Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Звіт
про перебіг і результати виконання
дослідно-експериментальної роботи
«Психолого-педагогічний супровід
дітей із особли...
Мета експерименту
розробка та апробація моделі психолого-педагогічного
супроводу учнів з порушеннями мовлення в умовах
зак...
Завдання ІІІ етапу:
•комплектація класів інклюзивного навчання ;
•розробка індивідуальних навчальних планів (ІНП);
•упрова...
Рис.1 Кількість учнів із особливими потребами у СЗШ № 141
у 2011-2014 роках
3 3
8
12
0
2
4
6
8
10
12
2011-2012 2012-2013 2...
Науково-практичні статті
10 статей у фахових виданнях:
•Жук В.В. Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенн...
Висновки
•укомплектовано 5 інклюзивних класів;
•для учнів із особливими потребами (12 осіб)
розробляється індивідуальний н...
Висновки
• проводяться корекційні заняття логопеда,
індивідуальні та групові заняття психолога
з дітьми з особливими потре...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Снопко І.В. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими потребами (порушення мовлення) у загальноосвітніх навчальних закладах

468 views

Published on

Снопко І.В. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими потребами (порушення мовлення) у загальноосвітніх навчальних закладах

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Снопко І.В. Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими потребами (порушення мовлення) у загальноосвітніх навчальних закладах

  1. 1. Звіт про перебіг і результати виконання дослідно-експериментальної роботи «Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими потребами (порушеннями мовлення) у загальноосвітній школі» за формувальний етап (вересень 2011 р. – серпень 2014 р.)
  2. 2. Мета експерименту розробка та апробація моделі психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями мовлення в умовах закладів нового типу – шкіл із інклюзивною формою навчання.
  3. 3. Завдання ІІІ етапу: •комплектація класів інклюзивного навчання ; •розробка індивідуальних навчальних планів (ІНП); •упровадження різних форм, методів, прийомів і засобів організаційної роботи в інклюзивному закладі; •проведення консультацій та навчання вчителів, батьків із питань інклюзивного навчання; •проведення та відвідування науково-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів; •створення сприятливого психологічного клімату, навчально- розвивального освітнього середовища, проведення психологічних тренінгів із питань упровадження інклюзивної форми навчання; •поетапне вивчення ефективності навчального процесу в умовах інклюзивного навчання; •оснащення школи технічними засобами.
  4. 4. Рис.1 Кількість учнів із особливими потребами у СЗШ № 141 у 2011-2014 роках 3 3 8 12 0 2 4 6 8 10 12 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
  5. 5. Науково-практичні статті 10 статей у фахових виданнях: •Жук В.В. Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенням слуху/ Жук В.В. // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. Зб.: Вип. 3. Частина 1 / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2013. •Снопко І. В. Управління інклюзивною школою: необхідність чи покликання. / Снопко І.В. // Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: зб. наук. ст. за матеріалами регіон.наук.-практ. конф.2014р. за заг.ред. І.О.Линьової, А.М.Якушенко. – К. : Київ, Університет ім.. Б.Грінченка, 2014. – 312 с. •Шевченко М. В. Психокорекція страхів дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення / М. В. Шевченко // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології». – Київ : Видавництво Київського педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 334 – 348.
  6. 6. Висновки •укомплектовано 5 інклюзивних класів; •для учнів із особливими потребами (12 осіб) розробляється індивідуальний навчальний план та індивідуальна програма розвитку; •облаштовано кабінет логопеда, кімнату психологічного розвантаження; •діти із особливими потребами беруть активну участь у заходах класу та школи.
  7. 7. Висновки • проводяться корекційні заняття логопеда, індивідуальні та групові заняття психолога з дітьми з особливими потребами; • проведено десять засідань лідерських груп, науково-практичний семінар; • проведено консультування учнів та педагогів.

×