Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науков

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 22 Ad

Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науков

Download to read offline

Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»

Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науков (20)

Advertisement

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науков

 1. 1. Управління освіти Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації Спеціалізований навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад «Лілея» Вплив інтегративно - діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково- педагогічного проекту «Росток» на базі СНВК «Лілея» м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 52, тел. 452-27-28, факс 452-88-90, snvk.liley@gmail.com
 2. 2. Наказ ГУОН від 01. 07. 2010 року № 126 « Про організацію дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах» Терміни проведення дослідно- експерементальної вересень 2011 – травень 2015 року Етапи впровадження програми:  Підготовчий (2011 – 2012р.)  Діагностично-концептуальний (2012 – 2013р.)  Формуючий ( червень 2012 – вересень 2014р.)  Узагальнювальний (2015– 2016 р.) Керівники Науковий керівник: Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук, професор, науковий керівник НПП «Росток», заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Керівник: Толмачова Т.М., директор СНВК «Лілея» Святошинського району міста Києва Завдання IІІ (формуючого) етапу дослідно - експериментальної роботи (2012 – 2014 р.)  Проведення комплексного дослідження впливу інтегративно - діяльнісного підходу в навчанні на рівень розвитку обдарованості учнів за проектом «Росток».  Кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів та методик, що розвивають обдарованість.  Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи. АПРОБОВАНІ ПІДРУЧНИКИ Л.Г.Петерсон « Математика» 1, 2, 3, 4 класи.- Суми, ТОВ «Торговий дім» «Папірус». Т.О.Пушкарьова «Навколишній світ» 1, 2, 3, 4 класи.- Суми, ТОВ «Торговий дім «Папірус».
 3. 3. Предмет дослідно-експериментальної роботи: процес формування та розвиток обдарованості дитини на засадах інтегративно - діяльнісного підходу до організації навчання і виховання в межах Комплексної програми розвитку дітей „Росток”. Гіпотеза дослідно - експериментальної роботи ґрунтується на припущенні, що процес розвитку обдарованості учнів буде ефективним, якщо: - навчально-виховного процес організовуватиметься у школі на засадах інтегративно-діяльнісного підходу; - системи навчання та виховання будуть орієнтуватися на учня як активного учасника навчально- виховного процесу (вчителю належить роль консультанта-фасилітатора); - буде впроваджено відповідно спроектований інтегрований зміст освіти, адекватні йому форми і методи навчання та виховання та відповідне навчально-методичне забезпечення; - активно функціонуватиме цілісна навчально-виховна система на основі запровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій, спрямованих на формування загальнонавчальних компетентностей учнів, розвитку їх обдарувань. - реалізовуватиметься цілісна програма з діагностики рівня множинних здібностей учнів школи на основі новітніх методик; Мета дослідно-експериментальної діяльності: забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання, потенційним можливостям учнів із урахуванням їхніх пізнавальних здібностей і нахилів. Об’єкт дослідно-експериментальної роботи: педагогічний процес, спроектований на засадах інтегративно-діяльнісного підходу до організації навчання і виховання в межах Комплексної програми розвитку дітей „Росток”. «РОСТОК» – комплексна програма розвитку дітей
 4. 4. Відповідно до мети дослідження, в та виходячи з положень Програми дослідно-експериментальної роботи на формуючому етапі було поставлено ряд завдань. Блок практичної реалізації дослідно- експериментальної роботи 1.Діагностика множинних здібностей учнів. 2.Розробка та впровадження „Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня”. 3.Організація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів на розвиток обдарованості. 4.Апробація педагогічних технологій на основі інтегративно- діяльнісного підходу до навчання учнів. 5.Визначення позитивних і негативних прогнозів дослідно- експериментальної роботи. 6.Апробація створеної концепції науково-педагогічного проекту „Росток” як засобу для розвитку обдарованості. 7.Розробка та апробація проектів розвитку обдарованих учнів. 8.Формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми. 9.Проведення засідання педагогічної ради з підведення підсумків формуючого етапу дослідно-експериментальної роботи.
