Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

С.В.Івашньова. Організація роботи над науковою темою ІППО

166 views

Published on

С.В.Івашньова. Організація роботи над науковою темою ІППО

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.В.Івашньова. Організація роботи над науковою темою ІППО

 1. 1. Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Реєстраційний номер: 0116U006608 Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент Термін виконання: 07.16-07.21
 2. 2. Що зроблено? • Проведено серію дискусій у фокус-групах для виявлення освітніх потреб та запитів педагогічних працівників міста Києва; розроблено модель проектування програми професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу (регіональний експеримент «Програма професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу»); • Розроблено та впроваджено нову модель курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста Києва, що ґрунтується на основі вільного вибору змісту та форми навчання; • Підготовлено перелік питань для обговорення в форматі фокус-груп з подальшим уточненням та використанням у глибинних інтерв’ю з педагогічними працівниками;
 3. 3. Що зроблено? • Розроблено концепцію та комплексну програму заходів у межах міжрегіонального науково- педагогічного проекту «Філологічний олімп» для вчителів-словесників; • Проведено соціологічне опитування учнів “Запровадження дистанційного навчання” (регіональні експерименти “Модель методичного центру відкритої освіти з програмування та веб- дизайну в середній школі” та “Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства”;
 4. 4. Що зроблено? • Підготовлено до друку посібник “Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів”; • Розроблено концепцію та комплексну програму заходів дослідження «Теоретико- методичні засади формування мовної особистості інформаційної доби в умовах підвищення якості післядипломної освіти»;
 5. 5. основні проблеми і ризики проблеми ризики відсутність єдиної термінологічної бази дослідження відмінності у трактуванні термінів та понять відсутність єдиного плану дослідження розрізненість, фрагментарність діяльності неузгодженість інструментів емпіричного дослідження розрізненість результатів недостатня якість дослідження
 6. 6. Пропозиції • Узгодити термінологію дослідження • Розробити діагностичний інструментарій • Розробити моніторингову програму • Скласти план монографії • Визначити контрольні дати •розробити план підготовки статей до друку • визначити перелік журналів
 7. 7. Декомпозиція використовує структуру завдання і дозволяє замінити вирішення одного великого завдання рішенням серії менших завдань, більш простих алевзаємопов'язаних.
 8. 8. Що потрібно зробити? • узгодити термінологічний апарат дослідження; • узгодити зміст дослідження; • узгодити інструментарій дослідження; • розробити план-графік реалізації ; • визначити форми презентації результатів.
 9. 9. Що це дасть? • вирішення завдань дослідження на теоретичному та практичному рівнях; • матеріали для підготовки публікацій у журналах, що входять до провідних наукометричних баз; • підготовка серії монографій (звіт із наукової роботи ІППО у вигляді монографії).

×