Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Діяльність практичного психолога щодо
створення умов
для успішного розвитку дошкільного
навчального закладу
Сабол Діана Ми...
Мета
Метою діяльності працівників психологічної служби
дошкільного навчального закладу є створення умов
для розвитку дитин...
Нормативна база –
основні документи:
- Положення про психологічну службу
системи освіти України;
- Положення про психологі...
Основна мета діяльності
психологічної служби:
 психологічне забезпечення та підвищення
ефективності педагогічного процесу...
Завдання психологічної служби:
 Психологічна служба забезпечує своєчасне і
систематичне вивчення психофізичного розвитку
...
Основні види діяльності
психологічної служби:
 Діагностика.
 Корекція.
 Реабілітація.
 Профілактика.
 Прогностика.
Основні напрямки діяльності
психологічної служби:
 консультативно-методична допомога;
 просвітницько-пропагандистська ро...
Практичний психолог повинен:
 керуватися етичним кодексом психолога;
 дотримуватися педагогічної етики, поважати гідніст...
Практичний психолог
 бере участь у здійсненні освітньої,
виховної роботи, спрямованої на
забезпечення всебічного
індивіду...
Практичний психолог
 проводить психолого-педагогічну
діагностику готовності вихованця до
навчання та сприяє їх адаптації ...
Практичний психолог
розробляє та впроваджує розвивальні,
корекційні програми навчально-виховної
діяльності з урахуванням ...
Практичний психолог
 формує психологічну культуру
вихованців, педагогів, батьків або осіб,
які їх замінюють, консультує з...
 створення комфортних умов
перебування в навчальному закладі
дітей з особливими потребами
 підготовка решти дітей у груп...
Діагностика:
 адаптації до умов НЗ
 пізнавальної сфери (мислення, уваги, уяви,
пам'яті, сприймання)
 особистісної сфери...
Призначення психологічного кабінету
та вимоги до його оформлення
Психологічний кабінет повинен мати
два приміщення:
 робо...
Робочий кабінет
 Робочий кабінет практичного психолога
призначений для проведення індивідуальної
психодіагностичної, коре...
Робочий кабінет
 Робочий кабінет розташовується
в зручному для відвідувачів місці.
На вхідних дверях прикріплюється
табли...
Навчальний кабінет
Навчальний психологічний кабінет
призначений для:
проведення занять із дітьми;
групової діагностичної...
Навчальний кабінет
 Навчальний психологічний кабінет
розташовується поруч із робочим
кабінетом практичного психолога.
 Н...
Оформлення психологічного
кабінету
 Психологічний кабінет розташовується в
приміщеннях із достатнім природним та
штучним ...
Оформлення психологічного
кабінету
 Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то
стіни краще оформляти у прохолод...
Робочий кабінет рекомендується
укомплектувати
 меблями: письмовий та журнальний стіл,
стільці, 2-3 крісла, шафи секційні ...
Робочий кабінет рекомендується
укомплектувати
 оргтехнікою: комп’ютером, принтером, ліцензованим
програмним забезпеченням...
Обладнання навчального
психологічного кабінету
 для психологічних тренінгів, практикумів,
розвантаження, психотерапії. Пр...
Оснащення психологічного кабінету
 Психологічний кабінет оснащується
комплектами підручників по класам (групам),
навчальн...
Матеріали та документація
кабінету
 Нормативно-правова
 Навчально-методична
 Довідково-інформаційна
 Обліково-статисти...
Для службового використання
 До матеріалів для службового використання належать:
індивідуальні картки психолого-педагогіч...
Документація практичного
психолога
 Журнали, які заповнює психолог згідно
зі своїми функціональними
обов'язками;
 Окремі...
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
в психологічному кабінеті має бути
наступна інформація:
 список телефонів (адреси) місцевих
спеціалі...
Підпорядкування
Практичний психолог методично
підпорядковується районному методисту,
який відповідає за психологічну служб...