 5. 5. Ми підтримуємо думку, що кожна дитина, без винятку є обдарованою, головне вірно визначити сферу, в якій домінують її здібності і створити відповідні умови для їх прояву і розвитку, тобто те середовище, у якому кожен учень матиме можливість розвивати природні задатки і проявляти свої здібності. Згідно теорії діяльнісно – особитісного підходу, здібності формуються та розвиваються під впливом оточуючого середовища, шляхом залучення особистості в діяльність. Опираючись на поняття обдарованості як комплексного утворення, «якісного- своєрідного співвідношення здібностей», при вивченні здібностей учнів ми використовували комплексний підхід. Він, зокрема, орієнтований на з’ясування проявів: - особистісних рис учнів; - інтелектуальної сфери; - психологічних чинників, що впливають на прояви обдарованості; - вивчення впливу соціуму (сімейного і суспільного виховання).
 6. 6. Клас Інтелектуальна обдарованість Творчо – мистецька обдарованість Соціальна обдарованість Спортивна обдарованість 1 29% 28% 40% 32% 2 25% 50% 42% 35% 3 20% 56% 39% 60% 4 38% 25% 44% 77% По школі: 26% 56% 41% 51% Отримані дані по кожному класу дозволили проаналізувати наявність умов в закладі освіти для розвитку обдарованості, включеність дитини в різні види діяльності, розвиток ініціативи та пізнавальних інтересів та сприяли розробці та апробації проектів розвитку обдарованих учнів. Згідно наукових досліджень Г. Гарднера про множинні форми прояву інтелекту, психодіагностичну роботу ми будували на основі багатофакторної моделі обдарованості учня, в розробку якої покладені основні розумові здібності та багатосторонні прояви інтелекту. На основі переліку особистісних рис учня було розроблено карту багатофакторної моделі обдарованості за 4 напрямками: інтелектуальна обдарованість, творчо – мистецька, соціальна та спортивна обдарованість При заповненні карти враховувались експертні оцінки вчителів, батьків, дані спостережень, аналіз практичної діяльності учнів, результати діагностичних методик та інше. Мета використання карти багатофакторної моделі обдарованості: визначення сфери в якій домінують здібності дитини і створення відповідних умов для їх прояву і розвитку. Така робота дозволила визначити потенційно обдарованих учнів за типами обдарованості. У процесі досліджень визначені критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:  часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку;  наділені чудовою пам’яттю, яка базується на ранньому розвитку;  мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумають нові слова й поняття;  можуть займатися кількома справи відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них;  дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь - яких обмежень своїх досліджень;  у реальному віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки;  можуть тривалий час концентрувати увагу на одній справі;  постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;  визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно. 1Діагностика множинних здібностей учнів
 7. 7. Прізвище та ім’я учнів класу Інтелектуальна обдарованість Особистісні риси учня Формування інтеректуальної обдарованості. Участь учнів в інтелектуальних конкурсах та турнірах, олімпіадах, творчих проектах.допитливість потребаврозумовій праці інтенсивність розумовоїдіяльності наявністьпізнавальної активності нестандартність мислення наполегливість, працелюбність цілеспрямованість ініціативність розвиненийінтелект творчийпотенціал здатністьдологічного творчогомислення інформаційна ерудиція креативність здатністьдонеординарних підходів навичкиузагальнення, систематизації,аналізу вміннядоводити, конкретизувати,моделювати, прогнозувати Прізвище та ім’я учнів класу Творчо - мистецька обдарованість Особистісні риси учня Формування творчої обдарованості. Участь учнів в творчих гуртках та студіях Чутливістьдо прекрасного Потребавтворчості, мистецькійдіяльності Мистецькізадатки Образне,творче мислення,пам’ять Багатауява Працелюбність Цілеспрямованість Культураповедінки Високийестетичний смак Високийрівень світовідчуття; Здатністьдо саморозвиткувласного таланту Творчийпотенціал Оригінальність Продуктивність Інформаційнаерудиція Прізвище та ім’я учнів класу Спортивна обдарованість Особистісні риси учня наявністьфізичного, психічногота моральногоздоров’я гігієнічнінавички навичкибезпечної життєдіяльності працездатність дисциплінованість ініціативність розвиненітрадиції здоровогоспособу життя здатністьдо фізичного, морального саморозвитку високийрівень саморегуляції психічнихпроцесів, емоційногостану здатністьдосамо оздоровлення Формування спортивної обдарованості. Участь учнів в спортивних гуртках секціях, змаганнях та турнірах Прізвище та ім’я учнів класу Соціальна обдарованість: лідерство. Особистісні риси учня комунікабельність сміливість незалежність мислення відповідальність порядність ініціативність наполегливість цілеспрямованість культура спілкуваннята поведінки впевненістьу собітасвоїх силах здатність гуртуватиінших впевненістьу собітасвоїх силах високийрівень мотивації високийрівень самоорганізації високийрівень сформованості пріоритетів Формування соціальної обдарованості. Участь учнів в шкільних заходах та суспільній діяльності БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ ОБДАРОВАНОСТІ Мета: визначити сферу в якій домінують здібності дитини і створити відповідні умови для їх прояву і розвитку.
