Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Технології аналізу 
художнього тексту 
Світлана Сафарян, доцент кафедри 
методики мов і літератури 
ІППО КУ імені Бориса Г...
Художній твір та урок літератури 
Авторський 
задум 
Художній твір 
Урок літератури 
Читач- учень Читач - учитель
Компетенція – здатність людини 
застосовувати сукупність знань, умінь, 
навичок та особистісних якостей для 
успішної діял...
Завдання вчителя літератури 
• зацікавити читанням 
• розвивати постійну потребу у читанні 
• формувати уміння обирати літ...
Педагогічна технологія - 
сукупність психолого-педагогічних настанов, 
що визначають спеціальний набір та 
компонування фо...
Структура педагогічної технології 
Концептуальна 
основа 
Змістова 
частина 
навчання 
Цілі 
навчання 
Зміст 
навчального ...
Вимоги до аналізу твору у єдності 
форми і змісту 
Всі елементи 
змісту 
зумовлюють 
певну форму, 
елементи 
форми 
забезп...
Мета аналізу художнього твору - 
сформувати в учнів наукове поняття про його 
зміст та форму, їхній взаємозв'язок, через 
...
загальнодидактичні 
принципи 
єдність форми і 
змісту 
історизму 
типологізму 
художності
Принципи навчально-типологічної 
концепції аналізу художнього твору 
Тривимірність 
навчальної 
моделі 
літературного 
ана...
Технологізоване 
навчання 
(осягнення 
єдності змісту і 
форми) 
формування 
різних 
способів 
навчальної 
діяльності 
осв...
Типи умінь аналізу художнього 
твору 
1. Близько до тексту відтворювати в уяві художні картини, 
переказувати прочитане. 
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

С.Сафарян. Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів

916 views

Published on

С.Сафарян. Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

С.Сафарян. Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів

 1. 1. Технології аналізу художнього тексту Світлана Сафарян, доцент кафедри методики мов і літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук
 2. 2. Художній твір та урок літератури Авторський задум Художній твір Урок літератури Читач- учень Читач - учитель
 3. 3. Компетенція – здатність людини застосовувати сукупність знань, умінь, навичок та особистісних якостей для успішної діяльності у різних проблемних ситуаціях Читацька компетенція – здатність до мобілізації та застосування комплексу специфічних особистісних, когнітивних та естетико-комунікативних механізмів з метою організації та реалізації естетичної взаємодії з художнім твором.
 4. 4. Завдання вчителя літератури • зацікавити читанням • розвивати постійну потребу у читанні • формувати уміння обирати літературу • створення належних психолого-педагогічних умов для сприймання та розуміння прочитаного • забезпечити необхідні знання з історії, теорії літератури та літературної критики • формувати навички аналізу художнього твору • розвивати усне і писемне мовлення • формувати навички самостійної, дослідницької діяльності
 5. 5. Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних настанов, що визначають спеціальний набір та компонування форм, методів, способів і прийомів навчання, це організаційно- методичний інструментарій педагогічного процесу
 6. 6. Структура педагогічної технології Концептуальна основа Змістова частина навчання Цілі навчання Зміст навчального матеріалу Процесуальна частина Організація навчального процесу Навчальна діяльність школярів Діяльність вчителя Діагностування навчання Керування вчителем засвоєнням матеріалу
 7. 7. Вимоги до аналізу твору у єдності форми і змісту Всі елементи змісту зумовлюють певну форму, елементи форми забезпечують змістовність Елементи змісту і форми відповідають один одному та ідейно- художньому значенню всього твору У кожного із елементів форми та змісту своя міра значимості у реалізації художніх завдань
 8. 8. Мета аналізу художнього твору - сформувати в учнів наукове поняття про його зміст та форму, їхній взаємозв'язок, через вироблення навичок різних шляхів аналізу, усвідомлення відносно стійких їхніх одиниць; розвивати здатність до власної інтерпретації прочитаного; сформувати творчу гармонійно розвинену особистість у процесі осягнення мистецтва слова.
 9. 9. загальнодидактичні принципи єдність форми і змісту історизму типологізму художності
 10. 10. Принципи навчально-типологічної концепції аналізу художнього твору Тривимірність навчальної моделі літературного аналізу Єдність емоційного й логічного аспектів літературно го аналізу Єдність репродуктивних та евристичних прийомів роботи учнів Неперервність розвитку умінь аналізувати художні твори Проектованість та керованість навчального процесу
 11. 11. Технологізоване навчання (осягнення єдності змісту і форми) формування різних способів навчальної діяльності освоєння алгоритмів нового шляху аналізу освоєння загальних основ та прийомів аналізу художнього твору
 12. 12. Типи умінь аналізу художнього твору 1. Близько до тексту відтворювати в уяві художні картини, переказувати прочитане. 2. Використовувати основні частини твору, визначати їхні межі та встановлювати зв'язки між ними. 3. Визначати у тексті окремі елементи, авторські прийоми їхнього творення, оцінювання образів твору, аналізувати художні пласти мови. 4. Висловлювати власне ставлення до прочитаного. 5. Встановлювати типологічні зв'язки, порівнювати твори, самостійно інтерпретувати зміст та значення прочитаного.

×