Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.В.Гавриш. Педагогічні умови забезпечення інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей дошкільного віку

264 views

Published on

Н.В.Гавриш. Педагогічні умови забезпечення інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей дошкільного віку

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.В.Гавриш. Педагогічні умови забезпечення інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей дошкільного віку

 1. 1. Педагогічні умови забезпечення інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей дошкільного віку Гавриш Наталія Василівна, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор педагогічних наук, професор.
 2. 2. «Усе, що перебуває у взаємозв'язку, необхідно подавати дітям у цьому ж взаємозв'язку, незалежно від того, з якого джерела одержані ці знання: суто наукового, виробничого чи з життєвого досвіду». Я.А.Коменський про інтеграцію змісту освіти. *
 3. 3. • дорослий спрямовує дитину на самостійне розв'язання проблеми, формулювання власних висновків; • прийняття (повага) будь-якої дитячої думки, використання її як платформи для подальшої розмови; • загальний позитивний тон розмови; • опора на власний пізнавальний досвід дитини; • багатоваріативність відповідей дітей. Принципи оптимізації освітнього діалогу з дитиною
 4. 4. Переваги: • систематизація базових знань й умінь дітей; • можливість коректувати сприйняття предметів та явищ дійсності; • реалізація численних пізнавальних і мовленнєвих завдань; • вправляння дітей у виконанні логіко-математичних дій (порахувати, встановити послідовність, визначити форму, порівняти, зіставити, дібрати предмет-замісник тощо); Технологія інформаційно-ігрової творчості
 5. 5. • закріплення вмінь орієнтуватись у просторі (попереду, нижче, вище, за); • вправляння в цілісному сприйнятті форми слова; • розвиток спостережливості, уваги, уяви, пам'яті. Застосування коректурної таблиці сприяє розвитку творчості дітей. Дошкільник щоразу вигадує нові смисли у використанні таблиці: нові завдання, встановлення закономірностей і зав’язків між її елементами.
 6. 6. Технологія формування системності знань на основі складання інтелектуальних карт
 7. 7. • Широка палітра способів активізації (запитання, завдання, педагогічна провокація, вправи). • Різні типи запитань (на осмислення, заперечення, зіставляння, порівняння). • Інтерес до відповіді. Активізація спілкування
 8. 8. Логіко-синтаксична схема є структурною характеристикою програми мовленнєвого висловлювання, що має абстрактний узагальнений характер. Схема дає можливість наповнювати її різним змістом залежно від мовленнєвого завдання мовця. Основні елементи: • сумісне мовлення (слово-стимул, слово-реакція); • опора на логіку сприйняття та повідомлення. ЛСС – логіко-синтаксична схема. Ефективний засіб розвитку мовлення дітей
 9. 9. • Це… (називання предмета). • Він такий… (загальна його характеристика). • У нього є… (виділення характерних ознак). • Він може / з ним можна (називання характерних дій із предметом). • Мені подобається, що він… (висловлювання свого ставлення до предмета). Логіко-синтаксична схема опису
 10. 10. • Були собі (хто, з ким, як; складання загальної картини дій та характеристика героїв). • Одного разу…(зав’язка). • Раптом… (кульмінація). • Тоді… (розв’язка). • Потім … (закінчення). ЛСС повідомлення
 11. 11. Дякую за увагу !

×