Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
УУссттиинноовваа ВВ..ВВ..,, 
ввччииттеелльь ббііооллооггііїї 
ссззшш NN222255 ООббооллооннссььккооггоо рр--ннуу 
Царство 
...
ММііккооллооггііяя —— ццее ннааууккаа,, 
щщоо ввииввччааєє ггррииббии 
 ІІссннууєє ппооннаадд 111100 000000 ввииддіівв гг...
ККллаассииффііккааццііяя ггррииббіівв 
ВВііддддіілл ССллииззооввииккии 
ВВііддддіілл ССппррааввжжнніі ГГррииббии 
- ВВии...
ССххоожжііссттьь ггррииббіівв іізз 
ррооссллииннааммии ттввааррииннааммии 
 ППррииккррііппллеенниийй ссппооссіібб 
жжиитт...
ННиижжччіі ггррииббии 
 Мукор (біла пліснява) 
має одноклітинний 
розгалужений міцелій, 
сапротроф, на продуктах 
харчува...
ЦЦввііллееввіі ггррииббии 
 Пеніцил (зелена цвіль) 
має багатоклітинний 
розгалужений міцелій, 
розділений перетинками, 
...
ГГррииббии--ппааррааззииттии 
Гриби-паразити можуть існувати на поверхні та 
всередині живих організмів. Гриби є збудникам...
ГГррииббии--ппааррааззииттии ррооссллиинн 
ТТррууттооввиикк ссііррччаанноо--жжооввттиийй 
Ріжки жита 
Фітофтора томату 
Сф...
ШШааппккооввіі ггррииббии 
На поверхні 
грибниці 
утворюються 
плодові тіла, що 
мають вигляд 
ніжки й шапки. 
Будова шапк...
«Численний, різноманітний та дуже 
своєрідний грибний народець є одним із 
найцікавіших витворів природи». 
Д.М.Кайгородов...
РРііззннооммааннііттннііссттьь ггррииббіівв
РРоолльь ггррииббіівв уу ппррииррооддіі 
ттаа вв жжииттттіі ллююддииннии 
 Гриб-творець 
 Будує своє плодове тіло 
 Дже...
Використання ггррууппооввиихх ффооррмм 
ннааввччаанннняя ппіідд ччаасс ввииввччеенннняя 
ттееммии''''ГГррииббии'''' 
''Акт...
Звіти ''Домашніх груп'' 
 Група'' Грибочки'‘. Особливості будови і 
життєдіяльності вищих грибів, їх класифікація: будова...
Групова робота «Акваріум» 
 Роль грибів у колообігу речовин; 
 Симбіоз із насінними рослинами або з 
водоростями; 
 Зас...
Групова робота ''Точка опори'' 
Завдання 1. Розставивши в правильному 
порядку літери, відновити назви грибів: 
 ЯРЕПЕЧИ...
Завдання 2.Кожна група готує загадки про гриби. 
 Найкрасивіший я, ошатний. В червоній 
шапці з білим комірцем і дуже кру...
Диспут на тему: 
''Гриби — руйнівники чи творці?''
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

