Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»

319 views

Published on

В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»

  1. 1. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Про роль кафедри методики мов та літератури у забезпеченні Закону “Про вищу освіту” В. М. Буренко, завідувач кафедри методики мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка
  2. 2. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Роботу кафедри буде спрямовано на реалізацію основних напрямів реформи в:  пункті 2. Зміст освіти; пункті 3. Доступ до якісної освіти;  пункті 4. Кадри і їх професійний розвиток.
  3. 3. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Зміст освіти  перехід на національний курікулум для 12-річної школи, створення нових змістових модулів для вчителів; продовження впровадження компетентнісного підходу в освіті з метою розвитку ключових та предметних компетенцій;  робота в галузі ІКТ
  4. 4. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Доступ до якісної освіти:  узяти участь у розробці системи оцінювання готовності дітей до навчання іноземної мови в початковій освіті;  узяти участь у розробці навчальних матеріалів для індивідуальної та сімейної освіти;  продовжити роботу щодо зовнішньої незалежної експертизи навчально-методичної літератури
  5. 5. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Кадри та їхній професійний розвиток: узяти участь у розробці норм, стандартів, процедури атестації педагогічних працівників, нових вимог; для підвищення якості кваліфікації вчителів:  урізноманітнення змістових модулів із фахових предметів;  розширення практичної складової:
  6. 6. www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua Форми роботиз педагогами:  майстер-класи;  тренінги;  коучинги;  методичні практикуми з залученням носіїв мови;  індивідуальне та групове консультування вчителів;  участь у міжнародних проектах;  співпраця з міжнародними організаціями.
  7. 7. www.kubg.edu.ua www.ippo.org.ua Продовження наукової роботи кафедри: • керівництво експериментально-дослідними роботами шкіл міста Києва; • робота в складі наукової комісії з мов національних меншин Науково-методичної ради МОН України; • створення навчально-методичних матеріалів
  8. 8. LOGO Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка www.kubg.edu.ua www.ippo.kubg.edu.ua

×