Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.В.Григорович. Формування ключових компетентностей на уроках хімії

658 views

Published on

О.В.Григорович. Формування ключових компетентностей на уроках хімії

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.В.Григорович. Формування ключових компетентностей на уроках хімії

 1. 1. Формування ключовихФормування ключових компетентностей накомпетентностей на уроках хіміїуроках хімії Григорович Олексій Владиславович,Григорович Олексій Владиславович, к. х. н., старший науковий співробітник Харківськогок. х. н., старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразінанаціонального університету імені В. Н. Каразіна
 2. 2. 2 10 професійних навичок 1. Комплексне багаторівневе розв'язання проблем 2. Критичне мислення 3. Креативність 4. Уміння керувати людьми, а не підлеглими 5. Взаємодія з людьми 6. Емоційний інтелект (уміння керувати емоціями власними та інших людей) 7. Формування власної думки і прийняття рішень 8. Орієнтація на клієнта 9. Уміння вести перемовини 10. Гнучкість розуму
 3. 3. 3 КонкурсКонкурс PISA-2015PISA-2015 Природничі науки Читання Математика 1. Сінгапур 556 535 564 2. Японія 538 516 532 3. Естонія 534 519 520 4. Тайпей (Китай) 532 497 542 5. Фінляндія 531 526 511 … … … … 32. РФ 487 495 494
 4. 4. 4 КонкурсКонкурс PISAPISA
 5. 5. 5 Концепція Нової української школиКонцепція Нової української школи Ключові компетентності, рекомендовані Радою Європи: -Спілкування рідною/державною мовою; -Спілкування іноземними мовами; -Математична компетентність; -Компетентності у природничих науках і технологіях; -Інформаційно-цифрова компетентність; -Уміння вчитися продовж життя; -Соціальна та громадянська компетентність (для здоров'я і добробуту); -Ініціативність та підприємливість; -Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 6. 6. Хімія. 9 клас Підручник
 7. 7. Хімія. 9 клас 8 Зміст навчальної інформації відповідає: - сучасному світовому рівню розвитку хімічної науки; - Державному стандарту базової і повної середньої освіти; - концепції Нової української школи; -написаний доступною мовою.
 8. 8. Уміння вчитися впродовж життя 9 Весь навчальний матеріал поділено на розділи відповідно до тем навчальної програми. На початку кожної теми перелічені основні питання, що в ній розглядатимуться. Усі параграфи уніфіковані за структурою. Матеріал розділений на підпункти. На початку кожного параграфа є посилання на вивчений матеріал, що необхідно повторити для кращого засвоєння нового матеріалу.
 9. 9. Природнича компетентність 10 Головні тези підпункту наводяться окремо в рамках. Дворівневість малюнків дозволяє краще уявити хімічні процеси.
 10. 10. Орієнтуємося на закономірності 11
 11. 11. Орієнтуємося на закономірності 12
 12. 12. Ілюстративний матеріал 13 Тема з окисно-відновних реакцій – найскладніша у 9 класі. Для пояснень використовується багато схематичних зображень із кольоровим кодуванням. Докладний алгоритм складання електронного балансу на декількох прикладах.
 13. 13. Дворівнева структура тексту 14 Основний матеріал містить матеріал з навчальної програми для загальноосвітніх класів. Рубрика “Дізнайтеся більше” містить додатковий матеріал для розширення ерудиції або для вивчення у класах із поглибленим вивченням хімії.
 14. 14. Додаткова інформація 15 Для розширення ерудиції та підвищення зацікавленості хімією наведені цікаві факти із вивчених тем, біографії вчених тощо. Наприкінці підручнику міститься змістовний додаток з переліком вивченими формул, фізичних величин, формул речовин із характерними ступенями окиснення певних елементів тощо.
 15. 15. Енциклопедичні сторінки 16 Інформація про застосування речовин та процесів, їх поширеність наведена у вигляді енциклопедичних сторінок.
 16. 16. Мовна компетентність 17 Підручник містить більше 500 запитань і задач.
 17. 17. Природнича та соціальна компетентності 18 Запитання і задачі: -репродуктивного характеру; -пошукового характеру; -розрахункові задачі; -проблемного характеру; -на формування критичного мислення; -завдання у тестовій формі; -на формування взаємозв'язків з повсякденним життям;
 18. 18. Виховуємо громадянина та патріота 19
