Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brug konfliktforståelse og -håndtering aktivt - for at vende modstand til følgeskab

Seminar 11 på Dansk Projektledelse Symposiet 2016 - vist første gang 9. juni 2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Brug konfliktforståelse og -håndtering aktivt - for at vende modstand til følgeskab

 1. 1. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk
 2. 2. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk6/8/16 2 Har du ikke konflikter i dine projekter, så har du ikke noget projekt ”Har du ingen konflikter i dit projekt … så har du ikke et projekt!” C
 3. 3. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 3 Interkulturel Konsulent og Mediator +20 år som projektleder IT Management Konsulent +10 år som projektleder Kristian Sørensen Charlotte Risbjerg 9. juni 2016C
 4. 4. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Mål med dette seminar •  Viden om konflikter •  En dynamisk ressource •  Forståelse og håndtering af konflikter •  Sætte rammer for sundt konfliktmiljø •  Fra krav- og rettighedsbaseret tilgang til fælles interesser •  Essentielle metoder og værktøjer •  Overblik over værktøjerne •  Fornemmelse for praktisk anvendelse 49. juni 2016K
 5. 5. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Program 1.  Konflikter i projekter 2.  Introduktion til basis-værktøjer 3.  Case – afprøvning af værktøjerne 4.  Opsummering og videre inspiration 59. juni 2016K
 6. 6. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 1. Konflikter i projekter 69. juni 2016C
 7. 7. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Definitioner på en konflikt Et modsætningsforhold, der ikke håndterer og tolererer forskelle. Et modsætningsforhold, der giver spændinger i og mellem mennesker. 79. juni 2016C
 8. 8. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 8 Hvorfor er kompetencer i konflikthåndtering vigtige for projektledere? 9. juni 2016K
 9. 9. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Konflikter er et livsvilkår! De er hverken gode eller dårlige. Måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Projekter er konfliktmagneter 9. juni 2016 9C
 10. 10. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 10 90% af alle konflikter kan tilskrives misforståelser 9. juni 2016C
 11. 11. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 119. juni 2016K
 12. 12. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 2. Introduktion til basis-værktøjer 129. juni 2016K
 13. 13. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Basisværktøjerne 1.  Den naturlige beslutningsproces 2.  Relationstrekanten 3.  Reaktionsmønstre i konflikter 4.  Konflikttrappen 139. juni 2016K
 14. 14. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Vær hård på rammer – og blød på mennesker! Den naturlige beslutningsproces 149. juni 2016 Fase Indhold Part 1 Part 2 Part 3 1 LYT – Giv plads og lad fortælleren tale frit 2 SPØRG – Bekymringer, behov og interesser 3 BRAINSTORM – Ideer til muligheder og løsninger 4 AFTAL – Hvad arbejdes der videre med 5 IMPLEMENTÉR – Mål, action-points og ansvar K
 15. 15. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Relationstrekanten 159. juni 2016 Magt: Den mest magtfulde bestemmer – ordrer, chikane, tvang Rettigheder: Aftaler, love, normer og regler afgør udfaldet Interesser: Konkrete behov og bekymringer afgørende Negative følelser TAB-TAB Uden følelser VIND-TAB Positive følelser VIND-VIND Forhandlingsfeltet K
 16. 16. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk HøjLav HøjLav Samarbejdsvilje Egne interesser Kæmpende Samarbejdende Kompromis Undvigende Formildende Reaktionsmønstre i konfliktsituationer(Thomas-Killmann) 169. juni 2016C
 17. 17. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Konflikttrappen(Friedrich Glasl) 17 1 Uenighed Skænderi Handling/ undgår hinanden Taber ansigt Trusler Ødelæggelse Eliminering Ingen vej tilbage 2 3 9 8 7 6 5 4 Konflikt om sagen Konflikt om relationen Alliancer og angreb 9. juni 2016C
 18. 18. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk6/8/16 18 Har du ikke konflikter i dine projekter, så har du ikke noget projekt 5 min PAUSE ”Har du ingen konflikter i dit projekt … så har du ikke et projekt!”
