Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Н.З.Софій. Оцінювання в інклюзивному класі

289 views

Published on

Н.З.Софій. Оцінювання в інклюзивному класі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.З.Софій. Оцінювання в інклюзивному класі

 1. 1. Оцінювання в інклюзивному класі
 2. 2. Законодавство (1) Наказ Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014р. №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2
 3. 3. Законодавство (2) Оцінювання учня має ґрунтуватися на «позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня їх невдач» Оцінювання в процесі навчання молодших школярів є засобом мотивації і стимулювання їх учбово-пізнавальної діяльності 3
 4. 4. Законодавство (3) Постанова КМУ від 15.08.2011р. №872 «Про впровадження порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ» « оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання та обсягу матеріалу, що визначається індивідуальною навчальною програмою». Наказ МОН від 21.08.2013р. №1222 «… оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня їх невдач». 4
 5. 5. Законодавство (4) Лист МОН України 1/9 – 384 від 18.05.2012р. Оцінка динаміки розвитку дитини як невід’ємна складова ІПР Збір відомостей про успіхи дитини – учнівські роботи, результати спостережень тощо) Оцінювання здійснюється за критеріями системи загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.04.2011р. №329) Оцінювання навчальних досягнень учнів розумовою відсталістю, складними вадами розвитку, здійснюється відповідно до ІПР Система оцінювання повинна бути стимулюючою Портфоліо як інструмент оцінювання навчальних досягнень 5
 6. 6. Для чого ми здійснюємо оцінювання? 1. 2. 3.
 7. 7. Оцінювання – це процес збору даних з метою прийняття рішень. Оцінювання – це система пов’язаних між собою рішень і дій. Спочатку ми маємо визначитися, що вимірювати (оцінювати), лише потім – як вимірювати. Snow, 2011 Для чого ми здійснюємо оцінювання?
 8. 8. Для чого ми здійснюємо оцінювання? Визначення сильних сторін дитини Розуміння змісту і методів навчання Сприяння успішності дитини Розвиток саморефлексії у дітей Визначення дітей, яким потрібно більше підтримки Краще розуміння батьками, адміністрацією школи, прогресу дитини
 9. 9. Функції оцінювання Мотиваційна Діагностувальна Коригувальна Прогностична Навчально-перевірювальна Розвивальна Виховна 9
 10. 10. Цикл оцінювання: 5 компонентів 10
 11. 11. Збір інформації: методи (способи) оцінювання Поточне оцінювання/контроль Спостереження Портфоліо Тестування/перевірочні завдання Звіти (характеристики) батьків, педагогів Скринінг (одномоментна оцінка) Діагностика (оцінювання фахівцями) Самооцінювання
 12. 12. Поточне оцінювання/контроль Визначення рівня розуміння і первинного засвоєння учнями окремих елементів окремих елементів змісту теми, зв’язків між ними, засвоєним змістом попередніх уроків, закріплення знань, умінь і навичок, їх актуалізації перед вивченням нового матеріалу. Чотири рівні оцінювання: початковий, середній, достатній, високий Безбальне оцінювання: 1-ий клас (усі предмети), 2-4-ті класи (окремі предмети) 12
 13. 13. Оцінювання/контроль: діти з особливими освітніми потребами Усі види контролю/оцінювання: поточний, періодичний, тематичний, підсумковий, річний) – нарівні з іншими дітьми Оцінювання відповідно до навчальних цілей/критеріїв, визначених індивідуальною програмою розвитку (ІПР) Диференціація оцінювання 13
 14. 14. Диференціація оцінювання: адаптація (зміни до процесу) Зміна графіку і тривалості Зміна способу відповіді Зміна місця проведення оцінювання Зміни до навчальних матеріалів (збільшення шрифту тощо) Використання допоміжних матеріалів (лупа, комп’ютер, калькулятор тощо) 14
 15. 15. Диференціація оцінювання: адаптація (зміни до процесу) Не всім дітям з особливими освітніми потребами потрібна адаптація оцінювання Плануйте адаптацію завчасно Дайте можливість попрактикуватися Залучайте учнів у прийняття рішення Інтегруйте адаптацію в навчальний процес 15
 16. 16. Практичні завдання Практичне завдання №1 Чи потребує Марійка адаптації оцінювання? Практичне завдання № 2 Це потреба чи несправедлива перевага? 16
 17. 17. Потреба чи несправедлива перевага? В Андрійка труднощі з концентрацією уваги. Він легко втомлюється і не може займатися одним і тим же завданням протягом довшого часу. Вчитель планує провести тестування на перевірку правопису. Команда, яка розробляє ІПР, рекомендує таку адаптацію для хлопчика – він може працювати з тестами в окремій кімнаті, при цьому в кімнаті буде знаходитися асистент вчителя, який буде підказувати хлопчику, на якому етапі тесту він знаходиться і повторяти слова, які Андрійко пропустив. Команда також радить зробити перерву після перших восьми слів і завершити решту сім слів після перерви. 17
 18. 18. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
 19. 19. ФОРМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ Сфери розвитку Не спостергі ається Початок В процес і розвит ку Постійно Соціально-емоційний Розвиток мови і мовлення Когнітивний Розвиток творчих здібностей Фізичний розвиток
 20. 20. ФОРМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ Сфери розвитку Не спостеріг ається Початок В процес і розвит ку Постійно Соціально-емоційний розвиток А. Соціальна поведінка 1. Поважає інших в шкільному середовищі •Виявляє привітність і піклування про інших •Відгукується про інших позитивно •Виражає вдячність 2. Демонструє самоконтроль у навчанні і поведінці •Привертає увагу відповідною поведінкою •Вміє спілкуватися (не перебиває, чекає своєї черги)
 21. 21. Практичне завдання №3 1. Ознайомтеся з відповідними сферами розвитку:  Соціально-емоційний – ст. 1-4  Розвиток мови та мовлення/усне спілкування – ст. 4 – 6  Розвиток мови та мовлення/читання і письмо – ст. 6 – 10  Когнітивний розвиток – ст. 10 – 14  Розвиток творчих здібностей – ст. 14 – 16  Фізичний розвиток – ст. 16 – 18 2. Обговоріть в парі (запитання, коментарі) 3. Поділіться своїми коментарями зі всією групою21
 22. 22. Дякую за увагу! Запитання? Коментарі? Побажання? Н.З.Софій, завідувач НМЦ інклюзивної освіти

×