Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.В.Кравчук. Зміни в програмах із природознавства в початковій школі

373 views

Published on

Л.В.Кравчук. Зміни в програмах із природознавства в початковій школі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.В.Кравчук. Зміни в програмах із природознавства в початковій школі

 1. 1. Зміни в програмах з природознавства в початковій школі Лариса Кравчук, старший викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2.  Знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості.  Знято дублювання змісту в навчальних предметах «Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство».  Здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження.  Уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.
 3. 3.  Збільшено кількість уроків- екскурсій та спостережень у природі.  Розширено тематику навчальних проектів.  Приведено у відповідність зміст навчального матеріалу та вимоги до кінцевих результатів засвоєння програмового змісту з урахуванням вікових особливостей учнів початкових класів.
 4. 4.  Унесено зміни до змісту навчального матеріалу в розділі «Вступ» відповідно до вікових особливостей молодших школярів.  Точнішою є класифікація тіл на «природні» та «штучні».  Тема «Ґрунт. Склад ґрунту. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини» змінена на «Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи».  Зміст навчального матеріалу розділу «Рідний край» інтегровано в розділ «Жива природа».  Вивільнений час відводиться на екскурсії.
 5. 5.  Узгоджено зміст розділу «Вплив Сонця на природу і погоду на Землі» із його назвою. Нова назва розділу: «Спостереження за порами року».  Зміст навчального матеріалу в розділах упорядковано та приведено у відповідність до вікових особливостей молодших школярів.  Вилучено теми «Гномон», «Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем».  Тема «Гриби»: зміна у вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: «знає приклади небезпечно подібних отруйних та їстівних грибів, заборону збирання грибів для дітей».
 6. 6.  У розділі «Вода» вилучені теми: «Вплив Сонця на природу», «Світовий океан, його частини»; у розділі «Повітря» вилучені теми: «Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею», «Вплив вітру на природу Землі»; у розділі «Живі організми та середовища їх існування» вилучені теми: «Походження свійських тварин від диких», «Гриби їстівні та отруйні».  У розділ «Вода» додано тему «Як людина використовує властивості води?»  Тема «Сонце – джерело енергії на Землі» замінена на «Енергія в нашому житті».
 7. 7.  Назва розділу «Гірські породи. Ґрунти» змінена на «Корисні копалини. Ґрунти».  Тема «Паливні корисні копалини» додана в розділ «Енергія в нашому житті».  Вилучено терміни «теплопровідність» і «пружність повітря».  Кількість екскурсій збільшено за рахунок розвантаження змісту навчального матеріалу. Тематику вчитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із урахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих у програмі варіантів.
 8. 8.  Вилучено тему «Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна».  Вилучено детальний план вивчення материків, запропоновано використання електронного ресурсу (за вибором учителя).  Вилучено детальний алгоритм вивчення природних зон.  Тему «Тіла і речовини» інтегровано в навчальний зміст 1 – 4 класів.
 9. 9.  УВАГА! Назви навчальних проектів, практичних робіт та уроків-екскурсій учитель визначає самостійно.

×