Основні напрямки співпраці практичного
психолога та соціального педагога у
навчальному закладі
 Психолог допомагає дитині...
Порівняльна характеристика основних
напрямів діяльності практичного
психолога та соціального педагога
Практичний психолог ...
Основні напрямки співпраці практичного
психолога та соціального педагога у
навчальному закладі
Спільне
(для психолога, соц...
Основні напрямки співпраці практичного
психолога та соціального педагога у
навчальному закладі
дуже важливим є питання фор...
Література:
 Бітянова М. Психолог у школі: зміст діяльності й технології.
– К: Главник, 2007. – с.160. (Серія «Психол.
ін...
Діана Сабол
sabdiana@mail.ru
Тел. 050-99-11-679
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Д.М.Сабол. Діяльність практичного психолога та соціального педагога щодо створення сприятливих умов для успішного розвитку ДНЗ

389 views

Published on

Д.М.Сабол. Діяльність практичного психолога та соціального педагога щодо створення сприятливих умов для успішного розвитку ДНЗ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Д.М.Сабол. Діяльність практичного психолога та соціального педагога щодо створення сприятливих умов для успішного розвитку ДНЗ

 1. 1. Діяльність практичного психолога щодо створення умов для успішного розвитку дошкільного навчального закладу Сабол Діана Михайлівна, кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 2. 2. Мета Метою діяльності працівників психологічної служби дошкільного навчального закладу є створення умов для розвитку дитини відповідно до вікових норм та індивідуальних особливостей. У дошкільному навчальному закладі практичний психолог спрямовує свою діяльність на попередження проблем у розвитку дитини (порушення емоційно-вольової сфери, взаємовідносин з однолітками, педагогічними працівниками, батьками; на допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчання, соціалізації; психологічне забезпечення освітніх програм; допомогу педагогам, батькам у створенні необхідних умов для гармонійного розвитку дитини; формування психологічної культури учнів, батьків, педагогів.
 3. 3. Нормативна база – основні документи: - Положення про психологічну службу системи освіти України; - Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів; - Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України. - Етичний кодекс практичного психолога
 4. 4. Основна мета діяльності психологічної служби:  психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників.
 5. 5. Завдання психологічної служби:  Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
 6. 6. Основні види діяльності психологічної служби:  Діагностика.  Корекція.  Реабілітація.  Профілактика.  Прогностика.
 7. 7. Основні напрямки діяльності психологічної служби:  консультативно-методична допомога;  просвітницько-пропагандистська робота;  превентивне виховання.
 8. 8. Практичний психолог повинен:  керуватися етичним кодексом психолога;  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;  будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;  пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;  зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди вихованцеві чи його оточенню;  постійно підвищувати свій професійний рівень;  знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку вихованців, учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
 9. 9. Практичний психолог  бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я
 10. 10. Практичний психолог  проводить психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку
 11. 11. Практичний психолог розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів. У закладах з інклюзивною освітою особлива увага акцентується на індивідуальних особливостях дітей, з якими працює психолог
 12. 12. Практичний психолог  формує психологічну культуру вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу
 13. 13.  створення комфортних умов перебування в навчальному закладі дітей з особливими потребами  підготовка решти дітей у групі, дитячому садку, батьків і вихователів до взаємодії з ними  розробка відповідних програм розвитку Психологічний супровід системи інклюзивної освіти
 14. 14. Діагностика:  адаптації до умов НЗ  пізнавальної сфери (мислення, уваги, уяви, пам'яті, сприймання)  особистісної сфери  емоційної сфери  міжособистісних стосунків  особливостей навчально-виховного процесу  вивчення рівня готовності дітей до школи Діагностична робота психолога навчального закладу
 15. 15. Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформлення Психологічний кабінет повинен мати два приміщення:  робочий кабінет практичного психолога;  навчальний психологічний кабінет.