 19. 19. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Positioner bag et krav 19 9. juni 2016 Et krav er et behov som ikke er mødt. -  Følelserne -  Intentionerne -  Ønskerne / behovene Det vi kan flytte på og skabe udvikling med. C
 20. 20. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Positioner bag et krav 20 Fakta: Larm og tung trafik præger boligområdet. KRAV INTENTION BEHOV ”Lastbiltrafikken på vejen skal forbydes!” ”Vi ønsker at bo i fred og ro” ”Børnenes sikkerhed og vores tryghed” 9. juni 2016C
 21. 21. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 3. Case – afprøvning af værktøjerne 219. juni 2016C
 22. 22. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Case: Stjernetransport – del 1 Opgave: Analyser interessenterne og skab overblik. Beslutningsprocessen •  Hvor er de hver især i faserne? Konfliktstile •  Hvilken stile bliver brugt? Relationstrekanten •  Hvor befinder de sig i relationstrekanten? Konflikttrappen •  Hvor befinder de sig på trappen? 229. juni 2016C
 23. 23. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Opsamling del 1 239. juni 2016 Fase Indhold Kommunen Stjerne- transport 1 LYT – Giv plads og lad fortælleren tale frit X 2 SPØRG – Bekymringer, behov og interesser 3 BRAINSTORM – Ideer til muligheder og løsninger 4 AFTAL – Hvad arbejdes der videre med X 5 IMPLEMENTÉR – Mål, action-points og ansvar Projektlederen er åben … K
 24. 24. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk HøjLav HøjLav Samarbejdsvilje Egne interesser Kæmpende Samarbejdende Kompromis Undvigende Formildende 249. juni 2016 Projektlederen er åben … Kommunen Stjernetransport Opsamling del 1, fortsat K
 25. 25. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Opsamling del 1, fortsat 259. juni 2016 Magt Rettigheder Interesser Negative følelser TAB-TAB Uden følelser VIND-TAB Positive følelser VIND-VIND Kommunen Stjernetransport Projektlederen er åben … K
 26. 26. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 26 1 Uenighed Skænderi Handling/ undgår hinanden Taber ansigt Trusler Ødelæggelse Eliminering Ingen vej tilbage 2 3 9 8 7 6 5 4 Alliancer og angreb 9. juni 2016 Opsamling – del 1, fortsat Kommunen Stjernetransport K
 27. 27. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Case: Stjernetransport – del 2 Opgave: Analyser interessenterne og skab forståelse • Hvad er deres intention? • Hvad oplever de hver især? (frygt, bekymringer) • Hvad er deres reelle/bagvedliggende behov? Opgave: Som projektleder, håndtér konflikten og skab følgeskab • Hvad er deres fælles interesse? • Hvordan kan projektlederen imødegå deres behov og dermed skabe følgeskab til projektet? 279. juni 2016C
 28. 28. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Opsamling – del 2 • Hvad er deres intention? •  Kommunen: At sikre data •  Stjernetransport: At beskytte sig selv og ansatte • Hvad oplever de hver især? (frygt, bekymringer) •  Kommunen: Utryghed og bekymringer om projektet kan gennemføres uden korrekte data •  Stjernetransport: Angst og utryghed over virksomhedens fremtid. Manglende anerkendelse af deres indsats/position 289. juni 2016C
 29. 29. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Tip: Adfærd vs. Intentioner • Det er ikke mennesker der støder sammen – det er adfærden. • Når der opleves uhensigtsmæssig adfærd: Find ind til og forstå intentionen bag. • Ignoreres adfærden og anerkendes intentionen, bliver situationen overskuelig – og der kan opnås mer-værdi i samarbejdet. 299. juni 2016C
 30. 30. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Opsamling – del 2, fortsat • Hvad er deres reelle/bagvedliggende behov? •  Kommunen: Sikkerhed i form af korrekt data, for at kunne indsamle f.eks. miljø-data, optimere økonomien osv. samt gennemføre et reelt udbud af transporten af dagrenovation. •  Stjernetransport: Sikkerhed i form af beskyttelse mod kommunen ”trumler” dem (hurtigt/unfair udbud) og firmaet måske må gå konkurs som følge her af. • Hvad er deres fælles interesse •  At begge står godt efter projektet og der kommer en leverandør på opgaven, som har viden, materiel og mandskab til at løfte opgaven mm. 309. juni 2016C
