Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.Р.Петрощук. Організація роботи з методистами-кореспондетами

227 views

Published on

Н.Р.Петрощук. Організація роботи з методистами-кореспондетами

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.Р.Петрощук. Організація роботи з методистами-кореспондетами

 1. 1. Петрощук Н. Р., старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Методист-кореспондент- позаштатний працівник Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, який здійснює:  дослідну  методичну  наукову  практичну роботу у складі профільної кафедри ІППО або НМЦ
 3. 3. Методисти-кореспонденти працюють за різними напрямками: дослідницькоїдослідницької практичної роботипрактичної роботи методичноїметодичної Керівництво діяльністю методистів-кореспондентів здійснюють методисти та викладачі відповідних кафедр ІППО
 4. 4. Основні завдання методистів-кореспондентів:  сприяти розвиткові освіти;  дбати про впровадження надбань педагогічної і психологічної наук у практику роботи навчально- виховних закладів;  сприяти зміцненню зв’язків педагогічної і психологічної науки з життям, збагаченню передовим педагогічним досвідом;  вивчати, узагальнювати та популяризувати позитивний педагогічний досвід;
 5. 5. Склад методистів-кореспондентів ІППО: Усього: 173 методисти-кореспонденти; У 2015/2016 н. р: Зараховано до складу методистів-кореспондентів – 3 учителі; Перереєстровано – 29 учителів. Серед них: 25 осіб – автори підручників, посібників, програм; 130 осіб друкуються у фахових, наукових та періодичних виданнях; 10 осіб беруть участь в апробації підручників; 3 Заслужених учителі України.
 6. 6. Кількісний показник методистів – кореспондентів за районами ІППО 2015/2016 н.р. 11 10 57 14 10 10 13 7 8 8
 7. 7. Кількісний показник методистів – кореспондентів за предметами ІППО 2015/2016 н.р.7 18 4 3 7 10 9 14 4 6 4 21 16 11 19 12 6 4 Дошкільна освіта - 7 Початкова освіта - 17 Музика - 5 Фізична культура - 3 Образотворче мистецтво - 6 Українська мова і література - 9 Іноземні мови - 8 Російська мова, зарубіжна літ. - 13 Історія - 4 Правознавство - 6 Українознавство - 4 Математика - 21 Фізика - 16 Хімія - 11 Біологія - 19 Географія -11 Трудове навчання -6 Інформатика - 4
 8. 8. Робота методистів-кореспондентів у 2015/2016 н.р.: - виступи на методичних семінарах, нарадах; - підготовка матеріалів на сайти НМЦ та кафедр; - участь у роботі журі конкурсів та олімпіад; - підготовка до друку дидактичних матеріалів; - публікація матеріалів у фахових, наукових та періодичних виданнях; - участь у роботі курсів підвищення кваліфікації.
 9. 9. ПРОПОЗИЦІЇ: √ підрозділам Інституту переглянути особовий склад методистів- кореспондентів, подати документи на їх перереєстрацію, розробити план роботи з методистами-кореспондентами на 2016/2017 н. р.; √ навчально-методичну роботу кожного методиста-кореспондента планувати в індивідуальному порядку терміном на навчальний рік; √ продовжити залучення методистів-кореспондентів до участі в спільних із науковцями Інституту конференціях, семінарах, нарадах з актуальних питань педагогіки, психології та методик викладання окремих предметів; √ з метою популяризації інноваційного педагогічного досвіду методистів- кореспондентів продовжити проведення семінарів, майстер-класів, «круглих столів» з певного фаху, зокрема в галузі застосування інноваційних технологій навчання і виховання; √ залучати методистів-кореспондентів до підготовки навчальних модулів.
 10. 10. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

×