 16. 16. Робочий кабінет  Робочий кабінет практичного психолога призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, корекційно- відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультаційної роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками; а також для підготовки до занять, тренінгів, виступів; обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій
 17. 17. Робочий кабінет  Робочий кабінет розташовується в зручному для відвідувачів місці. На вхідних дверях прикріплюється табличка “Практичний психолог”, на видному місці – графік роботи, затверджений керівником навчального закладу. Під робочий кабінет відводиться кімната площею не менше 12 кв.м.
 18. 18. Навчальний кабінет Навчальний психологічний кабінет призначений для: проведення занять із дітьми; групової діагностичної, розвивальної та психокорекційної роботи з дітьми; психологічної просвіти педагогічних працівників, батьків; систематичного підвищення рівня психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 19. 19. Навчальний кабінет  Навчальний психологічний кабінет розташовується поруч із робочим кабінетом практичного психолога.  На вхідних дверях прикріплюється табличка з назвою: “Навчальний психологічний кабінет”.
 20. 20. Оформлення психологічного кабінету  Психологічний кабінет розташовується в приміщеннях із достатнім природним та штучним освітленням, звуковою ізоляцією, необхідною кількістю розеток. Кімнати повинні забезпечувати психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, акваріуми, зображення природи тощо.  Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю фарбувати у білий колір.
 21. 21. Оформлення психологічного кабінету  Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще оформляти у прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий, пісковий.  Підлога, незалежно від матеріалу, з якого вона зроблена, повинна мати темніший колір, ніж стіни.  Приміщення слід оформляти з урахуванням вимог сучасного дизайну. При оформленні психологічного кабінету рекомендується створення кольоро-світлової композиції з урахуванням психофізіологічного ефекту кольорів.
 22. 22. Робочий кабінет рекомендується укомплектувати  меблями: письмовий та журнальний стіл, стільці, 2-3 крісла, шафи секційні для зберігання книг, навчально-методичних матеріалів, довідково-інформаційної документації, архіву тощо;  сейфом для зберігання обліково-статистичної документації та документації для службового використання, аудіо-відео касет, дискет тощо;  килимами для підлоги та пилососом для їх чищення;
 23. 23. Робочий кабінет рекомендується укомплектувати  оргтехнікою: комп’ютером, принтером, ліцензованим програмним забезпеченням, сканером, ксероксом, телевізором, диктофоном, аудіо-відеотехнікою з достатньою кількістю касет, діагностичними засобами, проекційною апаратурою та пристроями для її використання (екран, зашторювання, пульт дистанційного управління та ін.), кольорово- освітлювальною системою, освіжувачем та іонізатором повітря, засобами зв’язку тощо;  канцелярськими приладдями: папером (білим та кольоровим) форматом А-4, блокнотом А-3, фліп- чартом, маркерами, фломастерами, матеріалами для творчих занять (клей, пластилін, фарби, іграшки, ляльки та ін.) тощо
 24. 24. Обладнання навчального психологічного кабінету  для психологічних тренінгів, практикумів, розвантаження, психотерапії. Приміщення устатковується 10-15 м’якими кріслами з високими підголовниками і вмонтованими в них гніздами для підключення індивідуальних наушників, килимом для підлоги, природно-декоративними елементами (рослини, акваріуми, фонтани) тощо.  Навчальний психологічний кабінет багатопрофільного використання може обладнуватись і іншим устаткуванням, виходячи із специфіки діяльності та функціонального призначення.
 25. 25. Оснащення психологічного кабінету  Психологічний кабінет оснащується комплектами підручників по класам (групам), навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених навчальних програм, фахових періодичних видань (журнали “Практична психологія та соціальна робота”, “Журнал для батьків”, “Обдарована дитина”, “Психолог”, “Психолог дошкілля” та ін.), тестових методик, бланків, допоміжних матеріалів.
 26. 26. Матеріали та документація кабінету  Нормативно-правова  Навчально-методична  Довідково-інформаційна  Обліково-статистична  Для службового використання
 27. 27. Для службового використання  До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого- педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.  Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим психологічним кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).
