Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СУЧАСНИЙ УРОКСУЧАСНИЙ УРОК
ПРАВОЗНАВСТВА:ПРАВОЗНАВСТВА:
технологічна картатехнологічна карта
(на основі методів критичного...
ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ:ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ:
І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,
МОТИВАЦІЯ);МОТИВАЦІЯ);
ІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНА...
І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,
МОТИВАЦІЯ)МОТИВАЦІЯ)
 МОТИВАЦІЯМОТИВАЦІЯ (з лат. movere) — спонукання(з ...
Методи критичного мисленняМетоди критичного мислення
 Формулювання мети урокуФормулювання мети уроку
Методом власного ціл...
АКТУАЛІЗАЦІЯАКТУАЛІЗАЦІЯ
 МОЗКОВИЙ ШТУРММОЗКОВИЙ ШТУРМ
-- буквальні запитаннябуквальні запитання ((Хто? Де? В якому році?...
ІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНАІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНА
ЧАСТИНА УРОКУ);ЧАСТИНА УРОКУ);
 Надання необхідної навчальноїНадання необхідної на...
МетодиМетоди
 Графічні організатори:Графічні організатори:
- Складання схем;Складання схем;
- Порівняльні таблиці;Порівня...
ІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯ
ПІДСУМКІВ)ПІДСУМКІВ)
 РЕФЛЕКСІЯРЕФЛЕКСІЯ (від лат.(від лат. ReflexusReflexus –...
МетодиМетоди
 Сенкан (пСенкан (п’’ятирядок)ятирядок)
1-ий рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник).1-ий рядок...
ІІVV ЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)
 ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ:ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ:
...
Цікаве й ефективне навчанняЦікаве й ефективне навчання
можливеможливе
лише за творчого підходулише за творчого підходу
вчи...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Н.П.Клименко. Сучасний урок права

407 views

Published on

Н.П.Клименко. Сучасний урок права

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Н.П.Клименко. Сучасний урок права

