Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нікуленкова Н.М. «Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору спеціальної школи»

354 views

Published on

Нікуленкова Н.М. «Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору спеціальної школи»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нікуленкова Н.М. «Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору спеціальної школи»

 1. 1. Звіт Київської спеціальної школи-інтернату № 16 про виконання І підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування інноваційного корекційно- розвивального освітнього простору спеціальної школи» Термін проведення: 2014 – 2017 роки. Науковий керівник : Макарчук Наталія Олексіївна – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки, к. п. н.
 2. 2. Об’єкт: освітній простір спеціального навчального закладу. Предмет: зміст та методи корекційно-розвивальної освіти в спеціальних навчальних закладах. Мета: розроблення, теоретичне обґрунтування та апробація моделі інноваційного корекційно- розвивального освітнього простору спеціальної школи.
 3. 3. Завдання підготовчого етапу: розроблення нормативно-документальної бази проведення дослідно- експериментальної роботи; створення науково-методичної ради; діагностика стану готовності педагогічних працівників до роботи в умовах педагогічного експерименту; вивчення теоретичних засад наукової проблеми; аналіз наявного в Україні педагогічного досвіду.
 4. 4. Методи реалізації завдань підготовчого етапу : теоретичні вивчення й аналіз шкільної документації, психолого- педагогічної літератури, узагальнення емпіричних даних для виявлення проблемного поля емпіричні усне і письмове опитування педагогічне спостереження
 5. 5. Результати виконання завдань : нормативно-документальне забезпечення дослідно-експериментальної роботи; угода про спільну діяльність; науково-методична рада; результати діагностик; інформаційний банк даних, тематичні папки, бібліографічний покажчик.
 6. 6. 0 5 10 15 20 25 30 35 2012/13 2013/14 2014/15. до 30 років до 45 років після 45 років Віковий зріз педагогів
 7. 7. 0 5 10 15 20 25 30 2012 2013 2014 спец. ІІ кат. І кат вища Кваліфікаційний зріз педагогів
 8. 8. 80% 13% 7% Високий середній низький Готовність педагогів до впровадження інновацій
 9. 9. Ставлення педагогів до інновацій 87% 13% Позитивне Скептичне
 10. 10. 13% 87% грунтовнізнання глибокізнання Володіння фаховими знаннями
 11. 11. Перелік основних друкованих праць: • Трикоз С.В. «Педагогічні технології сенсорного виховання дошкільників з розумовою відсталістю». • Нікуленкова Н. «Сучасний підхід до навчання дітей, які потребують корекції розумового розвитку (з досвіду роботи). • Жук Т.Я. «Впровадження методу М.Монтессорі в практику роботи корекційного педагога». • Базиль Л,. Нікуленкова Н. «Інноваційні пошуки школи- інтернату». • Нікуленкова Н. «Перебіг дослідно-експериментальної роботи в спеціальній школі-інтернаті № 16». • Нікуленкова Н. «А той третій празник – Святе Водохреща» в спеціальній школі-інтернаті № 16.
 12. 12. Підведення підсумків підготовчого етапу: На засіданні науково-методичної ради: схвалено результати реалізації підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи та звіт І етапу; затверджено програму роботи ІІ формувального етапу (січень 2015 р. – травень 2016 р.); ухвалено звіт дослідно-експериментальної роботи за підсумками.
 13. 13. На IІ (формувальному) етапі дослідно- експериментального дослідження планується реалізація наступних завдань: 1. Створення банку педагогічних ідей; 2. Проведення методологічного семінару спільно з лабораторією олігофренопедагогіки ІСП АПН України; 3. Презентація експериментальних робочих планів; 4. Апробація навчальних програм по блоках: навчальний, корекційно-розвивальний, позаурочний; 5. Узагальнення результатів моніторингу прогресу учнів та оформлення відповідних аналітичних довідок.
 14. 14. експериментальна робота має позитивний вплив на: розвиток учнів із особливими потребами підвищення рівня фахової майстерності педагогів, активізацію їхньої інноваційної діяльності; формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору школи-інтернату.

×