 28. 28. Документація практичного психолога  Журнали, які заповнює психолог згідно зі своїми функціональними обов'язками;  Окремі папки: – Робота дітьми (діагностична, корекційна, розвивальна, корекційно-відновлювальна, провітницька); – Робота з батьками; – Робота з педагогічними працівниками.
 29. 29. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ в психологічному кабінеті має бути наступна інформація:  список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю;  телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).
 30. 30. Підпорядкування Практичний психолог методично підпорядковується районному методисту, який відповідає за психологічну службу, адміністративно – керівнику навчального закладу.
 31. 31. Основні напрямки співпраці практичного психолога та соціального педагога у навчальному закладі  Психолог допомагає дитині або родині, як правило, тоді, коли до нього звернулися. Нав'язувати допомогу, втручатися у внутрішній світ без запрошення він не може, тому що в психологічній роботі це неефективно та неетично.  Соціальний педагог не тільки має права, але й зобов'язаний втручатися в ситуацію. Це робиться у випадках, коли піддаються небезпеці життя й здоров'я дитини. Наприклад, при жорстокому із застосуванням фізичного й психічного насильства в родині або при байдужному ставленні до дитини.
 32. 32. Порівняльна характеристика основних напрямів діяльності практичного психолога та соціального педагога Практичний психолог Соціальний педагог Різне • Робота з внутрішнім світом вихованця, з його душею; • Участь в організації психологічного супроводу освітньо-виховного процесу; • Зміцнення психічного та психологічного здоров’я учнів; • Виявлення причин, що ускладнюють розвиток особистості дитини; • Планування, розробка, впровадження в практику розвиваючих, корекційно- відновлювальних програм; • Виявлення і обстеження вихованців, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надання їм психолого- педагогічної підтримки; • Психологічна експертиза, психолого- педагогічна корекція девіантної поведінки. • Здійснення соціально-педагогічного патронажу; • Забезпечення реалізації виховної функції, функції соціальної допомоги та захисту; • Посередництво між освітніми установами, сім’єю тощо, організація їх взаємодії; • Проведення соціально необхідної роботи щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді, за місцем проживання тощо; • Сприяння участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості тощо; • Залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої роботи різних установ, громадських організацій, окремих громадян тощо; • Вплив на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів.
 33. 33. Основні напрямки співпраці практичного психолога та соціального педагога у навчальному закладі Спільне (для психолога, соціального педагога) • У роботі та взаємостосунках з вихованцями, працівниками ДНЗ, батьками керуються правовими актами України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом України «Про освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів освіти; • Створюють соціальне середовище, умови для всебічного розвитку дітей; • Виявляють задатки, обдарування, розкривають здібності, таланти вихованців; • Утверджують повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди справедливості, гуманізму, доброти тощо; • Здійснюють первинну профілактику та запобігають шкідливим звичкам, пропагують здоровий спосіб життя; • Сприяють соціалізації, соціальній адаптації дітей.
 34. 34. Основні напрямки співпраці практичного психолога та соціального педагога у навчальному закладі дуже важливим є питання формування з боку адміністрації навчального закладу довіри в педагогічних працівників до соціальних педагогів та практичних психологів, пояснення того, що ці фахівці – рівноправні члени шкільного колективу й відповідають за той бік педагогічного процесу, який, крім них, професійно забезпечити ніхто не зможе, а саме: контролювати соціально-психологічний розвиток вихованців і максимально сприяти цьому розвитку. Тому так значущою є проблема розмежування функцій практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти, визначення шляхів і форм взаємодії цих фахівців.
 35. 35. Література:  Бітянова М. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К: Главник, 2007. – с.160. (Серія «Психол. інструментарій»).  Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти. Методичний посібник / Упорядник К. М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 156 с.  Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К.: Шк. світ. 2008. – 256 с.  Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО: Романовська Д.Д., Боярин Л.В.
 36. 36. Діана Сабол sabdiana@mail.ru Тел. 050-99-11-679

×