Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гмиря Г.В. «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів у медичних профільних класах та класах із поглибленим вивченням природничих наук

436 views

Published on

Гмиря Г.В. «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів у медичних профільних класах та класах із поглибленим вивченням природничих наук в умовах співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого навчального закладу та закладу охорони здоров’я»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Гмиря Г.В. «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів у медичних профільних класах та класах із поглибленим вивченням природничих наук

 1. 1. Rusderm.Ru Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів в медичних профільних класах та класах з поглибленим вивченням природничих наук в умовах співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого навчального закладу та закладу охорони здоров’я на базі 8-11 класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва
 2. 2. Rusderm.Ru Діагностично-концептуальний етап експерименту (вересень 2013–серпень 2014 року) Основні завдання Забезпечення умов проведення експерименту Стимулювання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів на створення умов для ранньої допрофесійної та допрофільної підготовки майбутнього медика Розробка та впровадження інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання і виховання, спрямованих на розвиток особистості Відпрацювання діагностичних методик, принципів їх аналізу, розробка анкет, тестів, інших матеріалів;
 3. 3. Rusderm.Ru Структурно-функціональна модель конкурентно-спроможного учителя Вимогливий до себе та учнів, справедливий Вміє мотивувати й заохочувати учнів до вивчення свого предмету Досконало знає свій предмет Любить дітей, використовує педагогіку успіху Співпрацює з обдарованими дітьми Займається самоосвітою Використовує новітні педагогічні технології Працює над науково - методичною темою Толерантний і тактовний з дітьми, їх батьками, колегами Відмінно володіє класичними методиками Вміє співпрацювати з батьками
 4. 4. Rusderm.Ru Методичний проект «Від творчого вчителя-до творчого учня» Створення особистої «я-концепції», планова усвідомлена самоосвіта, вивчення літератури, досвіду колег Науково-дослідницька робота Теоретична розробка і практична апробація особистих матеріалів Активна творча діяльність, оприлюднення індивідуальних напрацювань Педагогічна рада Робота МО Творчі групи, семінари, круглі столи Тренінги, лекції, самоосвіта Методична картка Атестація Професійно-педагогічне порівняння себе з іншими Соціальне вдосконалення Домінування внутрішнього самоствердження, контролю Самооцінка педагогічних здібностей і професійних рис Науково- методичний супровід професійного зростання вчителя Модель організаційно- педагогічної діяльності через самоосвіту вчителів Концепція самоосвітньої діяльності вчителя через позитивну «Я- концепцію»
 5. 5. Rusderm.Ru Робота з учнями та батьками по створенню умов для допрофесійної та допрофільної підготовки Профорієнтація Навчально-науково- виробничий комплекс» Школа - КНМУ імені О.О. Богомольця Проведення факультативних занять викладачами ВНЗу Створення навчально- методичної бази з профільних предметів Створення наскрізних навчальних планів з фахових факультативів Допомога науковців в роботі шкільного відділення МАН Функціонування гуртка «Юний медик» на базі КМДКЛ № 2 Інноваційні підходи в навчанні профільних предметів Робота шкільного наукового товариства «Велика сімка»
 6. 6. Rusderm.Ru Медичний Універсальний профіль профіль Порівняльна діаграма успішності випускників медичних профільних класів та випускників класів універсального профілю на перших курсах ВНЗ Діаграма результативності участі учнів профільних класів СЗШ № 201 в конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН, олімпіадах, інших інтелектуальних конкурсах
