Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«Психолого-педагогічне забезпечення
особистісно-зорієнтованої освіти на засадах
гуманної педагогіки в загальноосвітньому
н...
1) потребами сучасних поколінь дітей та
можливостями авторитарної педагогіки
2) теоретичними здобутками сучасної
психолого-педагогічної науки та освітньою
практикою
3) пріоритетними напрямами державної
політики щодо розвитку освіти в Україні та
сучасним станом освіти
Мета дослідження:
побудувати й апробувати модель психологічного
і педагогічного забезпечення особистісно-
зорієнтованої ос...
Предмет дослідження:
напрями та методи психологічного і педагогічного
забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на
зас...
– розширення свідомості та розвиток
гуманістичного світогляду учасників освітнього
процесу;
– регулярного проведення занят...
– спрямування освітнього процесу на реалізацію творчого
потенціалу і духовно-психологічного самоздійснення учасників
цього...
1. На підставі теоретичного аналізу літератури з’ясувати принципи
особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної пед...
особистісно-зорієнтована освіта на засадах
гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі
розвивальне навчання,
представлене в праця...
– гуманістична орієнтація освітньо-виховного процесу;
– врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;
– цілісні...
Система особистісно-зорієнтованого
навчання на засадах гуманної
педагогіки вперше впроваджується в
Україні в умовах загаль...
2015 - 2026 рр.
чотири основні етапи:
– розробка та затвердження програми;
– з’ясування принципів особистісно-зорієнтованої освіти
на засадах гуманної педагогік...
– побудова теоретичної моделі психологічного та
педагогічного забезпечення особистісно-
зорієнтованої освіти на засадах гу...
– визначення критеріїв та показників і розробка
методики перевірки ефективності впровадження
теоретичної моделі у педагогі...
– здійснення статистичного аналізу результатів
експерименту;
– підведення підсумків дослідно-експериментальної
роботи, під...
– створення діагностичного інструментарію, розробка цільових
творчих програм особистісно-зорієнтованої освіти на засадах
г...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Хоменко З.І. «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому н

412 views

Published on

Хоменко З.І. «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Хоменко З.І. «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому н

 1. 1. «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі»
 2. 2. 1) потребами сучасних поколінь дітей та можливостями авторитарної педагогіки
 3. 3. 2) теоретичними здобутками сучасної психолого-педагогічної науки та освітньою практикою
 4. 4. 3) пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти в Україні та сучасним станом освіти
 5. 5. Мета дослідження: побудувати й апробувати модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно- зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Об’єкт дослідження – особистісно-зорієнтований освітній процес на засадах гуманної педагогіки в ЗНЗ.
 6. 6. Предмет дослідження: напрями та методи психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі. Гіпотеза дослідження: ефективне здійснення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі в умовах становлення громадянського суспільства в Україні можливе, на основі:
 7. 7. – розширення свідомості та розвиток гуманістичного світогляду учасників освітнього процесу; – регулярного проведення занять для активізації самопізнання, саморозвитку вчителів і учнів; – запобігання виникненню негативних психічних станів, авторитаризму у міжособистісних стосунках учасників освітнього процесу
 8. 8. – спрямування освітнього процесу на реалізацію творчого потенціалу і духовно-психологічного самоздійснення учасників цього процесу; – заохочення вчителів і учнів до творчої діяльності, до вдосконалення самостійної навчальної діяльності та співпраці у колективній діяльності; – колегіального обговорення та розв’язання складних педагогічних ситуацій на засадах гуманістичного підходу; – побудови освітнього процесу у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями учнів; – розвитку в учнів навичок самооцінювання; – методичного і змістового оновлення викладання навчальних предметів відповідно до принципів гуманної педагогіки.
 9. 9. 1. На підставі теоретичного аналізу літератури з’ясувати принципи особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки. 2. Побудувати теоретичну модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі. 3. Визначити критерії та показники і розробити методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику. 4. Апробувати та експериментально перевірити побудовану модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі. 5. Розробити практичні рекомендації щодо психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.
 10. 10. особистісно-зорієнтована освіта на засадах гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі розвивальне навчання, представлене в працях С. Д. Максименка, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова
 11. 11. – гуманістична орієнтація освітньо-виховного процесу; – врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; – цілісність, що забезпечується всіма суб’єктами особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки; – наступність, що забезпечує безперервність процесу особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки; – наукова-обґрунтованість дій педагога та організованої ним діяльності; – соціальна адекватність та соціальне загартування дітей; – соціальне партнерство; – проектування та моделювання процесу особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки.
 12. 12. Система особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки вперше впроваджується в Україні в умовах загальноосвітнього навчального закладу
 13. 13. 2015 - 2026 рр. чотири основні етапи:
 14. 14. – розробка та затвердження програми; – з’ясування принципів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки на підставі теоретичного аналізу літератури; – проведення роз’яснювальної роботи для педагогічного колективу та батьків – підведення підсумків проектно-планувального етапу.
 15. 15. – побудова теоретичної моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно- зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі; – визначення психолого-педагогічних умов її ефективного впровадження у педагогічну практику; – підведення підсумків програмно-моделювального етапу.
 16. 16. – визначення критеріїв та показників і розробка методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику; – розробка навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи; – апробація та експериментальна перевірка побудованої моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки ; – підведення підсумків експериментального етапу.
 17. 17. – здійснення статистичного аналізу результатів експерименту; – підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи, підготовка загальних висновків і практичних рекомендацій
 18. 18. – створення діагностичного інструментарію, розробка цільових творчих програм особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки; – посилення тенденцій до гармонізації розвитку особистості учнів; – посилення патріотичної спрямованості учнів на засадах загальнолюдських цінностей та орієнтації на загальне благо; – підвищення рівня співпраці суб’єктів особистісно- зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки; – створення комплексної програми «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі».

×