Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Сучасні освітні технології
Н.В. Кондратьєва,
методист РНМЦ
Дніпровського району
• Технологія - це сукупність методів і процесів
у певній галузі, а також науковий опис способів
виробництва.
• Освітні тех...
Система методів навчання
• СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ, які
використовуються вчителем і учнями в їхній
спільній взаємопов'язаній ді...
Типологія освітніх технологій
ЗАГАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНІ
ЛОКАЛЬНІ
ПЕДАГОГІЧНІ
ЧАСТКОВО_
ПЕДАГОГІЧНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ
Загально-педагогічні
технології
• Розвивальне навчання.
• Модульно-рейтингова система навчання.
• Різнорівневе навчання.
•...
Сучасні педагогічні технології
Технології розвивального
навчання
Технологія проектного
навчання
Парацентрична технологія
н...
Ієрархія і взаємозв’язок понять
«технологія» в педагогіці
Освітні
технології
Педагогічні
технології
Навчальні
технології В...
Класифікація педагогічних технологій
за В.Гузєєвим
1. Універсальні, які використовують при
викладанні будь-якого предмета;...
Класифікація педагогічних технологій
за Г.К.Селевко
• За рівнем застосування.
• За філософською основою.
• За ведучим факт...
Особистісно орієнтована
технологія навчання
• Особистісно орієнтоване навчання зосереджене
на особистості дитини, розвитку...
Технологія групової навчальної
діяльності школярів
Співпрація,
налагодження
міжособистісних
стосунків.
Спільне пізнання
на...
Технології колективно-групового
навчання
1. обговорення
проблеми в
загальному колі,
2. мікрофон,
3. незакінчені речення,
4...
Технологія розвивального навчання
• Розвиток дитини як суб'єкта особистої діяльності;
головна мета навчання полягає в забе...
Технологію розвивального навчання
можна реалізувати,
використовуючи такі типи уроків
1) уроки, основою яких є виконання на...
Інтерактивні технології навчання
• це така організація процесу навчання, у
якому учню неможливо не приймати
участь – у кол...
Класифікація інтерактивних вправ
Інтерактивні технології кооперативного навчання
1. робота в парах,
2. ротаційні (змінюван...
Технології ситуативного моделювання
1. симуляції, або імітаційні ігри,
2. спрощене судове слухання,
3. громадські слухання...
Технологія формування
творчої особистості
• Творчою особистістю є індивід, який має високий
рівень знань, потяг до нового,...
Проектна технологія навчання
спрямована на реалізацію
пошукових і творчих методів
Девіз проектної технології навчанн школя...
Модульно-рейтингова система
навчання
Послідовне засвоєння навчального матеріалу певними
цілісними, логічно впорядкованими ...
Інформаційні (комп'ютерні)
технології навчання
• Сприяють підвищенню інтересу й загальної мотивації
до навчання; індивідуа...
• На практиці необхідно використовувати різноманітні види
та форми освітніх технологій або ж узявши елементи, які
найбільш...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології

