Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання

2,136 views

Published on

О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання

  1. 1. Барбазюк О.А., завідувач НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
  2. 2. Починаємо реформу, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт України. Ми прагнемо побудувати суспільство освіченого загалу Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
  3. 3. ПОТРІБНА ДОКОРІННА РЕФОРМА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА НЕ ГОТУЄ ДО УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ЖИТТІ. УКРАЇНСЬКИЙ ШКОЛЯР ОТРИМУЄ В ШКОЛІ ЗДЕБІЛЬШОГО СУМУ ЗНАНЬ.
  4. 4. Концепція Нової української школи Зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики. Менше теорії, а більше практичного застосування в житті.
  5. 5. Формула “Нової української школи” складається з 8 базових компонентів: 1. Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 2. Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно. 3. Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 4. Наскрізного процесу виховання, який формує цінності. 5. Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію. 6. Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 7. Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. 8. Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
  6. 6. Представлений варіант концепції не є остаточним, кожен може долучитися до обговорення та висловити свою думку щодо концепції до 20 вересня за адресою novashkola@mon.gov.ua  У темі листа вказуйте “Обговорення Концепції”, у листі обов’язково зазначайте назву розділу, абзац і номер сторінки, яких стосуються ваші думки.

×