Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПРОЕКТУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Івашньова С.В., 
старший...
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В РІЗНИХ СЕКТОРАХ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ 
Формальний сектор 
(ВНЗ, ІППО тощо) 
Неформальний...
РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 понад 44% ПП проходять курси навчання в 
неформальному секторі; 
 близько 90% з ...
НІПОТ 
 цілеспрямовано спроектована 
індивідуальна програма формування та 
вдосконалення професійної 
компетентності, що ...
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ 
забезпечення провідної ролі того, хто 
навчається, у визначенні змісту та 
формуванні технол...
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ 
принцип розвитку освітніх потреб, 
свідомості навчання; 
принцип зворотнього зв‘язку; 
заб...
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ТАКСОНОМІЯ Б. БЛУМА / ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
аналіз отриманих результатів, 
експертна діяльність 
створення власного ...
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ 
 Продукт: який продукт буде створено? 
 Проміжні результати: у чому полягатиме 
інновація? 
 Кінцеві р...
ПРОДУКТ 
 програма для автоматизованого 
експертного оцінювання рівня професійної 
компетентності; 
 технологія проектув...
ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 база даних потреб учителів / навчальних 
закладів; 
 база даних особистих пізнавальних інтересів 
...
КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 цілісна комплексна універсальна система 
проектування індивідуальної професійної 
освітньої траєктор...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти

356 views

Published on

С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти

 1. 1. ПРОЕКТУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Івашньова С.В., старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічної інноватики ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РІЗНИХ СЕКТОРАХ СИСТЕМИ ОСВІТИ Формальний сектор (ВНЗ, ІППО тощо) Неформальний сектор (у т.ч. самоосвіта) Інформальний сектор ((не)сертифіковані недержавні курси, напр. Дистанційна Академія Elnik Олени Єльнікової; Дистанційна Академія видавницва “Основа”, “Началка” тощо)
 3. 3. РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  понад 44% ПП проходять курси навчання в неформальному секторі;  близько 90% з них не вважають це підвищенням кваліфікації;  найбільш активні вікові категорії 40+ / 50+;  встановлено кореляцію між позицією адміністрації закладу, значимих у колективі осіб та активністю ПП.
 4. 4. НІПОТ  цілеспрямовано спроектована індивідуальна програма формування та вдосконалення професійної компетентності, що грунтується на градуйованому підході до оцінки об’єктів довкілля, враховує особисті освітні інтереси, професійні потреби та включає в себе технологію реалізації (засоби, форми та методи навчання).
 5. 5. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ забезпечення провідної ролі того, хто навчається, у визначенні змісту та формуванні технології навчання; поліваріантність змісту та форм навчання;  практична орієнтація змісту навчання; принцип потенційного та актуального; розвиток тих, хто навчається, у спільній творчій діяльності.
 6. 6. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ принцип розвитку освітніх потреб, свідомості навчання; принцип зворотнього зв‘язку; забезпечення усвідомлення навчання як інструмента самотворення; рефлексія і цілепокладання;  забезпечення психологічної підтримки саморозвитку.
 7. 7. СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 8. 8. ТАКСОНОМІЯ Б. БЛУМА / ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ аналіз отриманих результатів, експертна діяльність створення власного інноваційного продукту визначення провідних характеристик інноваційного продукту впровадження результатів проведених досліджень або їх елементів розуміння особливостей перебігу інноваційної діяльності нормативна база, актуальні дослідження
 9. 9. МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ НІПОТ
 10. 10. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ  Продукт: який продукт буде створено?  Проміжні результати: у чому полягатиме інновація?  Кінцеві результати: як інновація покращить життя?
 11. 11. ПРОДУКТ  програма для автоматизованого експертного оцінювання рівня професійної компетентності;  технологія проектування НІПОТ;  технологія проектування змісту навчальних курсів на основі НІПОТ.
 12. 12. ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ  база даних потреб учителів / навчальних закладів;  база даних особистих пізнавальних інтересів педагогічних працівників;  база даних актуальних курсів підвищення кваліфікації.  Можливість оперативного реагування на зміни ринку освітніх послуг.  Можливість розробки цільових курсів (розвиток персоналу навчального закладу).
 13. 13. КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ  цілісна комплексна універсальна система проектування індивідуальної професійної освітньої траєкторїї на основі експертного оцінювання рівня професійної компетентності педагогічних працівників з урахуванням особистих професійних потреб та пізнавальних інтересів

×