Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Досягнення українськихДосягнення українських
школярів в інтелектуальнихшколярів в інтелектуальних
змаганнях як індикаторз...
2
СократСократ
3
Джон ЛеннонДжон Леннон
4
Ліон ФейхтвангерЛіон Фейхтвангер
55
Інтелектуальні змаганняІнтелектуальні змагання
 Всеукраїнські учнівські олімпіадиВсеукраїнські учнівські олімпіади ((2...
66
Всеукраїнські учнівські олімпіадиВсеукраїнські учнівські олімпіади
Це змаганняЦе змагання школярівшколярів в особистій ...
77
уу
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
2015-202015-20116 н.р.6 н.р.
0,...
Участь вищих навчальних закладів вУчасть вищих навчальних закладів в
підготовці та проведенні учнівських олімпіад зпідгото...
99
1010
Всеукраїнські Інтернет-олімпіадиВсеукраїнські Інтернет-олімпіади
Це перспективний напрямок роботи зЦе перспективний н...
РЕЗУЛЬТАТИ
участі школярів у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах 2015/2016 н.р.
у розрізі адміністративно-терито...
1212
Всеукраїнські учнівські турніриВсеукраїнські учнівські турніри
Це командні змаганняЦе командні змагання школярів, які...
РезультатиРезультати
участі у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів 2015/2016 н.р.участі у фінальних етапах ...
1414
1515
Всеукраїнські таВсеукраїнські та
міжнародні конкурсиміжнародні конкурси
З метою формування пізнавального інтересу доЗ...
1616
Участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів України вУчасть учнів загальноосвітніх навчальних закладів України ...
1717
Міжнародні учнівські олімпіадиМіжнародні учнівські олімпіади ––
це високоавторитетні інтелектуальніце високоавторитет...
1818
Досягнення в Міжнародних олімпіадах заДосягнення в Міжнародних олімпіадах за
період з 1993 по 2016 рр.період з 1993 п...
Результати участі команд школярів України у
Міжнародних учнівських олімпіадах 1993-2015 рр. (за
медалями)
0
2
4
6
8
10
12
...
Результати участі школярів у міжнародних олімпіадах 2004-2015 рр.Результати участі школярів у міжнародних олімпіадах 2004-...
Досягнення в Міжнародній олімпіаді
з біології за період з 1992 по 2016 рр.
Учні України вибороли 81 медаль
81
Золоті
5
Срі...
Досягнення в Міжнародній олімпіаді
з екології за період з 1996 по 2016 рр.
Учні України вибороли 53 медалі
53
Золоті
14
Ср...
Наші переможці
Переможці міжнародної учнівської олімпіади з
біології 2013 року
(4 бронзові медалі)
Золоті призери міжнарод...
2424
2525
-- Призери ІV етапу Всеукраїнських учнівськихПризери ІV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіадолімпіад
-- Учасники ...