 8. 8. Розробки та впровадження „Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня”. В сучасній психолого – педагогічній практиці представлено достатньо варіантів „Індивідуальної психолого- педагогічної картки учня”. Одначе, як показує практика роботи шкільних психологів та вчителів початкової школи, така робота потребує значних часових затрат і дублює записи протоколів психологічних досліджень та аналітичних довідок. Тому ми поставили за мету удосконалення робочої документації задля зручності аналізу показників особистісного розвитку окремого учня і всіх учнів класу, вказавши діагностичні методики, які складають програму психологічних досліджень по класах початкової школи, передбачивши психодіагностику на психологічний запит та оцінку ступеня задоволеності батьків рівнем освітніх послуг школи Даний документ має назву «Динаміка особистісного розвитку учнів класу». Рекомендації за даними досліджень висвітлюються в аналітичній довідці. В процесі подальшого використання даної картки можливі якісні зміни та доопрацювання. ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 1 КЛАСУ Вчитель______________________Навчальний рік______ № п/п Прізвище, ім’я Дослідження адаптаційного процесу та особистісного розвитку (вересень – жовтень) Ретестування (травень) Рівень готовностідонавчання Фізіологічназрілість Станздоров’яначасвступу дошколи Скрінінг – діагностика О.Єкжанової Методика Орєхової «Будиночк» Анкетадлябатьків Опитувальникдлявчителя Л.Ковальова,Н.Тарасенко Коефіціентдезадаптації Рівеньадаптації.Початокроку Графічнийдиктант.Рівень довільності,характеристики мислення,нервоварегуляція Проективнаметодика«Моя вчителька»Емоційнийстан Рівеньадаптації.Кінецьроку Рівеньнавчальних досягнень ВластивостіНС Методика«Графічні ряди» Словниковийзапас Копіюваннягрупи крапокодинраз Розвитокуваги «Знайдиірозфарбуй», «графічніряди», «Змальовуваннягрупа крапок» Оперативнапам’ять Загальнаобізнаність Нейропсихологініпроби «Розгляньінамалюй будинок» Емоційнасфера «Малюноксім’ї,«Школа звірів» Вегетативний коефіцієнт Особистіставлення Гуманіта рні Математ ичні Загальні Дата проведення: 1 ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 4 КЛАСУ Вчитель_______________________Навчальний рік______ № п/ п Прізвище, ім’я Дослідження інтелектуального розвитку Участьуконкурсах, турнірах,олімпіадах Діагностика особистісного розвитку Методика «ДВОР» З.Карпенко. Самооцінказаметодикою Дембо-Рубінштейна Діагнорстикана психологічнийзапит Анкетуваннябатьків Ступіньзадоволеностірівнем освітніхпослуг Гуманітарні здібностіВербальні тести Рівеньнавчальних досягненьзпредметів гуманітарногоциклу Математичні здібності.Методика «Числовіряди» Рівеньнавчальних досягненьз математики Загальнийрівень здібностей Рівеньнавчальних досягнень Тривожність Агресивність Імпульсивність Схильністьдо нечесноїповедінки Асоціальність Замкнутість Невпевненість Екстернальність Естетичнанечутливість Дата проведення: 1 2
 9. 9. З цією метою проводився моніторинг навчальних досягнень школярів та аналізувалась їх пізнавальна активність, допитливість, потреба в розумовій праці, ерудиція, мотивація до навчання, ціннісні орієнтації, участь в інтелектуальних конкурсах та турнірах, гуртках та студіях. Завдання моніторингу: - визначення рівня знань учнів з конкретних навчальних дисциплін за допомогою річного тестування; аналіз динаміки цього показника; - аналіз динаміки ефективності навчання за шкільними статистичними матеріалами семестрової підсумкової успішності; - вивчення та аналіз динаміки рівня особистісного розвитку та адаптованості учнів за допомогою психологічних досліджень; - виявлення рівня розвитку творчих здібностей учнів за допомогою оригінальних психологічних експрес- методик і аналіз динаміки цього показника, зв’язок його з навченістю та рівнем соціального та особистісного розвитку; - дослідження психологічних установок, мотивації, ціннісних орієнтацій учнів за допомогою спеціально розроблених анкет, аналіз динаміки цих показників; - оцінка професійного потенціалу педагогічного колективу школи за статистичними матеріалами і аналіз його динаміки. Вивчення впливу інтегративно-діяльнісного підходу в навчанні учнів на розвиток обдарованості. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ (за методикою М. Лусканової, 02. 2015 р.) Динаміка розвитку вербальної творчості учнів 3
