Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

С.А.Манзер, Н.В.Цілик. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп»

225 views

Published on

С.А.Манзер, Н.В.Цілик. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

С.А.Манзер, Н.В.Цілик. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп»

  1. 1. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі Колегіуму «Олімп» (передовий педагогічний досвід) Київ 2016
  2. 2. СтруктурніСтруктурні компонентикомпоненти 1. : , , ,Мотиваційна сфера потреби бажання цілі ,ініціативність самоусвідомлення та .саморозвиток 2. :Пізнавальна сфера творче та .дивергентне мислення 3. : ,Соціальна сфера конструктивна взаємодія - .емоційно вольові комунікативні уміння
  3. 3. Основні проектиОсновні проекти та інформаційне забезпеченнята інформаційне забезпечення нових виховних процесівнових виховних процесів у «Колегіумі «Олімп»у «Колегіумі «Олімп» Проекти 1. «Територія необмежених »можливостей 2. « »Я відкриваю світ 3. « »Я підкорюю вершини 4. « »Крокуючи разом 5. « »Олімпійські рекорди -Методично інформаційна забезпеченість 1. Діяльнісний метод 2. Особистісно орієнтована освіта 3. Логіка 4. Ейдетика 5. Формування ціннісних орієнтирів 6. Система проектної діяльності 7. ,Бінарні інтегровані уроки
  4. 4. Складові організаційнихСкладові організаційних процесів освітньогопроцесів освітнього середовищасередовища 1. ( )КМТ клуб методичної творчості вчителів 2. Технологія свідомого батьківства 3. Банк Педагогічних ідей 4. Ефективні комунікації і методи співпраці 5. -Гідна матеріально технічна база
  5. 5. Модель співпраці з батьками учнівМодель співпраці з батьками учнів «Колегіуму «Олімп»«Колегіуму «Олімп»
  6. 6. РезультативністьРезультативність :Учнівська • 200 ,похвальних листів відмінників • 11 переможців МАН міського рівня :Навчального закладу • 10 -міжнародних науково практичних конференцій • Розроблена та затверджена технологія створення розвивального та освітнього середовища • ISO 2001Міжнародна сертифікація
  7. 7. Дякуємо за увагу! Сподіваємось на творчу співпрацю в подальшому!
  8. 8. Дякуємо за увагу! Сподіваємось на творчу співпрацю в подальшому!

×