Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.В.Чайковська. Створення умов для впровадження науково-педагогічних проектів у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району міста Києва

196 views

Published on

Н.В.Чайковська. Створення умов для впровадження науково-педагогічних проектів у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району міста Києва

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.В.Чайковська. Створення умов для впровадження науково-педагогічних проектів у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району міста Києва

 1. 1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація Управління освіти Районний науково-методичний центр Створення умов для впровадження науково-педагогічних проектів у загальноосвітніх навчальних закладах Голосіївського району міста Києва Чайковська Ніна Василівна, директор районного науково-методичного центру Київ 23 травня 2016 р.
 2. 2. Серед виховних напрямiв сьогоднi найбiльш актуальним є виховання гуманiзму, соцiального добробуту, демократiї, свободи, толерантностi, виваженостi, вiдповiдальностi, здорового способу життя, готовностi до змiн.
 3. 3. “Концепцiя нацiонально- патрiотичного виховання дiтей i молодi”, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 Одним із своїх завдань передбачає: толерантне ставлення до цiнностей i переконань представникiв iнших культур, а також до регiональних та нацiонально-мовних особливостей.
 4. 4. Експериментальні дослідження всеукраїнського рівня Школа І –ІІІ ступенів № 36 імені С. П. Корольова Формування національно-патріотичної свідомості учнів засобами аерокосмічної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу Науковий керівник - Таранік -Ткачук Катерина Валеріївна, головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, доцент
 5. 5. Медична гімназія № 33 Розробка психолого-педагогічної системи  становлення  творчого потенціалу особистості гімназиста Науковий керівник - Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент
 6. 6. Школа І – ІІІ ступенів № 286 Розкриття та розвиток творчого потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників Науковий керівник - Міляєва Валерія Робертівна, завідувач НДЛ розвитку людини Інституту психології та соціальної педагогіки, професор кафедри державного управління та управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, доцент.
 7. 7. Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 87 імені О. П. Довженка Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273 Школа І – ІІІ ступенів № 150 Морально – духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» Науковий керівник - Бех Іван Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор
 8. 8. Експериментальні дослідження регіонального рівня Ліцей «Голосіївський» № 241 Система педагогічної підтримки обдарованої дитини в умовах багатопрофільного ліцею Науковий керівник - Шимановський Марк Мусійович, учитель історії ліцею «Голосіївський»№ 241, старший науковий співробітник Інституту професійної освіти НАПН, кандидат педагогічних наук
 9. 9. Всеукраїнський проект «Інтелект України» Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені К. Гапоненка Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 220
 10. 10. Експериментальні дослідження всеукраїнського рівня Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 «Військово-патріотичне виховання як невід’ємна складова громадянського становлення учнів» (2010-2015 рр.)
 11. 11. Експериментальні дослідження всеукраїнського рівня Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи Науковий керівник - Кіян Ольга Іванівна, старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів наукової установи «Інституту модернізації змісту
 12. 12. Курс “Культура добросусідства” систематизує знання, здобуті в процесі освоєння навчальних предметів Нові дані : з краєзнавства, джерелознавства, етнічної історії регіону, етнографії, аксіології та конфліктології Передбачає формування в учнів високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей. Наголошує на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності. Вивчає спільне й відмінне у традиціях і культурах різних народів

×