Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про хід і результати
впровадження дослідно-експериментальної роботи
за темою
«Вплив інтегративно-діяльніс...
Етапи проведення експерименту:
• підготовчий (вересень 2009 року - грудень
2009 року)
• діагностично-концептуальний (січен...
Завдання експериментальної діяльності:
– дослідження процесу розвитку основних здібностей,
відповідних віку учня, виявленн...
Очікувані результати експериментального дослідження:
• Показники діагностики розвитку інтелектуальних
здібностей учнів, ін...
Результати експериментального дослідження:
• Учасниками експерименту були вивченні
теоретико-методологічні основи експерим...
• Розроблено індивідуальну психолого-
педагогічну картку учня.
• Проведено психодіагностику інтелектуальних
здібностей учн...
• Організовано систему контролю за рівнем
викладання предметів;
• Розроблено, в ході роботи над програмою
скориговано та д...
З метою формування психолого-педагогічної компетентності вчителів
щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів та пошире...
Результати проведеної
психодіагностики і визначення
інтелектуальних здібностей учнів
Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам’яті
учнів І експериментальної групи
(6-А:2009-2010 н.р.; 7-А:2010-2011 н.р....
Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам’яті
учнів ІІ експериментальної групи
(5-А:2009-2010 н.р.; 6-А:2010-2011 н.р...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2009 2010 2011 2012
Високий
Нормальний
Низький
Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам...
Психодіагностика
інтелектуальних здібностей учнів
8А (експериментальна група) та
8Б (контрольна група),
9А(експериментальн...
Моніторинг рівня
психоемоційного комфорту
учнів
Психодіагностичне
дослідження вчителів
Рівень навчальних досягнень учнів в динаміці з
математики в І,ІІ,ІІІ експериментальних класах за
результатами річного оцін...
Рівень навчальних досягнень учнів з «Навколишнього світу»
(2-6 класи) та хімії (7-9 класи) в І,ІІ,ІІІ експериментальних
кл...
Якість знань за результатами контрольних зрізів знань з
математики учнів, які навчаються за програмою «Росток» -
3А,6А,7А ...
Участь учнів експериментальних класів у
НТУ «Ерудит»
• Кількість учнів 8-А та 9-А класів, які є
членами НТУ – 9
• Переможц...
Висновки експериментальної роботи.
Педагогічний процес побудований на засадах
інтегративно-діяльнісного підходу до організ...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проек

413 views

Published on

Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фунікова В.М. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проек

