Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Г.В.Лінчевська. Інноваційні технології в роботі класного керівника з учнями

1,586 views

Published on

Г.В.Лінчевська. Інноваційні технології в роботі класного керівника з учнями

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Г.В.Лінчевська. Інноваційні технології в роботі класного керівника з учнями

  1. 1. Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо сьогодні навчати так, як навчали вчора. Джон Дьюї, американський філософ, психолог, реформатор (1859 – 1952) 
  2. 2. Навчаючи – учись, навчаючись – твори, у процесі творчості – навчай! У  період  стрімкого  розвитку  інформаційних  та  телекомунікаційних  технологій,  у  часи  переходу  до  високотехнологічного  інформаційного  суспільства,  в  якому  якість  людського  потенціалу,  рівень  освіченості  й  культури  всього населення набувають вирішального значення, важливим  аспектом стає застосування інноваційних технологій у вихованні  учнівської молоді.
  3. 3. Сучасна педагогічна наука пропонує інноваційні виховні технології, в основу яких покладено особистісно орієнтований, спрямований на розвиток духовних здібностей підхід до дитини як один із вирішальних для розвитку ціннісної системи людини ІННОВАЦІЇ НОВИЗНА
  4. 4. Інноваційні технології виховання активізують енергію учнівактивізують енергію учнів направляють її в потрібне руслонаправляють її в потрібне русло створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня
  5. 5. Мета технологій інноваційного виховання розвиток особистості учня розвиток особистості учня проектування і становлення унікального образу його життєдіяльності зацікавленість кожної дитини у формуванні свого життєвого досвіду прояв індивідуальності
  6. 6. Класифікація інноваційних виховних технологій  технологія виховання успішної особистості персоніфіковане (індивідуальне) виховання технологія інтегрованого виховання проектна, ігрова технологія технологія саморозвитку особистості (М.Монтессорі) виховання на основі систематичного підходу розвивальне виховання колективні творчі справи (за І.І. Івановим)
  7. 7.  ураховує індивідуальні, вікові та психофізіологічні особливості учнів;  здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні;  відкриває дітям можливості для творчого розвитку; компетентний, креативний;  ініціативний, активний; постійно вдосконалюється. Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності є класний керівник, який:
  8. 8.  http://zakinppo.org.ua/onlajndovidnik-klasnogo-kerivnika/vihovni-tehnologii-ta-formi-roboti  http://virtkafedra.ucoz.ua/imidg/shilo.pdf  http://www.slideshare.net/yanaanya/ss-28956115

×