Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Метою нашого експерименту є теоретичне
обґрунтування та експериментальна перевірка моделі
системного моніторингу якості ос...
Аспекти
моніто-
рингу
Складові
моніторин-
гових
досліджень
Діагностич-
ний
інструмен-
тарій,
методи
збору
інформації
Періо...
• організація освітнього процесу;
• дослідження рівня навчальних досягнень учнів;
• індивідуальні освітні досягнення учнів...
• забезпечення державного стандарту якості освіти та
задоволення потреби в здобутті якісної освіти з боку
всіх суб'єктів о...
Об'єкт
Предмет
Освітнє
середовище
гімназії Зміст та
результати
організації
освітнього
середовища в
гімназії для
обдаровани...
• різнорівневі тести;
• контрольні роботи;
• завдання різного виду контролю;
• анкетування;
• аналіз статистичної звітност...
• анкета № 3. Визначення якості організації
освітнього середовища на уроці для обдарованих
учнів (для вчителів);
• анкета ...
Мета дослідження: моніторинг навчальних
досягнень учнів
Літературні джерела, посилання,
пропозиції, рекомендації
Підготовч...
Терміни Етап
навчання
Форма
контролю
Вимоги до рівня підготовки
учнів
Вересень-
жовтень
Вивчення теми
«Виникнення
ййстанов...
Рівень Види контролю
КР
1
Т
1
КР
2
Т
2
ПУ І
сем.
КР
3
Т
3
КР
4
Т
4
КР5 Т
5
ІІ
сем.
Річ-
на
Високий 2 5 8 9 2 7 6 7 5 8 4 8...
Рівень Види контролю
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 І
сем.
Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 ІІ
сем.
Річ
на
ДП
А
Високий 12 12 14 13 13 ...
•налагодити повторення вивченого матеріалу впродовж І семестру;
•удосконалити індивідуальну роботу з учнями;
•для досягнен...
Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем.
Укр.мова 8.9 8.2 7 9 8
Укр. література 9.6 9 9 9 9
Історія України 9.5 8 8 8 8
0
...
Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем.
Англійська мова 9 9 9 9 9
Німецька мова 8.7 9.5 9.6 9 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11...
Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем.
Алгебра 9.6 8.3 9 10 9
Геометрія 9.5 8 8 8 8
Фізика 7 8 7 9 8
Хімія 6 8 6 9 7
0
1...
№ Що оцінюється Бали
Рівень навчальних досягнень учня
1 Характеристика відповіді учня
Правильність 2
Цілісність 1
Повнота ...
2 Якість знань учня
Осмисленість 2
Глибина 1
Гнучкість 2
Дієвість 1
Системність 2
Узагальненість 1
Ґрунтовність 1
Z = 21
К...
0
5
10
15
7.8
9.9 10.1
5 клас 9 клас 10 клас
0%
50%
100%
Так Потребують
90%
10%
%
0%
50%
100%
Так Не лише цей
предмет
70%
30%
90%
100%
90%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
Глибокі знання,
уміння та навички
учнів
Гарантований вступ
до ВНЗ
С...
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Матеріально-
технічна база
Використання
ІКТ
Підручники Додаткова
література
100%
100% 100%
80%
• дослідження емоційно - особистісної сфери учнів
5-6 класів гімназії (тривожності, агресивності, фрустрації);
• визначенн...
У 84% респондентів визначається
задовільний рівень емоційного благополуччя.
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4
2011
2014
0%
20%
40%
60%
80%
Низький (%) Середній (%) Високий (%)
0%
31%
69%
0%
23%
77%
2010 рік
2014 рік
92%
6%2%
Поважають
мою думку
Незавжди
Важко
відповісти
В дитинстві
відкриваєш
материк, котрий
назветься потім
— Батьківщина.
Л. Костенко
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»

582 views

Published on

Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»