В.В.Устинова. Гриби

3,566 views

Published on

В.В.Устинова. Гриби

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

В.В.Устинова. Гриби

 1. 1. УУссттиинноовваа ВВ..ВВ..,, ввччииттеелльь ббііооллооггііїї ссззшш NN222255 ООббооллооннссььккооггоо рр--ннуу Царство ГРИБИ
 2. 2. ММііккооллооггііяя —— ццее ннааууккаа,, щщоо ввииввччааєє ггррииббии  ІІссннууєє ппооннаадд 111100 000000 ввииддіівв ггррииббіівв
 3. 3. ККллаассииффііккааццііяя ггррииббіівв ВВііддддіілл ССллииззооввииккии ВВііддддіілл ССппррааввжжнніі ГГррииббии - ВВиищщіі ГГррииббии - ННиижжччіі ГГррииббии ВВііддддіілл ЛЛиишшааййннииккии
 4. 4. ССххоожжііссттьь ггррииббіівв іізз ррооссллииннааммии ттввааррииннааммии  ППррииккррііппллеенниийй ссппооссіібб жжииттттяя  ММііццннаа ккллііттииннннаа ссттііннккаа  ннееооббммеежжеенниийй рріісстт  ВВббиирраанннняя ппоожжииввнниихх ррееччооввиинн ууссммооккттуувваанннняямм  ВВііддссууттннііссттьь ххллооррооффііллуу  ГГееттееррооттррооффнниийй ссппооссіібб жжииввллеенннняя  ККллііттииннннаа ссттііннккаа зз ххііттииннуу  ЗЗааппаассааююччаа ррееччооввииннаа -- ггллііккооггеенн
 5. 5. ННиижжччіі ггррииббии  Мукор (біла пліснява) має одноклітинний розгалужений міцелій, сапротроф, на продуктах харчування утворює пухнастий білий наліт, що згодом чорніє. Спорангії розвиваються на спорангієносцях і піднімаються над субстратом.
 6. 6. ЦЦввііллееввіі ггррииббии  Пеніцил (зелена цвіль) має багатоклітинний розгалужений міцелій, розділений перетинками, сапротроф; найпоширеніший серед ґрунтових грибів, виділяє антибіотичні речовини. Спори розвиваються у спорангіях, що мають вигляд китичок.
 7. 7. ГГррииббии--ппааррааззииттии Гриби-паразити можуть існувати на поверхні та всередині живих організмів. Гриби є збудниками грибкових захворювань людини — мікозів (стригучий лишай, парша, пліснявка). Спора, розростаючись, утворює нитки, що обплітають тканини і проникають у клітини, використовуючи поживні речовини.
 8. 8. ГГррииббии--ппааррааззииттии ррооссллиинн ТТррууттооввиикк ссііррччаанноо--жжооввттиийй Ріжки жита Фітофтора томату Сферотека аґрусу
 9. 9. ШШааппккооввіі ггррииббии На поверхні грибниці утворюються плодові тіла, що мають вигляд ніжки й шапки. Будова шапки буває трубчаста та пластинчаста. Сапротрофи, утворюють мікоризу (грибокорінь)
 10. 10. «Численний, різноманітний та дуже своєрідний грибний народець є одним із найцікавіших витворів природи». Д.М.Кайгородов  Їстівні ( плодові тіла не містять гіркоти та шкідливих речовин)  Умовно їстівні (плодові тіла містять гіркоту, шкідливі речовини, неприємний смак; їх уживають тільки після тривалого вимочування, соління)  Отруйні (викликають отруєння)
 11. 11. РРііззннооммааннііттннііссттьь ггррииббіівв
 12. 12. РРоолльь ггррииббіівв уу ппррииррооддіі ттаа вв жжииттттіі ллююддииннии  Гриб-творець  Будує своє плодове тіло  Джерело їжі, ліків, вітамінів  У хлібопекарській справі, виноробстві, молочній промисловості  В одержанні лимонної кислоти  Для біологічного методу боротьби зі шкідниками сільского господарства  Утворює мікоризи  Гриб-руйнівник  Руйнує органіку до неорганіки  Спричиняє захворювання, отруєння рослин, тварин, людини  Руйнує деревину  Псує харчові продукти,спричиняє загнивання овочів і фруктів
 13. 13. Використання ггррууппооввиихх ффооррмм ннааввччаанннняя ппіідд ччаасс ввииввччеенннняя ттееммии''''ГГррииббии'''' ''Активізуюча вікторина''. Вибрати правильне твердження:  Мікологія - наука про вивчення мікоризи.  Гриби живляться автотрофно.  Речовина, яку запасають гриби, називають глікоген.  Відділ Гриби включає лишайники, слизовики та нижчі гриби.
 14. 14. Звіти ''Домашніх груп''  Група'' Грибочки'‘. Особливості будови і життєдіяльності вищих грибів, їх класифікація: будова тіла, спосіб живлення, середовище існування, представники.  Група ''Смакота'‘. Характерні ознаки їстівних грибів, представники. Чи загине підберезник, якщо повністю видалити з грунту його плодове тіло?  Група ''Швидка допомога'‘. Отруйні гриби, їх особливості, видове різноманіття. Що треба пам'ятати юному збирачеві грибів?  Група ''Чомучки'‘. Значення грибів у природі й житті людини. За якими грибами ходять не тільки з кошиками, а й зі свійськими тваринами?
 15. 15. Групова робота «Акваріум»  Роль грибів у колообігу речовин;  Симбіоз із насінними рослинами або з водоростями;  Застосування грибів у хлібопеченні;  Використання грибів у медицині для отримання лікарських речовин: антибіотиків і вітамінів;  Захворювання людей,тварин і рослин грибами. Наслідки.
 16. 16. Групова робота ''Точка опори'' Завдання 1. Розставивши в правильному порядку літери, відновити назви грибів:  ЯРЕПЕЧИЦ  РУКОМ  ЛЕНЦИПІ  ХОМУРМО  ЖРІЖДІД
 17. 17. Завдання 2.Кожна група готує загадки про гриби.  Найкрасивіший я, ошатний. В червоній шапці з білим комірцем і дуже круглим чобітцем.  У білій шапці- шампіньйон, по отруті— чемпіон! Шийка з вузьким комірцем, ніжка з круглим чобітцем.
 18. 18. Диспут на тему: ''Гриби — руйнівники чи творці?''

×