Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
КАФЕДРА ІСТОРИЧНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬК...
МЕТА НОВОЇ ШКОЛИ
різнобічний розвиток, виховання і
соціалізація особистості, яка
усвідомлює себе громадянином
України, зда...
ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ
Сутнісні ознаки такої
людини: свобода,
гуманність,
духовність,
творчість та
адаптивність
Гол...
СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Основа
Людина як
найвища
цінність
СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Спрямування
збереження індивідуальності
особистості
вільний саморозвиток особистості
формування і...
виховання
ДОМІНАНТА
ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
• набуття учнями життєвої компетентності –
базису для успішног...
організації свого
життєвого часу
безпечної
поведінки
конструктивного
вираження власних
емоцій
подолання
негативних емоційн...
ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ
• ставлення людини до фактів, явищ
навколишньої дійсності з огляду на їх
важливість, значимість; ставл...
ЦІННІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ
• Ціннісні орієнтації або цінності – загальні уявлення, які поділяє
більша частина суспіль...
ВАЖЛИВІСТЬ ЦІННОСТЕЙ У СІМЕЙНОМУ
ВИХОВАННІ
• приклад батьків є тим першим соціальним досвідом,
який засвоюють діти протяго...
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ
• Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої
особистості вмін...
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ
• Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає вихованість у
дітей та учні...
ВАЖЛИВО!
 у кожного суб’єкта своя власна,
неповторна система цінностей
 цінності, використовуючи філософську
мову, харак...
РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
дівчата хлопці
1 Я і мій характер, загальнолюдські
якості
Проблеми матеріальної
забезпеченості...
САМО
Процес самовизначення
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
• входження особистості в світ цінностей,
у світ ціннісних відношень (пізнання)
• усвідомл...
ВАЖЛИВО!
• суспільні цінності мусять набути суб’єктивної,
особистісної значущості, стати вагомими регуляторами
життєдіяльн...
ВРАХОВУЄМО !
Вирішальний вплив на вибір цільових
орієнтирів, встановлення правил і норм
спілкування, взаємодії та поведінк...
Освітній процес – життєвий
процес, процес життєтворчий, де
особистість в самому цьому процесі
творить саму себе і своє жит...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Т.І.Свирська. Базові цінності особистості як орієнтири формування життєвих компетентностей

299 views

Published on

Т.І.Свирська. Базові цінності особистості як орієнтири формування життєвих компетентностей

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.І.Свирська. Базові цінності особистості як орієнтири формування життєвих компетентностей