 31. 31. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Afslutning Case - Hvad skete der? •  Tilspidset situation – kommunens ledelse var i ”magt” •  PL stoppede kommunens ledelse og tog kontrol over dialogen med Stjernetransport •  PL møde med Stjernetransports ledelse •  Meget, meget lang fase 1 (luft ud af ballonen) •  Reel bekymring om at kommunen ville snyde dem og firmaet ville gå konkurs (fase 2) •  PL fik kommunens ledelse til at sende mail til Stjernetransport med •  Anerkendelse af deres store indsats •  Et løfte om, at deres investeringer og store indsats ville blive kompenseret •  Bekræftelse af kommunens intention om at gennemføre et udbud, men forsikring om at det først ville komme efter ca. 2 år samt at Stjernetransport ville blive inviteret til at byde på lige fod med konkurrenterne •  Efter mailen •  PL fik data og Stjernetransport blev en aktiv medspiller i projektet, hvor deres viden kom projektet til god nytte. •  Projekt, kommune, projektleder og Stjernetransport var glade: win-win-win-win 319. juni 2016K
 32. 32. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Skab et sundt konfliktmiljø – et konstruktivt uenighedsfelt 329. juni 2016 • Hold fokus på den fælles interesse • Adskil sag og relation • Tydelig ledelse og klarhed omkring rammer • Tydelighed i forventninger og adfærd • Involverede parter ser/oplever konflikter konstruktivt • Involverede parter ved hvordan de skal agere, når modstand og de uundgåelige udfordringer og konflikter opstår K
 33. 33. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Konfliktmiljøer i casen 9. juni 2016C
 34. 34. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Konfliktmiljøer i casen 9. juni 2016C
 35. 35. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 4. Opsummering og videre inspiration 6/8/16 35K
 36. 36. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 369. juni 2016 ”For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate.” Margaret Heffernan K
 37. 37. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Konfliktmiljøer 9. juni 2016 Hvor er hhv. du, dine projekter og interessenter i matricen? Tillid i projektet er en forudsætning for at kunne arbejde interessebaseret. Det er projektlederens opgave, at sikre tillid. Anvend de værktøjer, du har lært i dag til at skabe eller udvikle tillid. K 37
 38. 38. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Det vigtigste, at tage med hjem… • Interessebaseret samarbejder skaber vind-vind resultater • Vær på samme sted i beslutningsprocessen – skab følgeskab • Hold fokus på sagen – venstre side af ”den røde streg” • Find intentionen bag adfærden • Vær bevidst og ærlig om egen rolle og adfærd Hent slides og bliv inspireret på www.konfliktknuser.dk/symposiet 389. juni 2016K
 39. 39. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Vil du vide mere? Bøger 399. juni 2016 Bog under udarbejdelse: ”Projektlederen som konfliktknuser” www.konfliktknuser.dk Mediation i organisatorisk perspektiv www.recome.dk/boeger K