2626
Соціальна підтримка обдарованої молодіСоціальна підтримка обдарованої молоді
11.. Стипендії Президента України (150)С...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

С.П.Мистюк. Досягнення українських школярів в інтелектуальних змаганнях як індикатор якості шкільної біологічної освіти

241 views

Published on

С.П.Мистюк. Досягнення українських школярів в інтелектуальних змаганнях як індикатор якості шкільної біологічної освіти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.П.Мистюк. Досягнення українських школярів в інтелектуальних змаганнях як індикатор якості шкільної біологічної освіти

 1. 1. Досягнення українськихДосягнення українських школярів в інтелектуальнихшколярів в інтелектуальних змаганнях як індикаторзмаганнях як індикатор якості шкільної біологічноїякості шкільної біологічної освітиосвіти 11 Мистюк С.П.Мистюк С.П. завідувач сектором інтелектуальних змагань школярів Інститутузавідувач сектором інтелектуальних змагань школярів Інституту модернізації змісту освіти МОН Українимодернізації змісту освіти МОН України
 2. 2. 2 СократСократ
 3. 3. 3 Джон ЛеннонДжон Леннон
 4. 4. 4 Ліон ФейхтвангерЛіон Фейхтвангер
 5. 5. 55 Інтелектуальні змаганняІнтелектуальні змагання  Всеукраїнські учнівські олімпіадиВсеукраїнські учнівські олімпіади ((2626))  Всеукраїнські Інтернет - олімпіадиВсеукраїнські Інтернет - олімпіади (8)(8)  Міжнародні учнівські олімпіадиМіжнародні учнівські олімпіади (8)(8)  Всеукраїнські учнівські турніриВсеукраїнські учнівські турніри ((1212))  Всеукраїнські та міжнародні конкурсиВсеукраїнські та міжнародні конкурси ((77))
 6. 6. 66 Всеукраїнські учнівські олімпіадиВсеукраїнські учнівські олімпіади Це змаганняЦе змагання школярівшколярів в особистій першостів особистій першості з метоюз метою виявлення самобутніх талантів, стимулюваннявиявлення самобутніх талантів, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді,творчого самовдосконалення учнівської молоді, формування покоління майбутніх науковців та практиків.формування покоління майбутніх науковців та практиків. Проводяться з 26 навчальних предметів:Проводяться з 26 навчальних предметів: 11.. Українська мова та література 1Українська мова та література 199. Географія. Географія 2-9. З мов та літератур національних меншин2-9. З мов та літератур національних меншин 2020. Біологія. Біологія 10-13.10-13. Іноземні мови (англ., ісп., нім., франц.)Іноземні мови (англ., ісп., нім., франц.) 2121. Екологія. Екологія 1414. Математика. Математика 2222. Історія. Історія 1515. Фізика. Фізика 2323. Основи. Основи правознавстваправознавства 1616. Астрономія. Астрономія 2424. Основи економіки. Основи економіки 1177. Хімія. Хімія 2525. Трудове навчання. Трудове навчання 1188. Інформатика. Інформатика 2626. Інформаційні технології. Інформаційні технології
 7. 7. 77 уу етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 2015-202015-20116 н.р.6 н.р. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 УФМЛ Харківська м.Київ Сумська Львівська Київська Полтавська Закарпатська Волинська Чернігівська Запорізька Черкаська Рівненська Миколаївська Одеська Дніпропетровська Херсонська Ів.-Франківська Вінницька Хмельницька Донецька Житомирська Тернопільська Чернівецька Луганська Кіровоградська
 8. 8. Участь вищих навчальних закладів вУчасть вищих навчальних закладів в підготовці та проведенні учнівських олімпіад зпідготовці та проведенні учнівських олімпіад з біології та екології у 2016 роцібіології та екології у 2016 році  - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (12)  - Запорізький національний університет (2 ) - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (3)  - Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (1)  - Львівський національний університету імені Івана Франка (2 )  - Донецький національний університету (м. Вінниця) (1)  - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (2)  --Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (2) Житомирський державний університет імені Івана Франка (1) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (4) Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (2) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (2) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (2) Херсонський державний університет (1)  Національний університет водного господарства та природокористування (1) 88
 9. 9. 99
 10. 10. 1010 Всеукраїнські Інтернет-олімпіадиВсеукраїнські Інтернет-олімпіади Це перспективний напрямок роботи зЦе перспективний напрямок роботи з обдарованою молоддю, до участі вобдарованою молоддю, до участі в яких залучаєтьсяяких залучається широке коло учнів,широке коло учнів, зокрема з сільської місцевостізокрема з сільської місцевості.. Проводяться з 8 навчальних предметівПроводяться з 8 навчальних предметів:: - Математика - Інформатика- Математика - Інформатика - Фізика - Географія- Фізика - Географія - Хімія- Хімія - Економіка- Економіка - Біологія - Інформаційні технології- Біологія - Інформаційні технології
