Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO 
Формування 
ключових і предметних 
компетентностей учнів 
у навчально-виховному 
процесі 
школи повного дня 
Звіт пр...
Тема дослідно-експериментальної 
роботи: «Формування ключових і 
предметних компетентностей учнів у 
навчально-виховному ...
Керівники дослідно- 
експериментальної роботи 
Керівник: Топузов Олег Михайлович 
– доктор педагогічних наук, професор, д...
Підготовчий етап 
визначення та наукове 
обґрунтування теми, 
мети та завдань дослідно- 
експериментальної роботи 
підго...
 Оновлення контрольно-аналітичної діяльності 
адміністрації (моніторинг і систематична оцінка 
результатів педагогічної т...
Налагодження спільної діяльності 
з установами, 
які здійснюють науковий супровід 
дослідно-експериментальної роботи 
Мод...
27січня 2014 року в Інституті 
Педагогіки НАПН України 
Д. В. Васильєва, канд. пед. 
наук, учитель математики 
Ліцею 
Муль...
визначення складу творчої групи 
вчителів-дослідників, психологічної 
служби для участі в організації та 
проведенні досл...
проведення комплексної діагностики 
готовності учасників навчально- 
виховного процесу 
до роботи 
в експериментальному р...
У 2013-2014 р. середній вік педагогів складає 41 рік, в т. числі: 
понад 50 років..........12(29 %) 
від 40 до 50 років......
створення системи підвищення 
освітнього рівня педагогічних 
працівників 
нормативно-правове забезпечення 
експериментал...
30 січня 2014 року круглий стіл 
учителів математики міста Києва 
на тему: 
"Розвиток творчості учнів 
та їх предметних к...
Аналітико-прогностичний етап 
розроблення концепції 
«Формування ключових і 
предметних компетентностей учнів 
у навчальн...
Програма«СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ 
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ» 
Реалізація ПРОГРАМИ розвитку 
мовної компетенції засобами 
...
визначення структурних елементів 
інноваційної моделі 
розроблення критеріїв та показників 
ефективності інноваційної мо...
Методичні рекомендації, які 
висвітлено у посібниках 
 1. О. Буковська. Диференційоване навчання математики. 
ТЕОРІЯ та П...
Друковані праці (29) 
14 – виступи на Всеукраїнських 
конференціях 
6 – навчально-методичні посібники 
для вчителів 
8 ...
ДДррууккоовваанніі ппрраацціі 
ввччииттеелліівв ллііццееюю
розроблення науково-методичного 
супроводу освітнього процесу щодо 
персоніфікації навчання 
підготовка науково-методичн...
LOGO «Формування творчої 
самостійності учнів у межах 
навчально-виховного процесу 
ліцею «Престиж» м. Києва” 
(на приклад...
Керівники дослідно-експериментальної роботи: 
Митник О.Я. – завідувач кафедри 
практичної психології Інституту 
педагогі...
Наукові консультанти 
дослідно-експериментальної роботи: 
Бондар В.І. – директор Інституту педагогіки і психології 
НПУ ім...
Підготовчий етап 
Визначення та наукове 
обґрунтування теми, мети та 
завдань дослідно- 
експериментальної роботи 
Налаг...
Планування дослідно- 
експериментальної роботи зі 
службами ліцею 
Визначення складу творчої групи 
вчителів-дослідників...
Категорії вчителів за ставленням до 
нововведень 
(у ліцеї,за Роджерсом): 
• новатори − вчителі, які завжди першими сприйм...
Урок-дослідження з фізики в 
8 ФМ класі на тему «Важіль. 
Умова рівноваги важеля» 
Проектний урок в 5-х класах 
на теми ...
Cемінар для вчителів математики, які викладають у 
профільних класах природничо-математичного 
напряму 4 грудня 2013 року ...
Проведення комплексної діагностики 
готовності учасників навчально- 
виховного процесу до роботи в 
експериментальному ре...