 40. 40. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Vil du vide mere? Artikler Artikler udgivet af Dansk Projektledelse: •  Skab vind-vind beslutninger i dine projekter (Tidsskriftet 04.2015) •  Sådan skaber du mer-værdi i internationale projekter (Tidsskriftet 01.2016) •  Brug konfliktforståelse – for at vende modstand til følgeskab (Tidsskriftet 02.2016) 409. juni 2016 tema: Sådan skaber projektledelse værdi! 02.2016 projektledelse 1 Mennesker og deres adfærd er den største, uforudsigelige faktor i projektarbejdet. >Som projektleder opererer man i krydsfeltet mellem definerede rammer, ressourcer og mål samt evnen til at motivere og skabe samspil mellem de mennesker, som skal bære projektet igennem. Begrebet „konflikt“ forbindes med noget negativt og fremstår derfor hos mange som noget, man helst skal undgå. Konflikter og modstand er imidlertid en dynamisk res- source, der – hensigtsmæssigt håndteret – er med til at skabe udvikling og bringe nye vinkler ind i projektet. Det kræver konflikt- forståelse, lederskab og mod at udvikle rela- tioner ved at gå ind i konflikter og håndtere modstanden heri. Projekter er „konfliktmagneter“, og det er i den forbindelse vigtigt at forstå og acceptere at konflikter er livsvilkår. Det er alene måden, man håndterer konflikterne på, der afgør om de bliver konstruktive og udviklende eller destruktive og afviklende. >Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Hvad er en konflikt? En konflikt kan kort defineres som: „En uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker“. Mens uoverensstem- elser henviser til sagen, f.eks. projektet ndholdet (konfliktens genstand), hhv. ens egen indre de påvirke samarbejdet eller forholdet mellem projektets interessenter). Oplevelsen af hvornår og hvorvidt, der er tale om en konflikt, er således individuel. En konkret udfordring eller potentiel konfliktsi- tuation kan derfor opfattes vidt forskelligt fra menneske til menneske, og dermed også påvirke den enkelte samt dennes adfærd på forskellig vis. En konflikt bør altid tages alvor- ligt, også når det kun er én af flere parter, som oplever konflikten. Trussel eller mulighed? Den adfærd projektlederen lægger i sin tilgang til konflikter, har direkte betydning for måden de udvikler sig på. Når projektle- deren undviger modstand og misforståelser i projektet eller blandt projektets interessen- ter, underlægges situationen den enkeltes tolkning. Herved kan uskyldige misforståelser blive en trussel for samarbejdet, da de kan udvikle sig til konflikter. Ved at tage aktivt ansvar når modstand og misforståelser opstår, kan projektlederen styre og vende en potentiel konflikt til et fælles aktiv. At tage aktivt ansvar indebæ- rer ligeledes at være opmærksom på samt forebygge situationer, som kan føre til en unødvendig misforståelse eller konflikt. Følgende situationer, kan føre til konflik- ter, som udgør risici for projektet: • Manglende tillid parterne imellem • Alliancer og konfliktoptrappende adfærd • Skjulte agendaer • Interne magtkampe • Konfliktsky adfærd • Utydelig eller manglende kommunikation • Uklarhed om rammer, roller, mål, ressourcer • Uklarhed om forventet indsats Som projektleder kan man forebygge og nedtrappe destruktive konflikter og i stedet kanalisere energien over i et konstruktivt uenighedsfelt med plads udvikling. Dette gøres gennem tydelig ledelse og naturlig autoritet, sætte klare rammer, og med fast greb adressere og håndtere de parter, som udviser en konfliktoptrappende adfærd. Konkret handler det om at skabe et sundt konfliktmiljø, hvor der er tydelighed i forvent- ninger og adfærd, samt at involverede parter ved, hvordan de skal agere, når modstand og de uundgåelige udfordringer og konflikter opstår. Projektlederens adfærd og ansvar Nogle projektledere har udelukkende øjnene stift rettet mod projektets fremdrift. Selv om dette er en god egenskab, kan dette fokus – når det tager overhånd – i sig selv være konfliktoptrappende. Forestil dig en situation, hvor en leverandør ikke kan levere til tiden, og hvor tidsplanen derfor påvirkes. Her kan man som projektleder gå tre forskellige veje i sit svar på denne konflikt: SLÅ – svare aggressivt: „Angribe, true, bruge sarkasme“ GÅ – undvige konflikten: „Flygte, bøje af, glatte ud, aflede, ignorere, fortrænge, bruge ironi, undskylde“ STÅ – møde konflikten åbent: „Erkende uenighed, undersøge, vise mod, søge