 11. 11. РЕЗУЛЬТАТИ участі школярів у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах 2015/2016 н.р. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць України 1111
 12. 12. 1212 Всеукраїнські учнівські турніриВсеукраїнські учнівські турніри Це командні змаганняЦе командні змагання школярів, які формуютьшколярів, які формують компетентну особистість, здатну розв’язуватикомпетентну особистість, здатну розв’язувати питання з наукової точки зору, доповідати тапитання з наукової точки зору, доповідати та переконливо відстоювати своє рішення, братипереконливо відстоювати своє рішення, брати участь у наукових дискусіях.участь у наукових дискусіях. У фінальних етапах берУ фінальних етапах берее участь близько 1 тисячіучасть близько 1 тисячі учнів.учнів. - Юних математиків - Юних економістів- Юних математиків - Юних економістів - Юних інформатиків - Юних географів- Юних інформатиків - Юних географів - Юних фізиків - Юних журналістівЮних фізиків - Юних журналістів - Юних хіміків -Юних хіміків - Юних істориківЮних істориків Юних біологівЮних біологів - Винахідників та раціоналізаторівВинахідників та раціоналізаторів - Юних релігієзнавцівЮних релігієзнавців і філософіві філософів - Юних правознавцівЮних правознавців
 13. 13. РезультатиРезультати участі у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів 2015/2016 н.р.участі у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських турнірів 2015/2016 н.р. (за кількістю нагород різного гатунку)(за кількістю нагород різного гатунку) 1313 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Харківська Волинська Житомирська Сумська Одеська Рівненська Львівська Ів.-Франківська Донецька Дніпропетровська УФМЛ Миколаївська Чернівецька Полтавська Тернопільська Хмельницька Черкаська Запорізька Херсонська м.Київ Вінницька Закарпатська Кіровоградська Луганська Чернігівська Київська К-тькоманд Диплом І ступеня Диплом ІІ ступеня Диплом ІІІ ступеня Диплом учасника
 14. 14. 1414
 15. 15. 1515 Всеукраїнські таВсеукраїнські та міжнародні конкурсиміжнародні конкурси З метою формування пізнавального інтересу доЗ метою формування пізнавального інтересу до навчальних предметів, в яких щороку беруть участьнавчальних предметів, в яких щороку беруть участь понадпонад 1 млн. учнів1 млн. учнів,, проводяться такі конкурси:проводяться такі конкурси:  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентськоїМіжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченкамолоді імені Тараса Шевченка (з 2010 року)(з 2010 року)  Міжнародний учнівський конкурс юних істориків “Лелека” (історія)Міжнародний учнівський конкурс юних істориків “Лелека” (історія)  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (історія)Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (історія)  ““Кенгуру”Кенгуру” (математика)(математика)  ““Левеня”Левеня” (фізика)(фізика)  ““Турнір чемпіонів”Турнір чемпіонів” (математика, фізика, інформатика)(математика, фізика, інформатика)  «Колосок» (природничі науки)«Колосок» (природничі науки)  «Геліантус» (природничі науки)«Геліантус» (природничі науки)
 16. 16. 1616 Участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів України вУчасть учнів загальноосвітніх навчальних закладів України в інтелектуальних конкурсахінтелектуальних конкурсах (2010, 2013, 2015)(2010, 2013, 2015) 385068 469651 610000 104451 152421 270000 59527 84090 120000 1429 13114 25000 5000 30000 77000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс "Колосок" Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" Міжнародний конкурс з інформатики "Бобер" Всеукраїнський історичний конкурс "Лелека"
 17. 17. 1717 Міжнародні учнівські олімпіадиМіжнародні учнівські олімпіади –– це високоавторитетні інтелектуальніце високоавторитетні інтелектуальні змагання, учасниками яких є команди ззмагання, учасниками яких є команди з багатьох країн світубагатьох країн світу МатематикаМатематика з 1992з 1992 рокуроку ФізикаФізика з 1992з 1992 рокуроку ХіміяХімія з 1992з 1992 рокуроку БіологіяБіологія з 1992з 1992 рокуроку ІнформатикаІнформатика з 1992з 1992 рокуроку ЕкологіяЕкологія з 1996з 1996 рокуроку ГеографіяГеографія з 2010з 2010 ррокуоку АстрономіяАстрономія з 2011з 2011 ррокуоку За кількістю завойованих медалей наша державаЗа кількістю завойованих медалей наша держава знаходитьсязнаходиться на 10 - 15 місціна 10 - 15 місці серед країн - лідерів.серед країн - лідерів.
