Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Особливості
компетентнісно орієнтованого
уроку української мови
в початковій школі
К. І. Пономарьова,
провідний науковий с...
Комунікативна компетентність
молодшого школяра –
 це здатність спілкуватися з людьми різного
віку і статусу,
 розуміти й...
Модулі компетентнісно
орієнтованого уроку:
 мовно-теоретичний;
 правописний;
 мовленнєво-творчий.
Завдання
мовно-теоретичного модуля –
забезпечення усвідомленого засвоєння
учнями передбачених програмою мовних
знань у про...
Завдання
правописного модуля –
формування в учнів елементарних умінь
орфографічно правильно писати слова й
уживати пунктуа...
Завдання
мовленнєво-творчого модуля –
формування в молодших школярів умінь
будувати невеликі за обсягом зв’язні
висловлюва...
Дякую за увагу!
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі

3,718 views

Published on

К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

К.І.Пономарьова. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі

  1. 1. Особливості компетентнісно орієнтованого уроку української мови в початковій школі К. І. Пономарьова, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
  2. 2. Комунікативна компетентність молодшого школяра –  це здатність спілкуватися з людьми різного віку і статусу,  розуміти й відтворювати сприйняту на слух і прочитану інформацію,  змістовно й грамотно висловлювати свої думки в усній і письмовій формах,  вільно володіти мовою в процесі розв’язання життєвих завдань і проблем.
  3. 3. Модулі компетентнісно орієнтованого уроку:  мовно-теоретичний;  правописний;  мовленнєво-творчий.
  4. 4. Завдання мовно-теоретичного модуля – забезпечення усвідомленого засвоєння учнями передбачених програмою мовних знань у процесі активної розумової діяльності.
  5. 5. Завдання правописного модуля – формування в учнів елементарних умінь орфографічно правильно писати слова й уживати пунктуаційні знаки.
  6. 6. Завдання мовленнєво-творчого модуля – формування в молодших школярів умінь будувати невеликі за обсягом зв’язні висловлювання в усній і письмовій формах.
  7. 7. Дякую за увагу!

×