Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Г.В.Смольникова. Типові помилки при аналізі та плануванні роботи дошкільного навчального закладу

258 views

Published on

Г.В.Смольникова. Типові помилки при аналізі та плануванні роботи дошкільного навчального закладу

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Г.В.Смольникова. Типові помилки при аналізі та плануванні роботи дошкільного навчального закладу

  1. 1. Смольникова Галина Валентинівна,Смольникова Галина Валентинівна, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук http://elibrary.kubg.edu.ua/4512/1/G_Smolnykova_DSU_4_IPPO.pdf
  2. 2.  аналіз позитивних результатів і здобутків за рік;  умови, створені для реалізації кожного із поставлених завдань (у річному плані, як правило, 3-4 завдання) (при цьому потрібно показати результативність освітньої роботи з дітьми, а не лише перелічити проведені заходи);
  3. 3.  стисла характеристика того, що недостатньо освоєно у практиці роботи ДНЗ, труднощі, недоліки та причини їх виникнення;  перспективи роботи, завдання на майбутній навчальний рік. Обов’язково в аналізі висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів, а не лише робота вихователів (див. лист МОН від 03.07.2009 р. № 1/9 - 455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»).
  4. 4. Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2016-2017 навчальному році Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу на навчальний рік визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально- морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.
  5. 5.  національно-патріотичне виховання;  економічне виховання;  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;  музичне виховання.
  6. 6. Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей. Можна частково замінювати чи доповнювати завдання залежно від потреб самого закладу, продиктованих конкретною ситуацією його діяльності, специфікою регіону, контингенту вихованців та їхніх родин, творчими задумами колективу та іншими факторами.

×