Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Гімназія № 261 м. Києва
„ Розвит ок інт елект уальної складової
особист ост і
учня почат кової т а основної школи на
засадах
інт егративно-діяльні...
Підгот овчий
(травень-
вересень 2009 р.)
Діагност ично-
концепт уальний
(січень-червень
2010 р.)
Організаційно-
прогнозуюч...
 Підвищення якост і освіт и як результ ат впровадження
інт еграт ивно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним
проект...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Високий
Середній
Низький
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Високий
Середній
Низький
0
10
20
30
40
50
60
3-А клас 3-В клас
Високий
Середній
Низький
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2-Г клас 2-А клас
Високий
Середній
Низький
Рівень адаптації 5-В
(контрольного)класу
63%
37%
Рівень саморозвитку вчителя
Реалізують свої
потреби в
саморозвитку
Відсутня чітка
система в
саморозвитку
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Категория 1
78%
6%
16%
Позитивно
Негативно
Не можу
відповісти
Розвиває інтерес до
навчання
Робить урок
сучасним
Полегшує навчання
Підвищує якість
знань
65%
11%
24%
Активна
Пасивна
За завданням
адміністрації
3 клас – 51 учнів
4 клас - 41 учнів
5 клас - 25 учнів
6 клас - 20 учнів
2 клас - 55 учнів
1 клас - 62 учнів
Клас
К-сть
учнів
Початковий
%
Середній
%
Достатній
%
Високий
%
Якість
знань
%
1А
(2009-2010 н.р.)
29 0 28 53 19 72
2А
(201...
Клас К-сть
учнів
Початковий
%
Середній
%
Достатній
%
Високий
%
Якість
знань
%
1А
(2009-2010 н.р.)
29 0 18 51 31 82
2А
(201...
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Математика 1 клас
Математика 2 клас
Математика 3 клас
Математика 4 клас
Математика 5 клас
Навколиш...
22 учні – 76%
20 учнів – 69%
17 учнів – 58%
15 учнів – 52%
15 учні – 75%
Семінари, практикуми
Творча, динамічна
група
Круглий стіл
Тренінги
Довідкове бюро
Школі Батькам
Державі Вчителю
Дитині
Зміцнення позитивного
іміджу
Оптимальні умови
навчання й розвитку
дитини
Професійне з...
Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підх...
Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підх...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науков

515 views

Published on

Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової та основної школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науков

 1. 1. Гімназія № 261 м. Києва
 2. 2. „ Розвит ок інт елект уальної складової особист ост і учня почат кової т а основної школи на засадах інт егративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проект ом „РОСТОК” (Наказ ГУОН №228 від 28.12.2009.)
 3. 3. Підгот овчий (травень- вересень 2009 р.) Діагност ично- концепт уальний (січень-червень 2010 р.) Організаційно- прогнозуючий (червень 2010- червень 2012 р.) Формуючий (червень 2012- вересень 2013 р.) Узагальнюючий (вересень 2013- грудень 2014 р.) вересень 2009 року - грудень 2014 року.
 4. 4.  Підвищення якост і освіт и як результ ат впровадження інт еграт ивно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проект ом „РОСТОК”.  Підвищення мот ивації учасників навчально-виховного процесу.  Організація моніт орингу досягнень учнів т а вчит елів; робот а над корекцією виявлених відхилень.  Розробка організаційно-педагогічних рекомендацій до навчання учнів на основі інт еграт ивно-діяльнісного підходу.  Підвищення професійної майст ерност і вчит елів школи в умовах проведення дослідно-експеримент альної робот и, акт ивізація їхньої т ворчо-пошукової діяльност і.  Узагальнення т а розповсюдження досвіду робот и з використ ання діяльнісного мет оду навчання за комплексною програмою розвит ку діт ей „Рост ок”.
 5. 5. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Високий Середній Низький
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Високий Середній Низький
 7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 3-А клас 3-В клас Високий Середній Низький
 8. 8. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2-Г клас 2-А клас Високий Середній Низький
 9. 9. Рівень адаптації 5-В (контрольного)класу
 10. 10. 63% 37% Рівень саморозвитку вчителя Реалізують свої потреби в саморозвитку Відсутня чітка система в саморозвитку
 11. 11. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Категория 1 78% 6% 16% Позитивно Негативно Не можу відповісти
 12. 12. Розвиває інтерес до навчання Робить урок сучасним Полегшує навчання Підвищує якість знань
 13. 13. 65% 11% 24% Активна Пасивна За завданням адміністрації
 14. 14. 3 клас – 51 учнів 4 клас - 41 учнів 5 клас - 25 учнів 6 клас - 20 учнів 2 клас - 55 учнів 1 клас - 62 учнів
 15. 15. Клас К-сть учнів Початковий % Середній % Достатній % Високий % Якість знань % 1А (2009-2010 н.р.) 29 0 28 53 19 72 2А (2010-2011 н.р.) 28 0 28 44 28 72 3А (2011-2012 н.р.) 28 0 25 46 29 75 4А (2012-2013 н.р.) 29 0 19 54 27 83 5А (2013-2014 н.р.) 20 0 20 55 25 80
 16. 16. Клас К-сть учнів Початковий % Середній % Достатній % Високий % Якість знань % 1А (2009-2010 н.р.) 29 0 18 51 31 82 2А (2010-2011 н.р.) 28 0 12 50 38 88 3А (2011-2012 н.р.) 28 0 7 49 44 93 4А (2012-2013 н.р.) 29 0 4 31 65 97 5А (2013-2014 н.р.) 20 0 5 10 85 95
 17. 17. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Математика 1 клас Математика 2 клас Математика 3 клас Математика 4 клас Математика 5 клас Навколишній світ 1 клас Навколишній світ 2 клас Навколишній світ 3 клас Навколишній світ 4 клас Навколишній світ 5 клас 72% 72% 75% 83% 80% 82% 88% 93% 97% 95%
 18. 18. 22 учні – 76% 20 учнів – 69% 17 учнів – 58% 15 учнів – 52% 15 учні – 75%
 19. 19. Семінари, практикуми Творча, динамічна група Круглий стіл Тренінги Довідкове бюро
 20. 20. Школі Батькам Державі Вчителю Дитині Зміцнення позитивного іміджу Оптимальні умови навчання й розвитку дитини Професійне зростання Підтримка позитивної мотивації, розвиток інтересу Підвищення якості шкільної освіти

×