 10. 10. 20.80% 23.00% 79.20% 73.10% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 3 клас 4 клас Низький рівень Середній рівень Високий рівень Структура навчальної діяльності, адекватна цілям навчання, є фактором формування в учнів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися, допитливості, любові до книги, прагнення до самоосвіти. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ (за методикою Е Ільїна та Н.Курдюкової) 56.00% 50% 12% 23.10% 32% 26.90% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 3 клас 4 клас Змішана мотивація Мотивація на оціку Мотивація на знання ЗНАННЯ ЧИ ОЦІНКА? (за методикою Е Ільїна та Н.Курдюкової ) За результатами можна зробити висновок, що спрямованість на знання спостерігається у більшості учнів 3 та 4 класів, це високий рівень мотивації, що свідчить про високу вираженість мотивації на придбання знаннь. 32% - 3 кл та 26,9% - 4 кл нашої вибірки потрапило в групу зі змішаною спрямованістю, де майже на одному рівні виражена спрямованість на знання та оцінку, що може свідчити про певну невизначеність у ставленні до навчання в цілому та оцінок як показників навчання. Для 12% учнів 3 кл та 23,1% учнів 4 кл головне місце в навчанні займає оцінка. Мотиви учіння в кожної дитини - глибоко особистісні, індивідуальні
 11. 11. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2 клас 3 клас 4 клас 34.60% 24.10% 41.40% 57.70% 41.40% 55.10% 7.70% 27.60% 3.50%3.40% Розвиток самооцінки молодших школярів Адекватна Завищена Занижена Низька Формування особистісної рефлексії Використані методики: 2 клас: модифікація тесту Дембо – Рубінштейна на визначення самооцінки навчальних умінь; 3 клас, 4 клас : методика Дембо – Рубінштейна визначення самооцінки власних особистих якостей; Чим краще дитина ставиться до себе та оточуючих, тим успішніше вона в школі.
 12. 12. Аналіз карти багатофакторної моделі обдарованості за показниками фомування інтелектуальної, творчо – мистецької, соціальної, спортивної обдарованості показав, що учні, особистісні характеристики яких вказують на наявність обдарованості, мають змогу реалізуватися в навчальній роботі, конкурсах, турнірах, позашкільних творчих заходах та спеціально створених для цього проектах. Отримані діагностичні дані показали, що умови, створені в закладі освіти сприяють розвитку обдарованості, що учнів, які не виявили яскраво виражені характеристики обдарованості, включені в різні види діяльності і мають можливість розвиватися, що форми активізації творчої активності учнів в умовах інтегративно – діяльнісного підходу та сучасні новітні технології сприяють розвитку обдарованості. Також виявлено учнів, які потребують розвитку задатків, соціальної активності, творчих нахилів. Таких виявилося близько 20% по школі. З результатами моніторингу ознайомлено батьків та вчителів, надані рекомендації. Клас Вчитель Рік Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 2 Андрусенко Н.І. 2012-2013 - 8% 50% 42% 3 Андрусенко Н.І. 2013-2014 - 11% 57% 32% 4 Андрусенко Н.І. 2014-2015 - 11% 61% 28% 2 Джемула Г.П. 2013-2014 - 32% 48% 20% 3 Джемула Г.П. 2014-2015 - 24% 44% 32% Динаміка навчальних досягнень учнів з математики за програмою «Росток» Клас Вчитель Рік Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 2 Андрусенко Н.І. 2012-2013 - 38% 62% 3 Андрусенко Н.І. 2013-2014 - 48% 52% 4 Андрусенко Н.І. 2014-2015 - 28% 72% 2 Джемула Г.П. 2013-2014 - 4% 44% 52% 3 Джемула Г.П. 2014-2015 - 52% 48% Динаміка навчальних досягнень учнів з «Навколишнього світу» Клас Інтелектуальна обдарованість Творчо – мистецька обдарованість Соціальна обдарованість Спортивна обдарованість Учнізознаками обдарованості Участьв інтелектуальни хконкурсахта турнірах, шкільнихінтел. проектах Учнізознаками обдарованості Участьв творчих гуртвахта студіях Учнізознаками обдарованості Участьв загальношкільн ихзаходахта суспільній діяльності Учнізознаками обдарованості Участьв спортивних гуртках,секціях тазмаганнях. 1 29% 71% 28% 28% 40% 89% 32% 43% 2 25% 78% 50% 56% 42% 79% 35% 39% 3 20% 56% 56% 60% 39% 76% 50% 60% 4 38% 25 % 25% 40 % 44% 74 % 74% 77 %