Аналітико-прогностичний 
Розробка концепції «Формування 
творчої самостійності учнів у межах 
навчально-виховного процесу...
Модель технології підготовки вчителя 
до формування творчої самостійності 
учня 
Готовність 
вчителя до 
інноваційної 
дія...
диференціація 
самостійної 
навчальної 
діяльності 
Диференціація за рівнем творчості 
враховує особливості пізнавальної 
...
Самостійну навчальну діяльність рекомендуємо поділяти за типом 
пізнавальної діяльності учнів на: репродуктивну, варіативн...
Для вирішення поставлених завдань дослідження було визначено два блоки 
параметрів, які оцінюють вплив запропонованої мето...
Розробка та експериментальна 
перевірка навчального плану ліцею, 
який забезпечить такі результати: 
оптимізацію процесу ...
Друковані праці (36) 
15 – виступи на Всеукраїнських 
конференціях 
9 – навчально-методичні посібники 
для вчителів 
11...
Розробка навчального, навчально- 
методичного, управлінського, 
діагностичного забезпечення 
інноваційної моделі 
Діагно...
Проекти МАН на базі Національного науково- 
природничого музею НАН України м. Києва 
№ ПІБ Кл Тема роботи 
1. Надашкевич С...
проекти МАН з викладачами КПІ 
№ ПІБ Кла 
с Тема роботи 
1. Щепанюк Олена Геннадієвна 8 Оптичні ілюзії 
2. Колдаєв Дмитро ...
 Учні-МАНівці 10 – 11 класів, які брали участь в 
захисті своїх проектів з фізики, захищали свої 
проекти на очному етапі...
Команда учнів 6-ІІ класу на 
«Математичній каруселі» для учнів 
4-6 класів 
Команда учнів 9-ФМ класу посіла 
2-ге місце ...
5-I, 5-II, 7- ФМ класи ліцею вперше 
взяли активну участь в 
6-й Всеукраїнській олімпіаді з 
робототехніки
Прогностичний аналіз інноваційної 
моделі 
Підведення підсумків діагностико- 
концептуального етапу 
експериментального ...
LOGO 
«Самореалізація 
особистості учня в умовах 
навчально-інженерного 
середовища в ліцеї 
«Престиж» м. Києва»
Наукове керівництво здійснюватиме 
Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, 
директор Інституту педаг...
“Інженерія – це здатність придумувати та 
облаштовувати майбутнє” 
Кирпичов В. Л. (перший ректор “КПІ”) 
«Інженерна освіт...
LOGO
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня

1,716 views

Published on

О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.І.Буковська. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня

 1. 1. LOGO Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня Звіт про хід і результати експериментального дослідження Підготовчий етап (травень 2013 – серпень 2013 р.) Аналітико-прогностичнийетап (вересень 2013 р. – серпень 2014р.)
 2. 2. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня» Затверджено: наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №814 від 30.10.2013
 3. 3. Керівники дослідно- експериментальної роботи Керівник: Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України.  Наукові консультанти: Глобін Олександр Ігорович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Лапінський Віталій Васильович – кандидат фізико- математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України
 4. 4. Підготовчий етап визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно- експериментальної роботи підготовка педагогічного колективу до роботи в умовах експерименту  Обговорення та рішення адміністративної наради щодо інформування педагогічного колективу про початок експериментальної діяльності.  Підготовка та проведення Педагогічної ради, висвітлення планів та завдань.  Підготовка та проведення Методичної ради, планування. роботи МК з головами та всім педагогічним колективом  Вироблення мотиваційної складової діяльності педагогічного колективу.
 5. 5.  Оновлення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації (моніторинг і систематична оцінка результатів педагогічної творчості).  Розвиток організаційних форм у системі методичної роботи (конкурси, виставки, самоосвіта).  Залучення до роботи з педагогами носіїв ефективного педагогічного досвіду, навчання педагогів основам творчої діяльності.  Створення позитивного соціально-психологічного клімату, сприяння формуванню психологічної готовності членів педколективу до творчої діяльності.  Проведення тестування щодо готовності до експериментальної діяльності.