 1. 1. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ІСТОРИЧНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ Базові цінності особистості як орієнтири формування життєвої компетентності Т.І. Свирська, завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. МЕТА НОВОЇ ШКОЛИ різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності Закон України «Про освіту» №3491-д від 05.09.2017
 3. 3. ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ Сутнісні ознаки такої людини: свобода, гуманність, духовність, творчість та адаптивність Головна цінність – Людина, Людина культури, неповторна творча індивідуальність
 4. 4. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Основа Людина як найвища цінність
 5. 5. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Спрямування збереження індивідуальності особистості вільний саморозвиток особистості формування і розвиток системи цінностей і якостей через власне ставлення людини до себе, держави і суспільства, людей, природи, праці, мистецтва формування громадянина-патріота, який здатен забезпечити високий рівень розвитку держави, її престиж та гідне місце в цивілізованому світі формування і розвиток загальнолюдських цінностей як основних і вирішальних для розвитку ціннісної системи людини
 6. 6. виховання
 7. 7. ДОМІНАНТА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ • набуття учнями життєвої компетентності – базису для успішного життєздійснення, самореалізації, соціальної поведінки, яка дозволяє дитині усвідомлено дотримуватися норм і правил, прийнятих у суспільстві, ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя
 8. 8. організації свого життєвого часу безпечної поведінки конструктивного вираження власних емоцій подолання негативних емоційних станів розуміння себе як суб’єкта своїх вчинків
 9. 9. ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ • ставлення людини до фактів, явищ навколишньої дійсності з огляду на їх важливість, значимість; ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, система її установок, переконань, переваг, що виражаються в її поведінці Великий тлумачний словник сучасної української мови
 10. 10. ЦІННІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ • Ціннісні орієнтації або цінності – загальні уявлення, які поділяє більша частина суспільства, відносно того, що бажано і корисно • Цінності – це те, що потрібно людям для задоволення їх потреб та інтересів. Люди цінують або людям потрібно чи необхідне, чи корисне, чи приємне • Цінність існує як категорія, яка відображає уявлення людства про належне та багато в чому визначає його діяння, що робить можливим процес пізнання • Ціннісні орієнтації є важливим компонентом структури особистості, в них неначе резюмується весь життєвий досвід, який накопичила особистість в її індивідуальному розвитку • Кожен має в собі, як частину свого “Я”, впорядковану систему ціннісних орієнтацій. Ці орієнтації закладаються у період соціалізації дитини в конкретній культурній традиції • Цінність виникає із практичного відношення людей до дійсності
 11. 11. ВАЖЛИВІСТЬ ЦІННОСТЕЙ У СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ • приклад батьків є тим першим соціальним досвідом, який засвоюють діти протягом свого життя; • якщо для батьків такі цінності як обов’язок перед суспільством, нацією, національні ідеали, моральні чесноти, патріотизм є священними, якщо вони дійсно визначають щоденну поведінку батьків, то й діти у таких сім’ях поступово навчаються долати розбіжність між визнанням їх важливості, необхідності та фактичним дотриманням; • у сім’ях, де дотримання таких цінностей є законом життя батьків, і діти стають непідвладними впливам навіть численних негативних прикладів з навколишнього соціального середовища
 12. 12. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ • Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. • Ціннісне ставлення до власного фізичного «Я» - це вміння особистості оцінювати власну зовнішність, тіло, будову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати сили після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.
 13. 13. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ • Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання внутрішнього світу – думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою, вона є, знати позитивні та негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної «Я-концепції», готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності. • Ціннісне ставлення до соціального «Я» виявляється у: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати, визначенні власного статусу в соціальній групі, налагодженні спільної діяльності з дорослими та однолітками; умінні запобігати конфліктам; справедливому та шляхетному ставленні до оточуючих; позиції активного суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.
 14. 14. ВАЖЛИВО!  у кожного суб’єкта своя власна, неповторна система цінностей  цінності, використовуючи філософську мову, характеризують об’єкт – суб’єктні відносини, віддзеркалюють, що значить даний об’єкт для певного суб’єкта
 15. 15. РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ ЦІННОСТЕЙ дівчата хлопці 1 Я і мій характер, загальнолюдські якості Проблеми матеріальної забезпеченості 2 Проблеми матеріальної забезпеченості Я і мій характер, загальнолюдські якості 3 Я і моє майбутнє Здоров’я, фізичний розвиток, спорт 4 Проблеми дружби і взаємин, любов Я і моє майбутнє 5 Я і мої батьки Я і мої батьки
 16. 16. САМО Процес самовизначення
 17. 17. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ • входження особистості в світ цінностей, у світ ціннісних відношень (пізнання) • усвідомлення самоцінності, що пов’язане з переоцінкою цінностей, зі становленням особистого “я”(самооцінка) • формування особистої шкали цінностей, системи ціннісних орієнтацій, проектування відношення особистості до реальної дійсності (формування шкали цінностей особистості)
 18. 18. ВАЖЛИВО! • суспільні цінності мусять набути суб’єктивної, особистісної значущості, стати вагомими регуляторами життєдіяльності, тобто ціннісними орієнтаціями • ціннісні орієнтації – один з важливих критеріїв морального та духовного розвитку особистості. Саме тому вони стають вирішальним чинником духовного самовизначення особистості • підлітковий і юнацький вік – початок свідомого пошуку, визнання сенсу життя, напрямів життєтворчості. В юнацькому віці людина багато в чому започатковує свою долю, свій життєвий шлях
 19. 19. ВРАХОВУЄМО ! Вирішальний вплив на вибір цільових орієнтирів, встановлення правил і норм спілкування, взаємодії та поведінки, визначення ціннісних критеріїв життєдіяльності освітнього закладу, формування індивідуальних ціннісних орієнтацій учнів і педагогів зумовлює саме ієрархія цінностей, а не їхня палітра
 20. 20. Освітній процес – життєвий процес, процес життєтворчий, де особистість в самому цьому процесі творить саму себе і своє життя В.С. Возняк

×