 1. 1. СУЧАСНИЙ УРОКСУЧАСНИЙ УРОК ПРАВОЗНАВСТВА:ПРАВОЗНАВСТВА: технологічна картатехнологічна карта (на основі методів критичного мислення)(на основі методів критичного мислення) Клименко Н.П., доцентКлименко Н.П., доцент канд. істор. наукканд. істор. наук
 2. 2. ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ:ЕЛЕМЕНТИ УРОКУ: І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ, МОТИВАЦІЯ);МОТИВАЦІЯ); ІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНА ЧАСТИНАІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ);УРОКУ); ІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ);ІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ); ІІVV ЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)
 3. 3. І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ,І ЕЛЕМЕНТ (АКТУАЛІЗАЦІЯ, МОТИВАЦІЯ)МОТИВАЦІЯ)  МОТИВАЦІЯМОТИВАЦІЯ (з лат. movere) — спонукання(з лат. movere) — спонукання до діїдо дії (зовнішня, внутрішня)(зовнішня, внутрішня) Прийоми:Прийоми: - обговорення плакату, малюнку, цитати,обговорення плакату, малюнку, цитати, прислів'я, ситуації ;прислів'я, ситуації ; - Читання уривку твору (статті, вірша,Читання уривку твору (статті, вірша, оповідання);оповідання); - Збирання асоціацій щодо поняття уроку;Збирання асоціацій щодо поняття уроку; - Словникова робота;Словникова робота; - Повідомлення, тощо.Повідомлення, тощо.
 4. 4. Методи критичного мисленняМетоди критичного мислення  Формулювання мети урокуФормулювання мети уроку Методом власного цілепокладанняМетодом власного цілепокладання (знайти нові поняття в назві уроку,(знайти нові поняття в назві уроку, поставити питання, відповіді).поставити питання, відповіді). Методом аналогійМетодом аналогій -- використання міжпредметних зв'язківвикористання міжпредметних зв'язків (Система права, поняття “система”);(Система права, поняття “система”); - Використання внутрішньопредметних- Використання внутрішньопредметних зв'язків (Права людини)зв'язків (Права людини)
 5. 5. АКТУАЛІЗАЦІЯАКТУАЛІЗАЦІЯ  МОЗКОВИЙ ШТУРММОЗКОВИЙ ШТУРМ -- буквальні запитаннябуквальні запитання ((Хто? Де? В якому році?Хто? Де? В якому році? Дайте визначенняДайте визначення);); - питання на перетворенняпитання на перетворення ((подання інформації вподання інформації в іншій формі – екскурсія, телекоментар тощоіншій формі – екскурсія, телекоментар тощо);); - запитання на витлумаченнязапитання на витлумачення ((пошук зв'язків міжпошук зв'язків між ідеями, фактами, визначеннямиідеями, фактами, визначеннями ));; - запитання на застосування існуючих знаньзапитання на застосування існуючих знань (розв'язання юридичних ситуацій, кросворд, пошук(розв'язання юридичних ситуацій, кросворд, пошук помилок тощо);помилок тощо); - питання на синтезпитання на синтез ((проблемні запитання, оціночніпроблемні запитання, оціночні запитаннязапитання););
 6. 6. ІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНАІІ ЕЛЕМЕНТ (ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ);ЧАСТИНА УРОКУ);  Надання необхідної навчальноїНадання необхідної навчальної інформаціїінформації (форми: розповідь, читання(форми: розповідь, читання тексту підручника, коментоване читаннятексту підручника, коментоване читання юридичного тексту);юридичного тексту);  Виконання учнями інтерактивних вправВиконання учнями інтерактивних вправ (інструктування, об'єднання в групи і(інструктування, об'єднання в групи і розподіл ролей, виконання завдань,розподіл ролей, виконання завдань, презентація і обговорення результатів)презентація і обговорення результатів)
 7. 7. МетодиМетоди  Графічні організатори:Графічні організатори: - Складання схем;Складання схем; - Порівняльні таблиці;Порівняльні таблиці; - Діагарма Вена;Діагарма Вена; - Система позначок “Поміч”Система позначок “Поміч”  Імітаційні вправи, ігри;Імітаційні вправи, ігри;  Складання опорного конспектуСкладання опорного конспекту
 8. 8. ІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯІІІ ЕЛЕМЕНТ (ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ)ПІДСУМКІВ)  РЕФЛЕКСІЯРЕФЛЕКСІЯ (від лат.(від лат. ReflexusReflexus –– (від лат.(від лат. reflexio -reflexio - звернення назадзвернення назад). Мета –). Мета – згадування, виявлення й усвідомленнязгадування, виявлення й усвідомлення основних етапів та складових навчальноїосновних етапів та складових навчальної діяльності.діяльності. ЕТАПИ:ЕТАПИ: 1.1. Фіксація того, що відбувалось;Фіксація того, що відбувалось; 2.2. Озвучення міркувань та почуттів щодоОзвучення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду;отриманого досвіду; 3.3. Планування майбутнього розвитку.Планування майбутнього розвитку.
 9. 9. МетодиМетоди  Сенкан (пСенкан (п’’ятирядок)ятирядок) 1-ий рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник).1-ий рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник). 2-ий рядок – це опис теми, який складається з 2-ох слів (два2-ий рядок – це опис теми, який складається з 2-ох слів (два прикметника).прикметника). 3-ий рядок визначає дію, пов'язану з темою (3 дієслова);3-ий рядок визначає дію, пов'язану з темою (3 дієслова); 4-ий рядок є фразою, яка складається з 4 слів і виражає ставлення4-ий рядок є фразою, яка складається з 4 слів і виражає ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.до теми, почуття з приводу обговорюваного. 5-ий рядок складається з одного слова; в ньому висловлюється5-ий рядок складається з одного слова; в ньому висловлюється сутність теми, робиться підсумоксутність теми, робиться підсумок  ПресПрес  ПрезентаціяПрезентація
 10. 10. ІІVV ЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯЕЛЕМЕНТ (ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)  ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ:ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ: 1)1) За процедуроюЗа процедурою:: самооцінка, взаємооцінка,самооцінка, взаємооцінка, групова оцінка, оцінка вчителем;групова оцінка, оцінка вчителем; 2)2) За показниками оцінюванняЗа показниками оцінювання:: оцінюванняоцінювання знань, оцінювання умінь і навичок, оцінюваннязнань, оцінювання умінь і навичок, оцінювання сформованості (уміння висловити і аргументувати )сформованості (уміння висловити і аргументувати ) власного ставлення до обговорюваного питання;власного ставлення до обговорюваного питання; 3)3) За змістомЗа змістом:: оцінювання вміння працювати воцінювання вміння працювати в групі, оцінювання вміння аргументувати,групі, оцінювання вміння аргументувати, оцінювання вміння шукати й обробляти інформаціюоцінювання вміння шукати й обробляти інформацію тощотощо
 11. 11. Цікаве й ефективне навчанняЦікаве й ефективне навчання можливеможливе лише за творчого підходулише за творчого підходу вчителя до методіввчителя до методів (переосмислення, апробування,(переосмислення, апробування, вироблення власного стилю)!вироблення власного стилю)!

×