Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.В.Маліченко. Упровадження інноваційних технологій при формуванні життєвої компетентності учнів у системі виховної роботи

987 views

Published on

Т.В.Маліченко. Упровадження інноваційних технологій при формуванні життєвої компетентності учнів у системі виховної роботи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.В.Маліченко. Упровадження інноваційних технологій при формуванні життєвої компетентності учнів у системі виховної роботи

 1. 1. Упровадження інноваційнихУпровадження інноваційних технологійтехнологій при формуванні життєвоїпри формуванні життєвої компетентності учнівкомпетентності учнів у системі виховної роботиу системі виховної роботи в класів класі Т.В. Маліченко,Т.В. Маліченко, класний керівник гімназії № 59класний керівник гімназії № 59 імені О. М. Бойченка,імені О. М. Бойченка, Голосіївського районуГолосіївського району міста Києваміста Києва
 2. 2. Тема, над якою працюю:Тема, над якою працюю: «Формування життєвої компетентності«Формування життєвої компетентності учнів шляхом упровадження інноваційнихучнів шляхом упровадження інноваційних технологій у систему виховної роботитехнологій у систему виховної роботи класу»класу»
 3. 3. ММетаета:: Виховання і розвитокВиховання і розвиток вільної, талановитої, всебічновільної, талановитої, всебічно розвиненої, фізично здоровоїрозвиненої, фізично здорової особистості,особистості, готової до творчих досягненьготової до творчих досягнень
 4. 4. ЗавданняЗавдання:: -- створювати умови для всебічногостворювати умови для всебічного ,, морального, фізичного іморального, фізичного і психічного розвитку дитини;психічного розвитку дитини; - виховувати бажання творити добро;- виховувати бажання творити добро; - розвивати вміння знаходити радість- розвивати вміння знаходити радість кожного днякожного дня -- створювати умови для збереження і зміцнення здоров’я;створювати умови для збереження і зміцнення здоров’я; -- допомагати учням і їхнім батькам знаходити шлях до серцядопомагати учням і їхнім батькам знаходити шлях до серця один одного, не втрачати душевного контакту і віри в близькиходин одного, не втрачати душевного контакту і віри в близьких людей.людей.
 5. 5. Форми роботи:Форми роботи:  метод проектівметод проектів  уроки моральностіуроки моральності  проблемні круглі столипроблемні круглі столи  тематичні виховні години з використанням КТтематичні виховні години з використанням КТ  екскурсії відповідно до гімназійного проектуекскурсії відповідно до гімназійного проекту «Музейна педагогіка» та «Театри Києва -«Музейна педагогіка» та «Театри Києва - молоді»молоді»  конкурси, олімпіадиконкурси, олімпіади  ігрові перервиігрові перерви  тематичні виховні заходитематичні виховні заходи  конкурс творчих робітконкурс творчих робіт  зустрічі з цікавими людьмизустрічі з цікавими людьми  участь у проекті «Fair Play»участь у проекті «Fair Play»
 6. 6. ПРОЕКТПРОЕКТ ««Символіка 6-В класуСимволіка 6-В класу »» Наш девіз “Вітер дме у вітрила, розправляєНаш девіз “Вітер дме у вітрила, розправляє наші крила”наші крила”
 7. 7. ЗОЛОТІ ПРАВИЛАЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСУКЛАСУ Будьте оптимістом! Любіть життя просто тому, що воноБудьте оптимістом! Любіть життя просто тому, що воно у вас є!у вас є!  Не наслідуйте інших. Ви – індивідуальність і цеНе наслідуйте інших. Ви – індивідуальність і це прекрасно!прекрасно!  Щоб бути успішним, потрібні знання. Не лінуйтеся їхЩоб бути успішним, потрібні знання. Не лінуйтеся їх отримувати!отримувати!  Турбуйтеся про своє здоров’я, його ні за які гроші неТурбуйтеся про своє здоров’я, його ні за які гроші не купиш!купиш!  Ставте реальну мету й досягайте її! Об’єднайте своїСтавте реальну мету й досягайте її! Об’єднайте свої бажання, можливості й волю. Скажіть собі: “Я хочу! Ябажання, можливості й волю. Скажіть собі: “Я хочу! Я можу! Я це зроблю!”можу! Я це зроблю!”  Не приховуйте своїх здібностей і можливостей.Не приховуйте своїх здібностей і можливостей. Демонструйте їх!Демонструйте їх!  Відкрийте серце для справжніх почуттів. Не соромтесяВідкрийте серце для справжніх почуттів. Не соромтеся бути хорошими! Любіть людей! І це зробить васбути хорошими! Любіть людей! І це зробить вас щасливими!щасливими!
 8. 8. ПроектПроект «Ми за економне«Ми за економне використання електроенергії»використання електроенергії»
 9. 9. Національно-патріотичнеНаціонально-патріотичне вихованнявиховання Участь в акціях, спрямованих на підтримку українських воїнівУчасть в акціях, спрямованих на підтримку українських воїнів «Добро жменьками»«Добро жменьками» (збір пластикових кришечок, із яких буде виготовлено протези для(збір пластикових кришечок, із яких буде виготовлено протези для бійців АТО), збір гуманітарної допомоги, фарбування парканубійців АТО), збір гуманітарної допомоги, фарбування паркану вв кольори Державного Прапора Україникольори Державного Прапора України
 10. 10. КТСКТС БуккроссингБуккроссинг Буккроссинг (англ. Bookcrossing) — хобі та громадськийБуккроссинг (англ. Bookcrossing) — хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький дорух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобуфлешмобу

×