 6. 6. Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи Модель випускника школи Ключові компетенції випускника школи
 7. 7. 27січня 2014 року в Інституті Педагогіки НАПН України Д. В. Васильєва, канд. пед. наук, учитель математики Ліцею Мультимедійна дошка у навчанні математики учнів 5 – 6 класів В. В. Волошена, аспірант лабораторії математичної та фізичної освіти, вчитель математики Ліцею Формування в учнів основної школи вмінь математичного моделювання як складової математичної компетентності О.Л. Волошен, науковий кореспондент лабораторії математичної та фізичної освіти, вчитель фізики Ліцею Узагальнення і систематизація знань учнів старшої школи з фізики засобами мультимедіа засіданні секції: «Теорія і методика природничо- математичної освіти» звітували про свої дослідження співробітники Ліцею:
 8. 8. визначення складу творчої групи вчителів-дослідників, психологічної служби для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи з даної проблеми план роботи творчої групи вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно- експериментальної роботи
 9. 9. проведення комплексної діагностики готовності учасників навчально- виховного процесу до роботи в експериментальному режимі Навча льні роки Всього педпра цівник ів З них категорії Пед. звання Наук. діяльність «Відмінник освіти» Шт . Су м ви ща I II Спец Учитель- методист Старший учитель Аспірант Канд . наук 2013- 2014 49 37 12 20 8 8 13 5 6 3 4 4
 10. 10. У 2013-2014 р. середній вік педагогів складає 41 рік, в т. числі: понад 50 років..........12(29 %) від 40 до 50 років......11(27 %) від 30 до 40 років......9(15 %) до 30 років................ 12 (29 %)
 11. 11. створення системи підвищення освітнього рівня педагогічних працівників нормативно-правове забезпечення експериментальної роботи проведення установчої Науково- Методичної Ради ліцею “Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах дослідно- експериментальної роботи”
 12. 12. 30 січня 2014 року круглий стіл учителів математики міста Києва на тему: "Розвиток творчості учнів та їх предметних компетентностей за допомогою проектів вивчення математики"
 13. 13. Аналітико-прогностичний етап розроблення концепції «Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня» Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЯКИЙ ВІДОБРАЖАЄ НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЛІЦЕЮ РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ПРОГРАМ ТА СПЕЦКУРСІВ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПРЕДМЕТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Система формування компетентного учня Шляхи розвитку особистості Педагогічні технології Проблемне навчання Дискусійна модель навчання Навчання у співробітництві (кооперативне навчання) Різнорівневе навчання (індивідуалізація і диференціація) Розвиток творчих здібностей Формування практичних навичок Соціалізація особистості Формування компетентносте й Створення навчального середовища для розвитку особистості учня Особистісно орієнтований підхід Діяльнісний підхід Компетентнісний підхід
 14. 14. Програма«СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ» Реалізація ПРОГРАМИ розвитку мовної компетенції засобами англомовної літньої практики
 15. 15. визначення структурних елементів інноваційної моделі розроблення критеріїв та показників ефективності інноваційної моделі створення навчального, навчально- методичного, управлінського, діагностичного забезпечення інноваційної моделі діагностика творчих та інтелектуальних здібностей учнів та їх здатності орієнтуватися в інформаційному просторі; здатності до професійної самореалізації
 16. 16. Методичні рекомендації, які висвітлено у посібниках  1. О. Буковська. Диференційоване навчання математики. ТЕОРІЯ та ПРАКТИКА компетентісного навчання. Навчально-методичний посібник.  2.О. Буковська. Розвиток креативності, критичності, творчості на уроках математики. ТЕОРІЯ та ПРАКТИКА компетентісного навчання. Навчально-методичний посібник.  3.О. Буковська. Робота з обдарованими учнями. Математика. ТЕОРІЯ та ПРАКТИКА компетентісного навчання. Навчально-методичний посібник.  4.О. Буковська. Позакласна робота з математики. ТЕОРІЯ та ПРАКТИКА компетентісного навчання. Навчально- методичний посібник.  5.О. Буковська, О. Волошен. Завдання для активного вивчення фізики. Навчально-методичний посібник.