1,148 views

Published on

Сучасні освітні технології

Published in: Education
 • Be the first to comment

Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології

 1. 1. Сучасні освітні технології Н.В. Кондратьєва, методист РНМЦ Дніпровського району
 2. 2. • Технологія - це сукупність методів і процесів у певній галузі, а також науковий опис способів виробництва. • Освітні технології – це МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вчителя та учня, спрямованої на реалізацію навчально-виховного процесу з обов'язковими вимогами: - забезпечення комфортних умов викладання та навчання; - орієнтації на особистість учня.
 3. 3. Система методів навчання • СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ, які використовуються вчителем і учнями в їхній спільній взаємопов'язаній діяльності, спрямованій на досягнення цілей навчання.
 4. 4. Типологія освітніх технологій ЗАГАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНІ ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧАСТКОВО_ ПЕДАГОГІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
 5. 5. Загально-педагогічні технології • Розвивальне навчання. • Модульно-рейтингова система навчання. • Різнорівневе навчання. • Організація пізнавальної діяльності. • Особистісно орієнтоване навчання. • Вальдорфська педагогіка (гуманістична).
 6. 6. Сучасні педагогічні технології Технології розвивального навчання Технологія проектного навчання Парацентрична технологія навчання Блочно-модульна технологія
 7. 7. Ієрархія і взаємозв’язок понять «технологія» в педагогіці Освітні технології Педагогічні технології Навчальні технології Виховні технології Технології управління
 8. 8. Класифікація педагогічних технологій за В.Гузєєвим 1. Універсальні, які використовують при викладанні будь-якого предмета; 2. Обмежені – при викладанні кількох предметів; 3. Специфічні – для одного-двох предметів.
 9. 9. Класифікація педагогічних технологій за Г.К.Селевко • За рівнем застосування. • За філософською основою. • За ведучим фактором психічного розвитку. • За науковою концепцією засвоєння досвіду. • За орієнтацією на особистісні структури. • За характером змісту та структури. • За організаційними формами. • За типом управління пізнавальною діяльністю. • За позицією дитини в освітньому процесі. • За домінуючим методом. • За напрямком модернізації існуючої традиційної системи.
 10. 10. Особистісно орієнтована технологія навчання • Особистісно орієнтоване навчання зосереджене на особистості дитини, розвитку її самобутності, самоцінності. • Складовими особистісно орієнтованої технології навчання є особистісно орієнтовані ситуації. Опинившись у такій ситуації, дитина повинна пристосувати її до своїх інтересів, вибудувати образ чи модель своєї поведінки, виявити в ній творчий момент, дати критичну оцінку. Для цього недостатньо наявних знань, потрібні пізнавальні пошуки.
 11. 11. Технологія групової навчальної діяльності школярів Співпрація, налагодження міжособистісних стосунків. Спільне пізнання навколишнього світу. Об'єднання групи учнів загальною навчальною метою Вчитель має змогу керувати роботою кожного учня опосередковано, через завдання. Стосунки між педагогом і учнями мають характер співпраці. Спілкування учнів під час групової діяльності, допомога одне одному.
 12. 12. Технології колективно-групового навчання 1. обговорення проблеми в загальному колі, 2. мікрофон, 3. незакінчені речення, 4. мозковий штурм, 5. навчаючи – учусь, 6. ажурна пилка, 7. аналіз ситуації, 8. вирішення проблем, 9. дерево рішень.
 13. 13. Технологія розвивального навчання • Розвиток дитини як суб'єкта особистої діяльності; головна мета навчання полягає в забезпеченні розвитку пізнавальних можливостей школяра.
 14. 14. Технологію розвивального навчання можна реалізувати, використовуючи такі типи уроків 1) уроки, основою яких є виконання навчального завдання: оцінювання можливостей учня; створення ситуації успіху через особистісну мотивацію; постановка практичного завдання, яке може виконати кожен учень; аналіз способу дії, обговорення зробленого. 2) уроки моделювання: Сформульоване завдання на попередньому уроці є моделлю, що вимагає нових дій, які дитина повинна обрати; 3) уроки контролю: Передбачають усвідомлення учнями ролі перевірки й оцінювання знань для піднесення якості їх навчально-пізнавальної роботи; 4) уроки оцінювання дій: Урок спонукає учнів сумлінно виконувати свої навчальні завдання, сприяє виробленню в них уміння аналізувати свою роботу, критично оцінювати її результати, виховує почуття обов'язку і відповідальності.
 15. 15. Інтерактивні технології навчання • це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – у колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання. • здійснюється шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати.
 16. 16. Класифікація інтерактивних вправ Інтерактивні технології кооперативного навчання 1. робота в парах, 2. ротаційні (змінювані) трійки, 3. два – чотири – всі разом, 4. карусель, 5. робота в малих групах, 6. акваріум.
 17. 17. Технології ситуативного моделювання 1. симуляції, або імітаційні ігри, 2. спрощене судове слухання, 3. громадські слухання, 4. розігрування ситуацій за ролями.
 18. 18. Технологія формування творчої особистості • Творчою особистістю є індивід, який має високий рівень знань, потяг до нового, оригінального, вміє відкинути звичайне, шаблонне. Їй притаманні творчі здібності, які є умовою творчої діяльності. • Організувати цю технологію може тільки вчитель, який постійно перебуває у творчому пошуку, впроваджує нові методики навчання, розробляє нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів.
 19. 19. Проектна технологія навчання спрямована на реалізацію пошукових і творчих методів Девіз проектної технології навчанн школяра: “ЗНАЙДИ ПОТРЕБУ ТА ЗАДОВОЛЬНИ ЇЇ!!!!” Проект = інтеграція фактичних знань + використання їх та набуття нових шляхом самоосвіти
 20. 20. Модульно-рейтингова система навчання Послідовне засвоєння навчального матеріалу певними цілісними, логічно впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями), результати якого є підставою для визначення місця (рейтингу) учня серед однокласників. • Кожен модуль передбачає кілька видів контролю: тестування, семінар, навчальну практику, колоквіум, реферат тощо. Результати кожного виду контролю виражаються певною кількістю балів. По закінченні певного модуля виводять у балах рейтинг кожного учня чи студента. У школі їх переводять у 12- бальну систему оцінювання знань, умінь і навичок учнів. • Модульно-рейтингова система спонукає здобувати знання самостійно, користуючись методичними порадами педагога.
 21. 21. Інформаційні (комп'ютерні) технології навчання • Сприяють підвищенню інтересу й загальної мотивації до навчання; індивідуалізації навчання; активізації учіння завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації; доступності для учнів «банків інформації»; створенню ситуацій змагання учнів із машиною та із собою; розширенню тестового матеріалу; об'єктивності контролю.
 22. 22. • На практиці необхідно використовувати різноманітні види та форми освітніх технологій або ж узявши елементи, які найбільш доцільні до певного класу. • Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. Дякую за увагу!

×