 13. 13. Навчальний рік Класи Добрий результат Відмінний результат По Україні По школі По Україні По школі 2012-2013 2-4 13% 12% 4% 3% 2013-2014 2-4 11% 10% 6% 5% 2014-2015 2-4 13% 10% 6% 4% Саме математика в умовах інтегративно – діяльнісного підходу надає сприятливі можливості для виховання волі, працьовитості, наполегливості в подоланні труднощів, завзятості у досягненні цілей. Щороку учні приймають участь в міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ» Результати участі учнів в міжнародному конкурсі «Кенгуру» Участь обдарованих учнів в міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ» «Propera ad me, sed at te prius» «Поспішай до мене, але до себе насамперед». Сенека. Кожному важливо навчитися аналізувати, відрізняти гіпотезу від факту, чітко висловлювати свої думки, а з іншого боку - розвивати уяву та інтуїцію (просторове уявлення, здатність передбачати результат і вгадати шлях рішення).
 14. 14. Вивчення готовності учнів 4 класу до переходу в середню школу Методики, які використовувались в процесі вивчення, були направлені на діагностику інтелектуального розвитку дитини (субтести Амтхауера), діагностику особистісного розвитку (методика ДВОР), анкета «Мій клас», методика вивчення тривожності за Роговим, тести самооцінки. 32.40% 32.40% 32.40% 2.90% 45.80% 38% 16.70% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% Високий Вище за середній Середній Нижче за середній 2013 - 2014 2014 - 2015 Рівні загального інтелектуального розвитку
 15. 15. Сучасні моделі уроків, розроблені на основі інтегративно-діяльнісного підходу, які проводяться вчителями, показали, що використання технології діяльнісного методу навчання сприяє розвитку обдарованості учнів. Помічено, що учні з ознаками інтелектуальної обдарованості розвивають мотиваційні та вольові якості особистості, стають більш допитливими, у них підвищена пізнавальна потреба, вони ставлять багато запитань, шукають різні варіанти виконання завдань, сперечаються в дискусіях, піддають сумніву деякі твердження, багато міркують, відбувається збагачення індивідуального досвіду, у них висока критичність до власної праці. Учні з ознаками творчо – мистецької обдарованості впевнені, розкуті, організовані, адаптивні, активні, енергійні, прагнуть демонструвати свої досягнення, комунікабельні. Учні, які виявляють лідерські характеристики прагнуть шукати себе в якихось справах, пропонують власні проекти, які прагнуть здійснити в класі, ініціативні, стимулюють вчителя до суспільної діяльності, комунікабельні. Умови, які створені в СНВК, дають змогу зреалізуватися учням зі спортивною обдарованістю. Вони демонструють самоповагу, впевненість, свої досягнення, не бояться заявити про свої проблеми і плани на майбутнє. Апробація педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів. Відбулася апробація педагогічних технологій на основі діяльнісного підходу, створених на базі: - положення теорії діяльності (Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьев,С.Л.Рубінштейн та ін.); -теорію мотивації поведінки і діяльності людини (Б.Г.Ананьєв, В.Асмолов, Л.І. Божович, Л.С.Виготський, В.І.Ковальов, О.М.Леонтьев, А.К.Маркова, А.Маслоу та ін.); - інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти. 4 В роботі педагогів активно використовуються інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-енергізатори, групова дискусія, взаємне навчання); технології проблемного навчання; методика гранування; кооперативна форма навчання та інші.
