Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мартиненко О.А. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток природничо-математичних компетентностей учнів за наук

647 views

Published on

Мартиненко О.А. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток природничо-математичних компетентностей учнів за науково-педагогічним проектом «Росток»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мартиненко О.А. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток природничо-математичних компетентностей учнів за наук

 1. 1. FokinaLida.75@mail.ru Школа І-ІІІ ступенів № 213 Деснянського району м. Києва „ Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток математично- природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту „РОСТОК”
 2. 2. FokinaLida.75@mail.ru Терміни реалізації експериментальної педагогічної програми вересень 2009 року – грудень 2014 року Етапи впровадження програми • підготовчий (червень-грудень 2009 року) • діагностично-концептуальний (січень-червень 2010 року) • організаційно-прогнозуючий (червень 2010 – червень 2013 року) • формуючий (червень 2013 – вересень 2014 року) • узагальнюючий (вересень 2014 – грудень 2014 року)
 3. 3. FokinaLida.75@mail.ru Завдання експериментального педагогічного дослідження • дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для розвитку математично-природничих здібностей дитини; • дослідження динаміки розвитку основних здібностей, відповідних віку учня; виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток математично-природничих здібностей дитини в ході навчально-виховного процесу; • розроблення методів підвищення рівня розвитку учнів через організацію їх активної творчої
 4. 4. FokinaLida.75@mail.ru Очікувані результати експериментального педагогічного дослідження • розроблення моделі діагностики розвитку математично- природничих здібностей учнів; • розроблення і запровадження скринінг-контролю щодо процесу розвитку математично-природничих здібностей учнів; • розроблення організаційно-педагогічних рекомендацій до навчання учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу; • створення моделі «Система роботи з учнями з математично-природничими здібностями у школі на
 5. 5. FokinaLida.75@mail.ru Дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для розвитку математично-природничих здібностей дитини • Узагальнено матеріал щодо наукового обгрунтування необхідних умов для розвитку математично-природничих здібностей дитини, розроблено напрямки роботи педагогів, батьків, адміністрації щодо створення та вдосконалення цих умов • Розроблено модель діагностики розвитку математично-природничих здібностей учнів • Розроблено та організовано роботу з індивідуальною психолого-педагогічною картою учнів з метою скрінінг-контролю щодо процесу розвитку їхніх математично- природничих здібностей
 6. 6. FokinaLida.75@mail.ru Модель діагностики розвитку математично- природничих здібностей учнів Відстеження динаміки розвитку учнів Повторні тестування психоемоційного стану Корекція системи роботи по розвитку математично- природничих здібностей Психолого- педагогічне діагностування сімей Повторні тестування інтелектуального рівня, здібнотсей Аналіз результатів повторних обстежень Спостережен ня вчителів, психолога Розробка рекомендаці й для роботи з учнями Готовність до навчання в школі Рівень інте- лектуального розвитку, креативності, інітересів Рівень психо- емоційного розвитку дитини, мотивація до навчання Аналіз результатів обстеженн я Анкетування батьків Попереднє психодіагностичне обстеження Розробка рекомендаці й для роботи з учнями Готовність до навчання в школі Рівень інте- лектуального розвитку, креативності, інітересів Рівень психо- емоційного розвитку дитини, мотивація до навчання Аналіз результатів обстеженн я Анкетування батьків Попереднє психодіагностичне обстеження
 7. 7. FokinaLida.75@mail.ru Динаміка розвитку здібностей учнів, виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток математично-природничих здібностей учнів № Тема дослідження Методики дослідження Клас 1. Рівень адаптації першокласників Методика Лескова А.А. «Що мені подобається у школі» Анкета Лусканової Н.Г. для оцінки рівня шкільної мотивації.1 1 2. Визначення здібностей учнів Діагностичний тест «Інтереси учнів» Т. Калашнікова Тест «Кольорові матриці Дж. Равена» 1-4 3. Визначення рівня тривожності учнів Тест тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен) 1-4 4. Рівень креативності учнів Короткий тест креативності П. Торренса (фігурна форма) 1-4 5. Діагностика слухової та зорової пам’яті Тест Л.Ф.Тихомирової 1-4
 8. 8. FokinaLida.75@mail.ru Діагностика слухової та зорової пам’яті, тест Л.Ф.Тихомирової 0 10 20 30 40 50 60 70 високий середній низький 64.3 35.7 0 43.2 48.6 8.2 Рівень слухової пам’яті учнів 4 класів 4-А 4-А,Б 0 10 20 30 40 50 60 70 80 високий середній низький 71.4 21.4 7.2 45.9 43.2 10.9 Рівень зорової пам’яті учнів 4х класів 4-А 4-А,Б
 9. 9. FokinaLida.75@mail.ru 0 20 40 60 80 100 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2010-2011 2012-2013 2013-2014 4-Аклас4-Бклас Динаміка рівня зорової пам'яті низький середній високий Динаміка змін слухової та зорової пам’яті експериментального та контрольного класів 0 20 40 60 80 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2010-2011 2012-2013 2013-20144-Аклас4-Бклас Динаміка рівня слухової пам'яті низький середній високий
