Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хустський районний навчально-реабілітаційний центр

997 views

Published on

Хустський районний навчально-реабілітаційний центр

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Хустський районний навчально-реабілітаційний центр

 1. 1.   Закарпатська обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки, молоді і спорту Управління освіти, молоді та спорту Хустської РДА Хустський районний навчально-реабілітаційний центр  
 2. 2. Відкриття закладу 1 вересня 2012 р. Зібратись разом — це початок.                                                  Залишитись разом — це прогрес.         Працювати разом — це успіх.                                               Г.Форд    
 3. 3. Мета Центру – надання  дошкільної  та  початкової  світи,  здійснення  комплексної  медичної,  психологічної,  педагогічної  реабілітації  дитини  з  особливими  освітніми  потребами, розвиток і формування її особистості,  залучення  її  до  колективного  життя,  сприяючи  цим  виникненню  у  неї  нового  світосприймання  та  полегшуючи  її  майбутню  інтеграцію  у  суспільне життя.
 4. 4. ВІДДІЛЕННЯ ХУСТСЬКОГО РАЙОННОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ І відділення -- ДОШКІЛЬНЕ Вік дітей: від 3 до 6(7) років 2 групи: 1 старша та 1 різновікова, в них відповідно 10 та 12 вихованців   Група “Метелик” Група “Сонечко”
 5. 5. ІІ відділення ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ 1-4 класи з терміном навчання 4  роки, вік учнів від 6-7 до 10-12 років,  Навчання на І ступені у навчально- реабілітаційному центрі здійснюється у  чотирьох класах та за 2 варіантами. 3-А  клас.  Учні  навчаються  за  програмою інтенсивної пед. корекції. Підготовчий, 2-А та 3-Б клас. Учні,  що мають низькі навчальні можливості,  інтелектуальні  порушення,  комбіновані  вади  розвитку  та  навчаються  за  програмою  спеціальних  загальноосвітніх  закладів  для  розумово  відсталих дітей. 3- А клас
 6. 6. Підготовчий клас 2-А клас 3-Б клас
 7. 7. ІІІ відділення – РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ Медична реабілітація
 8. 8. Фізична реабілітація       ЇЇ здійснює інструктор фізичної культури за окремим графіком та  відповідно  сформованими групами і підгрупами, враховуючи фізичні  можливості вихованців
 9. 9. Психолого-логопедична реабілітація
 10. 10. Інтеграція як принцип побудови освітньо-виховного процесу Сучасні тенденції розвитку педагогічної освіти передбачають орієнтацію  на комплексний, інтегрований підхід до особистості дитини з особливими  освітніми потребами, на створення сприятливих умов для формування у неї  належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги  та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних мотивів  поведінки, нахилів, потреб, характеру, пізнавальних психічних процесів. 
 11. 11. . Інтеграцію педагогічної освіти колектив закладу вбачає у здійсненні трьох напрямків: гуманізація навчально-виховного процесу; корекційно-розвивальна робота з дитячим колективом; міжнародне співробітництво та співпраця з  навчальними закладами.
 12. 12. Інтегроване заняття  “У пошуках динозавриків” Старша група “Метелик” Майстер-клас “Здоров’язбережувальні технології в освітньо-виховному просторі”      Майстер-клас – найефективніший сучасний спосіб обміну й поширення передового педагогічного досвіду шляхом прямої коментованої демонстрації прийомів і методів роботи педагога, який отримав визнання у професійному середовищі. . 
 13. 13. Покладаючи в основу побудови освітньо-виховного процесу інтегрований підхід педагоги закладу застосовують особистісно орієнтований компетентісний підхід. В центрі уваги – дитина, з її потребами, уміннями й уподобаннями.
 14. 14. Семінар-практикум «Проектна діяльність в освітньо-виховному просторі» Метод проектів – найоптимальніша технологія для організації методичної роботи з педагогами. Адже в її основі лежить креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі й самостійно конструювати свої знання. Робота над творчим проектом передбачає варіативне поле форм утілення проектного задуму, шляхів розв’язання кількох сценаріїв розвитку освітньо- виховної системи.
 15. 15.   Метод проектів дає змогу широко охопити всі види діяльності дитини, оскільки акумулює в собі пізнавальну, корекційнуу, ігрову та творчу діяльність, охоплює всі аспекти життєдіяльності дітей у навчальному закладі.
 16. 16. Педагог – координатор проектної діяльності Застосовування педагогами особистісно-орієнтованих технологій дає змогу підтримувати закладені природою механізми розвитку дитини, що базуються спочатку на допитливості й пошуку, а згодом — на творчому самовдосконаленні. Творчий потенціал є у кожної дитини. Чи буде цей потенціал розкрито — залежить від діяльності педагогів.
 17. 17.    Основне призначення методу проектів — надати учасникам можливість самостійно здобути знання, набути навичок під час виконання практичних завдань або розв’язання проблем, що потребують інтеграції знань з різних предметних галузей. Як наслідок, проектна діяльність дає змогу виховувати «діяча», а не «виконавця», розвивати вольові якості особистості, формувати навички партнерської взаємодії.
 18. 18. Проектування є важливим, украй необхідним видом пізнавальної діяльності дітей
 19. 19. ефективніше відбувається соціалізація дітей: вони не просто із задоволенням виконують завдання, а й здобувають необхідні соціальні навички — стають уважнішими одне до одного, починають керуватися не стільки власними мотивами, скільки встановленими нормами  
 20. 20. Колективні роботи дошкільної групи “Метелик” “Новорічний теремок” “Птахи нашого двору”
 21. 21. Колективна робота дошкільної групи “Сонечко” “Різдвяний Вертеп”
 22. 22. Колективна робота учнів 1-А класу “У світі зимової казки”
 23. 23. Колективна робота учнів 2-А класу “Містечко сніговиків”
 24. 24. Колективна робота учнів 2-Б класу “Казковий час”
 25. 25. Різдвяний Вертеп
 26. 26. Залучення навчальних закладів до міжнародного співробітництва – важливий крок до європейської та світової інтеграції України, розвитку демократичного суспільства, де дитина з особливими освітніми потребами сприймається як повноправний член суспільства.
 27. 27. Фонд Францисканської місії Закарпаття (Угорщина) „Kárpátaljai Ferences Misszió Alapitvány”
 28. 28. Благодійна організація «Друзі Хуста» (Голландія) „Friends of Chust”
 29. 29. Взаємини з іноземними партнерами та благодійниками розвиваються завдяки організації різних заходів: - зустрічі закордонних делегацій; - круглі столи із представниками зарубіжних країн; - свята, години спілкування, вікторини для вихованців за участі іноземних представників. Свято Весни
 30. 30. Гра-заняття “Мій друг- дорожній рух”
 31. 31. Кондуктивна педагогіка Метод Петьо Групові заняття з угорськими кондукторами
 32. 32. Кондуктивна педагогіка базується переважно на освітній моделі втручання та об’єднує педагогічні та реабілітаційні цілі в одній програмі
 33. 33. Літні екскурсії
 34. 34. Граємось, навчаємось, веселимось і ще багато різних справ…
 35. 35. Зробити життєдіяльність дітей оптимально активною, насиченою різноманітними видами діяльності, а отже цікавою і корисною – це основне завдання, що стоїть перед педагогами нашого закладу
 36. 36. Дякуємо за увагу!

×