 16. 16. У педагогічній практиці вчителів з‫ۥ‬явилися нові форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок- дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок- залік тощо. Визначено позитивні прогнози експериментальної роботи. Двічі на рік наприкінці кожного семестру ми проводимо моніторинг якості знань учнів. Дослідження проводяться з метою визначення якості освіти по школі, а також за предметами. Особливу увагу було приділено порівняльному аналізу результатів з математики та «Навколишнього світу». Як показав отриманий масив статистичної інформації, маємо хороші показники з предметів, на яких акцентується увага у програмі «Росток». Це підтверджує гіпотезу про позитивний вплив інноваційної освітньої системи на загальний всебічний розвиток дитини. Навчання за науково-педагогічним проектом “Росток” створює передумови для розвитку креативного, критичного, логічного мислення, творчого потенціалу кожного учня, його обдарувань і здібностей. 5
 17. 17. В процесіапробації створеної концепції науково-педагогічного проекту „Росток” як засобу для розвитку обдарованості, проведено низку заходів щодо моніторингу та контролю процесу навчання в класах, які працюють за програмою «Росток»: моніторинг по визначенню рівня психоемоційного комфорту учнів, психодіагностику інтелектуальних здібностей учнів; проводиться моніторинг рівня якості знань, умінь, навичок учнів за тематичним, семестровим, річним оцінюванням та зрізами знань з предметів які вивчаються за програмою «Росток». Обов'язково враховується думка батьків. Такою проведено обстеження індивідуально- психологічних особистостей вчителів із метою проведення психологом індивідуальних консультацій і корекційної роботи для забезпечення більш ефективної взаємодії з учнями; проведено вивчення мотиваційної спрямованості вчителів щодо роботи в експериментальних класах; розроблено сучасні моделі уроків на основі інтегративно- діяльнісного підходу. 6 64.30% 55.50% 52.20% 28.50% 38.80% 34.80% 0% 5.50% 8.70% 3.60% 0% 4.30% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Так, подобаэться Вцілому так Не подобається Важко відповісти 2 клас 3 клас 4 клас Чи подобається батькам навчання дитини за програмою "Росток"? 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Так Ні Не визначились 78.60% 0% 21.40% 94.40% 5.60% 0% 56.90% 17% 26.10% 2 клас 3 клас 4 клас Чи хотіли б ви продовжити навчання за програмою "Росток"? Апробація створеної концепції
 18. 18. Таким чином, труднощі можна класифікувати на ті, що пов’язані а)з індивідуальними особливостями дитини; б)некомпетентністю батьків у розумінні завдань; в)темпом викладання матеріалу; г)інформаційною завантаженістю; д)рівнем складності матеріалу. ТРУДНОЩІ, ЯКІ ВИДІЛЯЮТЬ БАТЬКИ В НАВЧАННІ ДИТИНИ за програмою «РОСТОК» 2клас Не всі завдання дитина може виконувати самостійно і часто просить допомоги; не зрозуміло, що треба робити в окремих завданнях, бо немає пояснень; дитина не уважна; програма вивчається в пришвидшеному темпі; треба розвивати логічне мислення; багато інформації для дитини 3клас Інтенсивне викладання матеріалу; велике навантаження на дитину; дитині важко ділити двозначні числа; багато дорослої інформації; батьки не розуміють як виконати завдання і не можуть пояснити дитині. 4Клас Дуже багато інформації, велике навантаження; трапляються занадто складні завдання з математики; мало часу на вивчення тем; є незрозумілі логічні завдання; відсутня послідовність у підвищенні рівня складнощів; калька з російських програм; не подобається програма з природознавства. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Так Іноді Ні 57.10% 35.70% 7.10% 66.70% 33.30% 11.10% 47.80% 30.40% 8.70% 2 клас 3 клас Дитина потребує допомоги батьків Як часто потребує допомоги?
