Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.М.Заваженко. Роль класного керівника в розвитку патріотичних почуттів учнів

326 views

Published on

Н.М.Заваженко. Роль класного керівника в розвитку патріотичних почуттів учнів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.М.Заваженко. Роль класного керівника в розвитку патріотичних почуттів учнів

 1. 1. Спеціалізована середня загальноосвітня школа №15 з поглибленим вивченням англійської мови РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ Заваженко Наталія Миколаївна, класний керівник СЗШ №15 Голосіївського району м. Києва
 2. 2. Основні напрямки роботи: -формування в учнів понять про сім’ю, родину, рід, родовід; -формування знань про історію України, державні символи; -ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; -краєзнавство; -формування знань про людину
 3. 3. Мета патріотичного виховання –  виховання  молодої  людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати  її  як  суверенну,  демократичну,  правову  і  соціальну  державу,  виявляти національну гідність, знати й цивілізовано відстоювати  свої  громадянські  права  та  виконувати  обов'язки,  сприяти  громадянському  миру  і  злагоді  в  суспільстві,  бути  конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як  громадянин,  сім'янин,  професіонал,  носій  української  національної культури.
 4. 4. Патріотичне виховання – це комплексна, системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві
 5. 5. В основу виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь
 6. 6. Завдання класного керівника: формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу; формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні; виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції; утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі; формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря; виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю
 7. 7. Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. В. О. Сухомлинський
 8. 8. Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, спроможна перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави. Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще
 9. 9. У центрі виховного процесу повинна стояти дитина, яка живе, розвивається, формує свій світогляд і утверджується як особистість в тісній співпраці батьків, родини, педагогічного колективу, органу учнівського самоврядування, громадськості на базі знань історії, звичаїв та традицій нашого народу, національної свідомості
 10. 10. o Виховна година o Ділові ігри, тренінги o Індивідуальна робота з учнями o Робота з батьками o Самоврядування o Участь у загальношкільних заходах o Проектна діяльність o Акції o Екскурсії o Усні журнали o Круглі столи ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
 11. 11. Результат: самореалізація особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; розвиток професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності особистості, позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в країні, зростання соціальної і трудової активності населення, його внеску до розвитку основних сфер життя, діяльності суспільства і держави, подолання екстремістських проявів окремих груп населення та інших негативних явищ, відродження духовності, соціально-економічна і політична стабільність та зміцнення національної безпеки
 12. 12. Діти у класі ваше відображення, тому старайтесь постійно‑ працювати над собою. Головне зберігати молодість власної душі на довгі роки, тоді‑ легше буде зрозуміти юних, поряд з якими має відбутись ваша щаслива професійна кар’єра. У кожній людині — сонце. Тільки дайте йому світити. Сократ. Завдання школи - навчити жити. Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя. П.Блонський. Учитель і учень ростуть разом. КЛАСНИЙ КЕРІВНИК …

×