 1. 1. Метою нашого експерименту є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі системного моніторингу якості освіти навчального закладу, який функціонує в режимі повного дня. Науковий керівник Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.
 2. 2. Аспекти моніто- рингу Складові моніторин- гових досліджень Діагностич- ний інструмен- тарій, методи збору інформації Періодич- ність збору інформації Органі- затор Вибірка Форма узагаль- нення інформації Основні користу- вачі інфор- мації Порівняльні локальні дослідження рівня навчальних досягнень Динаміка навчальних досягнень учнів за результатами тематичних атестацій, семестрового й річного оцінювання Аналіз статистичної звітності Періодично Заступник директора з навчально- виховної роботи, зав. кафедрами Учні 5-11 класів Зведена таблиця, аналіз Учителі Рівень навчальних досягнень учнів Контрольні роботи, тести, завдання різного виду контролю Щорічно в грудні й травні Заступник директора з навчально- виховної роботи, зав. кафедрами Учні 5-11 класів Аналітич- ний звіт Учителі, учні
 3. 3. • організація освітнього процесу; • дослідження рівня навчальних досягнень учнів; • індивідуальні освітні досягнення учнів; • система додаткової освіти; • ступінь сформованості компетенції учнів; • результати роботи з обдарованими дітьми; • результати ЗНО; • результати вступу випускників до ВНЗ; • рівень задоволеності якістю освітніх послуг серед учнів, батьків, громадськості; • аналіз якості психологічного супроводу навчально- виховного процесу.
 4. 4. • забезпечення державного стандарту якості освіти та задоволення потреби в здобутті якісної освіти з боку всіх суб'єктів освіти в гімназії; • аналітичний супровід управління якістю навчання й виховання учнів; • експертиза, діагностика, оцінка та прогнозування основних тенденцій розвитку гімназії; • інформаційне забезпечення управлінських рішень щодо проблем підвищення якості освіти; •забезпечення зовнішніх зв'язків з представниками виконавчої і законодавчої влади, роботодавцями, представниками громадських організацій та ЗМІ, батьками, широкою громадськістю; інформування про розвиток освіти в гімназії.
 5. 5. Об'єкт Предмет Освітнє середовище гімназії Зміст та результати організації освітнього середовища в гімназії для обдарованих учнів Суб'єкт Директор, учителі, учні та батьки гімназії
 6. 6. • різнорівневі тести; • контрольні роботи; • завдання різного виду контролю; • анкетування; • аналіз статистичної звітності; • моніторингові картки спостережень за рівнем навчальних досягнень учнів; • карти самооцінки; • анкета № 1. Вивчення рівня організації освітнього середовища закладу для обдарованих учнів (для керівників); • анкета № 2. Визначення схильності вчителя до роботи з обдарованими дітьми (для вчителів);
 7. 7. • анкета № 3. Визначення якості організації освітнього середовища на уроці для обдарованих учнів (для вчителів); • анкета № 4. Вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетенції учнів (для учнів); • анкета № 5. Дослідження відповідності очікувань учнів до проведення сучасного уроку та можливостей учителів задовольнити їх потреби щодо формувань творчих здібностей (для учнів); • анкета № 6. Вивчення очікувань батьків стосовно організації освітнього середовища в гімназії (для батьків).
 8. 8. Мета дослідження: моніторинг навчальних досягнень учнів Літературні джерела, посилання, пропозиції, рекомендації Підготовчий етап 1 Об’єкт дослідження (навчальні предмети) Обираються відповідно до мети конкретного дослідження. Бахмутский А. Мониторинг обученности, развития мышления и комфортности учебного процесса / А. Бахмутский //Директор школы. - 2004. - N 1. - С.42-45. Быкова В.Г. Мониторинг в образовательном учреждении / В. Г. Быкова //Зауч. - 2004. - N 6. - С.87-106 (продолж. в №№7,8). mazolen.ucoz.ru - Мазалова Елена Георгиевна (великий вибір матеріалів з питань моніторингових досліджень). Майоров А.Н. Мониторинг как практическая система /А.Н. Майоров // Мультимедийная технология в образовании. – Режим доступу: http://www.mto.ru/children/monitoring/ system.html.
 9. 9. Терміни Етап навчання Форма контролю Вимоги до рівня підготовки учнів Вересень- жовтень Вивчення теми «Виникнення ййстановлення Київської Русі» Різнорівнева письмова контрольна робота У ході роботи перевіряються:  знання учнями років правління перших князів, назв слов’янських племінних союзів на території України та їхніх сусідів, версії походження назви «Русь»;  уміння пояснювати й застосовувати поняття: «велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «імперія», «полюддя», «данина»; описувати заняття, побут і спосіб життя східних слов’ян;  навички роботи з історичною картою Листопад Вивчення теми «Київська Русь наприкінці Х – у першій пол. ХІ ст.» Різнорівнева письмова контрольна робота У ході роботи перевіряються:  знання років правління князів, рік запровадження християнства як державної релігії, основних груп населення, пам’яток монументального живопису й архітектури, найдавніших пам’яток писемності;  уміння пояснювати й застосовувати поняття: «християнство», «священик», «митрополит», «монастир», «чернець», «графіті»,«мозаїка», «верстви», «бояри», «церковнослов’янська мова», «книжкові мініатюри»;  навички роботи з історичною картою