 17. 17. Друковані праці (29) 14 – виступи на Всеукраїнських конференціях 6 – навчально-методичні посібники для вчителів 8 – статті в наукових та методичних виданнях 1 – робочий зошит
 18. 18. ДДррууккоовваанніі ппрраацціі ввччииттеелліівв ллііццееюю
 19. 19. розроблення науково-методичного супроводу освітнього процесу щодо персоніфікації навчання підготовка науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу діагностика готовності вчителів щодо впровадження інформаційних та особистісно орієнтованих технологій прогностичний аналіз інноваційної моделі; підведення підсумків діагностично- концептуального етапу науково- експериментального дослідження
 20. 20. LOGO «Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж» м. Києва” (на прикладі дисциплін природничо-математичного циклу у 5-9 класах) Звіт про хід і результати експериментального дослідження Підготовчий етап (травень 2013 – серпень 2013 р.) Аналітико-прогностичний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014р.)
 21. 21. Керівники дослідно-експериментальної роботи: Митник О.Я. – завідувач кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології НПУ ім.М.П.Драгоманова; Буковська О. І. - заступник директора ліцею «Престиж» м. Києва з науково- методичної роботи, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист математики
 22. 22. Наукові консультанти дослідно-експериментальної роботи: Бондар В.І. – директор Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор  Кочерга О.В. - заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент (консультант з проблем інформаційного забезпечення загальної середньої освіти)  Якунін Я.Ю. - завідувач кафедрою природничо- математичної освіти і технології, кандидат хімічних наук, доцент (консультант з проблем організаційно- методичного забезпечення навчально-виховного процесу дисциплін природничо-математичного циклу)
 23. 23. Підготовчий етап Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно- експериментальної роботи Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науковий супровід дослідно- експериментальної роботи Стратегічне планування дослідно- експериментальної роботи зі службами ліцею, міськими структурами
 24. 24. Планування дослідно- експериментальної роботи зі службами ліцею Визначення складу творчої групи вчителів-дослідників, психологічної служби для участі в організації та проведенні дослідно- експериментальної роботи з даної проблеми Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи; Обмін досвідом
 25. 25. Категорії вчителів за ставленням до нововведень (у ліцеї,за Роджерсом): • новатори − вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і поширюють; 12% • вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій ; 20% • помірковані, які дотримуються правила „золотої середини” і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег; 35% • вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове, вони більше орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній громадській думці; 23% • останню категорію складають вчителі, в яких дуже сильний зв’язок з традиційним, старим підходом до навчання і виховання, вони консервативні і відкидають все нове. 10%
 26. 26. Урок-дослідження з фізики в 8 ФМ класі на тему «Важіль. Умова рівноваги важеля» Проектний урок в 5-х класах на теми «Професія «Дощовий черв’як»» та «Де ми витрачаємо воду?» Урок з біології з елементами творчої діяльності «Узагальнення знань з теми Тип Членистоногі» Урок-дослідження з хімії в 9 ФМ класу «Хімічні властивості кислот як електролітів»
 27. 27. Cемінар для вчителів математики, які викладають у профільних класах природничо-математичного напряму 4 грудня 2013 року Тема: Підвищення пізнавальної активності учнів шляхом формування самостійної творчої навчальної діяльностіі
 28. 28. Проведення комплексної діагностики готовності учасників навчально- виховного процесу до роботи в експериментальному режимі Створення системи постійного підвищення професійного рівня педагогічних працівників Нормативно-правове забезпечення експериментальної роботи Проведення установчої науково- методичної ради «Формування творчої самостійності учнів»
 29. 29. Аналітико-прогностичний Розробка концепції «Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу»; моделі феноменів: «творча самостійність учня», «готовність вчителя до формування творчої самостійності учня» Визначення структурних елементів технології формування творчої самостійності учнів межах навчально-виховного процесу