 19. 19. Виховуємо громадянина та патріота 20 - Вільні радикали в організмі (частинки з неспареними електронами) сприяють загибелі клітин або їх переродженню на ракові клітини. Нейтралізувати дію вільних радикалів можуть деякі речовини, наприклад аскорбінова кислота, що називають антиоксидантами. Припустіть, які властивості (окисників чи відновників) характерні для вільних радикалів та антиоксидантів. - В багатьох оселях в Україні на кухні користуються газовою пічкою. Обчисліть, яка частка від теплоти згоряння природного газу витрачається на нагрівання, а яка — розсіюється. Необхідна інформація: середня конфорка газової печі споживає 0,25 м3 газу за годину, вода масою 1 кг на такій конфорці нагрівається від кімнатної температури (20 °С) до кипіння протягом 8 хвилин, теплоємність води 4,2 кДж/(кг∙°С), при згорянні природного газу кількістю 1 моль виділяється близько 760 кДж теплоти, молярний об’єм газу за таких умов 24 л/моль.
 20. 20. Інтернет-додаток 21 http://interactive.ranok.com.ua/
 21. 21. Інтернет-додаток 22 http://interactive.ranok.com.ua/ Інтернет-додаток містить: -Відеоролики демонстраційних та лабораторних дослідів, а також практичних робіт; -Додаткові завдання для формування навичок розв'язування розрахункових задач; -Тестові завдання для самоперевірки; -Додатковий матеріал, зокрема для класів з поглибленим вивченням хімії.
 22. 22. Робочий зошит з хімії для учнів Замовлення в ТОВ “Соняшник” за телефонами: 067-789-56-42, 095-945-60-90, 063-113-00-33
 23. 23. Робочий зошит з хімії для учнів Замовлення в ТОВ “Соняшник” за телефонами: 067-789-56-42, 095-945-60-90, 063-113-00-33
 24. 24. Робочий зошит з хімії для учнів Замовлення в ТОВ “Соняшник” за телефонами: 067-789-56-42, 095-945-60-90, 063-113-00-33
 25. 25. Робочий зошит з хімії для учнів Замовлення в ТОВ “Соняшник” за телефонами: 067-789-56-42, 095-945-60-90, 063-113-00-33
 26. 26. Робочий зошит з хімії для учнів Замовлення в ТОВ “Соняшник” за телефонами: 067-789-56-42, 095-945-60-90, 063-113-00-33
 27. 27. Базові предмети та об’єкти гри «Геліантус» - 2016
 28. 28. Висновки
 29. 29. Висновки
 30. 30. Висновки http://helianthus.com.ua/ -Інформаційно-цифрова компетентність -Ініціативність та підприємливість
 31. 31. Висновки  Попередній аналіз готовності до ЗНО;  Підготовка до складання ЗНО;  Поточний або тематичний контроль в будь-якому класі;  Формування навичок розв'язання когнітивно складних завдань;  Формування світогляду та розширення ерудиції; Можливість використання гри «Геліантус» http://helianthus.com.ua/
 32. 32. Геліантус — 2017 Нові об’єкти гри Фізика — побутова технікаФізика — побутова техніка Хімія — їжаХімія — їжа Біологія — свійські твариниБіологія — свійські тварини Географія — житлоГеографія — житло
 33. 33. Геліантус- учитель http://helianthus.com.ua/
 34. 34. Учасники Початкові класи 374 (25%) Фізика 188 (12%) Географія 297 (19%) Біологія 404 (26%) Хімія 273 (18%)
 35. 35. Учасники
 36. 36. Конкурс "Геліантус- учитель" • Беруть участь вчителі фізики, хімії, біології, географії, природознавства й усі зацікавлені природознавчою тематикою. • Конкурсний комплект складається з 20 завдань: • Фах учасника конкурсу зазначається при реєстрації. • Реєстрація триватиме з 01 лютого 2017 року до 22 березня 2017 року (включно) на сторінці конкурсу: helianthus.com.ua • Конкурс відбудеться 23 березня 2017 року. Час проведення зазначається при реєстрації. • Два види участі у конкурсі. • Участь анонімна і безкоштовна!
 37. 37. Приклади завдань А Б В Г Д 2% 15% 40% 9% 34% Нюх 5. Проаналізуйте наступні правильні твердження: І Багато хімічних елементів отримали свої назви на підставі властивостей утворених ними речовин (складних та простих). ІІ Осмофори — речовини, що відповідають за появу запаху — отримали свою назву від грецьких слів σμή (запах) та φέρω (несу)ὀ . Ґрунтуючись на цих твердженнях, позначте формулу речовини зі специфічним запахом. А O2 Б XeO2 В OsO4 Г Mn3 O4 Д K4 Fe(CN)6
 38. 38. Приклади завдань Зір 17. Нижче наведено схему перетворень речовин, що відбуваються при поглинанні світла клітинами сітківки ока. З наведених тверджень щодо етапів А — Д позначте НЕПРАВИЛЬНЕ: А при перетворенні ретинолу на ретиналь відбувається окиснення спирту до альдегіду Б на цьому етапі необхідний фермент ретинальізомераза В реакція утворення родопсину з опсину та ретиналю є реакцією сполучення Г при поглинанні світла цис-ретиналь перетворюється на транс-ретиналь Д білок родопсин гідролізується з утворенням опсину та транс-ретиналю А Б В Г Д 15% 23% 31% 12% 19%
 39. 39. Дякую за увагу!!!

×