewensteactie ondernomen. Denk hierbij aan het berekenen van gepersonaliseerde offertes ofgedetailleerde informatie opvragen.Participeren: Delen van eigen content op de site, reageren op paginas en blogposts,het geven van feedback of het abonneren op email & RSS feed.Waarom is Engagement belangrijk?Engagement is een zeer belangrijke online succesfactor aangezien het een voorspellendewaarde heeft. Als je bezoekers engaged zijn, dan kun je er de donder op zeggen dat zevaker terugkomen, een positieve merkbeleving hebben, vrienden van je producten en hetmerk op de hoogte stellen en vaker een aankoop zullen doen.Copyright IQNOMY 2012/2013 www.engagescore.nl 1
  2. 2. Het meten van Engagement: IQNOMY EngageScoreDe EngageScore bestaat op dit moment uit het Dashboard dat verdeeld is in een aantalblokken. Hieronder de uitleg per blok:EngageScore is een unieke realtime scoringmethode die op basis van consumeren,participeren en deelnemen de gemiddelde betrokkenheid van jouw websitebezoekers vandit moment realtime in beeld brengt en dit vergelijkt met de week ervoor. De maximalescore kan 5.00 zijn.Engagepoints geeft het totaal aantal Engagement punten van vandaag weer envergelijkt dit met de week ervoor. Deze punten zijn gebaseerd op basis van de acties vande bezoekers. Hoe meer inspanning het een bezoeker kost, hoe meer punten hetoplevert. Bijvoorbeeld: iemand die een productreview schrijft steekt daar meer tijd in danwanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.Copyright IQNOMY 2012/2013 www.engagescore.nl 2
  3. 3. VisitorsValue geeft de gemiddelde financiële waarde van een bezoeker van dit momentaan en vergelijkt dit met de week ervoor. Naarmate de gemiddelde financiële waarde vaneen bezoeker toeneemt zal uiteindelijk de kans op een hogere conversie toenemen. Destandaardwaarde is gebaseerd op 0,17 Euro per Engagepoint. Naarmate er meer gebruikzal worden gemaakt van de EngageScore zal dit per branche scherper gesteld gaanworden.EngageValue geeft de potentiele waarde van jouw website bezoekers op dit momentaan en vergelijkt dit met de week ervoor. De standaardwaarde is gebaseerd op 0,17 Europer Engagepoint. Naarmate er meer gebruik zal worden gemaakt van de EngageScore zaldit per branche scherper gesteld gaan worden.Copyright IQNOMY 2012/2013 www.engagescore.nl 3
  4. 4. Expected EngageValue voorspelt de EngageValue voor vandaag op basis vanhistorische gegevens.Copyright IQNOMY 2012/2013 www.engagescore.nl 4

×