Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики суспільно-гумані...
Концепція
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді
затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України
від ...
 На сучасному етапі розвитку України
виникає нагальна необхідність
переосмислення зробленого і здійснення
системних заход...
Патріотизм як базова якість особистості
 Найважливішим пріоритетом національно-
патріотичного виховання є формування цінн...
Військово-патріотичне виховання
 Складовою частиною патріотичного виховання,
а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є
в...
Виховні завдання:
 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культур...
Принципи патріотичного виховання
 Загальнопедагогічні:
дитиноцентризму, природовідповідності,
культуровідповідності, гума...
Шляхи реалізації патріотичного виховання
дітей та молоді
 удосконалення нормативно-правової бази;
 діяльність органів де...
Етапи впровадження
На першому етапі (2015 р.) планується:
 створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методич...
Очікувані результати
 забезпечення в молодого покоління розвинутої
патріотичної свідомості і відповідальності, почуття
ві...
Методичні рекомендації
щодо національно-патріотичного
виховання в загальноосвітніх
навчальних закладах
Навчальний заклад сьогодні
має стати для дитини
 осередком становлення громадянина-патріота України //
Концепція націонал...
Рекомендуємо:
 виокремити як один із найголовніших напрямів виховної
роботи, національно-патріотичне виховання – справу, ...
Для реалізації цих завдань необхідно:
 забезпечити системну роботу гармонійного співвідношення різних
напрямів, засобів, ...
Планування виховної діяльності в 2015-2016
навчальному році Формування якостей та ціннісних ставлень особистості до суспі...
Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти):
безстрокові акції «Ми разом», спрямовані на допомогу пораненим
...
 Проведення виховних годин у формі: зустрічей з волонтерами,
учасниками бойових дій, майстер-класів за участю дітей та ба...
Ефективні форми роботи:
 година спілкування, класні збори, година класного
керівника, анкета думок, зустріч, відверта роз...
Важливо
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної
середньої освіти
http://zakon4.rada.gov.ua/...
С.В.Савченко. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – стратегічний напрям виховної діяльності класного керівника
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

С.В.Савченко. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – стратегічний напрям виховної діяльності класного керівника

1,104 views

Published on

С.В.Савченко. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – стратегічний напрям виховної діяльності класного керівника

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.В.Савченко. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – стратегічний напрям виховної діяльності класного керівника

 1. 1. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання С.В. Савченко, методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – стратегічний напрям виховної діяльності класного керівника
 2. 2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641 (режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-)
 3. 3.  На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.
 4. 4. Патріотизм як базова якість особистості  Найважливішим пріоритетом національно- патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.  Патріотичне виховання – складова національного виховання.  Головна мета патріотичного виховання - становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.
 5. 5. Військово-патріотичне виховання  Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни.  Організація військово-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління в постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.
 6. 6. Виховні завдання:  утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;  виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;  підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;  усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;  сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;  формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;  утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;  культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;  формування мовленнєвої культури;  спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
 7. 7. Принципи патріотичного виховання  Загальнопедагогічні: дитиноцентризму, природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму, врахування вікових та індивідуальних особливостей.  Власні принципи: національної спрямованості, принцип самоактивності й саморегуляції, полікультурності, соціальної відповідності, історичної і соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності.
 8. 8. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді  удосконалення нормативно-правової бази;  діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;  співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством;  інформаційне забезпечення.
 9. 9. Етапи впровадження На першому етапі (2015 р.) планується:  створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;  створення Центру патріотичного виховання в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України;  створення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці; На другому етапі (2016-2017 рр.) передбачається:  розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;  підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо; На третьому етапі (2018-2019 рр.) забезпечується:  проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;  проведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі;  аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально- виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.
 10. 10. Очікувані результати  забезпечення в молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;  зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;  збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;  створення ефективної виховної системи національно- патріотичного виховання молоді;  консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.
 11. 11. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
 12. 12. Навчальний заклад сьогодні має стати для дитини  осередком становлення громадянина-патріота України // Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-);  формуючою складовою якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва // Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 -11 класів» (режим доступу: http://hm-rmk.ucoz.ru/news/2011-11-03-244).
 13. 13. Рекомендуємо:  виокремити як один із найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням;  виховувати національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей;  виховувати активну громадянську позицію;  вивчати та популяризувати історію українського козацтва, зберігати і пропагувати історико-культурну спадщину українського народу;  поліпшити військово-патріотичне виховання молоді, готувати її до захисту Вітчизни;  виховувати повагу та любов до державної мови; пріоритетними у виховній роботі з дітьми повинно стати україномовне середовище;  формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.
 14. 14. Для реалізації цих завдань необхідно:  забезпечити системну роботу гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності;  впроваджувати форми і методи виховної роботи козацької педагогіки;  неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму у навчально- виховній діяльності та формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір;  сприяти вияву українського менталітету, плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери;  долучати школярів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;  проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців, так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної міліції;  активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.
 15. 15. Планування виховної діяльності в 2015-2016 навчальному році Формування якостей та ціннісних ставлень особистості до суспільства та держави, самої себе та інших людей, природи, праці, мистецтва.  Відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, що стосуються національно- патріотичного виховання. (14.10.1942 р. утворення Української Повстанської Армії, День Збройних Сил України та День Українського козацтва; 9.11. День української писемності та мови; 22.11. День Гідності та Свободи; 22.01. День Соборності України).  Проведення тижнів правової освіти, спрямованих на розвиток у молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. (Важливим чинником є феномен Майдану).  Організація науково-дослідницької та освітньо-просвітницької роботи, яка передбачає пошук, охорону, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо), відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України з проведенням фотовиставок, організацією шкільних музейних експозицій, кімнат бойової слави та їх оновлення, збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, проведення дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу.
 16. 16. Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти): безстрокові акції «Ми разом», спрямовані на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.); благодійні акції «З вірою в серці», спрямовані на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО (1-11 кл.); мітинг- реквієм та вахта пам'яті на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-11 кл.); зустрічі з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі» (1-11 кл.); шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. Проведення раз на рік фестивалю патріотичної пісні; святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення Дня пам'яті Героїв Крут. Організація переглядів та обговорення з учнями вітчизняних художніх і документальних фільмів. Розширення тематики виховних годин для учнів 5-11 класів «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців»; проведення лекцій, бесід, виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу). .
 17. 17.  Проведення виховних годин у формі: зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії.  Упровадження виховних проектів: «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина». Проведення тематичних виховних годин, бесід за темами: «Славетні українці», «Козацькому роду немає переводу» і ін. Проведення конкурсів малюнків, оберегів, організація написання листів та малюнків воїнам АТО.  Участь у дитячих та молодіжних іграх у позаурочний час (Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), що проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 року за № 1094/21406 (режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1094- 12) та фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України “Козацький гарт” тощо).  Системна організація екскурсійної діяльності дітей та учнівської молоді, поїздки-обміни учнівських груп, відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури.
 18. 18. Ефективні форми роботи:  година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, екскурсії, спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра- анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс- інсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра тощо.
 19. 19. Важливо Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Наказ Міністерства освіти і науки України 16. 06. 2015 р. № 641) http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068- Програма. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України(Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 р.) http://hm-rmk.ucoz.ru/news/2011-11-03-244 Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» www.mon.gov.ua/img/zstored/files/1443779.doc Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12

×