 19. 19. ЗМІНИ В РОЗВИТКУ ДИТИНИ (за спостереженнями батьків) Дитина стала більше читати; помітна широта пошуку рішень і суджень; швидко прогресує в розвитку; стала розумнішою і дорослішою; помітний розвиток логічного мислення, стала більш уважною, зросла пізнавальна активність. 2Клас Дитина стала більш розкутою і відповідальною; порозумнішала, розширився кругозір, стала допитливою; самостійною, більш зосередженою, організованою, серйозною, старанною, самодостатньою; стали помітні розумові здібності. 3Клас 3’явилось бажання вчитися, інтерес до математики, розвивається логічне мислення, дитина стала більш старанною, самостійною, демонструє широкі і неочікувані міркування; математика – улюблений урок, швидко мислить, любить вчитися; дитина стала більш витривалішою. 4Клас 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Завжди Інколи Ніколи Без відповіді 89.30% 7.10% 0% 3.60% 66.70% 33% 0% 0% 79.30% 4.30% 8.70% 3.10% 2 клас 3 клас 4 клас Дитина розповідає про свої успіхи
 20. 20. Питання розвитку обдарованості учнів в умовах інтегративно – діяльнісного підходу постійно обговорюються на педагогічних нарадах, методичних зібраннях, результати моніторингових досліджень аналізуються з колективом педагогів, висвітлюються перед батьками Формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми. 8
 21. 21. Інтелектуальна обдарованість Творчо – мистецька обдарованість Соціальна обдарованість Спортивна обдарованість Конкурси, загальношкільні, районні, міські олімпіади Робота музично – ритмічної студії «Лілея» Проект «Юний дослідник» (шкільна соціологічна служба) Гурткова робота, яка проводиться в закладі освіти Інтелектуальні тренінги Участь в музичних та творчих конкурсах Волонтерська діяльність Відвідування спортивних секцій «Великі перегони» - бліц турніри на визначення найрозумнішого Майстер класи з образотворчої діяльності Дні добрих справ Участь в районних та міських олімпіадах, спортивних змаганнях. Участь в психологічних тренінгах по розвитку спілкування. Оволодіння навчальним матеріалом в умовах інтегративно – діяльнісного підходу Арт – студія «Талановиті пальчики» Робота літературної студії Проектна діяльність Гурткова робота Конкурс проектів Дні здоров’я Самопрезентація власних інтересів, колекцій, вподобань, домашньої бібліотеки, улюбленої книжки. Піскова анімація, правопівкульне малювання, арт – терапія Шкільне самоврядування Козацьке свято, проект «Тато, мама і я – спортивна сім’я» Наступність між дошкільною та шкільною ланками освіти, проект «Завітав до нас школярик» Виставка творчих робіт, виставка робіт одного художника Проект «Завітав до нас школярик» Тиждень фізкультурника, тиждень безпеки життєдіяльності Запровадження елементів «Ростка» в дошкільних групах Участь в художніх та музичних конкурсах Важливі доручення (наприклад, облік зелених насаджень на території школи на запит адміністрації тощо) Набуття компетентностей, направлених на збереження здоров’я. пропаганда здорового способу життя. Робота в індивідуальному режимі на уроці. Акція «Вмієш сам – навчи іншого» Плекаємо обдарованість 7
 22. 22. 8 Робота за науково – педагогічним проектом «Росток» отримала високу оцінку в учнів, учителів та в широкого кола батьківської громадськості. Програма сприяє розвитку дитини, дає високий результат знань, розвиває творче мислення, інтелектуальні здібності, формує особистість, являється дієвою системою розвитку здібностей та обдарувань. За нашими спостереженнями, діти, які навчаються за програмою «Росток» більш розкуті, відкриті до спілкування і всього нового, ініціативні, творчі, комунікабельні, вміють вести діалог, відстоювати власну думку, доводити свою правоту, не бояться помилитися тощо. А це саме ті якості, які дуже необхідні сучасній людині, яка хоче досягти успіху в житті. Педагогічний колектив СНВК «Лілея» Святошинського району міста Києва вважає доцільним подальше впровадження в навчально-виховний процес Комплексної програми розвитку дитини «Росток», як такої, що сприяє формуванню в учнів важливих компетентностей, розвитку мислення, теоретичного аналізу, можливостей діяти в розумі, моделювання ситуацій, розвиває вміння аналізувати навчальні завдання, шукати нетривіальні шляхи їх вирішення, є засобом отримання нових знань та досвіду, створює умови для самореалізації учнів та вчителів.

×