Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного психолога)

922 views

Published on

О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного психолога)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного психолога)

 1. 1. ПЛЕКАЄМО ОБДАРОВАНУ ОСОБИСТІСТЬ Ольга Данилівна Обозова, практичний психолог Ліцею №100 «Поділ»
 2. 2. У природи немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Кожному можна дати щастя творіння, кожного треба вивести в люди. В.О.Сухомлинський
 3. 3. Актуальність розвитку обдарованості Сьогоденню потрібні люди, які: мислять не шаблонно, уміють шукати нові шляхи рішення запропонованих завдань, знаходять вихід із проблемної ситуації.
 4. 4. Цілі психологічного супроводу:  створення системи психолого-педагогічного супроводу для виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей;  створення комплексу психодіагностичних методик пошуку обдарованих дітей із використанням сучасних досягнень психологічної науки;  забезпечення самовираження та самореалізації обдарованих дітей у різних видах діяльності;  надання психологічної допомоги обдарованим дітям, їхнім батькам і педагогам;  забезпечення розвитку здібностей учнів;  виховання особистості активної, творчої, гармонійно розвинутої.
 5. 5. Обдарована дитина- це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, інколи видатними досягненнями (чи має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.
 6. 6. Система роботи з обдарованими дітьми 1. Визначення сфер обдарованості дітей. 2. Ранній початок - перша умова розвитку обдарувань. 3. Підбір педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми. 1. Диференціація учнів на групи. 2. Розробка плану проведення роботи та програми навчання для груп. 3. Організація роботи з обдарованими дітьми. Навчання обдарованих дітей. 4. Спостереження за динамікою особистих досягнень кожного обдарованого учня.
 7. 7. Сфери обдарованості дітей: Інтелектуальна сфера Сфера академічних досягнень Сфера творчого мислення Сфера спілкування та лідерства Сфера художньої діяльності Рухова сфера
 8. 8. Основні напрямки в роботі практичного психолога: Психолог Робота з дітьми Робота з педагогами Робота з батьками
 9. 9. Робота з дітьми Психодіагностична:  Вивчення готовності дітей до навчання у школі,  Діагностика розвитку пізнавальних процесів, творчого мислення, вивчення мотивів навчальної діяльності, рівня пізнавальної активності, схильності до творчості,  Вивчення схильностей та інтересів дітей при переході до 5-го класу,  Вивчення типу мислення, рівня розвитку комунікативних та організаторських здібностей дітей підліткового віку,  Діагностика професійної спрямованості учнів 9-10 класів,  Аналіз результативності письмових робіт учнів, участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах, захисті робіт МАН.
 10. 10. Робота з дітьми:  Розвивальна: проведення занять з учнями 1-4 класів за програмою “Сходинки до свого “Я”, занять, тренінгів з учнями 5-11 класів.  Консультативна: індивідуальне консультування дітей у вирішенні питань, які в них виникають.  Психологічна просвіта: формування серед дітей певної психологічної установки стосовно обдарованості (кожна особистість - неповторна).  Організаційно-методична: надання індивідуальної допомоги під час написання робіт на конкурс-захист Малої академії наук.
 11. 11. Сходинки до свого «Я» Мета програми:  пізнання дитиною себе як природного фізичного тіла, як особистості та усвідомлення себе як частини навчального процесу, частини навколишнього світу, суспільства (Я – учень, Я - особистість, Я - навколишній світ, Я - суспільство),  розвиток пізнавальних процесів, розумової активності, комунікативних здібностей, творчості,  формування почуття індивідуальності, соціалізації в навколишньому середовищі.
 12. 12. Форми роботи:  вправи на розвиток мислення, пам’яті, уваги,  читання та обговорення казок, оповідань, віршів,  творчі завдання,  рольові ігри,  дискусійні ігри,  прослуховування та обговорення музичних творів,  малювання різних емоцій, почуттів, настроїв, життєвих ситуацій,  вправи на фантазування.
 13. 13. Робота з педагогами:  Вияв обдарувань дітей через спостереження, анкетування педагогів.  Психолого-педагогічна просвіта з метою поглиблення знань про особливості навчання і виховання обдарованих дітей тощо.  Створення бази даних обдарованих дітей.  Консультування педагогів у вирішенні питань, які в них виникають.
 14. 14. Пам’ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми  Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».  Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.  Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.  Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.  Повсякчас не розхвалюйте кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.  Не приділяйте багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.  Пам’ятайте, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.  Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.
 15. 15. Робота з батьками:  Вияв обдарувань дітей через анкетування батьків.  Психолого-педагогічна просвіта з метою поглиблення уявлень про природу і прояви обдарованості, індивідуальні особливості обдарованих дітей тощо.  Консультування батьків у вирішенні питань, які в них виникають.  Проведення тренінгів з метою покращення взаємин між батьками та дітьми.
 16. 16. Рекомендації батькам:  Намагайтеся створити сприятливу атмосферу спілкування з дитиною.  Будьте доброзичливими, не критикуйте. Обдаровані діти дуже сприйнятливі, ранимі.  Прислухайтеся до запитань дитини, відзначайте, чим вона бажає займатися, спостерігайте за її природними інтересами і вивчайте їх.  Організовуйте додаткові заняття з розвитку тієї чи іншої сфери інтересів, у якій дитина виявляє себе більшою мірою.  Приймайте дитину такою, якою вона є.
 17. 17. Проблеми обдарованих дітей:  неприязнь до школи;  ігрові интереси;  конформізм;  занурення у філософські проблеми;  невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком  прагнення до досконалості;  нереалістичні цілі;  надчутливість;  потреба в увазі дорослих;  нетерпимість. Причини :
 18. 18. Результативність:  Високий рівень всебічного розвитку учнів ліцею, що підтверджується результатами конкурсів, олімпіад, наукових робіт.  Сформованість мотивації досягнення успіху, відповідальність.  Сформованість здатності до самопізнання, саморозвитку, самовиховання.  Підвищення уваги батьків до психологічного стану своїх дітей.  Покращення психологічного клімату в класних колективах.
 19. 19. Переможці Всеукраїнських олімпіад з базових предметів 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р ІІ (районний) етап ІІІ (міський) етап ІV (Всеукраїнський) етап
 20. 20. Переможці конкурсів- захистів МАН 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р І (районний) етап ІІ (міський) етап ІІІ (Всеукраїнський) етап
 21. 21. Переможці позашкільних заходів 10% 19% 49% 22% Інтелектуальні конкурси Спортивні змагання Мистецькі конкурси Інші заходи району, міста
 22. 22. “Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку”. А.Бебель.
 23. 23. Практичний психолог завжди намагається реалізувати авторську позицію у своїй професії. Тому й роботу свою проводить по-своєму. Індивідуалізація у виборі психологічних технологій, методів, прийомів, засобів у практичній роботі – єдино успішний шлях психолога в роботі з обдарованими дітьми. Успіху Вам, дорогі колеги!
 24. 24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×