Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.В.Кравчук. Методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

244 views

Published on

Методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.В.Кравчук. Методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

 1. 1. Л.В.Кравчук, завідувач НМЦ дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2.  Методична конференція «Психолого-педагогічні та методичні аспекти навчання першокласників» (для методистів РНМЦ, голів РМО вчителів перших класів).  Науково-практична конференція «Виховання громадянина-патріота як пріоритетний напрям виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів» (для педагогічних працівників ЗНЗ і ПНЗ).  Вебінар «Організація навчально-виховного процесу в 2-му класі у 2013-2014 н.р.» (для педагогів, що викладають у початковій школі).  Вебінар «Організація навчально-виховного процесу в 3-му класі» (для методистів РНМЦ, учителів початкових класів, які працюватимуть у 3-му класі)  Вебінар «Особливості організації навчально-виховного процесу в 4-му класі» (для методистів РНМЦ, учителів початкових класів, які працюватимуть у 4-му класі)
 3. 3. Круглий стіл для методистів РНМЦ, учителів перших класів ЗНЗ «Особливості роботи з підручником «Природознавство» для учнів 1 класу (автор І. В. Грущинська)» Круглий стіл для вчителів перших класів ЗНЗ «Особливості навчання першокласників за новою програмою з української мови» Круглий стіл для вчителів перших класів ЗНЗ «Особливості роботи за навчальним комплектом до підручника «Українська мова 2 клас» (автор Захарійчук М. Д.), та до підручника «Читанка. Літературне читання 2 клас» (автор Науменко В. О.) Тренінг для вчителів початкової школи «Розвиток критичного мислення молодших школярів у процесі групової роботи» Круглий стіл для методистів РНМЦ, учителів початкових класів ЗНЗ «Особливості роботи з навчально-методичним посібником «Сходинки етичного зростання. 2 клас» (автор: Кравчук Л.В.)» Круглий стіл для методистів РНМЦ, учителів перших класів ЗНЗ «Особливості роботи за підручником «Математика 2 клас» (автори: Богданович М. В., Лишенко Г. П.)» Науково-практичний семінар для вчителів початкової школи, які викладають курс «Логіка» «Науково-методичне забезпечення курсу «Логіка» в початковій школі» Семінар для керівників РМО учителів других класів, учителів других класів «Навчально-методичне забезпечення уроків математики у 2-му класі» Семінар для вчителів других класів ЗНЗ «Створення дидактичних матеріалів до уроків природознавства в 2 класі з використанням ІКТ» Семінар-нарада «Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в 1 класі» Семінар-нарада «Психолого-педагогічні та методичні аспекти навчання першокласників в умовах запровадження Державного стандарту початкової освіти»
 4. 4. Круглий стіл «Формування предметних компетенцій у процесі викладання літературного читання та української мови» Науково-методичний семінар для методистів РНМЦ, учителів початкових класів «Навчально методичне забезпечення логічного компонента на уроках дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклу» Круглий стіл «Особливості роботи за підручником «Математика 3 клас (автори: Ривкінд Ф. М., Оляницька Л. В.)» Семінар-нарада «Дотримання єдиного орфографічного режиму в початкових класах» Семінар-нарада «Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» Круглий стіл «Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літературного читання за новими програмами для 3 класу» Науково-методичний семінар для вчителів других і третіх класів, молодих учителів «Організаційно методичний аспект вивчення української мови в 2-х та 3-х класах» Школа творчої майстерності для учителів початкових класів «І вишивка вік буде жити…» Науково-методичний семінар для методистів РНМЦ, учителів початкових класів «Навчально-методичний комплекс як засіб формування математичних та ІКТ-компетентностей молодших школярів» Науково-методичний семінар для методистів РНМЦ, учителів початкової школи «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» Науково-методичний семінар для учителів початкової школи у дистанційному форматі (ippo.kubg.edu.ua) «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів: від теорії до практики» Науково-практичний семінар для учителів початкової школи «Особливості навчання інформатики у четвертому класі» Методичний семінар «Особливості вивчення та методика викладання теми «Україна на карті світу» Науково-методичний семінар “Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення розвитку надпредметних компетентностей учнів початкової школи на уроках дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів” Семінар-практикум «Інноваційні підходи до організації роботи з молодшими школярами на уроках української мови» Тренінг для вчителів початкової школи «Інтегрований урок у початковій школі»
 5. 5.   Семінар-тренінг «Актуальні питання введення курсу «Культура добросусідства» в навчально- виховний процес початкової школи» (червень – липень)  Школа педагогічної майстерності  «Науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителя 1-го класу» (серпень)  Методичний семінар  «Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти»  Заняття № 1  «Аналіз змісту програми 4-х та 5-х класів з математики»  Заняття № 2  «Методика розв’язування текстових задач у 4-му і 5-му класі»  Заняття № 3  «Формування обчислювальних навичок в учнів 4-х і 5-х класів»  Заняття № 4  Пропедевтика геометричної складової у шкільному курсі математики  Тренінг  «Організація роботи молодших школярів в середовищі СКРЕТЧ на уроках інформатики»  Тренінг  «Особливості використання Storytelling в початковій школі»
 6. 6. Постійнодіючий науково-методичний семінар для вчителів ЗНЗ м. Києва, залучених до апробації підручників «Забезпечення науково-методичного супроводу проведення апробації підручників для початкової школи»
 7. 7.  Організація навчального процесу в 1-му класі  Організація навчального процесу в 2-му класі  Організація навчального процесу в 3-му класі  Організація навчального процесу в 4-му класі
 8. 8.  Організація навчально-виховного процесу з інформатики в початковій школі (2013-2014 н.р.)  Розвиток творчої особистості учня в умовах навчального закладу (2013-2014 н.р.)  Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2012-2013 н.р.)  Для вихователів групи продовженого дня: педагогічне керівництво самопідготовкою дітей  Матеріал до упровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів України» в початкових класах  Як підготувати учнів 4 класу до участі в Міжнародному порівняльному моніторинговому дослідженні PIRLS  Готовність дитини до школи: складові успішного навчання  Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі  Про психолого-педагогічну просвіту батьків першокласників  Методика роботи над прислів’ями і приказками в початковій школі  Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі.  Засвоєння морально-етичних норм молодшими школярами у процесі вивчення байки.  Особливості шкільної адаптації першокласників  Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів початкової школи під час уроків та в позаурочний час  Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти  Особливості вивчення предмета «Я у світі» учнями третього класу
 9. 9. Методисти РНМЦ Загальноосвітні навчальні заклади м. Києва Керівники РМО вчителів початкових класів Учителі початкових класів Молоді вчителі Заступники директорів з навчально-виховної роботи
 10. 10. Сайт НМЦ

×