Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.З.Софій. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

295 views

Published on

Н.З.Софій. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.З.Софій. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

 1. 1. Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
 2. 2. Основні питання • Правовий підхід як основа інклюзивної освіти • Сучасне розуміння особливих потреб • Основні компетентності педагогів • Ресурси НМЦ інклюзивної освіти
 3. 3. Основа інклюзивної освіти – правовий підхід Інклюзивна освіта з позиції забезпечення прав людини: • Загальна декларація прав людини (1948 р.) • Конвенція ООН про права дитини (ратифікована у 1991 р.) • Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (ратифікована у лютому 2010р.)
 4. 4. Інклюзивна освіта з позиції забезпечення прав людини Законодавство України:  Концепція розвитку інклюзивної освіти (2009р.)  Зміни до Закону про загальну середню освіту (2011 р.)  Зміни до Закону про дошкільну освіту (2014 р.)  Нова редакція Закону про освіту (2015 р.)
 5. 5. Сучасне розуміння інклюзії: від інклюзії А до інклюзії Б (Т. Бут, М. Ейнскоу) Створення умов для навчання дітей із порушеннями розвитку в ЗНЗ Десегрегація • Виявлення і мінімізація бар’єрів • Збільшення участі кожного в освітньому процесі
 6. 6. Перешкоди Ресурси
 7. 7. Сучасне розуміння особливих потреб Додаткова підтримка: • Людські ресурси • Матеріальні ресурси • Фінансові ресурси
 8. 8. Ефективні педагоги: 7 компетенцій 1. Розуміння інклюзії 2. Повага до багатоманітності 3. Співпраця з іншими зацікавленими особами (батьки, спеціальні педагоги) 4. Створення позитивної соціальної атмосфери в класі 5. Методи викладання 6. Планування інклюзивної навчальної програми 7. Професійний розвиток
 9. 9. Підтримка фахівців (людські ресурси) • Створення індивідуальної програми розвитку: визначення актуального рівня розвитку дитини; цілей, завдань; планування адаптацій і модифікацій, здійснення моніторингу розвитку. • Спільне викладання (підтримуюче, паралельне, викладання в команді). • Зміни в організації діяльності – потрібен час на спільну роботу (спільне планування, час на рефлексію)
 10. 10. Методи для всіх учнів Диференціація/ індивідуалізація Індивідуальна програма розвитку ~80% учнів ~15% ~5% Піраміда планування
 11. 11. Участь у міжнародних проектах Кола друзів Лялька як персона
 12. 12. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ВІД А ДО Я • Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. • www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua
 13. 13. Дякую за увагу! Н.З.Софій Науково-методичний центр інклюзивної освіти Тел. 294 -3025 електронна адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua веб сторінка: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

×