 10. 10. FokinaLida.75@mail.ru Вивчення рівня творчого мислення учнів (короткий тест креативності П. Торренса) 0 5 10 15 20 25 "Росток" 2012 рік 2014 рік Загальноосвітній 2012 рік 2014 рік Динаміка креативності (тест П. Торренса) Швидкість Гнучкість Оригінальність Розробленість
 11. 11. FokinaLida.75@mail.ru Тест тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен) 0 10 20 30 40 50 60 70 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 4-А4-Б Динаміка рівня тривожності учнів 4-х класів низький середній високий
 12. 12. FokinaLida.75@mail.ru Тест «Кольорові матриці Дж. Равена» 25 35 30 10 8 28 48 16 0 10 20 30 40 50 60 високий вище середнього середній нижче середнього Рівень інтелектуального розвитку 4-А клас , "Росток" 4-Б клас, контроль
 13. 13. FokinaLida.75@mail.ru Результати діагностики психолого- педагогічного рівня учнів 1-х класів Методика Лескова А.А. «Що мені подобається у школі» 0 10 20 30 40 50 60 вересень грудень вересень грудень вересень грудень 2010 р 2011 р 2012 р Рівень адаптації учнів 1-х (експериментальних) класів вище середнього середній нижче середнього низький
 14. 14. FokinaLida.75@mail.ru Динаміка рівня адаптації учнів експериментального та контрольного класів 33.3 42.9 23.8 0 31.8 36.4 22.7 9.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 вище середнього середній нижче середнього низький Рівень адаптації учнів 1-А та 1-Б класів (вересень) 1-А вересень 1-Б вересень38.1 47.6 14.3 0 31.8 40.9 27.3 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 вище середнього середній нижче середнього низький Рівень адаптації учнів 1-А та 1-Б класів (грудень) 1-А грудень 1-Б грудень
 15. 15. FokinaLida.75@mail.ru Рівень шкільної мотивації першокласників (за методикою Н.Лусканової) 52.4 36.4 44 45.2 33.3 27.3 40 35.4 14.3 22.7 16 19.4 0 4.5 0 0 0 10 20 30 40 50 60 1-А(2010 р.) "Р" 1-Б(2010 р.) 1-А(2012 р.) "Р" 1-А(2013 р.) "Р" Рівень шкільної мотивації Високий рівень мотивації Середній рівень мотивації Зовнішня мотивація Низький рівень мотивації
 16. 16. FokinaLida.75@mail.ru Моніторинг впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів на розвиток обдарованості 85.7 82.4 81.3 77.3 70.4 70.8 60 65 70 75 80 85 90 2011-12н.р. 2012-2013н.р. 2013-2014н.р. ЯкістьЗУН Моніторинг якості ЗУН з математики 4-А "Росток" 4-Б, контроль
 17. 17. FokinaLida.75@mail.ru Моніторинг динаміки змін ЗУН учнів експериментального та контрольного класів 100 94.7 94.1 100 84 84.2 75 80 85 90 95 100 105 2 клас 3 клас 4 клас ЯкістьЗУН Моніторинг якості ЗУН з предмету "Навколишній світ" та "Я і Україна"(природознавство) 4-А "Росток" 4-Б, контроль
 18. 18. FokinaLida.75@mail.ru Порівняння результатів ДПА з математики в 4-х класах 32.1 42.9 21.4 0.0 27.0 40.5 32.4 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 високий достатній середній початковий Рівень знань, умінь і навичок ДПА з математики в 4-х класах (2011-12, 2012-13н.рр.) 4-А (Р) 4-А,Б (з) 60.0 20.0 20.0 0.0 52.0 28.0 20.0 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 високий достатній середній початковий Рівень знань, умінь та навичок ДПА з математики в 4-х класах (2013-2014) 4-А (Р) 4-Б (з)
 19. 19. FokinaLida.75@mail.ru 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Високий Вище середнього Середній Нижче середнього Низький 5.6 11.1 25 36.1 22.2 8.8 14.7 32.4 26.5 17.6 Рівень потреби у досягненні вчителів 2011рік 2013 рік Апробація педагогічних технологій, пов’язаних з використанням програм та підручників, розроблених за науково-педагогічним проектом „Росток”. • Вивчення мотиваційної спрямованості вчителів: 1. Визначення рівня потреби у досягненні у вчителів за методикою Ю.Орлова
 20. 20. FokinaLida.75@mail.ru Модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу Діагностика учасників процесу УчніПедагогічний колектив Навчальні показники Порівняння результатів досліджень експериментальних та контрольних класах Виявлення динаміки ЗдібностіПсихоемоційн і показники Динаміка змін в експериментальн их класах Корегування досліджень Висновки щодо ходу експерименту Накопиченн я методичного матеріалу Самоосвіта Підвищення кваліфікаційного рівня вчителів Апробаці я методик Наступність між початковою та старшою школою Науково-методична робота в школі Робота по впровадженню дослідження Тісна співпраця з психологом та батьками
 21. 21. FokinaLida.75@mail.ru Загальні висновки • Навчання дітей за науково-педагогічним проектом «Росток» має переваги перед звичайною загальноосвітньою програмою. Воно створює передумови для розвитку креативного, критичного логічного мислення, творчого потенціалу кожного учня, його обдарувань і здібностей. • Інтегративно-діяльнісний підхід до навчання учнів стимулює дітей до творчої роботи, відкриттів, дає поштовх до творчого розвитку. Якість знань, умінь та навичок учнів в класах «Росток» значно перевищують якість знань учнів, які навчаються за звичайними програмами. Учні експериментальних класів мають вищий рівень мотивації до навчання, ніж учні контрольних класів. • В ході експерименту виявлено, що у учнів
 22. 22. FokinaLida.75@mail.ru • Діти, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток», відрізняються умінням самостійно працювати та знаходити додаткову інформацію з різних джерел, критично ставитися до відбору такої інформації. Їм притаманна здатність приймати обдумані рішення, відстоювати власну думку, що веде до створення ситуації, задоволення та навчального успіху. • Спостерігається професійне зростання педагогів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток». • Навчання за даною програмою позитивно оцінюється батьками.

×