 7. 7. Rusderm.Ru Технологія особистісно-орієнтованого уроку Дії учителя та учнів Етапи Методи та засоби реалізації Етапи Етапи Етапи Етапи Етапи • Мотивація та позитивна установка на роботу • Орієнтація учнів щодо місця уроку в цілісному курсі • Опора на особистісний досвід • Складання плану наступної роботи • Обговорення плану роботи, що передбачається виконати • Участь учнів у пошуках та осмисленні причин допущених помилок • Надання можливості самостійно порівнювати отриманий результат з критеріями стандарту • Варіативність у виборі навчальної діяльності • Вибір учнями способу фіксації матеріалу • Варіативність домашнього завдання • Спільне визначення ообистісно значущих цілей • Визначення показників досягнення поставлених цілей Актуалізація, проблема проблем, інтрига, ігрова ситуація, формування пізнавального інтересу  Заохочення створення наочно- образних уявлень  Навчально- пізнавальна гра  Створення ситуації успіху  Спонукання до пошуку альтернативних рішень  Виконання творчих завдань  Створення ситуації взаємодопомоги
 8. 8. Rusderm.Ru Технологічна картка діяльності учителя на уроці з особистісно орієнтованою спрямованістю 1 • Наявність у вчителя плану проведення уроку в залежності від рівня готовності класу 2 • Використання проблемних творчих завдань 3 • Застосування завдань, що дозволяють учневі самому обрати тип, вид, та форму матеріалу 4 • Створення позитивного емоційного настрою на роботу всіх учнів протягом уроку 5 • Обговорення з дітьми наприкінці уроку чим володіє учень, що сподобалось (не сподобалось), що б хотілось зробити по іншому 6 • Стимулювання учнів до вибору та самостійного використання різних способів виконання завдань 7 • Оцінювання під час опитування не тільки правильних відповідей, але й аналіз того, як учень розмірковував, який спосіб використовував, чому та в чому помилявся 8 • Відмітка, аргументується за низкою параметрів: правильність, самостійність, оригінальність 9 • При оголошенні домашнього завдання докладно роз'яснюється , як потрібно організовувати власну навчальну роботу під час його виконання
 9. 9. Rusderm.Ru Модель випускника медичного профільного класу Соціальна компетентність • Орієнтується на успіх, позитивне ставлення до себе та інших • Потреби, цінності, авторитети • Свідоме професійне самовизначення • Самостійне прийняття рішень • Вміння працювати в команді Свідоме ставлення до власного здоров'я • Прагне до фізичної досконалості, здорового способу життя • Знає порядок дій в НС, надання невідкладної первинної допомоги Пізнавальна компетентність • Має високий рівень мотивації на навчання за обраною спеціальністю • Свідомий вибір майбутньої професії • Критично і творчо мислить • Володіє технологіями вирішення проблемних ситуацій і проектно-дослідницької діяльності Особистісна компетентність • Здатний реально оцінити свої здібності, адекватно сприймати оцінювання іншими • Здатний до особистісного самовдосконалення і рефлексії • Здатний до самокритики
 10. 10. Rusderm.Ru Система роботи з розвитку особистості учня Урочна робота Система профільних факультативів Позакласна робота Нестандартні уроки Дослідницька діяльність Розв’язання проблеми Захист проектів Олімпіади інтелектуальні конкурси Гурток «Юний медик», навчальна практика Наукове товариство «Велика сімка» Прояв творчої особистості Саморозвиток учнів
 11. 11. Rusderm.Ru Методика «Профіль» (модифікація «Карти інтересів») «Опитувальник професійних схильностей» Л. Йовайши (модифікація Г.В. Резапкіної) Звіт з тестів на увагу Бурдона та Мюнсберга. Тест на визначення творчих здібностей (методика Х. Зіверта) Тест на профорієнтацію (Е.А Клімова) Тест Равена на визначення рівня інтелекту та логічного мислення Діагностика невербальної креативності (методика Е. Торренса, адаптована А. Н. Вороніним Карта учнівських інтересів учнів 8-11 класів
 12. 12. Rusderm.Ru Індивідуальна психолого- педагогічна картка учня Навчання Поведінка Суспільна активність Спілкування Особисті відмінності • В школі • В сім’ї
 13. 13. Rusderm.Ru Всеукраїнська акція до Дня первинної допомоги Міжнародна акція до Всесвітнього дня миру Нагорода Інформаційного центру Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні Учні СЗШ № 201 – активні волонтери Червоного Хреста Практичні заняття в лікарні

×