 18. 18. 1818 Досягнення в Міжнародних олімпіадах заДосягнення в Міжнародних олімпіадах за період з 1993 по 2016 рр.період з 1993 по 2016 рр. 668668 учнів України виборолиучнів України вибороли 539539 медалеймедалей різногорізного ґатунку в Міжнародних учнівськихґатунку в Міжнародних учнівських олімпіадах золімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, екології,математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики, географії, астрономіїінформатики, географії, астрономії 539539 Золоті 73 Срібні 162 Бронзові 194
 19. 19. Результати участі команд школярів України у Міжнародних учнівських олімпіадах 1993-2015 рр. (за медалями) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Роки Загальнакількістьмедалей бронзова медаль срібна медаль золота медаль
 20. 20. Результати участі школярів у міжнародних олімпіадах 2004-2015 рр.Результати участі школярів у міжнародних олімпіадах 2004-2015 рр. (у розрізі регіонів)(у розрізі регіонів) 2020 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 м.Київ Харківська УФМЛ Львівська Донецька Одеська Херсонська Київська Ів.-Франківська Полтавська Хмельницька Волинська Дніпропетровська Кіровоградська Миколаївська Вінницька Луганська Чернівецька Закарпатська Рівненська Черкаська Житомирська Запорізька Тернопільська Сумська Чернігівська К-тьучнів Золота медаль Срібна медаль Бронзова медаль
 21. 21. Досягнення в Міжнародній олімпіаді з біології за період з 1992 по 2016 рр. Учні України вибороли 81 медаль 81 Золоті 5 Срібні 25 Бронзові 51
 22. 22. Досягнення в Міжнародній олімпіаді з екології за період з 1996 по 2016 рр. Учні України вибороли 53 медалі 53 Золоті 14 Срібні 21 Бронзові 18
 23. 23. Наші переможці Переможці міжнародної учнівської олімпіади з біології 2013 року (4 бронзові медалі) Золоті призери міжнародної учнівської олімпіади з екології 2016 року (2 золоті медалі)
 24. 24. 2424
 25. 25. 2525 -- Призери ІV етапу Всеукраїнських учнівськихПризери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадолімпіад -- Учасники міжнародних олімпіадУчасники міжнародних олімпіад ПільгиПільги при вступі до вищих навчальних закладівпри вступі до вищих навчальних закладів
 26. 26. 2626 Соціальна підтримка обдарованої молодіСоціальна підтримка обдарованої молоді 11.. Стипендії Президента України (150)Стипендії Президента України (150) для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметівдля переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2.2. Стипендії Президента України (120)Стипендії Президента України (120) для переможців Всеукраїнського конкурсу – захисту науково дослідницькихдля переможців Всеукраїнського конкурсу – захисту науково дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук Україниробіт учнів - членів Малої академії наук України 3.3. Стипендії Президента України (35)Стипендії Президента України (35) учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметівучасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів 4..4.. Стипендії Президента України (39)Стипендії Президента України (39) для переможців Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської тадля переможців Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченкастудентської молоді імені Тараса Шевченка 5.5. Стипендії Президента України імені Тараса Шевченка (10)Стипендії Президента України імені Тараса Шевченка (10) учням загальноосвітніх навчальних закладів - переможцям ІV етапуучням загальноосвітніх навчальних закладів - переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, якіВсеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, які показали найкращі результати.показали найкращі результати. 6.6. Стипендії Кабінету Міністрів України (25)Стипендії Кабінету Міністрів України (25) переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови тапереможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літературилітератури

×