dialog, turde spørge, håndtere“ Alle tre tilgange kan have deres berettigelse – alt afhængig af situationen, men er ikke nødvendigvis lige hensigtsmæssige. Irrita- tionen over at tidsplanen måske må udsky- des og projektmålene ændres, kan naturligt nok få en projektleder til at „slå“ tilbage. Dette bliver dog ofte konfliktoptrappende, da de øvrige parter ikke føler sig hverken hørt, mødt eller forstået af projektlederen, hvorved både relationen samt yderligere forhandling om mulig løsning besværlig- gøres. Dette kan selv sagt være direkte skadeligt for projektet. Charlotte Bæk Risbjerg & Kristian Sørensen Brug konfliktforståelse – for at vende modstand til følgeskab Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring. Projektlederens opgave er at sikre et sundt konfliktmiljø, som forebygger og håndterer unødige konflikter og fremmer konstruktiv uenighed. NCB elementer:1.5 + 4.8 + 8.4 > tema: ledelse af internationale projekter NCB-elementer: 4.8 + 6.2+ 01.2016 projektledelse 6 Sådan skaber du mer-værdi i internationale projekterRelationer mellem mennesker og evnen til at arbejde sammen har afgørende betydning for et projekts succes. Forståelse af intentionerne bag adfærd kan vise en fælles vej i de samarbejder, som opstår på tværs af landegrænser og kulturel forskellighed.Udfordringer i interkulturelle relationer og samarbejder er ikke noget nyt, der er kommet til os med globalisering, internet og sourcing på tværs af verdens lande. Den franske filo- sof Michel de Montaigne sagde for næsten 500 år siden: ”Alt det, mennesket ikke er vant til, kalder vi barbarisk. Vi har ingen andre kriterier for, hvad der er sandt eller rigtigt end de meninger og traditioner, der forekom- mer i vores eget land. Der finder vi altid den perfekte religion, den perfekte politik, den mest veludviklede og perfekte måde at gøre alting på.” Globalisering har medført, at et øget antal projekter kendetegnes ved stor diversitet og involvering af mennesker med forskellig kul- turel baggrund. Relationer mellem mennesker – og evnen til at arbejde sammen på tværs af landekulturer og individuelle værdier – har afgørende betydning for et projekts succes. Hvor opstår problemerne? De fleste misforståelser opstår, fordi vi oplever noget andet, end det vi forventer i relationen til den anden.Vores forventninger er typisk baseret på det, vi kender, og som vi naturligt og ofte ubevidst agerer ud fra. Nogle primære udløsere af udfordringer i kulturmøder er individuelle opfattelser og misforståelser af f.eks. uskrevne regler, værdier, religion, begreber som tid og rum, kropskontakt, køn, hierarki, tillid samt for- forståelser og selvforståelser, som alle kan udfordre ens verdensbillede. For at perspektivere, hvordan man kan styrke sin håndtering af dette, tager artiklen udgangspunkt i en case, der illustrerer, hvordan forskellig opfattelse af tid giver en projektleder udfordringer.“Projektlederen Lise indkalder sit nye globale team til en tredags workshop. De er forud blevet bedt om at fremsende deres input i struktureret form til en fair deadline. Det er dog kun Tyskland, Sverige, Holland og USA, der har fremsendt, trods Lises gentagne rykkere. Lise forbereder derfor materialet til workshoppen ud fra det modtagne materiale, og med en forventning om, at de øvrige lande kan tilslutte sig dette med få ændringer. Workshoppen får dog en noget skæv start. Flere af deltagerne føler sig over- rumplede, da Lise engageret fortæller om det store forarbejde og samtidig gør opmærksom på den tid, hun har sparet deltagerne for. Det viser sig at deltagerne fra Spanien og Italien har medbragt deres skriftlige input til diskus- sion under workshoppen, mens deltagerne fra Mexico og Brasilien har afholdt et møde omkring det sydamerikanske input og har forberedt et verbalt input.Stemningen i gruppen er høflig, men Lise fornemmer