Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Матусевич Г.В. Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи

327 views

Published on

Матусевич Г.В. Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Матусевич Г.В. Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи

 1. 1. Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою «Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи» (2015 – 2019 рр.) Доповідач: Заступник директора з НВР В(З)СШ №27 міста Києва Матусевич Г. В.
 2. 2. Експериментальна база Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва 2 експериментальні класи 10-ї паралелі учнів з вадами слуху
 3. 3. Актуальність дослідно- експериментальної роботи  Розвиток системи освіти молоді з особливими потребами в контексті глобальних освітніх тенденцій.  Запровадження відкритого навчання для реалізації принципово нових підходів модернізації освітнього простору.  Переосмислення статусу молоді з особливими потребами як «найдискримінованішої» групи з огляду на доступ до інформації та знань.  Відкрита освіта – дієвий інструментом у вирішенні типових недоліків в педагогічній діяльності вчителя, що навчає молодь з особливими потребами
 4. 4. Мета теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови інноваційної освітньої діяльності – запровадження відкритої освіти для молоді з особливими потребами у загальноосвітньому навчальному закладі ІІ – ІІІ ступенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27».
 5. 5. Завдання Аналіз підходів, нормативно-правової бази з питань відкритого навчання Характеристика особливості впровадження відкритої освіти для молоді з особливими потребами Обґрунтування умов впровадження відкритої освіти для молоді з особливими потребами Узагальнення одержаних результатів Перевірити ефективність запровадження відкритого навчання у закладі Інтегрування досвіду для реалізації у столичному Центрі відкритої освіти
 6. 6. Об'єкт дослідження – інноваційна освітня діяльність у вечірньому закладі. Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади запровадження відкритої освіти у вечірньому закладі для осіб з особливими потребами.
 7. 7. Наукова новизна та теоретична значущість - теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови впровадження відкритої освіти у закладі вечірнього профілю для молоді з особливими потребами; - визначено доцільність впровадження відкритої освіти для забезпечення якісної освіти молоді з особливими потребами; - розроблено структуру навчального плану відкритої освіти для закладу вечірнього профілю.
 8. 8. Очікувані результати експерименту -створення та апробація авторських навчальних предметних баз для відкритої освіти молоді з особливими потребами; -долучення школи до столичного Центру відкритої освіти щодо надання якісної освіти для молоді особливими потребами; -створення умов для підготовки педагогічних працівників для професійного навчання та забезпечення якісної відкритої освіти; -збільшення контингенту учнів школи, мешканцями інших областей України.
 9. 9. Програма Підготовчий (січень 2015 – серпень 2015) Впроваджу вальний (вересень 2015 – серпень 2016) Експеримен тальний (вересень 2016 – серпень 2019) Узагальню ючий (серпень – грудень 2019)

×