Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Г.В.Смольникова. Психологічні умови забезпечення інтелектуальної активності дошкільників

213 views

Published on

Г.В.Смольникова. Психологічні умови забезпечення інтелектуальної активності дошкільників

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Г.В.Смольникова. Психологічні умови забезпечення інтелектуальної активності дошкільників

  1. 1. Смольникова Галина Валентинівна,Смольникова Галина Валентинівна, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІАКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВДОШКІЛЬНИКІВ
  2. 2. Intellectus – лат. розуміння, пізнання– 1) загальні здібності до пізнання і вирішення проблем, що визначають успішність будь-якої діяльності та є основою для інших здібностей; 2) система всіх пізнавальних здібностей дитини: відчуття, сприймання, пам'яті, уявлень, мислення, уяви; 3) здібність до розв'язання проблем без спроб і помилок - «подумки».
  3. 3. Р. Стенберг виокремив три форми інтелектуальної поведінки: 1) вербальний інтелект (запас слів, ерудованість, розуміння прочитаного); 2) здібність розв'язувати проблеми; 3) практичний інтелект (уміння досягати поставленої мети та вирішувати різноманітні задачі в «ситуації тут і тепер»). Сучасні психологи розглядають інтелект як схильність раціонально діяти в новій ситуації. У багатьох публікаціях можна зустріти поняття «соціальний інтелект» – здібність вирішувати проблеми, що виникають у соціальній взаємодії.
  4. 4. * Р.Кеттел виділяє «текучий» (fluid) і «кристалізований» (crystallized) інтелект. «Текучий» інтелект виявляється в задачах, розв'язання яких потребує пристосування до нових ситуацій. Він залежить від дії фактору спадковості. «Кристалізований» інтелект проявляється у вирішенні задач, що потребують відповідних навичок та використання попереднього досвіду. Він залежить від впливів середовища.
  5. 5. На розвиток інтелекту впливає фактор візуалізації та операції. Із віком (після 40-50 років) знижуються показники «текучого» інтелекту, а показники «кристалізованого» залишаються майже незмінними. На індивідуальний рівень розвитку інтелекту дитини значно впливає середовище: •«інтелектуальний клімат» сім'ї, дошкільного закладу; •професії батьків; •широта соціальних контактів у ранньому дитинстві.
  6. 6. Найбільша генетична обумовленість виявлена у вербальному інтелекті, що заснований на мовленні, дещо меншою вона є у невербальному, що не пов’язаний із мовленням. Невербальний інтелект (інтелект дії) більш успішно тренується. Він меншою мірою залежний від культурних особливостей.
  7. 7. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×