Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Festemondo

266 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Festemondo

  1. 1. CUMUNK Mu 1mm. .. . nk¡. «., ... ,.w| ... .¡r¡n unlnm Ínw-Íuv n “ Amir-nun: .m. .c. "uma. .. cum . nunngun» u. .n. Inn- . . ; Mini n. . nan' www. Ímngvn vnnkvv u. .. m -mma. .. u. ..” . un Il rodeo negli Stati Unit¡ . ... .., u.. ._. u.. ... ... .. ( r¡ prmu: u Im um: gl¡ wmm. ¡nuwilkr mm: Pnnmwnunl m unguln (rn/ uw um ph . lrlurulv m. . nc¡ ynxh! uu: «I deH um. ; Rum. : L» ~p. -nu. .n. . vmxlxlrhl nc¡ vucnn: In-m r um . . uvnlmuln» u-u Jr¡ ghduhvr¡ mma . h | IHYUp1mhv “gp unnr mm u . axuny vwn c y hmm¡ »num dx' ¡ mm : Nuvi: ; mw¡ nunk nc¡ _um . k. : um . nc | Íl| ^1l| AH~H›x. lIIll . n I'm. ; uma: A. .m. Ac¡ maul. - um r dr¡ ma. : nr-x . m1. un I nm xl mk. - . - mac. - ; n aumnnnn- . m hcuum: I n m» . umyu, an: up: : “uma . ..n çumk dmmnlilnv¡ r uhllumt . z um mu. m. ” mu: : mm . un ¡I mu: mam, hann-I un) nulo! .. lu m u~n| p:x:1e| v.I m Inn» c ln num nr! M. .. . at. .. um . na H wuunlwm- . x. luglw . x-xmawc t nm: ngm (m. anual/ nt¡ . hp . y . npcm . Lmhcx Ind: : »mn-um vqnk- plan: m rmnm . I. multi/ a mu. glumrnlu r hmm. . . In ¡unnuunln I r ¡vvmr uxmu . Lui munlnn: uulh «clu - - . .m u urlh ; I umrnun¡ «u u. .. «cn/ .n «NH r: m. . Ic-u . num. JPflr/ /JLI . w pub. tam. saum: u¡ mu. : d: vnunwnv Íulll L¡ narenínuu 42-' eu¡ u na: de( Menta: de( towbov.
  2. 2. Xm R¡ ('1N(¡[lI'IRI[l Le festa agrarie del Burkina Faso S6 xru. n". .. . n. nun, muda. .. . .a hmm. . um_ n: 7VJ| A›Nl( . Ínnvu . a. annual: .. .w . ..Mm . n. . dvliu/ IY . t. . u. .. m. ..? _m_ n. nu›¡ . .um . a ¡ulu p. .. .m r d. :run: .HI uu S: ;I . nnmun mu_ ~_xv1| ç¡-1:¡v: -J<: u Hlrnynmv : Em 'YIXJH _nun-nun ¡ufnumdhh . .vIL'r. | -n uxwn Lmmm gx , A u. . t; um; . ! uh . n mm: ,. .»n : wa , w . hzchqwnuxxunn u. -vnvaPvluJtmxl n mc ul . 'mw . mu ' , y mx . nu¡ n . m. r rc: »m . uh-JI . m. u ¡mw! . mm 11': . .~,1., .-. .-ux. 'h J] MH x . ,v. .u›», ›n, n- u» «and» . m u J 74~n-u: .¡'1wvvv. ¡~. h:v: -. .nx. .wm, ›.-h. -msm; um nr. .- cpu. - hum m- mrnu: »puuv x 4_- »u . . um ¡~« m. .. t1¡v'¡›w'c. |.¡u| hyrr» m . mcJ-c! .. m n rm qu! ! - «Vrmk . - y mn p -n . ..um J! mam. u m . .m. - 1 . -.¡. ¡v. .., ›,«. 