Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

С.В.Савченко. Сучасні підходи в роботі з обдарованими дітьми в позаурочний час

1,016 views

Published on

С.В.Савченко. Сучасні підходи в роботі з обдарованими дітьми в позаурочний час

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.В.Савченко. Сучасні підходи в роботі з обдарованими дітьми в позаурочний час

 1. 1. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКАІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут післядипломної педагогічної освітиІнститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра методики суспільно-гуманітарноїКафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та вихованняосвіти та виховання Науково-методичний центр гуманітарної освітиНауково-методичний центр гуманітарної освіти та вихованнята виховання Сучасні підходиСучасні підходи в роботі з обдарованимив роботі з обдарованими дітьми в позаурочний часдітьми в позаурочний час С.В. Савченко, методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка
 2. 2. Обдарована дитина - це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності
 3. 3. Обдарована дитина високі інтелектуальні здібності радість від розумової праці потяг до навчання творчі можливості радість від здобуття знань активна пізнавальна потреба Характерні ознаки
 4. 4. Категорії обдарованих дітей 1 Діти, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці). 2 Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік). 3 Діти з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці).
 5. 5. Marketing Diagram Права кожного на розвиток Пошук до знаходження таланту Побудова відносин, пошук методів взаємодії Виявлення та розвиток Всі мають таланти Божий дар ОбдарованістьОбдарованістьОбдарованістьОбдарованість
 6. 6. Концепція людського потенціалу (схема для всіх) Мотивація Інтелект Творчість Джозеф Рензуллі Обдарованість
 7. 7. Методика виявлення творчих здібностей • високий інтелект та успішність у навчанні не завжди є запорукою успіху в житті • талановиті діти – рання спеціалізація • від видатного до всебічно розвиненого Е.П. ТоррансЕ.П. Торранс
 8. 8. Позакласна робота Позаурочна діяльність Позашкільна освіта
 9. 9. Завдання : розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції» розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу
 10. 10. Принципи роботи з обдарованими дітьми: ускладнення змісту навчальної діяльності; орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів; орієнтація на потреби дитини; максимальне розширення кола інтересів; домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
 11. 11. Якості педагога: • здатність до експериментальної й творчої діяльності; • професійна грамотність; • інтелігентність, моральність і ерудованість; • володіння сучасними педагогічними методиками та технологіями; • позитивна «Я-концепцію», цілеспрямованість, наполегливість, емоційна стабільність; • організаційні здібності, знання психології.
 12. 12. Уміння педагога • збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання та виховання; • працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати дітей; • стимулювати пізнавальні здібності учнів; • приймати зважені психолого-педагогічні рішення; • аналізувати навчально-виховну діяльність - свою та дитячого колективу; • добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.
 13. 13. Напрями роботи • індивідуальна та диференційована робота на заняттях; • гурткова робота; • позакласні виховні заходи; • навчальні проекти; • науково - дослідна робота у МАН; • олімпіади; • творчі конкурси
 14. 14. Важливо • Розвиток обдарованих дітей залежить від професійного рівня педагогів і використання нових креативних методів та технологій навчання та виховання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості. • Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити умови, за яких обдарована дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості.

×