en vis modstand omkring sin projektlederrolle. Samarbejdet i gruppen er tøvende, de når ikke de ønskede mål, og grup- pen blev ikke sammentømret på den måde hun havde håbet.”Når vi i mødet med en anden kultur ople- ver, at tingene ikke er som forventet, bliver vi usikre og tenderer til at blive hurtigere pres- set. I sidste ende med risiko for, at vi – mere eller mindre bevidste – vælger at trumfe igen- nem, mens risikoen for konflikter stiger. Lise handlede ud fra sit eget kulturelle ståsted, og forventede deltagernes tilba- gemelding til den aftalte deadline og i den angivne strukturerede form. Dette skete ikke, og hun blev usikker på årsagen. Én af årsager- ne kan findes i forskellig opfattelse af tid. Tiden går – tiden kommer Opfattelser af begreber, kan være meget forskellig fra den ene kultur til den anden. Et begreb som “tid” kan umiddelbart synes let- forståeligt, men netop forskelle i opfattelsen af tid giver anledning til mange konflikter. Lise agerer ud fra et skarpt fokus på tiden som en styrende faktor. Deadline skal overholdes, opgaven er i fokus, og produktet er vigtigere end processen. Relationen til de andre i gruppen bliver sekundær i arbejds- sammenhængen. Tiden går – vi må hastigt videre, ellers når vi det ikke. En typisk tilgang for en kultur med mono-kron tidsopfattelse. Denne tidsopfattelse er kendetegnende for Nordeuropa og USA.Modsætningen findes i poly-kron tid, hvor tiden ses som noget flydende. Processen er vigtigere end produktet og struktur er ikke så afgørende. Relationen er primær og punktlighed afvejes ift. relationelle faktorer. Tidsfrister er noget, man sigter efter, dog ikke overholder for enhver pris. Tiden kommer – tingene nås, når tid er, og relationen holdes intakt. Mens Lise irriteres over manglende input og konfronterer gruppen på produktet, oplever de poly-krone projektdeltagere, at relationen udfordres og føler sig “kørt over”. Hvad er kultur?Kultur kan defineres som den grundramme en gruppe af individer – ofte ubevidst – tænker, tolker, kommunikerer og agerer ud fra. Det vi tager for givet, og som spejler vores forvent- ninger og ligger til grund for vores adfærd. Det er derfor ikke mennesker eller kultur, der støder sammen – det er adfærden. I oven- stående eksempel er udfordringen ikke den forskellige tidsopfattelse, men den adfærd, som den medfører.Et vigtigt værktøj er her at kunne se om bag adfærden og finde intentionen. Pointen er, at ignoreres adfærden og anerkendes intentionen, så bliver det hele meget lettere. Lises adfærd medfører en negativ effekt, men ser vi på intentionen, bliver billedet anderledes: Lise søger respons, får den ikke og mister tilliden til nogle af projektdelta- gerne og gruppens succes. Hun føler sig presset på tiden og dermed på fremdriften af projektet, hvorfor hun vælger at lave et af Charlotte Bæk Risbjerg & Kristian Sørensen > K
 41. 41. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk Rådgivning og Uddannelse Rådgivning •  Ro, retning og relationer – mediation og oprydning i konfliktfyldte projekter •  Coaching af projektledere (og ejere) i konflikthåndtering •  Udvikling af sunde konfliktmiljøer og –kulturer i organisationer Uddannelse og træning •  Kursus i kommunikation og konflikthåndtering i projekter •  Uddannelse og certificering som Mediator Se mere på www.crossingcultures.dk/uddannelser/mediatoruddannelsen 419. juni 2016K
 42. 42. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 429. juni 2016 Spørgsmål?
 43. 43. Interkulturel Konsulent & Mediator, Charlotte Bæk Risbjerg – www.plan2move.dk Senior Principal, Kristian Sørensen – www.devoteam.dk www.konfliktknuser.dk 43 cbr@plan2move.dk +45 21 26 83 18 kristian.sorensen@devoteam.com +45 53 64 15 30 Kristian Sørensen www.linkedin.com/in/kristiansorensen Charlotte Risbjerg www.linkedin.com/in/charlotterisbjerg 9. juni 2016

×