 1. 1. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ про хід і результати впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково- педагогічним проектом «Росток» за 2009- 2014 роки спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва
 2. 2. Етапи проведення експерименту: • підготовчий (вересень 2009 року - грудень 2009 року) • діагностично-концептуальний (січень 2010 року – червень 2010 року) • організаційно-прогнозуючий (червень 2010 - червень 2013 року) • формувальний (червень 2013 - грудень2013 року) • узагальнювальний (грудень2013 року – травень 2014 року)
 3. 3. Завдання експериментальної діяльності: – дослідження процесу розвитку основних здібностей, відповідних віку учня, виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості в ході навчально- виховного процесу; – апробація педагогічних технологій, пов’язаних з використанням програм та підручників, розроблених за науково-педагогічним проектом «Росток»; – апробація комплексу методичного інструментарію стосовно діагностики інтелектуальних здібностей учнів; – впровадження сучасних моделей уроку, спрямованих на розвиток інтелектуальних здібностей учнів; – створення шкільної інформаційної бази даних щодо здібностей та обдарувань учнів, що навчаються в експериментальних класах.
 4. 4. Очікувані результати експериментального дослідження: • Показники діагностики розвитку інтелектуальних здібностей учнів, індивідуальна психолого-педагогічна картка учня; • Показники моніторингу якості навчальних досягнень учнів із предметів, які викладаються за програмою «Росток»; • Методичні рекомендації навчання учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу. • Конструктивна модель сучасного уроку на основі інтегративно-діяльнісного підходу; • Високий рівень сформованості психолого-педагогічної компетентності вчителів щодо розвитку інтелектуальних здібностей дитини шляхом проведення циклу психолого- педагогічних семінарів,тренінгів. • Матеріали, банки методичних розробок поширення досвіду педагогічного експерименту через організацію семінарів, відкритих уроків, майстер-класів.
 5. 5. Результати експериментального дослідження: • Учасниками експерименту були вивченні теоретико-методологічні основи експерименту, що спирається на: – положення теорії діяльності (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубінштейн та ін.); – теорію мотивації поведінки і діяльності людини (Б.Г. Ананьєв, В. Асмолов, Л.І. Божович, Л.С. Вигодський, В.І. Ковальов, О.М. Леонтьев, А.К. Маркова, А. Маслоу та ін.); – інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти.
 6. 6. • Розроблено індивідуальну психолого- педагогічну картку учня. • Проведено психодіагностику інтелектуальних здібностей учнів та моніторинг по визначенню рівня психоемоційного комфорту учнів. • Проведено обстеження індивідуально- психологічних особливостостей вчителів з метою проведення психологом індивідуальних консультацій та корекційної роботи для забезпечення більш ефективної взаємодії з учнями, анкетування мотиваційної спрямованості вчителів щодо роботи в експериментальних класах.
 7. 7. • Організовано систему контролю за рівнем викладання предметів; • Розроблено, в ході роботи над програмою скориговано та доповнено методичні рекомендації щодо навчання учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу . • Проведено моніторинг рівня якості знань, умінь, навичок учнів експериментальних класів за семестровим та річним оцінюванням, та зрізами знань (експериментальних груп та контрольних груп) з предметів які вивчаються за програмою «Росток».
 8. 8. З метою формування психолого-педагогічної компетентності вчителів щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів та поширення досвіду педагогічного експерименту протягом звітного періоду було проведено: • розроблено та проведено відкриті уроки з біології, хімії, математики за технологією діяльнісного методу навчання • засідання творчих груп вчителів-предметників, які викладають за програмою «Росток» • семінар: «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів середнього віку» • семінар: «Формування психолого-педагогічної компетентності вчителів, щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів на основі інтегративно- діяльнісного підходу в навчанні та вихованні» • педраду за темою «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями, основні завдання та шляхи реалізації програми «Обдаровані діти» • науково-практичний семінар для вчителів школи по темі: «Підвищення психолого-педагогічної культури вчителів, щодо роботи з учнями на основі інтегративно-діяльнісного підходу в навчанні та вихованні» • науково-практичний семінар для вчителів району та студентів Університету менеджменту та психології при Академії педагогічних наук України по темі: «Розвиток пізнавальної активності в учнів початкових класів шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання»
 9. 9. Результати проведеної психодіагностики і визначення інтелектуальних здібностей учнів
 10. 10. Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам’яті учнів І експериментальної групи (6-А:2009-2010 н.р.; 7-А:2010-2011 н.р.; 8-А:2011-2012 н.р., 9-А: 2012-2013 н.р.) 0 10 20 30 40 50 60 70 2009 2010 2011 2012 2013 високий нормальний низький 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2009 2009 2010 2011 2012 2013 високий нормальний низький
 11. 11. Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам’яті учнів ІІ експериментальної групи (5-А:2009-2010 н.р.; 6-А:2010-2011 н.р.; 7-А:2011–2012 н.р.; 8-А:2012-2013 н.р.; 9-А:2013-2014н.р.) 0 10 20 30 40 50 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 високий нормальний низький 0 10 20 30 40 50 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 високий нормальний низький
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2009 2010 2011 2012 Високий Нормальний Низький Рівень розвитку слухової (1) і зорової (2) пам’яті учнів ІІІ експериментальної групи (2-А – 2009 -2010 н.р.; 3-А – 2010 – 2011 н.р.; 4-А – 2011 – 2012 н.р.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2009 2010 2011 2012 високий нормальний низький
 13. 13. Психодіагностика інтелектуальних здібностей учнів 8А (експериментальна група) та 8Б (контрольна група), 9А(експериментальна група) та 9Б (контрольна група) класів
 14. 14. Моніторинг рівня психоемоційного комфорту учнів
 15. 15. Психодіагностичне дослідження вчителів
 16. 16. Рівень навчальних досягнень учнів в динаміці з математики в І,ІІ,ІІІ експериментальних класах за результатами річного оцінювання 0 20 40 60 80 100 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 якість знаь успішність 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 Якість знань Успішність 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Якісь знань Успішність
 17. 17. Рівень навчальних досягнень учнів з «Навколишнього світу» (2-6 класи) та хімії (7-9 класи) в І,ІІ,ІІІ експериментальних класах за результатами річного оцінювання: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 Якість знань Успішність 0 20 40 60 80 100 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Якість знань Успішність 98,4 98,6 98,8 99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Якість знань Успішність
 18. 18. Якість знань за результатами контрольних зрізів знань з математики учнів, які навчаються за програмою «Росток» - 3А,6А,7А та контрольних класів – 3-Б, 6-Б, 7-Б; з хімії – 9-А експериментального та 9-Б контрольного класів. 0 20 40 60 80 3А 3Б 6А 6Б 7А 7Б 3А 6Б 3А 3Б 6А 6Б 7А 7Б 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 9А 9Б Якість знань Успішність
 19. 19. Участь учнів експериментальних класів у НТУ «Ерудит» • Кількість учнів 8-А та 9-А класів, які є членами НТУ – 9 • Переможці районних олімпіад І місць – 2 ІІ місць – 4 ІІІ місць – 7 • Учасників І туру конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт МАН – 8 Переможців - 4
 20. 20. Висновки експериментальної роботи. Педагогічний процес побудований на засадах інтегративно-діяльнісного підходу до організації навчання і виховання в межах науково-педагогічного проекту «Росток»: 1. Сприяє розвитку інтелектуальних здібностей особистості, всебічного розвитку учнів. 2. Дає високий результат знань, розвиває творче мислення. 3. Забезпечує позитивне ставлення школярів до навчання. 4. Накопичує та систематизує соціальний та пізнавальний досвід школярів, забезпечує глибокий міжпредметний зв’язок. 5. Інтерактивні методи навчання сприяють формуванню в учасників навчально-виховного процесу партнерських стосунків, толерантності у відношеннях, покращанню психологічного клімату в класі. 6. Діти, які навчаються за програмою «Росток» більш розкуті, відкриті до спілкування і всього нового, комунікабельні, вміють вести діалог, відстоювати власну думку, доводити свою правоту, не бояться помилитися тощо. 7. Позитивно впливає на творче зростання вчителів, які працюють в експерименті, сприяє їх саморозвитку і самовдосконаленню, підвищенню фахового рівня. Вчителі беруть активну участь в проведенні практичних семінарів районного і міського рівня, їх відкриті уроки завжди заслуговують високої оцінки.

×