 30. 30. Модель технології підготовки вчителя до формування творчої самостійності учня Готовність вчителя до інноваційної діяльності Змістовий компонент Процесуальний компонент Результативно-оцінний Показники та параметри диференціації рівня самостійної навчальної діяльності. научуваність та навченість Text зміна цілей для підвищення якості заміна алгоритмічного на творчий вектор діяльності ускладнення процесуального напряму діяльності загальнометодичні • темп засвоєння матеріалу • результативність виконання навчальних завдань • типи, кількість та повторюваність допущених помилок психологічні • гнучкість мислення • широта перенесення засвоєння знань • продуктивність діяльності по опануванню новими знаннями • співвідношення операцій аналізу та синтезу • рівні мотивації, продуктивність діяльності Показники Параметри
 31. 31. диференціація самостійної навчальної діяльності Диференціація за рівнем творчості враховує особливості пізнавальної діяльності учнів і, відповідно, самостійна навчальна діяльність може бути репродуктивною, варіативною, частково-пошуковою та творчою Диференціація за рівнем складності завдань передбачає: 1) ускладнення навчального матеріалу; 2) збільшення його обсягу; 3) розвиток мислительних прийомів при виконанні основних та додаткових завдань; 4) заміну даної задачі на обернену Диференціація за ступенем самостійності учнів вирізняється тим, що всім групам пропонуються однакові завдання, але ступінь допомоги для кожної групи різний
 32. 32. Самостійну навчальну діяльність рекомендуємо поділяти за типом пізнавальної діяльності учнів на: репродуктивну, варіативну, частково-пошукову, дослідницьку та творчу з урахуванням форм навчальної роботи на уроці (фронтальна, групова, індивідуальна). забезпечення самостійної навчальної діяльності при різних формах навчання (індивідуальній, груповій, фронтальній) технологізація навчального процесу домінування творчих навчально-пізнавальних завдань над репродуктивними створення дидактичних пакетів з геометрії для самостійної навчально- пізнавальної діяльності учнів умови ефективної самостійної навчальної діяльності
 33. 33. Для вирішення поставлених завдань дослідження було визначено два блоки параметрів, які оцінюють вплив запропонованої методики організації самостійної навчальної діяльності на рівень самостійності учнів. Об’єктивні Суб’єктивні Параметри час виконання завдання коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу показник креативності показники сформованості потреб та мотивації навчальної діяльності показник сформованості цілей самостійної роботи показник формулювання програми навчальної діяльності
 34. 34. Розробка та експериментальна перевірка навчального плану ліцею, який забезпечить такі результати: оптимізацію процесу реального розвитку дітей; створення навчального, навчально- методичного, управлінського, діагностичного забезпечення інноваційної моделі Розробка критеріїв та показників ефективності інноваційної моделі
 35. 35. Друковані праці (36) 15 – виступи на Всеукраїнських конференціях 9 – навчально-методичні посібники для вчителів 11 – статті в наукових та методичних виданнях 1 – робочий зошит
 36. 36. Розробка навчального, навчально- методичного, управлінського, діагностичного забезпечення інноваційної моделі Діагностика розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів Підготовка науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу Діагностика стану сформованості творчої самостійності учнів та готовності вчителя до формування зазначеного особистісного утворення в учнів
 37. 37. Проекти МАН на базі Національного науково- природничого музею НАН України м. Києва № ПІБ Кл Тема роботи 1. Надашкевич Софія Сергіївна 8 Особливості лінійних параметрів задньої кінцівки у горобиних птахів різних екологічних груп 2. Рогач Дарина Сергіївна 8 Вплив стимуляторів росту на проростання авокадо 3. Халета Марія Вікторівна 9 Роль домашніх і мисливських птахів у раціоні жителів України в античність і середньовіччя 4. Смирнова Марія Владиславівна 10 Вплив різних функціональних станів організму на коливання артеріального тиску 5. Карпенко Олександр Олександрович 10 Органотерапія як один з методів ендокринології 6. Гуменюк Ярослав Богданович 11 Вплив психоемоційного навантаження на стан ССС школярів 7. Заруцька Вероніка Вадимівна 11 Птахи із древньоруського поселення Стадники (ХІ ст.)