1-. nvuqrhnl. ; . I w . - x um wI| “ÚH . mw . u--lurh mVlWry-ríwv. . n vumau: .n n_ . l uma. .s. .m vvul: .rc Jaú/ Jum , m . um . - n . ... ,.. _. . A . !rn n. (Juan y um . w- n ,9 wm: ¡›. ›¡». ..n. »_ m». I›*›: .¡: u.1'1u¡'¡›r, .u. ¡ I›rv; l v mu: I. , u¡ wav-x_ n kms) _m x . ..hm mu¡ . L-; h »p 1.¡ vv. ¡¡~¡~. .x1w. :!1mrçhxprvl¡ . -1. vvmx. |u(J “Ílvu n: «kxlYl . - nnhuu N n . VC¡ nr [w . . _. ,_-_. n›. - w. ... _.¡›, . nqnuwv. _.. ... ,~. _.. mpfi. . / ban: : «(4.1 hctthcfl dagl? aula? d? ?Mio
  3. 3. VIYLRI; CON (JVIVI SPIRIVII I. . c . M. . z 5.. ... . . i . ..mim . .HI . pm. umqwknlr humana. .Lu . nmumn. . . n m, ..- . a. . m. s. .., .. .um t. . . pm. nuunlñ. v-luuvnn . n manha¡ . hn. uíhu . hn qua_ k (nn-It . n mu: .nani. La festa degli ignami prcsso gli yacuba _ 7.. ... - A? 5-2.. .- a 7 » Inlnaul u. ... .~. ..c= ... .1z . ... ... ..L. ... .. (Nu . n.». m.. k¡. n.. ,-1. . ... ... ... . I. vqvnv ¡muu rm , Warm e ; wr. ~1c-, ','iAn-› l nn muda . h Imçvuuvr u. .¡-. ... . N. .x Iumn uunh. . a. : . . = Arpm. : . ... ..r. .x. - c m. .h-. rdrvc 1.. ... .s. o. .. nlnvvuvc I. P" , n. r: «rumou-ur . ..«. ... .- . e. 21.». - uuui. .. n. um. .kg. . .u ¡mHu 1¡ IJJNHE qhxuxnl . .,-. u.. .. c ¡. ..n. ..«¡. ... pe. I: ¡. ¡». ›1.. ¡.. ~-. . da! 1 x. .. r . k-H tkcar A u . .¡= ..-. .¡. ... ¡~ . ici. gruta: c . uz . L-u w. .. Imxhlthuit - . m qu . « . i. un: ,mw . mm. ¡. M. .. um qurm- uma. .. . um ~. .. ... -,~. .. um . v uudn lnlxku . h . maní- c d¡ clcmcnl¡ numm¡ ! nlvmm l mimerilplmmkihcmrnun- . ¡.. .-n. . J'(~I~:1rnt| |« ~m . I. nugr rpJutdv hmm. .. a. .. ç . m . hmm . m mu. . . ..nm-us c x m; mm. . [Krxmn . .,«I. .in r. . um. ;ur-t . n.. ... .. . . . wurnpvlxw duunlr I . mu-v ¡nu . ..um . m. lc m. .- ~. .. .«. .~, «.. .x-. .. «cnu . mmun. .. c . u u+huuv a úunnlvc Inl mu. : , .. ... .. . . «mw mu. . , w . ›-. ~ . jaum. .. .um wc . u 4mm . i pano. .. . ..I-cm [Yummc . ulrxlr : m: , -:. ,Mm num. ..” I: 1.. ... !nn-lv zmmh "tJuWr/ t . u. . miau. .x mu: Iuruulz, .- mau. ..- pcv vmxutl nhlxuxLm/ x Ju : :uma a mwc
  4. 4. ONURARI ll l)l ]Il N i. . 4.. ... . M. . : Anil-ritual: .i. .. .u um. .. -hmm una. .., t. . . z a. .. . n. . nmnvrnnu . c ›)IlV1AlI(n1|I4 numut un vmrrrwu mu. .I. mu. I. . (unqunuh uam". .. . . pnnuu . ... ... ¡.. ›,. .. mu. . u. mu. .. . ... ... .1.4.. ... ,.. - p. .. . .. . . .›. ._. ... ›. ›. › Tunü d¡ nor? I: sanar; »mano (t nude con . ' moh/ Í vuioñm. ?n um": di' Geni.

×