Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчальний заклад

276 views

Published on

Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчальний заклад

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.В.Заєркова. Розроблення індивідуальної програми розвитку: дошкільний навчальний заклад

 1. 1. Н.В.Заєркова, методист НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2.  Чому інклюзивна освіта?  Що таке інклюзивна освіта?  Основні виклики
 3. 3.  Усі діти різні (вік, рівень розвитку, соціально-економічний статус, культура, мовлення)  Усі діти можуть навчатися  Різні можливості  Різні потреби  Гнучка система освіти
 4. 4.  Дитина з типовим розвитком  Педагоги  Група загального розвитку  Дитина з особливими освітніми потребами  Спеціальні педагоги  Група компенсуючого типу
 5. 5.  Адаптація дитини до вимог системи  Система залишається незмінною  Дитина або адаптується до системи, або стає для неї неприйнятною
 6. 6.  Усі діти різні  Усі діти можуть навчатися  Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний рівень сім'ї тощо  Адаптація системи до потреб дитини
 7. 7. ПОСТАНОВА КМУПОСТАНОВА КМУ від 29 липня 2015 р. №530від 29 липня 2015 р. №530 «Про внесення змін до«Про внесення змін до Положення про дошкільнийПоложення про дошкільний навчальний заклад»навчальний заклад»
 8. 8. ПОСТАНОВА КМУПОСТАНОВА КМУ від 29 липня 2015 р. №531від 29 липня 2015 р. №531 ““Про внесення змін доПро внесення змін до постанов Кабінету Міністрівпостанов Кабінету Міністрів України від 14квітня 1997 р. №України від 14квітня 1997 р. № 346346   і від 14червня 2000 р. № 963”і від 14червня 2000 р. № 963”
 9. 9. Створення позитивної атмосфери Командний підхід Індивідуалізація навчального процесу Адаптація та модифікація Підготовка педагогів Ефективне залучення членів родини
 10. 10. Індивідуальна програмаІндивідуальна програма розвиткурозвитку Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом та батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм підтримки.
 11. 11. Мета: визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 12. 12. розробляється групою фахівців (методист ДНЗ, вихователі, асистент вихователя, психолог, учитель- дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.
 13. 13. Батьки - інформація про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини. Фахівці – особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій. Педагоги – наявний рівень знань та вмінь, співставлення вимог програми та можливостей дитини, особливості поведінки, спілкування з ровесниками та дорослими. Адміністрація – адміністративна організація додаткової підтримки (розклад, додаткові фахівці).
 14. 14. 1. Установча зустріч 2. Оцінювання/комплексне вивчення 3. Визначення цілей та завдань 4. Реалізація Індивідуальної програми розвитку. Моніторинг ефективності, внесення коректив.
 15. 15. У яких сферах розвитку необхідно надати допомогу? Скільки часу на тиждень триватимуть заняття з фахівцями або додаткові заняття? Які зміни в розкладі мають відбутися?
 16. 16. Чи потрібен дитині супровід у дошкільному навчальному закладі? Які адаптації середовища, технічного забезпечення необхідно здійснити? Яких фахівців необхідно залучити? Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для покращення навчально-виховного процесу? Який теперішній рівень досягнень дитини? З удосконалення/розвитку яких навичок необхідно розпочати?
 17. 17.  чому дитина потребує розроблення індивідуальної програми розвитку;  хто надаватиме освітні та спеціальні послуги;  тривалість послуг;  періодичність перегляду ІПР та надання інформації про хід його виконання.
 18. 18. Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає. Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі.
 19. 19. Приклад 1. До закінчення навчального року Сашко навчиться розрізняти кольори.
 20. 20. Приклад 2. До червня 2016 року Сашко знатиме 2 кольори: червоний, жовтий; знаходитиме їх з-поміж інших, показуватиме.
 21. 21. До червня 2016 року Сашко: 1. Показує рукою червоний колір на прохання дорослого “Покажи червоний” 2. Знаходить (показує) предмети червоного кольору на прохання дорослого “Червоний листочок”, “Червона машинка” і т.ін. 3. Знаходить червоний колір з двох запропонованих і показує його. 4. Знаходить червоний з-поміж інших.
 22. 22. НМЦ інклюзивної освіти ІППО Київського Університету імені Бориса Грінченка

×