 10. 10. Рівень Види контролю КР 1 Т 1 КР 2 Т 2 ПУ І сем. КР 3 Т 3 КР 4 Т 4 КР5 Т 5 ІІ сем. Річ- на Високий 2 5 8 9 2 7 6 7 5 8 4 8 7 7 Достат- ній 15 17 7 9 13 12 11 15 11 12 14 13 14 13 Середній 9 6 11 10 12 9 8 6 11 8 8 7 7 8 Почат- ковий - - 1 - - - 1 - - - - - - - Середній бал 7,3 7,9 7,3 7,9 6,1 7,5 7,5 7,9 7,2 7,9 7,7 8,1 8 7,9
 11. 11. Рівень Види контролю Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 І сем. Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 ІІ сем. Річ на ДП А Високий 12 12 14 13 13 12 13 11 12 13 14 17 13 13 13 13 Достатній 17 19 19 20 19 21 20 20 18 20 19 16 20 20 20 18 Середній 4 2 - - 1 - - 2 3 - - - - - - 1 Початков ий - - - - - - - - - - - - - - - - Середній 7,5 8,8 9 8,8 8,7 9,1 9,7 8,6 8,6 9 9,4 9,6 9,8 9,3 9,3 9,2
 12. 12. •налагодити повторення вивченого матеріалу впродовж І семестру; •удосконалити індивідуальну роботу з учнями; •для досягнення кращих показників навченості учнів активніше використовувати інтерактивні методи навчання; •збільшити кількість практично орієнтованих завдань; •планувати диференційовані домашні завдання з урахуванням потреб та інтересів учнів; •систематично проводити індивідуальну роботу з предмета; •активно використовувати на уроках тестові технології з метою цілеспрямованої підготовки учнів до ЗНО; •використовувати позанавчальну роботу з предмета як засіб розвитку творчих здібностей та обдарувань.
 13. 13. Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем. Укр.мова 8.9 8.2 7 9 8 Укр. література 9.6 9 9 9 9 Історія України 9.5 8 8 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оцінка
 14. 14. Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем. Англійська мова 9 9 9 9 9 Німецька мова 8.7 9.5 9.6 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оцінка
 15. 15. Вересень Жовтень Листопад Грудень І сем. Алгебра 9.6 8.3 9 10 9 Геометрія 9.5 8 8 8 8 Фізика 7 8 7 9 8 Хімія 6 8 6 9 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оцінка
 16. 16. № Що оцінюється Бали Рівень навчальних досягнень учня 1 Характеристика відповіді учня Правильність 2 Цілісність 1 Повнота 2 Логічність 1 Обґрунтованість 1 Z = 15 К = S/Z • 100 %; К = (7 : 15) • 100 % К = 50 % S = 7
 17. 17. 2 Якість знань учня Осмисленість 2 Глибина 1 Гнучкість 2 Дієвість 1 Системність 2 Узагальненість 1 Ґрунтовність 1 Z = 21 К = S/Z • 100 %; К = (10 : 21) • 100 % К = 58 % S = 10 № Що оцінюється Бали Рівень навчальних досягнень учня
 18. 18. 0 5 10 15 7.8 9.9 10.1 5 клас 9 клас 10 клас
 19. 19. 0% 50% 100% Так Потребують 90% 10% %
 20. 20. 0% 50% 100% Так Не лише цей предмет 70% 30%
 21. 21. 90% 100% 90% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% Глибокі знання, уміння та навички учнів Гарантований вступ до ВНЗ Соціальна успішність випускника гімназії в подальшому житті
 22. 22. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Матеріально- технічна база Використання ІКТ Підручники Додаткова література 100% 100% 100% 80%
 23. 23. • дослідження емоційно - особистісної сфери учнів 5-6 класів гімназії (тривожності, агресивності, фрустрації); • визначення індивідуально - психологічних особливостей учнів 7-8 класів (особливостей темпераменту, акцентуації особистості); • проведення корекції за необхідністю, контрольної діагностики після корекції; • виявлення шляхів і форм надання допомоги дітям із труднощами в навчанні й спілкуванні; • вибір форм і заходів психологічного супроводу учнів згідно з їхніми особливостями в спілкуванні й навчанні; • дослідження інтелектуального розвитку учнів 8-11 класів; • вибір прийомів, які сприяють формуванню особистості в цілому; • аналіз результатів діагностичних контрольних робіт;; • вибір прийомів, які сприяють формуванню позитивної мотивації учнів.
 24. 24. У 84% респондентів визначається задовільний рівень емоційного благополуччя. 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2011 2014
 25. 25. 0% 20% 40% 60% 80% Низький (%) Середній (%) Високий (%) 0% 31% 69% 0% 23% 77% 2010 рік 2014 рік
 26. 26. 92% 6%2% Поважають мою думку Незавжди Важко відповісти
 27. 27. В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина. Л. Костенко

×