 38. 38. проекти МАН з викладачами КПІ № ПІБ Кла с Тема роботи 1. Щепанюк Олена Геннадієвна 8 Оптичні ілюзії 2. Колдаєв Дмитро Андрійович 9 Звуковий прилад орієнтації в просторі для сліпих 3. Коротич Дмитро Сергійович 9 Альтернативні джерела живлення для переміщення потягів метро 4. Урсул Владислав Ігоревич 9 Виготовлення термометра із лампочки розжарювання 5. Безсмертний Роман Сергійович 10 Реалізація вирішення проблеми перевантаження розетки електромережі 6. Зубар Ілля Андрійович 10 Руйнування гірських порід методом заморожування рідким азотом 7. Михайлюк Євгеній Олегович 10 Безмоторний транспорт 8. Філіпенко Роман Олексійович 10 Квантовий комп’ютер 9. Бунін Дмитро Сергійович 11 Магнітолевітаційні підшипники на основі напівпровідників 10. Грінкевич Сергій В’ячеславович 11 Низькотемпературна залежність властивостей напівпровідників 11. Паливода Валерій Володимирович 11 Дослідження резонансного LC-контура з надпровідним осердям (ВТНП) і методів його застосування 12. Чанков Єгор Вадимович 11 Кріотрансформатор
 39. 39.  Учні-МАНівці 10 – 11 класів, які брали участь в захисті своїх проектів з фізики, захищали свої проекти на очному етапі Конкурсу України «Intel-Технo Україна», який проходив 18 – 21 лютого 2014 р. За підсумками цього етапу отримали наступні результати:  Чанков Єгор 11 ПМ – ІІІ місце (фізика, учитель Мазикін В. В., Козленко О. В.)  Паливода Валерій 11 ПМ – IV місце (фізика, учитель Мазикін В. В., Козленко О. В.)
 40. 40. Команда учнів 6-ІІ класу на «Математичній каруселі» для учнів 4-6 класів Команда учнів 9-ФМ класу посіла 2-ге місце у турнірі 2013-2014 н. р. Київських математичних боїв 10 призерів міського етапу МАН з математики КЕНГУРУ СКЛИКАЄ ДРУЗІВ
 41. 41. 5-I, 5-II, 7- ФМ класи ліцею вперше взяли активну участь в 6-й Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки
 42. 42. Прогностичний аналіз інноваційної моделі Підведення підсумків діагностико- концептуального етапу експериментального дослідження
 43. 43. LOGO «Самореалізація особистості учня в умовах навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва»
 44. 44. Наукове керівництво здійснюватиме Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України. Наукові консультанти: Глобін Олександр Ігорович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Лапінський Віталій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України; Тимошенко Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана ІПСА НТУУ «КПІ» Митник Олександр Яковлевич – доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології НПУ ім.М.П.Драгоманова
 45. 45. “Інженерія – це здатність придумувати та облаштовувати майбутнє” Кирпичов В. Л. (перший ректор “КПІ”) «Інженерна освіта — компетентність — знання — успіх» – основні напрями даного педагогічного дослідження на засадах інженерії знань (застосування різномаїття методів здобуття та реалізації знань). Виконання дослідження передбачає поглиблене вивчення інженерних наук, ІТ – технологій та іноземних мов одночасно.
 46. 46. LOGO

×